Naturvårdsverket borde stoppa trädskövlingen i betesmarkerna

30 december 2009

Till: Naturvårdsverket

Kopia: Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland

Småbrukare i Väst vill uppmärksamma myndigheten på det barbari som nu drar fram i de svenska beteshagarna. Inte minst i det känsliga kustlandskapet i Västra Götaland. Orsaken är EU:s orimliga kritik mot att det är för många träd i de svenska beteshagarna. Och som Sverige följt upp genom att sätta en gräns för hur många träd som får finnas för att bidrag ska betalas ut för hagmark. Tas inte träden bort hotas markägaren med att hela gårdsstödet även för den övriga arealen dras in.
Följden av de nya reglerna har blivit att stora skogsmaskiner nu härjar bland enbuskar och björkstammar, bland rödlistade arter och gamla stenrösen. Tänk så många fina miljöer för våra allt sällsyntare småfåglar som går förlorade när skogsmaskinerna nu går fram och skövlar vårt kulturarv – de gamla fina svenska beteshagarna med enbuskar, slånbärssnår, hundraåriga ekar, bok och gamla boträd. Omistlig miljö som i andra sammanhang uppmuntras av länsstyrelsen. Naturvårdsverket borde omedelbart gå in och stoppa denna rovdrift på oersättliga naturvärden.
Man kunde begära undantag med hänvisning till kultur och tradition. Har Naturvårdsverket prövat den möjligheten?
Eskil Erlandsson följde tyvärr i stort sett rekommendationen från EU för att som vanligt vara bäst i klassen. Och med jordbruksministerns goda minne huggs och röjs nu som aldrig förr i de svenska hagarna och därmed blir en ömtålig, vacker landskapsbild, oersättliga naturvärden och den biologiska mångfalden söndertrasad helt i onödan.

Med vänliga hälsningar
Rune Lanestrand
Småbrukare i Väst


%d bloggare gillar detta: