Officersjunta styr svensk försvars- och utrikespolitik

13 februari 2010

Det känns mycket oroande att vår traditionella fredliga utrikes- och säkerhetspoltik under senare år, med Carl Bildt i spetsen, överges mer och mer. Och nu håller vi på att förstöra Sveriges ställning som fredlig nation genom vårt deltagande i det meningslösa kriget i Afghanistan.
En av orsakerna kan vara att det blivit lite för många militärer i både partier och i riksdagen. En av de värsta att nedvärdera vår framgångsrika, alliansfria utrikespolitik är förstås folkpartiledaren Jan Björklund. Han har gått igenom Krigshögskolan och är utbildad yrkesmilitär med majors grad.
En annan hök som t o m vill sända fler soldater än vad riksdagen beslutat är Björklunds partikamrat Allan Widman. Han har också gått igenom krigshögskolan och har fänriks grad. Widman är folkpartiets förstanamn i riksdagens försvarsutskott och vill nu sända ytterligare 100 svenska soldater till Afghanistan.
Det finns många bra militärer men Widman är förskräcklig. Han pratar om att ”kriget kan vinnas” utan en tanke på hur många som ska komma hem i kistor eller att Sveriges deltagande ökar risken för en terrorattack i vårt land. Minns tågattentatet i Spanien!
Högt i försvarsutskottet sitter också moderaten Karin Enström som har kaptens grad. Hon har också gått igenom Krigshögskolan och är sedan 2008 ordförande i Försvarsberedningen.
Enström är enligt wikipedia syster till Henrik Landerholm och till Louise Landerholm (kommunpolitiker i Uppsala) som är gift med riksdagsman Per Bill (m). Henrik Landerholm (m) har drillats på krigshögskolan. Har varit yrkesofficer med majors grad och var tidigare ordförande i försvarsutskottet. Tala om politisk inavel på hög nivå.
Det är mycket allvarligt att en liten officersjunta fått så oproportionellt stort inflytande på svensk försvars- och utrikespolitik. Det förefaller som om denna officerjunta inte har någon som helst känsla för att Sverige kan spela en mycket större och viktigare roll som fredsbevarare. I stället för en förnedrande kugge i USA:s krigsmaskin i Afghanistan.
Nej, läs vår historia (också kronprinsessan Viktoria) och återgå till den traditionella försvars- och utrikespolitiken som grundlades av den förste Bernadotten, Jean Baptiste Bernadotte och som sedan stärktes vid arbetar- och bonderörelsens framväxt. Med Karl XIV Johan inleddes 1818 den bästa utrikespolitiken Sverige haft och som gett oss en välsignad fred i nästan 200 år.
Då hade den bedrövliga adeln och krigstokiga kungar hållit på att kriga i århundraden. Nu håller en klick historielösa yrkesofficerare som nästlat sig in i försvarspolitiken på att ödelägga denna för svenska folket så fredliga och gynnsamma försvars- och utrikespolitik.
Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan och återgå till fredsbevarande utrikespolitik, civilt och humanitärt bistånd som Sverige är bäst på.
Rune Lanestrand


Kan Bengt Westerbergs avgång rädda Röda Korset?

12 februari 2010

Roffarmentalitet är ett allt oftare använt uttryck för vad som pågår inom svenska Röda Korset. I en undersökning där 51 500 svarat på Aftonbladet.se saknar nu så många som 92 procent förtroendet för Röda Korset.
Per Allan Olsson som är internationell samordnare inom organisationen tar på DN Debatt bladet från munnen och anser att Röda Korset är som en skyddad verkstad. Den har levt på sitt gamla goda rykte och ledningen har missbrukat detta förtroende.
Det är också tydligt att den interna kritiken har tystats ned. Med en så förnäm och högt uppsatt ordförande med sina upparbetade kontakter rakt in i regeringskansliet har trycket på de anställda varit stor.
Man kan bara hoppas att adelsmannen Johan af Donners miljonsvindleri, generalsekreteraren Christer Zettergrens höga lön och Bengt Westerbergs orimliga arvode ska leda till en debatt om det är rätt att avsuttna politiker ska sitta på alla tunga poster i föreningssverige.

Tyvärr har vi ett systemfel inom hela den ideella sektorn. Så snart det ska utses en ordförande i någon av de stora mäktiga folkrörelserna så blir det nästan alltid en före detta högt uppsatt politiker. De går med automatik förbi förtjänstfulla personer inom föreningarna. Inte minst inom idrottsrörelsen.
Att det blir så beror på att partierna vill ha personer ”som man litar på” som man vet inte har någon speciell resning eller politisk moral som kan förorsaka störningar inom den samlade överheten. ”Det ska vara en av oss” helt enkelt.
Partiernas behov av kontroll går hand i hand med att föreningarna som i förödande stor utsträckning lever på bidrag så gärna vill ha en politiker med goda kontakter till statens, landstingets eller kommunens kassakista.
Ett sjukt system där politiker, inte i sin egenskap av lämplighet, kvoteras in. Och som i det här fallet med f d statsrådet Bengt Westerberg ödelägger ryktet för Röda Korset.
”Min” Röda Kors-kvinna i Lane-Ryr som i många år stickat strumpor och skramlat in pengar till Röda Korset tvingas nu skämmas över sin organisation därför att rekryteringen till de höga posterna inom Röda Korset tillsätts på alldeles fel grunder.
Kan Bengt Westerbergs avgång rädda Röda Korset? Kanske. Men då måste man rekrytera internt bland de som brinner för saken och som fotarbetat inom organisationen.
Inte en ny avdankad toppolitiker, statssekreterare eller tv-kändis som inte har någon erfarenhet av eller känsla för Röda Korset. Inte en person som främst är ute för att gama åt sig höga arvoden.
Rune Lanestrand


Kan EU tvinga Sverige bryta uran?

09 februari 2010

Det är den svåra frågan Kerstin ställer i sin kommentar till inlägget om uranbrytning i Oviken och i Sverige. Det råder stor osäkerhet och starkt delade meningar om hur det verkligen förhåller sig.
Enligt Euratomfördraget ska EU inte kunna tvinga ett land att bryta uran. Däremot är det, enligt artikel 52, EU som bestämmer över uranet när det är brutet. Men dessvärre innehåller fördraget också en brasklapp, artikel 70, som kan ge EU möjlighet att vidta sanktioner mot en land som inte bryter uran om EU vill det.
Junilistans ordförande Sören Wibe som mer och mer framträder som en av Sveriges värsta kärnkraftshökarna vill tona ner betydelsen av den skrivningen. I stället hänvisar han till det undantag som Sverige fick i samband med medlemsskapsförhandlingarna.
I själva anslutningsakten fogade Österrike, Finland och Sverige en förklaring där det framgår att det är varje stat som ska avgöra om den skall bryta uran. De som i motsats till Sören Wibe inte vill ha kärnkraft och inte vill bryta uran i Sverige menar att det inskrivna undantaget inte är mycket värt och pekar bl a på artikel 70 i Euratomfördraget.
Den alltid lika pålästa EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v), anser att det antagna Lissabonfördraget ytterligare har urholkat Sveriges möjlighet att gå emot EU i fråga om uranbrytning.

Med den fega inställning som de ledande politikerna intar till EU kan man fråga sig vad undantagen är värda. De flesta tycks vilja sälja ut svensk självbestämmanderätt så mycket de nånsin kan. Att hävda nationella, regionala, folkliga intressen tycks närmast betraktas som majestätsbrott i Rosenbad och i riksdagens EU-nämnd.
I stället springer ofta svenska ministrar och de allra flesta EU-parlamentariker före Bryssel när det gäller att hävda EU:s överstatlighet. Jag tycker många av dem förråder sitt land. När det gäller stora livsavgörande frågor tycks de totalt strunta i sitt land och de människor som valt dem. Min slutsats är att det endast är ett fredligt, brett och starkt uppror som kan stoppa uranbrytning i Sverige.

Det får inte bli som en västgötakonstnär skildrade framtiden på målade tavlor som han hade med sig och ställde ut på det Nordiska miljölägret, med 500 deltagare, på Hven 1976. Jag ångrar än i dag att jag inte köpte en tavla. Kanske tyckte jag då att hans skräckscenario var överdrivet.
Motivet, till den tavla jag främst fäste mig vid, var en gruvöppning vid de vackra västgötabergen i full blomning. På ryggen bar arbetarna upp bruten uranmalm. Runt öppningen stod kpistbeväpnade soldater i full krigsmundering med EU-emblem på uniformen. Finns det någon som har sett tavlorna eller känner till konstnären så hör av er.
Rune Lanestrand


Agneta Gabrielsson – en rakryggad folkpartist

08 februari 2010

I Oviken i Jämtland som är mest hotad av uranbrytning finns något så ovanligt som en rakryggad och självständigt tänkande folkpartist. Hon heter Agneta Gabrielsson och vågar gå emot sitt kärnkraftskramande parti utan att darra på manschetten.
Trots att partiledningen och folkpartiets länsförbund i Jämtland vill ha uranbrytning i Jämtlandsfjällen säger Agneta Gabrielsson till Radio Jämtland att hon varken vill ha uranbrytning eller för den delen kärnkraft. Hennes främsta argument är att fjällmiljön skulle ta obotlig skada för all framtid. Och att radioaktiv nedsmutsning skulle skrämma bort turisterna som är en stor och växande, förnybar inkomstkälla för fjällkommunerna. En stor kram till Agneta Gabrielsson i Krokoms kommunfullmäktige.
I Radio Jämtland rapporterar Torbjörn Laxvik att samtliga partier i Oviken säger nej till uranbrytning. Från höger till vänster.
Det går bra att bo i Täby och Danderyd och i riksdagen bestämma om uranbrytning utan minsta hänsyn till sina partikamrater som drabbas av partiledningens nonchalans och okunnighet. De som får sin vackra kära hembygd ödelagd räknas tydligen inte som fullvärdiga partimedlemmar utan möts närmast nedlåtande även från 08-medierna.
För Oviken innebär den tilltänkta uranbrytningen ett dagbrott från Svensåsen till Hallen, 15 km långt, 5 km brett, 200 m djupt, kant i kant med Storsjön från Myrviken till Hallen, 50-60 meter under Storsjöns botten. Läs mer på oberoende miljökämpen Diana Fernlunds blogg Vilken gnista och saklighet!
Hur är de politiker funtade som kan tänkas begå detta brott mot kommande generationer? Bara för att vi ska få fortsätta vår orimliga överkonsumtion som inte gör folk mer lyckliga utan snarare tvärtom.
Kanske kan de fyra tappra centerpartisterna i riksdagen helt oväntat få stöd av rakryggade politiker från andra borgerliga partier, som värnar sin hembygd, vid omröstningen om kärnkraftens utbyggnad. Nu när Maud Olofsson totalt har svikit sina och partiets ideal.
Det kommer att behövas då det tyvärr visar sig att Maud Olofsson har lyckats kväsa Kerstin Lundgren som var en av de fyra hjältarna i centerns riksdagsgrupp. Kvar finns Sven Bergström, Eva Selin Lindgren och Solveig Ternström.
Alla förstår att om ska vi bygga ut kärnkraften i Sverige kommer den farliga uranbrytningen som ett brev på posten. Det kommande riksdagsbeslutet, om det blir ja till nya kärnkraftverk innebär därför också indirekt ett ja till uranbrytning. De tre kärnkraftspartierna folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna tycks strunta i alla risker med kärnkraft och uranbrytning. Centern är väl egentligen också ett kärnkraftsparti i dag? Det kommer att stå dem dyrt. För hur ska de klara att hålla ihop sin partier. De riskerar utbrytngar, då deras partikamrater på allvar går emot uranbrytning i bl a Oviken och i Västergötland.
Partitrogenheten inom centern lägger tyvärr redan hinder i vägen för ett nödvändigt folkuppror i de hotade uranbrytsbygderna. Bryt med de eländiga atompartierna. Nu, innan det är för sent.
Läs även Lasse Karlsson blogg på dagbokmotatomkraft.blogspot.com
Rune Lanestrand


Bilderberggruppen – ett farligt, hemligt sällskap

07 februari 2010

Signaturen Gard tar i en kommentar till inlägget om Carl Bilds nedsmolkade oljefingrar upp frågan om Bilderberggruppen. Och det är viktigt. För den är för alla fritt och demokratiskt tänkande människor en obehaglig sammanslutning på så sätt att den står över de folkvalda och omöjliga att ställa till ansvar. Vad som egentligen beslutas är hemligt och utan insyn.
När man sedan ser att Carl Bildt är den stora profeten på dessa möten som talar vitt och brett om en världsregering blir man orolig. Han klarade ju som statsminister inte att styra Sverige.
Så här beskrivs gruppen i Wikipedia
”Bilderberggruppen är en inofficiell klubb med 120-130 medlemmar, representerande makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet.
Bilderberggruppen håller ett årligt möte med enbart inbjudna deltagare. Det sker ingen rapportering från mötena officiellt, genom intervjuer med deltagare eller genom bevakande journalister, även om också företrädare för mediabranschen deltar (ngn mediamogul, min anmärkning). Hemlighetsfullheten kring gruppen har lett till att olika konspirationsteorier om gruppens inflytande på politik och näringsliv fått spridning. (inte så konstigt då ingen redosvisning sker, min anmärkning)
Gruppens namn kommer från det hotell, Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, där gruppen hade sitt första möte 1954 under värdskap av prins Bernhard av Nederländerna. Kända medlemmar har varit Henry Kissinger, Romano Prodi, David Rockefeller och Bill Clinton.
Exempel på personer från Sverige som deltagit är Carl Bildt, Anders Borg, Jacob Wallenberg, Maud Olofsson, Mona Sahlin, Percy Barnevik, Per G Gyllenhammar, Fredrik Reinfeldt , Hans Stråberg.”
När får vi de halvblinda stora medierna att ordentligt granska denna skumma sammanslutning som har stort inflytande över både vår vardag, nanoteknik, GMO, kärnkraft, uranbrytning, atomvapen, krig och fred. Bland mina grannar i Sjöroten finns knappast någon som ens hört talas om Bilderberggruppen. När ska Mediatan , som Maria Pia Boethius i sin bok kallar de stora halvblinda medierna, granska de lika farliga som hemliga Bilderbergarna.
Rune Lanestrand


Bengt Westerberg i Röda Korset ligger illa till

05 februari 2010

Damen från Lane-Ryr som arbetat idéellt inom Röda Korset i många år är så f-d på ordföranden i Röda Korset, Bengt Westerberg. Hon är minst lika arg som förra gången hon ringde. Nu har hon hört på nyheterna att revisorerna för flera år sedan anmärkt på att Johan af Donner attesterat sina egna räkningar. Men inget hände.
Hon tycker att både Westerberg och Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren ska höras av polisen. Hon kan heller inte förstå varför en f d partiledare och statsråd ska vara ordförande i Röda Korset. Att han dessutom utöver lönen på 800 000 från Röda Korset har lika mycket i extraknäck gör henne inte mildare i tonen.
Jag upplyser henne om att så går det till i Sverige. Överallt sitter avdankade politiker. Inte bara som landshövdingar och generaldirektörer i de statliga verken. Överallt sitter de. Även i idéella organisationer som Röda Korset. Förekommer också mycket på högre nivå inom idrotten.
De kvoteras in genom en bestämd turordning som partierna kommit överens om. Så snart det är ett uppdrag som innebär makt och inflytande tillsätts lojala politiker .
Problemet är att dessa före detta partiledare, statsråd, partisekreterare, statssekreterare och ombudsmän, som belönas med fina och välbetalda uppdrag, sällan är särskilt kunniga eller lämpade för sitt uppdrag.
De får det bara för de har varit lojala med sina partier och överheten. Ofta blir de över i samband med regeringsskifte eller vid förnyelse av regeringen och partistaberna. Om de är lämpliga eller inte frågas det aldrig om. De ska helt enkelt bara ha en god försörjning. Så fungerar den nya politiska adeln helt enkelt.
Det mest negativa med dessa ”utnämningar” är att deras agerande färgas av att de känner större lojalitet med sina gynnare än med medlemmar och allmänhet.
De invaggas precis som Bengt Westerberg i en tro att de är osårbara med sina kontakter upp till partihögkvarteren och regeringskansliet. Som tur är har vi fortfarande kvar lite maktdelning mellan den styrande och den dömande makten. Mitt tips är att den förre folkpartiledaren Bengt Westerberg nu ligger sämre till än någonsin tidigare.
Rune Lanestrand


Carl Bildt med sina smutsiga och giriga oljefingrar i Lundin Petroleum och i rysk energi bör granskas

04 februari 2010

Uppgifter om att Sovjet dumpat radioaktivt avfall i Östersjön kunde hållas hemligt tack vare överhetens urgamla tradition att hålla det verkligt viktiga hemligt för folket. Det lyckades ända tills Jan Josefsson och Uppdrag granskning fick tipset och tog tag i denna dubbla skandal
För lika stor skandal som det är att Sovjet dumpat avfall i Östersjön lika stor skandal är det att regeringen med dåvarande utrikesminister Anna Lind och statsminister Göran Persson tystade ned denna ytterst miljöfarliga dumpning.
Vad visste Jan Eliasson som tillsammans med en drös höga UD – och regeringstjänstemän helt plötsligt drabbats av total minnesförlust.
Carl Bildt med sina smutsiga och giriga oljefingrar i Lundin Petroleum (tid. Lundin Oil) och i rysk energi bör också granskas ingående. Till att börja med i konstitutionsutskottet.

