Skogaryd/Rudet – helt fel plats för vindkraftpark i Vänersborgs kommun

Nu vill kommunledningen i Vänersborgs kommun lägga en enorm vindkraftpark på upp till 17 st, 150 till 200 m höga, vindkraftverk i ett område som kommunen själv avsatt som så värdefullt att det skyddas enligt miljöbalkens 3 kap 3§.
Att anlägga en vindkraftpark på Skogaryd/Rudet i Vänersborgs kommun står helt i strid med kommunens översiktsplan. I avsnittet om ”Natur och vatten” står följande att läsa under rubriken ”Stora opåverkade områden”:
Att skydda stora områden som idag är obetydligt påverkade ger en handlingsfrihet för framtiden. Det ger framtida generationer möjligheter att nyttja områden för behov som vi i dag inte kan förutse. Större sammanhängande landsbygdsområden har också ett värde för jord- och skogsbruk och för de människor som är verksamma på landsbygden. Område som bör ses som stort opåverkat område: – Den västra delen av kommunen mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden.

I översiktsplanen i avsnittet om Markanvändning under rubriken ”Området mellan sjöarna” kan ytterligare läsas:
Området vid kommunens västra gräns mot Uddevalla kommun mellan Gundlebosjön och Stora Hästefjorden. Området är relativt opåverkat av bebyggelse.
Området bör förbli opåverkat för framtida användning om vilket vi idag inte har någon uppfattning.
REKOMMENDATION: Förändring inom området med bebyggelse eller anläggning som minskar dess värde för framtida användning enligt ovan bör inte medges.

Naturligtvis är det de stora kultur- och naturvärdena och det centralt belägna rekreationsområdet mitt i Trestad som avses i skrivningen.

Jag har i kontakt med Skogaryds Vindkraft AB (Wallenstams – konsortiet), rätt eller fel, fått ett obehagligt intryck av att pengar går före hänsyn till kultur och miljö.

Området är unikt på många sätt. Här finns rikligt med fornfynd. Tre hällkistor, varav den ena vid Skottene är bland de största i Sverige. I området finns bronsåldersgravar, offerkälla, jättegryta, rödlistade arter och sällsynta biotoper, historiska torp och något så sällsynt som en platåsjö högst uppe på Rössbergen som inte har något avlopp. Den grunda vassjön är ett eldorado för fåglar. Den är också en omtyckt rastplats för flyttfåglarna. En av Västsveriges största flyttfågelsleder går över området.

Det kan nämnas att Skogaryd är ett av få områden där elöverkänsliga kan vistas. F n bor två elöverkänsliga kvinnor på ett av torpen på Skogaryd. En av dem vet jag har skadats på sitt arbete när hon som spårvagnsförare i Göteborg utsatts för långvarig och stark strålning. Behovet av sådana områden bara ökar i takt med att vår vardagliga miljö blir allt mer elektrifierad.
Det borde räcka för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ledamöter att läsa kommunens egen översiktsplan för att inte ödelägga denna rika natur- och kulturmiljö.

Kommunens översiktsplan hänvisar till Miljöbalken 2 kap 3 §, där man kan läsa: ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.”
Tydligare kan det knappast sägas. Den tilltänkta vindkraftparken, en av största på land i Götaland, med 17 torn på mellan 150 och 200 meter, står helt i strid med kommunens egen översiktsplan och Miljöbalkens bestämmelser för stora opåverkade områden.

Det är positivt att kommunen tar fram en vindbruksplan och bereder plats för alternativ energi. Men den här typen av storskaliga vindkraftparker bör placeras i områden som redan är exploaterade eller marker långt från bebyggelse. Vindkraftverken längs E6 i Falkenbergs kommun, på behörigt avstånd från bebyggelse, är ett annat exempel på lämpliga placeringar.

Rune Lanestrand

Fotnot: Rössbergen har fått sitt namn efter rösen, gamla gravar.
Jag har placerat min blogg i Vänersborgbloggkartan.se!

5 Responses to Skogaryd/Rudet – helt fel plats för vindkraftpark i Vänersborgs kommun

 1. Karl Larsson skriver:

  De mycket höga vindkraftverken oroar flyget på Såtenäs.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/hoga-vindkraftverk-oroar-flyget-1.1060522

  Gilla

 2. Jag har läst Lanestrands artikel om Skogaryd/Rudet och ser ett tydligt mönster i de opålitliga politikernas agerande från S och C.
  Vi har själva inte full kännedom om det Lanestrand skriver men litar helt på hans uppgifter. Från Välfärdspartiet sida delar vi Lanestrands inställning. Om vi får tillräckligt med röster i höstens val och därmed hamnar i en maktposition lovar vi att stoppa dessa planer. Då blir det inga vindkraftverk uppförda vid Skogaryd/Rudet.

  Gilla

 3. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Ännu mer vindkraftspåtryckningar! I området mellan Mark och Kungsbacka kommuner håller Rabbalshede Kraft AB (googla på detta begrepp!) på att planera en skog om 14 vindkraftverk som är 150 meter höga.
  Företaget är föga känt men inriktar sig på att kunna göra stora vinster på elproduktion via sitt samarbete med den nordiska kartellen NordPool som genom sin verksamhet kommer att diktera de framtida elpriserna. Leta efter NordPool på Google.se och läs sen om denna organisation på http://www.svenskaenergi.se. Kolla också de engelskspråkliga versionerna av företagets sida.

  På olika håll i Sverige poppar det nu upp diverse konstellationer som söker tillstånd att ”plantera” skogar av vindkraftverk. De flesta har dålig information om ägare och finansiärer som t ex Svevind med huvudkontor i orten Tavelsjö(!) som ligger i Västerbotten mellan Umeå och Vindeln.
  Företaget uppmärksammades för ett tag sedan i TV genom sitt stora projekt i Piteåtrakten och för att en släkting till Maud Olofsson var knuten till företaget som en högklassig lobbytillgång.

  http://www.svevind.se har ingen uppgift om ägare eller vem som står bakom företaget men i texten talar man om att man har vidlyftiga planer på utbyggnad av vindkraft och ett företag som kallas Svevind Holding AB ska vara paraplyföretag för koncernen. Det har också framkommit att bakom Svevind finns den multinationella tyska energijätten Enercon GmbH (www.enercon.se) som under åren vuxit på grund av sin förmåga att få politiker ”med på tåget” när det gäller etableringar av konventionella vindkraftverk.

  Ny teknologi och utformning av vinddrivna kraftverk finns redan med avsevärt högre kapacitet och lägre ljudvolymer jämfört med de konventionella verken, och nu arbetar man hårt för att mjölka ut så mycket som möjligt med den gamla tekniken innan politiker och allmänhet hunnit få reda på att det finns bättre alternativ på gång.

  Gilla

 4. Ingeborg skriver:

  Det tänker man på varje dag: ”De sista dumskallarna är inte födda ännu” och det gör enverkligt sorgsen med tanke på vad som pågår. Men det räcker att se Maud Olofsson i någon debatt så förstår man att den svenska landsbygden är i verklig fara. Det är Stockholm som gäller för samtliga i Konsensuspartiet = de sju.

  Gilla

 5. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Grattis! Ni är inte ensamma. I Marks kommun håller Göteborgs Energi på att lura markborna till att upplåta ett attraktivt område i Sätila för en skog av över ett dussin jättevindkraftverk.
  På många håll i världen är ”propellerverken” dessutom en passerad teknologi och har på allt fler ställen efterträtts
  av en ny generation med vertikal turbinaxel enligt den s k Flettners princip. Producenterna av utgående teknologi vill tillsammans med det riskkapital som finns inblandat som finansiärer naturligtvis skynda sig att mjölka ut så mycket som möjligt av de kommunpolitiker som inte vet vad som sker i omvärlden på teknikfronten. Därför är de lätta offer för de formuleringsskickliga propagandisterna för diverse projekt som arbetar efter den gamla men fungerande regeln -”De sista dumskallarna är inte födda ännu”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: