Telia – det sista sovjetföretaget?

31 maj 2010

Äntligen, efter 11 dagar har telia lyckats få ordning på vår port i den lokala telestationen i Väne-Ryr. Efter ett lätt åskväder den 20 maj har telia hållit på att sölat och inte förrän i dag fixat så vi på nytt har uppkoppling. I början var det 200 i kö och man fick vänta över en timma för att komma fram med en anmälan. Sedan har det gått timmar bara för att komma fram för att påminna om att felet inte är avhjälpt.
Upprepade löften har getts om att felet ska vara fixat vid en bestämd datum, t o m klockslag, vilket inte infriats. Man blir så förbannad när man märker att löften som ställs ut inte har någon som helst täckning. Bara tomt prat.
Är det fler som har lika dåliga erfarenheter av Telia? Drabbar det kanske bara oss som har nätuppkoppling per telefon och som ska tvingas bekosta grävning av en kabel på 2 km fram från R 44-an.
Vad var det Björn Rosengren sa när förhandlingarna med norska Telenor gick i stöpet; att Norge var den sista sovjetstaten. Undrar om det var lika svårt att nå en ansvarig tjänsteman ens i det gamla östtsyska och Sovjetiska systemet som det är att komma förbi ”robotarna” som sitter och svarar på Telia 90200. De kan ju inte heller belastas för en dålig organisation där de administrativt och tekniskt ansvariga tjänstemännen är lika onåbara som Påven själv. De som möter kunderna har 8inget inflytande och tvingas bli ”robotar” för att härda ut med den oansvariga Telia-ledningen. Jag förstår dem.
Till slut kom jag fram till en ”levande” människa , Eva Pettersson på Telia i Göteborg som tag i saken och äntligen fick fart på det företag som sköter telestationen. Tack Eva och tack till den killen på Telia som i dag hjälpte oss att få igång Telias virusskydd som slagits ifrån p g a den långa bortkopplingen.
Återkommer när jag kupat potatisen, sått de sena kålrötterna och hämtat mig från israeliska rgeringens folkmordsbrott när de på internationellt vatten överföll och dödade människor, med humanitär hjälp, på Skepp till Gaza.
Rune Lanestrand


Allt tokigare beslut i Vänersborgs kommun

19 maj 2010

Vid kvällens sammanträde med kommunfullmäktige i Vänersborg beviljades som väntat, de högsta ansvariga för skandal-Arena Vänersborg, kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C), ansvarsfrihet.
Däremot nekades även de ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden ansvarsfrihet som hade reserverat sig mot beslutet att bygga Arena Vänersborg. Den prickningen är helt i strid med kommunallagen.
Det politiskt laglösa Vänersborg blir mer och mer korrumperat bland de politiska topparna. Då förslaget nu är att kommunstyrelsen ska ta över Barn –och ungdomsnämndens verksamhet. I praktiken av de kommunalråd som har det högsta politiska ansvaret för att Arena Vänersborg hittills har kostat 280 miljoner i stället för de 140 mkr som anslagits av kommunfullmäktige.
Det skendemokratiska spektaklet regisserades slugt av den fräcke politiska pajasen, fullmäktiges ordförande Dan Nyberg. Jag utgår från att beslutet överklagas.
Frågan är om de sött sovande revisorerna med Torsten Gunnarsson (S) och Thomas Boström (M) i spetsen, borde beviljas ansvarsfrihet? De har i likhet med kommunalråden inte tidigare slagit larm trots att budgeten för Arena Vänersborg överskridits med hundra procent.
Rune Lanestrand


Dumma och fräcka politiker i Vänersborg

18 maj 2010

Ända sedan de politiska partierna började tala om att bygga en bandyarena, som från början skulle kosta 90 miljoner, har S och C försökt inbilla folk att miljonrullningen inte ska påverka satsningen på skola, barn och äldreomsorg.
Det var ett politiskt trick som myntades av det tidigare kommunalrådet S Anders Larsson som drev igenom den idiotiska tanken på en jättearena som möjligtvis skulle passa i Göteborg med sin folkmängd. Inget för Vänersborg med sina knappa 37 000 invånare.
S Anders Larsson har av c/s-koalitionen befordrats till kommunens näringslivschef för sina storhetsvansinniga planer och med höjd lön till 45000 kr/mån kunnat hoppa av som ordförande i Barn och Ungdomsnämnden. Han har med svansen mellan benen även lämnat kommunfullmäktige och allt ansvar för det elände han har ställt till med. Polis och åklagare utreder dock Larsson juridiska ansvar för detta skandalbygge som nu är uppe i 278,4 miljoner enligt delbokslut för april 2010.
I stället för att ta sitt politiska ansvar har S Anders Larsson, kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C), i en blandning av slughet och dumhet, lyckats få fram en revisionsrapport som lägger ansvaret för skrytbygget på ledamöterna i Barn och Ungdomsnämnden.
Bland dessa finns bl a Stefan Kärvling (V) som har röstat emot Arenan från första stund. Och på alla sätt förgäves försökt att få fram fakta om Arenabygget i nämnden.
Nej allt har riggats för att de högsta ansvariga, S Anders Larsson (S) de nämnda kommunalråden, Marianne Karlsson (C) och kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg (S) ska försöka komma undan sitt övergripande ansvar.
De som har hittat på denna desperata undanmanöver visar sin urbota dumhet när de tror att väljarna ska gå på denna bluff. Det är så genomskinligt och har samma låga nivå som praktiskt taget allt som s/c-koalitionen företar sig. Skulle de bli omvalda i höst, då fungerar inte demokratin längre.

På Radio Västs sida kan man läsa följande befängda påstående ”Att driften av Arena Vänersborg spräcker budgeten med nästan 9 miljoner påverkar inte barnomsorgen, enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Marie Dahlin.” Det ifrågasattes dessbättre av reportern. Dahlin som också är arbetarekommunens ordförande har under många år levt i den skyddade socialdemokratiska verkstaden i Vänersborg. Och hon är dessvärre lika dum som S Anders Larsson med sitt mantra om att det fanns särskilda pengar till Arena Vänersborg som inte påverkar nämndens eller kommunens verksamhet i övrigt. Och detta budskap spreds villigt och okritiskt av, husbondens röst, ttela.
I dag har Barn –och ungdomsnämndens S och C-ledamöter avgått i protest mot revisorernas kritik och för att de inte beviljas ansvarsfrihet. Medan de högsta ansvariga, i maskopi med fullmäktiges ordförande Dan Nyberg hukar i kommunalrådskorridoren, och klamrar sig fast vid de välbetalda taburetterna så länge det går.
Efter att i det längsta ha backat upp Arena-projektet och skrivit nedsättande om oss som ville ha folkomröstning om Arenan tar ttela i dag äntligen, på ledarsidan, upp kritik mot S Anders Larsson och kräver hans avgång. Men undviker att kräva att de högsta ansvariga, kommunalråden m fl inom socialdemokraterna och centern lämnar sina uppdrag. ttela:s brist på kritisk granskning av Arena Vänersborg och ständiga uppbacknming av den politiska korruptionen i Vänersborgs kommun är ett ytterst lämpligt projekt för en avhandling av mediastuderande på Högskolan i Trollhättan. Det förefaller dock nu som att den nye chefreaktören på ttela vill bryta tidningen krypande för makten.
Rune Lanestrand