Läs mer i Kerstin Lundells bok Affärer i blod och olja

Till bilden hör att Bildt var nära vän med chefen för den s k Inhämtningen, den hemliga avdelningen HSI vid Säpo, Bertil Lundin som informerade regeringen.
Troligen är det radioaktivt avfall och kemiska vapen som dumpats och måste bärgas då Östersjön redan är det mest radioaktiva havet i hela världen.
Efter mer än 20 års krigsplacering i Beredskapsnämnden för Psykologiskt Försvar är jag inte särskilt förvånad över hemlighetsmakeriet. Det är så mycket som det högsta skiktet i samhället inte anser att det svenska folket tål att höra.
Inte ens riksdagen, inte ens hela regeringen blir alltid informerad av den osynliga svarta makten bakom kulisserna, på högsta nivå. Där ordnar och mer eller mindre hemliga sunkiga sällskap som Frimurarna spelar en icke obetydlig roll.
Detta osunda politiska hemlighetsmakeri, för att rädda vissa högdjur, är en lika sjuk som viktig ingrediens i den svenska modellen som krackelerar allt mer i takt med att överhetens fiffel kommer i dagen.
Rune Lanestrand
Gå gärna in och lyssna på min kampanjvisa för en annan av mina politiska ”favoriter” folkpartisten Marit Paulsen, på http://www.youtube.com/watch?v=Ashck_1JiGA


Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson – en bakåtsträvande feminist som EU-minister

02 februari 2010

Natoanhängaren och krigshetsaren Birgitta Ohlsson som vill skicka fler svenska soldater till Afghanistan är utsedd till ny EU-minister. I dessa tider får man väl ändå vara glad för det lilla; att det inte blev Marit Paulsen.
De stora medierna gör allt för att förstora henne som en originell politiker medan hon i själva verket är en traditionell asfaltpolitiker som tror att bara allt är grönt så mår miljön bra.
Birgitta Ohlsson vill också införa euron, vill ha fler och nya atomkraftverk och ställer alltid, efter några massmediala piruetter in sig i fp-fålllan när det väl kommer till kritan. (även i FRA-frågan, staten lyssnar och läser våra mail precis som i DDR) när det väl kommer till kritan.Hon är folkpartiets legaliserade och av 08-medierna uppreklamerade metmask för feminister i det för övrigt så militärt styrda partiet.
Hörde Ohlsson i kväll i svt säga att hon vill ”slopa jordbrukspolitiken.” Ja, det är väl bara att fortsätta folkpartiets landsbygdsfientliga politik som går ut på avfolkning och att få folk in till städerna. Här passar hon väl in i folkpartiets bakåtsträvande landsbygdspolitik från tidigt 70-tal.
Ökande självförsörjning och självtillit på landsbygden och i Sverige är riktigt fula ord inom folkpartiet. Det har det varit ända sedan småbrukaren, den frisinnade fp-riksdagsmannen Waldemar Svensson i Ljungskile slutade i riksdagen på 1960-talet.
Den nuvarande partiledaren major Björklund har jag aldrig hört ta ordet landsbygd i sin mun och kan, enligt elaka tungor i maktens korridorer, inte se skillnad på en häst och en ko.
Rune Lanestrand


Jordbruksverket sprider förbjuden GMO till honung

01 februari 2010

Fick detta e-brev från biodlaren Daphne Tufvesson som visar att Jordbruksverket inte tar något som helst ansvar för de försöksodlingar med GMO-grödor som de så lättsinnigt godkänner:
”Vi anser att en biodlare inte kan ansvara för vad bina gör och en inblandning är oavsiktlig”
Vilket oansvarligt uttalande av Jordbruksverket. De vet mycket väl att, oavsett om vi biodlare har ansvar för vad våra bin gör, måste vi följa livsmedelslagen. Där står det tydligt bl.a. att livsmedel inte får innehålla spår av GMO som inte är godkänt som livsmedel inom EU.
Just nu är SJV (Statens Jordbruksverk) igång att ge tillstånd till GMO fältförsök för GMO-grödor som inte är godkända som människoföda – t.ex. potatis för industriell stärkelse, raps för industriell olja, asp, m.m. I dessa försök görs inte ens något försök att spåra pollens förflyttning utanför fältets gränser. SJV har sagt till oss biodlare att deras ansvar för fältförsök slutar vid fältets gräns.
Om spår av pollen från dessa växter kommer in i honung är det olagligt för oss biodlare att sälja den. Vi har försökt få information om var vi kan få tag på tester så vi kan göra egna prover men ingen kan svara.
Odling av GMO i Sverige är en mycket allvarlig försämring av biodlarnas villkor och det borde SJV erkänna och agera på ett ansvarsfullt sätt.
Tills idag har GMO mest varit till gagn för stora företag och forskare som har tagit patent på dessa GMO. Det saknas oberoende forskning om deras långsiktiga hälso- och miljörisker. När de är utsläppta i naturen kan man inte återkalla dom. Här bör försiktighets principen gälla.
Daphne Thuvesson
biodlare

Se även tidigare inlägg om Jordbruksverket som sitter i Monsantos knä.


%d bloggare gillar detta: