Försvarsminister Sten Tolgfors vill bomba ihop med USA:s flygvapen på svensk mark?

09 mars 2010

Det amerikanska flygvapnet ska tillsammans med det svenska öva bland annat bombfällning i Sverige i sommar enligt ett TT-meddelande. Nyheter som bara för några år sedan skulle uppfattas som aprilskämt tvingas man nu ta på full allvar.

”Övningen blir troligen den första mellan enbart svenska och amerikanska militära styrkor på svenskt territorium, uppger tidningen Riksdag & Departement.
En förutsättning för att övningen blir av är att regeringen ger sitt godkännande. Försvarsmakten har begärt att få genomföra övningen som enligt planerna ska hållas under två veckor kring månadsskiftet juli–augusti. Regeringen väntas ge besked i nästa månad.
Under övningen är det tänkt att ett 20-tal amerikanska stridsflygplan och närmare 200 amerikanska soldater ska stationeras på flygflottiljen F 21 i Luleå.
Syftet med övningen är enligt Försvarsmakten att förbättra de svenska flygstridskrafternas förmåga. Under övningen vill försvaret bland annat fälla bomber vid skjutfältet Lomben i Norrbotten.”

Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors och den moderata officersjunta som jag skrivit om tidigare binder nu Sverige allt hårdare till USA och NATO. För detta finns ingen som helst folklig acceptans då de allra flesta vill ha en fredlig, alliansfri utrikes- och säkerhetspolitik.
Jag har länge förstått att missionsförbundaren Sten Tolgfors som gjorde vapenfri tjänst bara är den olyckliga slaven på triumfvagnen. Det är den centralt placerade moderata officersjuntan och major Jan Björklund som står för den allt mer militanta utrikes och säkerhetspolitiken. Uppbackad av den omdömeslöse och för svensk säkerhet så farlige Carl Bildt (undrar vad Medvedev tycker om USA:s bombplaner i Sverige?)
Sten Tolgfors blev efter sin utnämning grymt mobbad både från höga militärer och media. Även riksdagsledamöter och hans egna partikamrater kallade Tolgfors för ”Tomhylsan”. Och så gick det som det brukar. Den mobbade fann i sin förtvivlan ingen annan utväg än att bli värre än sina mobbarre.
Helt plötsligt försvann epitetet ”Tomhylsan” i medierna när Tolgfors började prata engagerat om att skicka svenska soldater till Afghanistan. Nu låter han mer och mer som en folkpartist när han vill skicka fler svenska soldater till Afghanistan.
Sten Tolgfors nöjer sig som de flesta mobbade inte med att bli en i mobbargänget. Han vill bli ledaren genom att nu träna bombfällning över svenskt territorim tillsammans med USA. Denna våldtaging av svensk försvars, utrikes och säkerhetspolitik måste stoppas.

Samtidigt som jag i högsta grad avskyr Sten Tolgfors aggresiva försvarspolitik så tycker jag verkligen synd om honom. Han är säkert en snäll och hygglig person. Och man behöver inte vara någon stor människokännare för att se hur han vid varje framträdande trycker undan den lille allvarlige, känslige pojken från Hagfors och Åmål, vapenvägraren och tvingas tala mot sin inre övertygelse för att slippa sina mobbare.
Nu finns ett upprop mot USA:s bombplaner i Norrbotten på http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4363
Rune Lanestrand


Lantmännens import av giftbesprutad GMO-soja förstör för svenskt jordbruk

05 mars 2010

P1-redaktionen Matens pris är värd beröm för sitt program om Lantmännens omdömeslösa import av soja från Brasilien. Regnskogen skövlas och i stället odlas soja med så starka gifter att hundratals arbetare, många barnarbetare, årligen insjuknar i svåra sjukdomar. Det är fråga om farliga växtgifter, som tack vare miljörörelsen och småbrukarnas kamp i Sverige, har förbjudits här.
De starka växtgifterna används på GMO-grödor som tagits fram för att tåla mer och farliga växtgifter. Vad många svenska konsumenter inte känner till är att köttet från svenska svingårdar inte bara kan innehålla farliga restgifter utan också genmanipulerade organismer. GMO-sojan som är resistent mot växtgifter innehåller också en antibiotikagen som ger ökad resistens mot antibiotika hos både djur och människor
I en intervju i Bohusläningen försvarar Lantmännens Kjell Larsson och LRF:s regionchef Robert Larsson importen med att det skulle bli för dyrt med riktig soja.
Larsson tror att Lantmännen, trots sin monopolställning, kan bli utkonkurrerade om de inte importerar den miljöfarliga sojan. Det är så trist att Lantmännen och LRF har så svårt att inse att man kan konkurrera med kvalité istället för bara kvantitet.

Det är de största svinfabrikanterna, uppmuntrade av olika statliga bidrag, och LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson har offenligt sagt ja till GMO-foder. Ställd inför dessa obehagliga fakta om hur GMO-sojan odlas i Brasilien säger nu Lars-Göran Pettersson bestämt nej till import av soja som odlats med gifter som är förbjudna i Sverige. Väl medveten om hur GMO-sojan odlas borde Lars-Göran Pettersson ompröva sitt och LRF:s positiva inställning till GMO, som innebär stora risker för miljön och hälsan. Och i framtiden omöjliggör ekologisk odling.
De allra flesta grisuppfödare går emot sin egen branschledning och vägrar använda GMO-foder, de drabbas nu helt oskyldigt av det dåliga rykte Lantmännens sojaimport från Brasilien ger svensk djuruppfödning.
Hur mycket skulle då bondens kostnader öka om han säger nej till GMO-soja från Brasilien? Beräkningar har gjorts som visar att den svinuppfödare som inte köper smutsig GMO-soja från Brasilien får en merkostnad på 6 öre kilot. Kostnader för nötkött är 7 öre, mjölk 1 öre, ägg 15 öre och kyckling 20 öre/kg. Det är säkert också de allra flesta konsumenter beredda att betala när de blir tillräckligt informerade. Eller om ICA-direktörerna och köpmännen kan stilla sin girighet behöver det inte ens slå igenom i butikerna.

Ett av de i Sveriges förbjudna växtgifterna som används i Brasilien är Paraquat som kan ge:
• Nervskador, exempelvis Parkinson
• Cancer
• Kroniska sjukdomar.
• Försämrad fortplantning för djur och fåglar
• Hela ekosystem i obalans
Det drabbar i första hand Brasiliens fattiga lantarbetare och deras familjer. Bara för att vi i den välmående världen ska få några ören billigare livsmedel där fetma är ett stort hälsoproblem.

Rune Lanestrand

Nedan finns mer om GMO
Yttrande över Jordbruksverkets föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av genmodifierade grödor, Förbundet Sveriges Småbrukare 2007
Lyssna mer på P1, LRF om livsfarliga bekämpningsmedel
Nätverket Hej då GMO och på min blogg


Eskil Erlandsson sviker bönder och konsumenter när han applåderar GMO-potatisen Amflora

04 mars 2010

EU-kommissionen har godkänt den genmanipulerade (GMO) potatisen Amflora. Den är ursprungligen framtagen i samarbete mellan Lantmännen inom LRF-koncernen och det multinationella GMO-företaget BASF. Tidskriften Ekologiskt lantbruk avslöjade 2005 turerna bakom Amflora utvecklingen i Sverige (pdf).
Medan 70-80 procent av konsumenterna inte vill ha GMO-livsmedel och lika stor andel bönder inte vill odla GMO-grödor på grund av de stora riskerna, applåderas beslutet av Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Enligt säkra källor arbetade Eskil Erlandsson intensivt, under sitt halvår som hela EU:s jordbruksminister, för ett godkännande av den genmanipulerade potatisen. De som följde honom på hans flitiga resande runt till EU-länderna kan vittna om att han mer eller mindre uppträdde som en handelsresande i GMO-varor. Om hur Erlandsson ständigt underströk för sina kollegor hur viktigt det är att EU satsar mer på GMO-grödor.

Medierna behandlar Erlandsson väldigt höviskt och tar allt han säger för kungsord bara därför att ytterst få reportrar i de stora medierna har några som helst kunskaper om jordbruk och odling. Men vi som kan jordbruk och har följt Erlandsson vet vilken lurig politiker han är och hur han hela tiden går i LRF:s och Lantmännens ledband. För ökad stordrift, ökad avkastning med mer konstgödsel och växtgifter. Tog därför bort miljöskatten på konstgödsel.
Hur många känner till att Erlandsson sagt ja till kommersiell odling inte bara av GMO-grödor i Sverige utan också tillsammans med Storbritannien och några få länder röstat för att länder som Frankrike och Tyskland inte ska få fatta nationella beslut och förbjuda odling av GMO-grödor. Men det gör de ändå till Eskil Erlandssons och Monsantos stora besvikelse.
Rune Lanestrand


Jordbruksverket ska be alla djurägare om ursäkt för Blåtungeskandalen

02 mars 2010

Luften håller äntligen på att gå ur Jordbruksverkets uppblåsta vaccinationskampanj mot Blåtunga. Enligt referat i ATL från ett möte i Djursdala, på måndagkvällen, tvingades verkets företrädare till sist erkänna att vaccinet mot Blåtunga kan ge kastade kalvar och lamm.
Hittills har man försökt skylla de kraftigt ökade kastningarna på Q-feber. Något som ingen bonde någonsin ens har hört talas om.
Ca 200 miljoner har den onödiga vaccineringen kostat skattebetalarna. Och då är inte de omfattande kostnader som djurägarna haft inräknade. Ännu har inte ett enda fall av Blåtunga konstaterats i Sverige.
Värst är nog ändå den nedsättande och hänsynslösa attityd som myndigheten visat. Djurägarnas kunskaper har inte varit värda ett vitten. Hur många känner till att djurägare som inte velat vaccinera sina djur med ett vaccin som inte var utprovat och godkänt enligt gängse regler hotades med indragna EU-stöd, böter och t o m fängelse.
Hos djurägare som ändå motsatt sig vaccinering av djuren har de militanta vaccinationsteamen med tvång och poliseskort genomfört vaccineringen trots att djurägaren begärt dispens från vaccineringen.
Sedan några år är Jordbruksverkets roll som både tillsynsmyndighet och utförare ifrågasatt av riksdagen. Jag misstänker att Blåtungekampanjen var ett sätt att försöka visa politikerna hur effektiv det statliga veterinärmonopolet är. I stället kan den misslyckade Blåtungeskandalen påskynda förändringen av Jordbruksverket till en renodlad tillsynsmyndighet som det är i andra Europeiska länder.
Det minsta man kan begära är att Jordbruksverket nu omedelbart stoppar nästa etapp av vaccineringen, ber alla Sveriges djurägare om ursäkt och att generaldirektören Mats Persson avgår.
Dessutom bör staten ersätta djurägarna fullt ut för allt extra arbete de haft och för förlorade kalvar och lamm i samband med Blåtungevaccineringen.
Rune Lanestrand


Moderaten Louise Hedlund i Hörby tar strid för miljön och mot Shell

01 mars 2010

Allt för sällan träfar jag på jag på moderater som väljer miljön före exploatering i olika former. Men nu gläder jag mig. För i miljönämnden i Hörby sitter en moderat ordförande som ställer sig på befolkningens sida när de hotas av Shells provborrningar efter gas i Oderup.
-Vi ger oss inte. Oderupsbornas väl och ve är det viktigaste, de är väldigt skärrade vilket vi har fyra läkarintyg som visar, förklarar miljönämndens ordförande Louise Hedlund. En rakryggad och modig hållning som är värt allt beröm. Det borde finnas fler kommunla nämndordförande av den kalibern.
Nämndens ledamöter har vid upprepade tillfällen träffat de boende i det berörda området. Och har hela tiden med stöd av miljöbalken motsatt sig provborrning och utvinning av gas i det känsliga landskapet. De har bl a pekat på riskerna för kommunens vattentäkt och privata brunnar som kommer att förstöras.
Än en gång har miljönämnden i Hörby förbjudet Shell att börja borra efter gas. Shell överklagar.
I en intervju i Skånska Dagbladet säger Hedlund att miljödomstolen, som tillåter provborrning efter gas, har använt sig av fel paragrafer.
Nu överklagar man Miljödomstolens beslut, som fegar och böjer sig för jätten Shell, till Miljööverdomstolen.
Länsstyrelsen i Malmö har ett unket förflutet. De kunde inte hitta något farligt med växtgiftfabriken i Teckomatorp. Det var en hemmafru som till slut lyckades få stopp på fabriken. Har inte riktigt klart för mig hur länsstyrelsenen har agerat i detta ärende?
Det är illavarslande att vissa länsstyrelser och nu även miljödomstolar mer och mer går storbolagens exploateringsplaner till mötes och t o m struntar i miljöbalken vid sina beslut. Våra länsstyrelser och domstolar är ju till för att skydda sitt folk och inte de globala exploateringsjättarna.
Sluta tanka Shell!
Rune Lanestrand
DN


%d bloggare gillar detta: