Biodlarna tar strid mot GMO-grödor

Hoppfullt att allt fler biodlare engagerar sig i kampen mot de farliga GMO-grödorna och den omfattande giftanvändningen i jordbruket.
Rapporter från främst USA visar på massdöd bland bin,fjärilar och humlor i spannmåls- och bomullsdistrikten, därför att det används så mycket växtgifter och allt fler GMO-grödor.
USA är störst i världen på GMO-bomull, den sk kallade Bt-bomullen, som dödar bin och insekter och även fåglar. Den uppgår till 80 procent av USA:s bomullsodling.
De största odlingarna med GMO-bomull ligger i Kalifornien och där är bidöden så omfattande att mandelodlingen håller på att slås ut. I Kalifornien skördas 60 procent av väldens samlade mandelskörd.
Desperat, för att lindra krisen och hjälpligt klara pollineringen tvingas man frakta runt bikupor, på långtradare, från mindre utsatta områden till områden där bina mer eller mindre gått under p g a av giftanvändningen inom det ”högeffektiva” industrijordbruket.
T o m i storstäderna klarar sig bina bättre än i de värsta jordbruksdistrikten. Bikupor på taken i städerna förekommer också här och där. Likaså klarar sig harar och vissa fågelarter bättre i stadens parker än i jordbruksbygder där giftsprutorna drar fram som värst.
Odlingen av GMO-grödor gör situationen ännu svårare. Därför att nästan alla GMO-grödor tagits fram för att tåla starkare växtgifter och/eller själva producerar ett insektsgift som dödar eller försvagar biet.
Biodlarna även i Sverige får allt större problem med plötslig bidöd, bin som inte hittar tillbaka till kupan och allt sämre övervintring. Upproret mot GMO-grödorna bland biodlarna som tagit sin början i Bohuslän och Småland sprids nu över landet.
Dessvärre har de inte sin egen organisation, SBR med sig. Sveriges Biodlares riksförbund är så nära lierat med LRF att SBR:s styrelse inte vågar ha en egen uppfattning. Utan fegt, med svansen mellan benen, ansluter sig till LRF:s uppfattning. Det innebär Ja till GMO-grödor vilket också är regeringens och jordbruksminister Eskil Erlandssons uppfattning.
Ett av världens största genteknikföretag, BASF, har tillsammans med LRF-företaget , Lantmännen, bl a samarbetat om två GMO-grödor. Potatisen Amflora och en vårraps. Båda innehåller som selektionsmarkör en antibiotikaresistent gen, nptII, som sprider sig i näringskedjan till både djur och människor. Och ökar på en redan omfattande resistens mot antibiotika.
GMO-rapsen ska dessutom tåla starkare växtgifter som drabbar bina.
Biodlare som vill kämpa för sina bin är tyvärr bakbundna genom SBR:s anknytning till jätten, LRF.
Allt fler biodlare inser därför att SBR måste lämna sitt samarbete med LRF eller själva ta ställning mot genmanipulerade grödor. För utan humlor och bin blir det ingen befruktning och heller ingen skörd.
Rune Lanestrand

9 Responses to Biodlarna tar strid mot GMO-grödor

 1. Per Eriksson skriver:

  SBR:s lokalavdelningar borde agera med en gemensam motion, vilken med tydlighet visar ett Nej till gmo, inför höstens årsmöten . Finns det en sådan redan kanske?

  Gilla

 2. […] Svensk lantbrukare, Rune Lanestrand har skrivit ett debattinlägg i NWT och jag hoppas verligen att han kan mobilisera fler än bara biodlare. Innan det är för sent […]
  Svar
  Tack för att du engagerar dig mot GMO. Har varit inne på din vackra och intressanta hemsida. Du kan själv hjälpa till att sprida kunskaper om de hotande GMO-generna genom att skriva insändare. Sätt inte ljuset under skäppan. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Den artikel du har på på din hemsida med så många goda argument borde läsas av en bredare allmänhet. Mig förefaller som åtminstone en del debattredaktör har börjar inse faran med genmanipulerade grödor som får sprida sig i naturen. Och hur fel jordbruksminister Eskil Erlandsson har när har förespråkar odling av GMO-grödor i Sverige.
  Rune Lanestrand

  Gilla

 3. Lena Olsson skriver:

  Hej! Det är jättebra att det pratas om GMO, men det är viktigt att det blir rätt, potatisen Amflora odlas här i norr, den blommar inte, används bara till sådant som den är bra för, papperindustrin, lim, textil, det är bara en industripotatis för att den innehåller stärkelse. Så fort man hör genmanipulerat då blir man misstänksam mot det även jag men det verkar finnas mer sådant i affärernas köttdiskar och det pratas det lite om, djuren äter majs och soya som är genmanipulerat, det verkar faktiskt mycket värre än potatisen Amflora,det finns säkert i mer matprodukter. Jättebra att folk tar reda på hur det verkligen är så vi får bort det som är skadligt och kan använda det som är bra. Genforskningen kan ju också vara bra i framtiden, det vet vi ju inte vad de kommer fram till.

  Gilla

 4. NinaVästerplana skriver:

  Detta är något att ha i minnet när vi sitter på våra årsmöten o väljer vilka som ska vara våra representanter på stämmorna! Gäller o ta reda på var de står i frågorna…..

  Gilla

 5. Ann-Charlotte Berntsson skriver:

  Hej på er.

  Tack Rune för ditt engagemang.
  Bin och andra pollinerande insekter befruktar ca 80% av alla grödor som odlas inom EU.
  Utan dessa pollinatörer sjunker skördarna med ca 70%.
  Med etxra tillskott av pollinatörer(bin och biodlare närbeläget odlingarna)ökar skördarna i snitt med 5-20% beroende på gröda.
  Bin är inte bara miljövänliga utan de fixar skördeökningar och miljömål långt bättre än någon GMO-gröda.
  Bina är dessutom ovärdeliga för oss, Einstien sade att den dag bina dör så har människan inte mer än 5 år kvar.
  Vi alla behöver hjälp att rädda våra bin.

  SBR borde snarast lämna sitt osunda sammarbete med LRF och vända sig till mera miljö och bi-vänliga organisationer samt andra länders biodlarorganisationer.
  Nästan hela LEAB(Lantmännens ekonomiska aktiebolag) är insyltade och/eller delägda av GMO-företagen.
  Här finns Södra skogsägarna, Weibull/Svalöv, Lantmännen, svenska raps, oljefröodlarna o.s.v.
  GMO företagen deläger dessa företag de styr fröhandeln, de kartlägger de 160 viktigaste nordiska trädslagen, de importerar GMO-soyan och majsen, de hemlighåller analysresultaten på allt om 0,9% och under.(de har analyserna men vägrar att lämna ut befintliga uppgifter)
  Sverige är på väg mot samma situation som Indien, Brasilien,Argentina, USA och Canada.
  Besluten och tillämpningarna anpassas för att tillmötesgå GMO-företagen.
  Jordbruksverket och regeringen undlåter att bevaka brott mot miljöbalken i frågan om GMO.(SJV har enligt egen utsago åtalsanmält lantmännens import av omärkt GMO-majs, men uppgifter om vilken enhet eller när detta skulle vara gjort har inte ännu gått att få uppgifter på.)
  Man hävdar att försöksodlad GMO och även ännu ej godkännda GMO kan få förekomma påvisbart i vår honung/pollen, då GMO-odlarna inte kan hålla reda på sitt pollen och vi biodlare inte kan rå för vart våra bin flyger.
  Enligt Jordbruksverket själva så borde all inblandning av icke godkännda GMO i hälsokost/livsmedel/foder lämnas vidare till åtalsanmälan enligt MB.
  Livsmedels och foderlagarna anger tydligt att man inte får sälja påvisbara halter av otillåten GMO eller omärkta godkända GMO om över 0,9%.
  Varken jordbruksverket eller livsmedelsverket anser att dessa lagar rör biodlaren de hävdar att vi inte bör bry oss utan bör bara sälja våra produkter oavsett vilken typ av gröda som bina samlat av.
  Jag anser att detta innebär ökade spridningsrisker till konventionella grödor samt innebär oövervakade experiment på bin, biodlare och våra konsumenter.
  Våra bin går att flytta, vi borde ha säkerhetsavstånd till GMO-odlingarna, för allas skull.

  Det kommer i framtiden bli svårt att odla potatis, sockerbetor(samt då även andra betor ex rödbeta), raps, många trädslag(ex asp, poppel,tall o.s.v)som är GMO-fria om Jordbruksverk och GMO-företagen får råda.
  Hur man kommer att agera med vilda trädslag och patenträtter i en framtid vet vi ännu inte men övriga GMO-odlande länders rättsliga processer borde ge en fingervisning om att dessa företag även kommer att kräva patentlicenser även av oavsiktligt nedsmittade skogsägare.
  Vad dessa experiment med kontstgjorda föreningar mellan icke kompatibla livsformer kommer att innebära för våra bin och vår miljö kan vi bara spekulera i då GMO-företagen är de enda som får forska på sina egna patent.
  Men att grödor/träd som är gjorda för att tåla gifter eller att själva producera gift inte är bra för vår miljö torde stå klart för alla med lite sunt förnuft.

  Frankenstein-mat är faktiskt för snällt omdömme, det här handlar inte om att klippa ihop gener från samma varelse tvärt om.
  Detta liknar mer skräckfilmen flugan där forskaren av misstag slog ihop mänskliga gener med en flugas.
  Detta sker inte av misstag denna gång och det är ingen skräckfilm, det är på en åker nära dig.(och i ditt skafferi)

  Vi alla behöver agera nu, vi biodlare och våra bin samt hela vår miljö och mångfalld behöver hjälp.
  Jordbruksverket anser att vi får en ökad mångfalld med dessa GMO-grödor, men dessa grödor smittar övrig gröda det vet man av erfarenhet världen över.

  Varför tillåter vi detta?
  Vem tjänar på detta?
  Vill vi ha det så här med maten och miljön?
  Vågar vi chansa?
  Massa GMO-fria Hälsningar Ann-Charlotte Berntsson

  Gilla

 6. Marie Rosell skriver:

  Hej,
  Som vanligt enkelt och välformulerat Rune. Ja visst har vi en usel organisation som inte klarar att bryta med LRF. Ett mysterium är dessutom att ekologiska och biodynamiska odlare inte utses till samarbetspartners av SBR. Ur bihälsosynpunkt är de de enda samarbets partners vi borde ha. Men som läget är nu så ingår Svensk Frö och Lantmännen i den grupp på Jordbruksverket som handhar EUs binäringspeng.
  Alltså sitter vi tillsammans med GMO intressenterna och dividerar om ifall dom ändå inte vill ha den stora godheten att inse att dom behöver våra bin för att få en högre skörd. Många mössor i handen men inte en enda hatt på huvudet.
  Sanningen att säga så verkar det faktiskt bara vara ekobönder som har insett att grödor av de flesta slag behöver pollineras. När försvann det ur medvetandet frågar man sig. Tilläggas bör också att det faktiskt inte bara är bönder som inte vet utan någonstans på vägen har det fallit ur minnet på ganska många. Så jag ska be att få upplysa om att om bina dör så dör vi också. Alla bär. alla frukter, alla grönsaker upphör om inte blommorna som föregår dem pollineras. Dessutom ligger det så till att utan biodlaren så dör bina också. Tyvärr är det så. Dom behöver pysslas om med sjukdomsförebyggande åtgärder. Det är så inihoppsan viktigt att bina överlever. Utan dem inget liv. Inga tomater, ekologiska eller konventionella. Tomt i hyllan i affären. Dom enda grödor som inte behöver pollineras är just de grödor som Monsanto har satsat stort på. En handfull.
  Så alla vi som kämpar för en vettig kosthållning och en naturlig natur: I GMO frågan är kupan ingen bisak.
  Den har huvudrollen.
  Läste i Der Spiegel att Tyskarna kallar GMO-grödor för Frankensteinmat. Kan ni tänka er någon av våra tidningar referera till GMO som det?
  Pratade en kort stund med en journalist som skrev i en av våra tidningar att det inte finns GMO i maten i Sverige. Sanningen är den att det finns mer Frankensteinmat här än någon annan stans i Europa.
  När jag påpekade att det inte stämde och frågade om hon inte kunde tänka sig att gräva lite i det där så fick jag till svar att man ska inte skrämma folk.
  Så vi får alltså inte veta att jästen är Frankensteinmat för våra journalister inte vill skrämmas. Det är ju också ett sätt att hantera faran på. Tyskarna ser till att upplysa om det så man har en chans att unvika det.
  Som sagt, Inte många huvuden med hatt på.

  Ha det gott, hur som helst blir vi som Rune säger, fler och fler som lyckas komma över information om GMO och reagerar på det.

  Gilla

 7. Inga-Lill J skriver:

  Jag håller med föregående kommentator. Att kunna tänka själv och med sitt eget förnuft kunna analysera saker o ting, det kommer nog bli det avgörande för om man ska kunna överleva i den här världen.
  Den anda som florerar i snart sagt hela världen styrs ju av de multinationella jättebolagens jakt på pengar.
  De som sitter i sådana bolags ledningar har för länge sedan bitit huvet av både allt förnuft och av skam. I deras värld är allt tillåtet som generar PENGAR. Om människor djur o miljö fördärvas för all framtid det skiter de helt sonika i. De är totalt förblindade av pengajakten. Det rysliga är att de infilterar sig i länders regeringar och får dem att tänka likadant, Så är det ju här i Sverige med jordbruksministern i spetsen. Ju större de är ju mer makt har de.
  en ruggig sak till om det här är att de stora medierna tiger mest hela tiden om detta. Rapporterna kommer förmodligen när katastrofen är ett faktum. GMO är verkligen en sån sak, när det som jag tror, till skillnad från många förespråkare kommer att leda till svält för dessa grödor kommer så småningom att fördärva de naturliga växterna som vi är beroende av för vår överlevnad. Då kanske media vaknar och rapporterar för allmänheten. När tiden är så där fem över tolv!
  Jag har ett förslag på vad man skulle kunna göra med de där potatisodlingarna i Västergötland! Släpp dit ett par hundra vildsvin ett par dagar!
  Då skulle det bli liv i luckan!

  Gilla

 8. Sven Axelsson skriver:

  Hej! För kännedom, så blir det inga GMO majs försök på Öland i år. Monsanto hade annars tillstånd att för femte året i rad ha ett sådant. Har fått uppgiften från HS som har skött dom som gjorts 06 07 08 och 09. Anledning har jag inte fått reda på,men dom är skyldiga att tillkännage var försöken finns. Men det har dom varit dåliga på att avslöja. Första året gick det genom tidningsreportage att luska ut var det fanns,men 07 och 08 syntes det inte föränn på hösten var man kunde hitta rutorna. Förra året, 09 kunde jag följa det då försöksledaren Klas Eriksson var tvungen avslöja var man kunde hitta försöksrutan.

  Gilla

 9. Sven G. skriver:

  Hej alla.
  Vi har kommit till den punkt i samhällsutvecklingen att alla stora företag och alla stora producent och konsumentorganisationer skapat heliga aleanser med varandra, där det ekonomiska utbytet gynnas för avtalsparterna. Uppdraget från gräsrötterna, medlemsinflytande, stiftarnas ambition och strävanden kommer i andra hand. Trubbaduren sjunger: Vem faen kan man lita på. ”Tänk själv” rusa inte med flocken verkar vara överlevnadsinstinktens första bud.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: