Stickade ihop till Röda Kors-svindlaren

18 januari 2010

Från Lane-Ryr ringde en äldre kvinna som var mer än heligt förbannad på Johan af Donner för hans förskingring på Röda Korset. Hennes kraftord var välförtjänta och läsarna får själva föreställa sig.
Ja, det saknas egentligen ord för att beskriva den ilska och besvikelse alla de gräsrötter inom Röda Korset, som i åratal idogt arbetat ideellt för ge hjälp till nödställda medmänniskor, känner i dag. De känner sig så oerhört lurade och besvikna.
De har stickat, virkat , bakat, ordnat basarer och skramlat med insamlingsbössor och så får de läsa att adelsmannen af Donner har medgivit omfattande miljon-förskingring inom Röda Korset. När de sedan får läsa om hans lyxliv bland Stockholms överklass, Thailandresor för 10 000 kronor dygnet och att han haft lyxlägenhet, värd för 15 miljoner, (nu såld) då faller hela deras föreställningsvärld samman.
Många är fattigpensionärer och kan inte förstå att af Donners månadslön från Röda Korset på 67 000 i månaden inte kunde vara nog. De skulle själva inte drömma om att ta en krona ur en insamlingsbössa ens för att stoppa i en parkeringsautomat om de står utan växel.
Den här kvinnan hade reda på saker och ting och påminde om att många av de som åkte fast för mutor inom systembolaget var folkpartister. Intressant, som jag inte tänkt på.
Hon vill han granskning av alla löner på Röda Korsets huvudkontor och en genomgripande revision av hela organisationen. Bl a för att få fram fakta om hur stor del som går åt till administration.
Hon kommer inte att sticka en vante till innan hon fått denna genomlysning eller så länge Bengt Westerberg är ordförande och Christer Zettergren är generalsekreterare i Röda Korset.
Rune Lanestrand.


”Sluta fjäska för jordbruksminister Eskil Erlandsson”

17 januari 2010

Vid årsmöte med Småbrukare i väst i ett fullsatt Tegneby församlingshem framfördes en hård och enhällig kritik mot att en majoritet av förbundsstyrelsen vill ändra inriktning på förbundet Sveriges Småbrukare och på tidskriften Småbrukaren. Deltagarna som på intet vis vill gå med på att göra Småbrukarna till en tandlös organisation och ändra på innehållet i tidskriften Småbrukaren menade och att det finns mer än nog av slätstrukna medier som inte vågar säga ifrån när landsbygden och jordbruket och i synnerhet småbruket är mer utsatt än någonsin.
Tidigt på mötet väckte medlemmarna förslag om att ordna med buss till förbundets årsmöte i Hallsberg den 10 april för att avsätta Åke Karlsson om han ställer upp till omval. En busskommitté valdes och ett drygt trettiotal medlemmar anmälde sig omgående till bussresan.

Följande uttalande antogs enhälligt

”Småbrukare i Väst har vid sitt årsmöte diskuterat den konflikt som uppstått mellan Förbundets ordförande Åke Karlsson med en majoritet i styrelsen och Småbrukarens redaktion. Mötet uttalar sitt fulla förtroende för redaktionen och anser att Småbrukaren i sin nuvarande utformning är en omistlig tillgång för Sveriges småbrukare och för landsbygdens folk.
När Åke Karlsson helt plötsligt vill att styrelsen genom ett redaktionsråd ska granska och godkänna alla artiklar och att tidningen och förbundets hemsida endast ska handla om jordbruk är detta en inskränkning av både redaktionens och medlemmars yttrandefrihet.
Vi reagerar oerhört starkt mot att Åke Karlsson helt vill ändra både förbundets och tidskriften Småbrukarens inriktning. Det är en fråga som ska behandlas på årsmötet och kan enligt stadgarna inte beslutas av styrelsen.
När Karlsson dessutom ber jordbruksminister Eskil Erlandsson om ursäkt för den välmotiverade kritik som framförts till ministern i Småbrukaren och på hemsidan har han inte längre vårt förtroende.
Genom sitt kryperi och fjäsk för Eskil Erlandsson, som är den sämste jordbruksminister vi haft, har Åke Karlsson förbrukat allt förtroende bland oss medlemmar. Vi kräver därför Åke Karlssons omedelbara avgång innan han ställer till med mer splittring och genom sina obegripliga uttalanden gör småbrukarrörelsen ytterligare skada.
Småbrukare i Väst vill ha en förbundsordförande som inte hukar för makten utan går i spetsen och tar strid för landets Småbrukare och landsbygdens framtid.”

Det var en verkligt fin stämning på årsmötet med en kampanda som påminde om den upprorsstämning som rådde när Småbrukare i väst, efter långvarigt missnöje med LRF och bondekooperationen, bildades i Skållerud i maj 1984.
På årsmötet diskuterades rovdjursfrågor och GMO. Bestämda krav restes på mycket bättre ersättning för stängsel för att skydda tamdjuren.
Årsmötet uttalade sig också för att styrelsen ska arbeta för att fler kommuner ska förklara sig som GMO-fria zoner. Kritik riktades mot att LRF-ledningen i likhet med jordbruksminister Eskil Erlandsson vill ha GMO-grödor, vilket på sikt kommer att omöjliggöra all ekologisk odling. Efter initiativ från Småbrukare i väst har Uddevalla kommun förklarat sig som GMO-fri zon vilket uppmuntrar till fortsatt kamp mot Monsanto och de multinationella GMO-företagens miljöfarliga produkter.
Rune Lanestrand

kOPIA PÅ ÅKE KARLSSON BREV

Till: registrator@agriculture.ministry.se

Datum: 2009-12-11 11:18
Ärende: Ursäkt (till Eskil Erlandsson)
Från: Åke Karlsson
E-postadress: krokeksgard@telia.com

Meddelande: ”Hej.
Jag, Åke Karlsson ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare ber härmed om ursäkt och tar avstånd från den i långa stycken osakliga och ofta på gränsen till personangrepp som Jordbruksministern utsatts för av Rune Lanestrand redaktör för Tidskriften Småbrukaren.
Den nuvarande tidningsredaktionen med Rune L i spetsen har efter en konflikt med styrelsen avgått. Vi har en redaktion så gott som klar med helt ny inriktning för vår tidning.Från Förbundets sida vill vi vara med och konstruktivt forma
”Sverige det nya matlandet”
Med förhoppning om en framtida fruktsam dialog.
Åke Karlsson ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare.”

Vem har skrämt upp Åke Karlsson så till den milda grad att han tar avstånd från allt han tidigare stått för. Det frågar sig allt fler inte bara inom småbrukarrörelsen.
När nu Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson förödmjukar sig, fjäskar och försöker ställa in sig hos jordbruksminister Eskil Erlandsson kan det vara på sin plats att påminna om vad han skrev själv i Småbrukaren nr 2 -09:

”Jordbruksminister Eskil Erlandsson är precis den katastrof för svenskt jordbruk och landsbygd som vi i Småbrukarna sedan länge befarat.
Jordbruksministerns förslag att slopa gårdsstödet till fastigheter under 4 ha har nu vunnit gehör hos övriga regeringspartier. Beslutet innebär att ca 13 000 småbönder mister gårdsstödet, och som av en händelse lägger nu skatteverket förslag om att höja gränsen för jordbruksfastighet från 2 till 4 ha.
Förbundet Sveriges Småbrukare försvarar på intet vis EU:s bidragspolitik – men att slopa stödet till de små jordbruken i syfte att leva upp till vallöftet om 25% minskade administrativa kostnader för bönderna med hjälp av en omvänd ”Robin Hood strategi” tar Småbrukarförbundet bestämt avstånd ifrån.
Eskil Erlandssons agerande klargör att trots sina populistiska utspel om småskaligt, närproducerat och Sverige som Europas ledande matland, är han kemikalie-, industrijordbruket och stordriftens hängivne anhängare.
Åke Karlsson
Ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare”


Välj bort Röda Korset

15 januari 2010

Johan af Donner, har enligt åklagare förskingrat 5,2 miljoner av insamlade medel i Röda Korset och 1,2 miljoner inom cancerfonden där han varit insamlingsledare tidigare.
Donner är nu misstänkt för grovt bedrägeri och grovt mutbrott. Han misstänks ha två kumpaner också de ur huvudstadens sunkiga kändisklass. Varför rekryteras sådant folk överhuvudtaget till Röda Korset?
Huvudansvaret för svindlerierna faller på Röda Korsets ordförande, f folkpartiledaren Bengt Westerberg som anställt Donner. Ordföranden kan inte heller påstås ha underlättat den omfattande polisutredningen. – Det finns inga misstankar om förskingring sa Westerberg i en intervju i Dagens Industri.
Jag behöver väl knappast skriva att jag redan tidigare inte har någon som helst respekt för ledande folkpartister. Bonde, arbetare– och landsbygdsföraktare som de är.
Röda Korsets generalsekreterare och ordförande Bengt Westerberg lever gott på sin välgörenhet. Tillsammans har de en lön från Röda Korset på 2 miljoner om året.
De arvoden och löner som Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg och generalsekreterare Christer Zettergren har räcker till att bekosta skolgång, bostad och mat för mer än 800 afrikanska eller asiatiska fadderbarn under ett år.
Den jämförelsen gillar inte Bengt Westerberg.
Välj bort Röda Korset så länge den politiska skojaren Bengt Westerberg är ordföranden och ledningen tar ut så hutlösa löner.
Rune Lanestrand


Institutioner kan inte ge barnen kärlek

15 januari 2010

En utredning har slagit fast att barn som omhändertagits av samhället och placerats i fosterhem och på barnhem i många fall farit mycket illa. Man låtsas samtidigt som problemen skulle vara över.
Min erfarenhet från 7 år som ledamot i kommunens socialnämnd och kontakten med placerade barn och deras föräldrar visar att det är i stort sett inte är bättre idag. Nyligen framkom att det även förekommer isolering som straff vilket är förbjudet.
Skillnaden är den att fysisk bestraffning har ersatts med psykiska metoder vilket inte är ett dugg bättre. Det är i dag alldeles för lätt att starta s k behandlingshem. Det räcker med att man har en socionomexamen eller har några akademiska poäng i psykologi.
Det finns seriösa behandlingshem men för många är det främst ett sätt att tjäna pengar. 4 000 kronor per dygn är ingen ovanlig avgift. I vissa fall är det fråga om rent geschäft. Och det värsta är att väldigt få barn och ungdomar blir bättre genom placeringen på behandlingshem.
Många av de svårast kriminella i samhället har just ”vårdats” sönder på behandlingshem. Och kontrollen från samhällets sida är lika dålig i dag som tidigare.
Tyvärr är också min erfarenhet att empati inte tycks stå särskilt högt bland många av de som ägnar sig åt den lukrativa verksamheten att tjäna grova pengar på samhällets olycksbarn.
Barnen och ungdomarna är i praktiken rättslösa. T o m självmord förekommer som en sista utväg ur den nedbrytande miljön på behandlingshemmen.
Straffet att behandlas är ofta inte tidsbestämt och kan förlängas utan någon egentlig kontroll av skrupelfria företagare inom behandlingshems-branschen.
Vad som saknas samhällets utsatta och misshandlade barn är kärlek och omtanke. Om det talas det praktiskt taget aldrig inom socialförvaltningarna. Bäst för ett barn, som måste omhändertas, är att bli adopterade eller komma till ett bra fosterhem som kan ge den kärlek och omsorg barnet gått miste om. Institutioner, privata, kommunala eller statliga har inte förmågan.
Rune Lanestrand


Skandal-Arena Vänersborg har blivit film

13 januari 2010

En riktigt trist och patetisk film som kokats ihop på informationsavdelningen i Vänersborgs kommunhus. Krampaktigt har Thomas Fridén tillsammans med kommundirektör och närmast sörjande i kommunalrådskorridoren, som smakråd, satt ihop en fullständigt meningslös propagandafilm vars kostnad nu ska läggas till fördyringen på 130 miljoner för Arena Vänersborg. Från den beräknade kostnaden på 140 mkr till 270miljoner. Samtidigt som det fortsätter ramla in räkningar som s-c ledningen inte riktigt vet vad de gäller.
Kommunen krävs nu av kronofogden på 18 miljoner för obetalda fakturor. Larssons efterträdare, Arbetarekommunens ordförande Marie Dahlin har noll koll på läget. Det råder nu fullt ekonomiskt kaos när det gäller Arenabygget.
Av någon anledning är det väldigt få politiker som vill synas i filmen. Kommunalrådet Lars-Göran Ljunggren (s) har ett tillkämpat uttalande om hur roligt det var när beslutet fattades. Folkpartiets Lars G Blomgren är också entusiastisk när beslutet togs i fullmäktige. Men förstås ingen som i dag vill kommentera den ekonomiska katastrofen Arena Vänersborg.
Initiativtagaren fd kommunalrådet S Anders Larsson som hoppade av som ordförande i ledningsgruppen och som ordförande i Barn – och ungdomsnämnden lyser med sin frånvaro.
Kommundirektören Guy Mahlviker, socialdemokrat som de flesta höga tjänstemän i Vänersborgs kommun, får först av alla skeva omkring på isen och skryta över Arenan. För att höja hans status väntar en flott limousine med chaufför utanför för Arenan. Tala om lånade fjädrar.
Hela invigningsfesten är så kväljande och tillkämpat hurtig. Påminner i långa stycken om invigningar och spektakel i de forna Öststaterna när de politiska pamparna stod på podiet, höll tal till varandra och dunkade varandra i ryggen och kalasade på folkets bekostnad. Allt för att blända folket.
Det två mest patetiska talen vid invigningen, som återges i filmen, hölls av den avsatte moderate riksdagsmannen Stig Bertilsson och landshövding Lars Bäckström. Hans ädelpekoral kan inte beskrivas måste ses och höras. Här kan du se eländet: länk + Radio Västs film; Arena Vänersborg sången.

Rune Lanestrand


Kronprinsessan Viktoria bryter med Bernadotternas neutralitetspolitik

12 januari 2010

Blev närmast chockad när jag fick se att den i mitt tycke så kloka kronprinsessan Viktoria gett kunglig legitimitet åt kriget i Afghanistan. Det gjorde mig verkligen bedrövad. Jag kunde knappt tro mina ögon när hovet på sin hemsida lagt ut ett riktigt skrytreportage med kronprinsessan iförd hjälm och bombdräkt på besök hos den svensk-finska styrkan i Afghanistan.
För mig som så många gånger framhållit att det var genom Bernadotternas inträde på den svenska tronen som adelns och de svensk/tyska kungarnas eländiga och aggressiva krigspolitik fick ett slut. Äntligen kunde allmogen efter århundraden av meningslöst krigande andas ut och slippa sända ut och förlora sina söner i de ständiga erövringskrigen.
Det är för sorgligt att 200 år av fredlig utrikespolitik, alliansfrihet och svensk neutralitet som grundades av Viktorias anfader Karl XIV Johan nu bryts. En linje som har gett vårt land fred längre än de flesta länder i världen.
För min del och många andra så har jag uppskattat vår kungafamilj för att de med undantag för Gustav V troget hållit fast vid den svenska neutralitetspolitiken. Varför detta avsteg mot en så uppskattad och framgångsrik utrikespolitik? Endast 17 procent av svenska folket stöder riksdagens senaste beslut att skicka ytterligare svenska soldater till Afghanistan.
Man måste fråga sig vilken utbildning kronprinsessan Viktoria har fått när hon avslöjar en så total historielöshet och riskerar inte bara sitt goda rykte utan även kungahusets. Har militärerna i hovstaten helt tagit över utbildningen och styrningen av hovet. Uppbackade av utrikesminister Carl Bildt.
Lägger man till att Kungen och Drottningen nu ska besöka Brasilien och göra reklam för Jas Gripen känner jag inte längre igen Bernadotterna med sin mer humanistiska än krigiska läggning.
Rune Lanestrand.


Centerpartiet påskyndar glesbygdens avfolkning

11 januari 2010

Nu kritiseras EU med all rätt för att stödmiljarder till Turkiet hamnar i fel händer. Inte till de som bäst behöver det. Så är det med EU-bidragen även till Sverige.
Jordbruksstödet på om kring 10 miljarder går främst till de med statens hjälp stora sammanslagna gårdarna och adelsgodsen. Det hela är inte minst konstigt då det från olika regeringars sida har hetat att bara stora enheter är lönsamma.
Jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) beslut att från och med 2010 ta bort gårdsstödet för 13 000 småbrukare, som har under 4 hektar åker, missgynnar också de små i samhället. Det står även strid med kravet på likabehandling.
Erlandssons beslut drabbar glesbygden och leder till avfolkning och förbuskning i skogs- och mellanbygder. Just de människor som centern i andra sammanhang säger sig värna är de som drabbar hårdast av Eskil Erlandssons omvända Robinhood-politik.
Rune Lanestrand
vg


Skandal-Arena Vänersborg

08 januari 2010

Det förra socialdemokratiska kommunalrådet i Vänersborg S Anders Larsson ville till varje pris ha ett kommunalrådsmonument efter sig sedan han misslyckats att lura på skattebetalarna en storflygplats på Skogaryr, Väne-Ryr i Fyrstad.
I stället skulle Vänersborg ”sättas på kartan” med en jättearena som först skulle kosta 90 miljoner och sedan 140 miljoner när den klubbades i kommunfiullmäktige. Nu är kostnaderna för Arenan upp i 270 miljoner kronor.
De båda kommunalråden Lars-Göran Ljunggren(s) och Bo Carlsson (c) är tillsammans med hr Larsson och Arbetarekommunens ordförande Mari Dahlin och fullmäktiges ordförande Dan Nyberg (s) helt paralyserade över hur de själva så grovt har kunnat missköta denna affär. De stammar allt mer inför mikrofonerna. Och bara hoppas att det hela blåser över.
Men det blir bara värre för var dag. Alltfler konstigheter med detta bygge kommer i dagen. Marie Dahlin, som tagit över sedan S Anders Larsson har kastat in handsken, säger att hon attesterar fakturor som hon inte vet vad det gäller och Dan Nyberg kallar inte samman fullmäktige och begär extraaanslag trots att hela överdraget på 130 miljoner är helt i strid med kommunallagen. Sker inget väntar troligen tvångsförvaltning.
Småföretagare som väntat flera månader på betalning går nu till kronofogden och stämningar mot kommunen är att vänta.
Som grädde på moset har nu den hårda kylan (i kväll 20 grader i Väne-Ryr.) ställt till med extremt höga elpriser vilket fått det alltid alerta Framåt Fredagsgänget på Sveriges Radio Väst att spela in en ny låt om Arenaskandalen, fyndiga Elois.
Fredagsgängets första låt var Arena Vänersborg sången.
Rune Lanestrand


Fel att kungen ska sälja vapen

07 januari 2010

Det är verkligen sorgligt att kungen ska behöva kränga JAS-Gripen i Brasilien. Det passar inte alls den bild svenska folket har och gärna vill ha av kungahuset. Kungen som har skaffat sig en profil som seriöst intresserad av vår hotade miljö och drottningen för omtanke om de svaga i samhället.

Men förmodligen har han inget val när försvarsindustrin, Carl Bildt och regeringen trycker på. Dessutom är hans närmaste stab en riktigt reaktionär samling med riksmarskalken, folkpartisten Ingemar Eliasson, som kungens främste politiska rådgivare. Stabschefen Håkan Pettersson har militär bakgrund. Och de förnäma rika damerna i hovstaben förefaller inte ha minsta hum om hur de fattiga har det i Brasilien.
Det borde finnas någon ”normal” person i kungens personliga stab på 8 personer som kunde viskat i hans öra hur olämpligt det är att Ers majestät lånar sig till något så tvivelaktigt som att kränga vapen. Tänk bara på alla mutor i miljardklassen som förekommer i dessa skumraskaffärer.
Kungen och drottningen borde underrättats om att mer än 30 procent av Brasiliens befolkning, främst indianättlingar lever under fattigdomsgränsen. De är minst av allt betjänta av en ännu större och svulstigare satsning på militär upprustning i Brasilien. De behöver i stället mat för dagen.
2005 gjorde en UNICEF en undersökning om Brasilien. I resultatet stod det bland annat att hela 45 % av barnen i Brasilien lever i svår fattigdom och en stor del av dessa är gatubarn.
Det vore bättre om Kungen följt sitt omvittnade miljöintresse och rest till Brasilien för att få president Lula att stoppa skövligen av regnskogen och även stoppa odling och export av GMO-grödor. Främst genmanipulerad soja och majs som är hälsovådlig för både djur och människor.
Rune Lanestrand


Om Lissabonfördraget och politiska ynkryggar

06 januari 2010

De stora medierna politiska kommentatorer stöter och blöter varför Fredrik Reinfeldt inte belönats med högre opinionssiffror genom sitt ordförandeskap i EU. Och för att han lyckades genomdriva Lissabonfördraget. Deras kannstöpande avslöjar obönhörligenr att de inte har någon vidare markkontakt. För vem applåderar Lissabonfördraget?
Förmodligen är det en majoritet, ja troligen fler än den majoritet som röstade nej till Euron, som inte gillar Lissabonfördraget. De tycker i stället att fördraget förskjuter makten ännu längre bort från folket. Att fördraget försämrar och undergräver demokratin.
Den politiker som på allvar vågar att ta upp den omfattande korruptionen, den ohyggliga och förnedrande byråkratin inom EU, inte minst inom jordbruket, skulle säkert bli belönad av väljarna.
Om brysselreportrarna, som i dag mest ger intryck av att vara presstalesmän för EU, i stället tog bladet från munnen och inte bara skönmålade Unionen skulle säkert också de bli mycket uppskattade.
Tyvärr förefaller det som om de flesta politiker som tar sig fram till de fetaste uppdragen är de som jamsar med och försvarar allt som kommer uppifrån. Så snart de är valda lyssnar de mer på globalföretagens lobbyister, från t ex Monsanto och andra GMO- medicin- och kemibolag, än på sina egna väljare. Många tycks vara helt i avsaknad av kurage och ger intryck av att vara politiska ynkryggar helt enkelt?
Rune Lanestrand