Biodlarna tar strid mot GMO-grödor

17 maj 2010

Hoppfullt att allt fler biodlare engagerar sig i kampen mot de farliga GMO-grödorna och den omfattande giftanvändningen i jordbruket.
Rapporter från främst USA visar på massdöd bland bin,fjärilar och humlor i spannmåls- och bomullsdistrikten, därför att det används så mycket växtgifter och allt fler GMO-grödor.
USA är störst i världen på GMO-bomull, den sk kallade Bt-bomullen, som dödar bin och insekter och även fåglar. Den uppgår till 80 procent av USA:s bomullsodling.
De största odlingarna med GMO-bomull ligger i Kalifornien och där är bidöden så omfattande att mandelodlingen håller på att slås ut. I Kalifornien skördas 60 procent av väldens samlade mandelskörd.
Desperat, för att lindra krisen och hjälpligt klara pollineringen tvingas man frakta runt bikupor, på långtradare, från mindre utsatta områden till områden där bina mer eller mindre gått under p g a av giftanvändningen inom det ”högeffektiva” industrijordbruket.
T o m i storstäderna klarar sig bina bättre än i de värsta jordbruksdistrikten. Bikupor på taken i städerna förekommer också här och där. Likaså klarar sig harar och vissa fågelarter bättre i stadens parker än i jordbruksbygder där giftsprutorna drar fram som värst.
Odlingen av GMO-grödor gör situationen ännu svårare. Därför att nästan alla GMO-grödor tagits fram för att tåla starkare växtgifter och/eller själva producerar ett insektsgift som dödar eller försvagar biet.
Biodlarna även i Sverige får allt större problem med plötslig bidöd, bin som inte hittar tillbaka till kupan och allt sämre övervintring. Upproret mot GMO-grödorna bland biodlarna som tagit sin början i Bohuslän och Småland sprids nu över landet.
Dessvärre har de inte sin egen organisation, SBR med sig. Sveriges Biodlares riksförbund är så nära lierat med LRF att SBR:s styrelse inte vågar ha en egen uppfattning. Utan fegt, med svansen mellan benen, ansluter sig till LRF:s uppfattning. Det innebär Ja till GMO-grödor vilket också är regeringens och jordbruksminister Eskil Erlandssons uppfattning.
Ett av världens största genteknikföretag, BASF, har tillsammans med LRF-företaget , Lantmännen, bl a samarbetat om två GMO-grödor. Potatisen Amflora och en vårraps. Båda innehåller som selektionsmarkör en antibiotikaresistent gen, nptII, som sprider sig i näringskedjan till både djur och människor. Och ökar på en redan omfattande resistens mot antibiotika.
GMO-rapsen ska dessutom tåla starkare växtgifter som drabbar bina.
Biodlare som vill kämpa för sina bin är tyvärr bakbundna genom SBR:s anknytning till jätten, LRF.
Allt fler biodlare inser därför att SBR måste lämna sitt samarbete med LRF eller själva ta ställning mot genmanipulerade grödor. För utan humlor och bin blir det ingen befruktning och heller ingen skörd.
Rune Lanestrand


När ska Göran Johansson träda fram

13 maj 2010

Många med mig väntar säkert på att Göran Johansson ska träda fram och berätta hur det var möjligt att det under hans mångåriga, stränga, regemente kunde fortgå så mycket mygel, vänskapskorruption och även misstänkta olagligheter inom stadens förvaltning.
Intrycket av Göran Johansson, som jag fick vid vårt första möte, inom Västra Götalands – regionen sitter kvar. Jag minns så väl den gången vi skulle förhandla.
Det var efter det första valet till regionfullmäktige. Sjukvårdspartiet hade mot alla odds tagit sig in i regionfullmäktige. Till detta bidrog inte minst den s k skrotkasse – skandalen, om någon minns den. Dessutom ville de stora partierna lägga ned rehab i Vänersborg. I min egen hemkommun, Vänersborg, röstade 33 procent på Sjukvårdspartiet. Sjukvårdspartiet var med sina 6 mandat vågmästare. Socialdemokraterna som troligen räknat med att få egen majoritet var förtvivlade och ville till varje pris ta makten i regionen.
De satt i krismöte i Vänersborg och ringde mig sent på kvällen. Roland Andersson och Lars Johansson, i dag riksdagsman för Göteborg, bad att få komma ut till Nyttorp för att förhandla mitt i natten. Det brann i knutarna nästa dag skulle regionfullmäktige sammanträda.
Nästa morgon skulle jag få träffa Göran Johansson. I ett rum med bara de allra närmaste medarbetarna tog han emot mig och min politiske sekreterare Jan-Olof Gustafsson.
GJ var väldigt gemytlig men jag fick en obehaglig känsla att bakom tomtemasken döljde sig en närmast despotisk politiker som inte var särskilt demokratiskt lagd. Vi kom inte överens. Varför, ska jag återkomma till.
Vi bildade en majoritet med de borgerliga och med den då politiska oerfarna Cecilia Widegren som ordförande och från Göteborg ingick bl a Jan Hallberg som jag genast fick bra kontakt. Han har fin humor. Men vi hade olika syn på centralisering contra decentralisering. Jan är centralist och ville ha regionens hela administration till Göteborg. Och han har till stor del lyckats med hjälp av Göran Johansson som också är en stark centralist.
Rune Lanestrand


Årets första ankungar

12 maj 2010

Efter 33 dagars trogen ruvning kläcktes årets första ankungar. Endast med avbrott för att äta och dricka har ankmamman värmt och vänt äggen några gånger varje dygn. Medan draken har vaktat dem.
På elva ägg blev det 10 små ällingar som nu ligger som i ett rede och väntar på att mamma anka, som har tagit sig ett välgörande dopp i dammen, ska komma tillbaka.

Ankor har väldigt god pli på sina ungar, ankmamman säger till ungarna att ligga helt tysta medan hon tar ett bad i dammen borta vid smedjan. Sedan ligger de snällt kvar och värmer varandra tills ankan kommer tillbaka och med ett särskilt ljud talar om att nu får de röra sig igen.

Så gör ju även rådjur som kan få det nyfödda kidet att ligga orörligt medan geten rör sig bort för att förvilla bort människor eller rovdjur.

Ankor är nog den tamfågel som är minst manipulerad och därför är stark, sällan sjuk och med mycket av de ursprungliga egenskaperna kvar. I motsats till de flesta kalkoner och höns som genom ensidig avel på A-limjen (=avkastning) blir allt sjukare, svagare och knappast ruvar längre. Det sköter de stora kläckningsmaskinerna, på några tusen kycklingar åt gången, om.

Hönsens lantraser och bronskalkonen har ruvlust och gamla nödvändiga egenskaper kvar för överlevnad, från livet i det fria. Hjälp till att bevara dem. Ankan på Nyttorp är en Myskanka och den enda fågel, mig veterligt, som äter mördarsnigel.
Om ett tag tar ankmamman med sig ungarna till dammen. Märkligt nog så tål de inte att bli blöta de första två veckorna, särskilt inte om det är svalt väder. Det är en härlig syn när de kastar sig i vattnet den första gången.

Rune Lanestrand


Anneli Hultén kan inte fritas från politiskt/moraliskt ansvar av en advokat

11 maj 2010

Nästan lika snabbt som kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén förklarade sig nöjd med hur rutinerna fungerar inom Göteborgs kommun förklarar en advokat att hon kan fortsätta som vanligt. Inte heller Jan Hallberg kan göra detta. Då de politiska rutinerna närmast kräver ett ursäktande uttalande från en politiskt motståndare på samma nivå.
En advokat är ingen sanningssägare snarare tvärtom. Allmänheten uppfattar inte advokatskrået som pålitligt eller en samhällsgrupp med högt förtroende. Jag annonserade för några år sedan efter en ärlig advokat som kunde hjälpa bönder och markägare när Vägverket, med snöd ersättning, vräker sig fram över bördiga åkrar, hus och hem. Jag fick ett svar.
Utan att dra alltför långtgående konsekvenser av denna lilla gallup så väcker den till eftertanke. Men visst finns det en och annan advokat som inte bara är ute efter att tjäna pengar.
Har tidigare skrivit att Hulthén bör ta time out medan de omfattande utredningar, som nu måste till, genomförs. Men den politiska eliten, som håller varandra om ryggen, bävar, sitter still i båten och hoppas att frimureriet på denna höga nivå, som vanligt, ska kunna tysta ned de obehagliga fakta som Janne Josefsson har dragit fram i ljuset.
Här krävs, vid sidan av polisutredning, en grupp av rakryggade personer med stor integritet som kan bringa reda i det politiska ansvaret för det som kom fram i Uppdrag granskning. Jag får en bestämd känsla att det som framkommit bara är toppen på ett isberg.
Rune Lanestrand


Euron och den gemensamma valutan har bidragit till krisen i Grekland

09 maj 2010

David Cameron förde tory till valseger genom sin kritiska hållning till EU som nu också misslyckas med sitt valutasamarbete.
I propagandan inför folkomröstningen skulle ett svenskt medlemskap och införande av euron utgöra en försäkring mot just det som nu händer med Grekland. Nu visar det sig att allt var bara skrämseltaktik, tomt prat och propaganda.
Britterna gör helt rätt när de står på sig och menar att det är euroländerna som ska ställa upp för Grekland. Och det är ju ytterst logiskt då det är EMU som är en starkt bidragande orsak till den ekonomiska krisen i Grekland.
Det var Camerons kritiska hållning till, Lissabonfördraget euron och EU:s överstatlighet och kravet på mer makt till britterna som gav honom den stora valframgång. Väl medveten om att grunden för en stabil världsekonomi läggs i varje land där medborgarna har möjlighet att påverka den förda politiken och även får ta notan då besparingar måste genomdrivas.
Det går inte som EU nu är inne på att inom ramen för det misslyckade euro-samarbetet flytta ansvaret från Grekland till länder som har skött sin ekonomi bättre. Denna missriktade solidaritet, som nu även Anders Borg talar sig varm för, ger helt fel signaler även till andra lättsinniga regeringar och länder.
Sverige borde i stället lära av britterna och inte ställa upp på den planekonomi som EU är på väg att genomföra. Jag anser att Anders Borg, i kväll, i Bryssel är på väg att svika de svenska medborgarna som klokt nog röstade nej till euron.
Rune Lanestrand


Bengt Westerberg skadar Röda Korset

08 maj 2010

Inte bara Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren utan också dess ordförande, den politiska folkpartiskojaren, Bengt Westerberg borde tvingas avgå. De båda herrarna har lika stort ansvar för att Johan af Donner under flera år kunde stjäla sammanlagt 5,2 miljoner från Röda Korset.
Jag har tidigare skrivit hur fel det är att avdankade höga politiker väljs till ordförande i idéella organisationer. Tyvärr sker det alltför ofta. Inte minst inom välgörenhet och inom idrotten på olika nivåer.
Ofta är dessa ordförande inte särskilt intresserade av organisationen utan är främst ute efter feta arvoden. De kan missköta sitt uppdrag hur mycket som helst och ändå sitta kvar. Tack vare sina höga politiska kontakter. Och medier som verkar vara imponerade av att de varit partiledare, statsråd, partisekreterare, statssekreterare.
Ulrika Årehed Kågströms uppgift att rentvå Röda Korset blir inte lätt så länge Bengt Westerberg är ordförande. Westerberg kan väl leva gott ändå på sina pensioner från tiden som minister och partiledare. Så någon nöd på honom går det verkligen inte.
Så måste man fråga sig om organisationer som Röda Korset ska betala så höga löner. Med tanke på att hela organisationen vilar på uppoffrande, idéellt arbete. Årehed Kågström får en månadslön på 86 000.
Lönesänkningen för den idéelle Bengt Westerberg blev närmast en lönförhöjning då han nu har fritt fram för ytterligare extraknäck som i dag uppgår till dryga 600 000 utöver Röda Korslönen. Återkommer till detta.
Rune Lanestrand
svt


Därför vann Cameron valet

07 maj 2010

Britterna är ett egensinnigt folk och det fällde utslaget i gårdagens parlamentsval. De ogillar EU och globalisering. De vill att parlamentet i London ska bestämma och inte några lyxbetalda kommissionärer i Bryssel. Byråkrater som inte kan ställas till ansvar.
David Cameron har lyssnat till folket och därför vann han valet. Det gick sämst för Nick Clegg som i likhet med de svenska folkpartisterna vill överlämna så mycket makt som möjligt till EU.
Gordon Brown förlorade också på att han inte på allvar vågar ifrågasätta det odemokratiska, överstatliga EU.
Valutgången i England kommer att påskynda avglorifieringen av globaliseringen.
Folk i gemen har insett globaliseringsbluffen för länge sedan. Men den politiska eliten och de politiska kommentatorerna i de stora medierna vill inte låtsas om att de har haft fel. Därför undviker de att tala om den verkliga orsaken till Camerons seger.
Det var Camerións kritiska hållning till euron och EU:s överstatlighet, en kritisk hållning till den misslyckade globaliseringen och kravet på mer makt till britterna som gav honom gårdagens stora valframgång.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: