Reaktorhaveriet i Fukushima hotade Japan som stat

Till”randen av det värsta” beskriver The Japan Times reaktororhaveriet vid Fukushima den 11 mars. Nu tar den hårt kritiserade premiärministern Naoto Kan bladet från munnen.
Kan som tvingades avgå berättar nu för Japan Times att företaget Tokyo Power Co som driver kärnkraftverket i Fukushima ville överge den skenande reaktorn.
Enligt tidningen nekades detta av premiärministern som därmed räddade japan från det värsta scenariet med en utrymning av Tokyo´s 30 miljoner invånare. I verkligheten en storskalig evakuering som inte varit möjlig enligt tidningen.
-Om personalen dragits tillbaka skulle ingen bott i Tokyo i dag säger Kan. De radioaktiva utsläppen skulle blivit upp till flera tiotals gånger mer än vid rekatorhaveriet i Tjernobyl.
-Det var ett ögonblick när jag inte var säker på om Japan skulle kunna fortsätta att fungera som stat säger Naoto Kan. Om detta scenario får vi knappast läsa något om i de kärnkraftsfrälsta stora svenska medierna. De heroiska svenska utlandskorrespondenterna lär ha lämnat Japan.
Kärnkraftshökarna med folkpartiledaren Jan Björklund i spetsen som till varje pris vill bygga nya kärnkraftverk i Sverige borde om de törs besöka Fukushima och samtidigt be om ett möte med Japans förre premiärminister Naoto Kan.
Björklund och andra tokstollar inom folkpartiet har ju sagt att man ska lära av Fukushima. Hans Blix, fp har t o m påstått att reaktorhaveriet i Fukushima har visat hur ofarlig kärnkraften är då man klarade ”incidenten” utan några större problem.
De långsiktiga cancereffekterna av all den radioaktiva strålning som läckte ut och som fortfarande läcker ut från Fukushima får vi inte svar på förrän om något tiotal år. Men tidningarna i Japan är fulla med tips om vad man kan äta för att få i sig så lite cesium som möjligt.
Stora mängder grönsaker, fisk ochspannmål får kastas. Även mjölk får kasseras trots att man höjt gränsvärdet för cesium. Importerade livsmedel är de mest efterfrågade och har stigt kraftigt i pris.
Rune Lanestrand
Läs även Hans Blix och Marit Paulsen till

dn dn svd dn dn svt dn

9 Responses to Reaktorhaveriet i Fukushima hotade Japan som stat

 1. smabrukartanten skriver:

  Ja, dessa kärnkraftsivrare som vi har här i Sverige är då de mest envisa o enögda som finns. Skulle alla ”titta på framtiden genom ett rör” så som dessa de ser ingen annan väg för energiförsörjningen än att fortsätta med denna riskfyllda energikälla!
  Det är väl så att man får ha många olika sätt att förse samhället med energi i framtiden inte bara olja o kärnkraft. Det finns ju mängder av innovatörer när det gäller att finna nya sätt att förse oss med energi. Problemet är dock att det finns inga pengar för dessa projekt så länge det ska satsas på ”gammal” kärnkraft. Uranet kommer väl också att ta slut så småningom. Och hur blir det när man ska hållas o gräva upp detta överallt där det eventuellt kan finnas? O avfallet, hur blir det med det? Är det nåt som vi med god hand ska överlämna till våra efterlevande att ta hand om? Att bara stoppa ner det i berggrunden tror inte jag på ett dugg. Vi kan inte här o nu sitta o säga att där ligger det säkert i minst tusen år. Vi vet inte vad som händer om ens tio år. Det är naivt o tro på kärnkraft som nåt för framtiden!!

  Gilla

 2. Kurt Myrhagen skriver:

  Nej, de svenska reaktorerna är inte bland de mest riskabla i världen. Tvärtom har den svenska reaktorteknologin visat sig vara mycket robust i jämförelse med den amerikanska t ex (Fukushima-reaktorern var av GE-design, första generationen). Oturligt nog för det svenska kärnkraftsprogrammet beslöt man ju att lägga ner ett kärnkraftverk och mycket av det arbete som nu sker syftar till att ”ta tillbaka” lite av den förlorade effekten. Svenska reaktorer är utrustade med tryckavlastningssystem med scrubbers som ska ta 95% av radioaktivitet i det fall man har övertryck i containment. Hade man haft detta i Fukushima hade möjligen problemen stannat inom reaktorbyggnaderna och dessa hade nog också kunnat räddas.

  Fukushima Dai-ichi tillhör de äldsta reaktorerna i Japan och togs i drift mellan 1970 och 1974. Ungefär samtidigt med den första generationen svenska verk.

  En annan avgörande skillnad är att Sverige har ett fungerande transport- och mellanlagringssystem (CLAB) som gör att endast små mängder utbränt bränsle lagras vid reaktorstationerna. I Fukushima lagrades ALLT bränsle som någonsin använts där i bassänger vid reaktorerna. Detta var i mitt tycke det mest oansvariga och problematiska i Fukushima. Helt enkelt en mycket riskabel strategi. Där kan vi som svenskar vara stolta över att de svenska kk-företagen tagit sitt ansvar.

  Vad gäller de långsiktiga konsekvenserna av Fukushima så tror jag att man kommer att se en del Cs-137 i livsmedel under en 10-års period. Förmodligen mindre nivåer än i en del livsmedel i Sverige efter Tjernobyl. Däremot tror jag inte att man kommer att se några hälsokonsekvenser, redan nu är nivåerna för låga för att generera problem. Vad gäller kortsiktiga effekter har jag inte hört talas om att någon enda person ska ha omkommit eller strålskadats svårt ens bland reaktorarbetarna eller räddningspersonal.

  En väldigt stor del av radioaktivitetsutsläppen i Fukushima gick ut i Stilla Havet. Även om det låter hemskt är det att föredra, i jämförelse med utsläpp över land. Utspädningen går fort och är effektiv. Att man kommer att dra upp en del fisk med förhöjda Cs-världen håller jag för troligt och det kommer att behövas ordentliga strålskyddsinsatser för att upptäcka dessa innan de konsumeras men kan säkert organiseras i ett land som Japan.

  Var och en får väl bestämma sig för vad man tycker om allt det här och vilka konsekvenser det ska ha för svenska energiförsörjning. Det som är olyckligt är emellertid att det svenska kärnkraftsprogrammet byggdes ut på så kort tid. Inom loppet av 15 år var allting färdigt. Det betyder att de åldras samtidigt. Alla verken är av samma generation och att vi mycket snabbt byggde upp ett stort beroende av kärnkraften.

  Till viss del beror detta på kärnkraftsmotståndet. Kraftverksägarna ville ”bygga färdigt” så länge det gick. Man ville inte missa ett ”window of opportunity”. Annars hade man säkert fördröjt utbyggnaden av Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Nu får vi hälften av all el i Sverige från gamla kärnkraftverk som inte kan ersättas (förmodar jag). Alternativa energikällor som vindkraft kommer knappast att kunna ge mer än ett mindre bidrag till energiförsörjningen någonsin. Fossileldade krafverk är inte att tänka på av politiska skäl och att bygga ut Norrländska älvar ter sig också svårt av samma skäl.

  Det är därför som kraftverksägarna vårdar sina gamla kärnkraftverk så ömt. Inte för att man är särskilt förtjust i just kärnkraft utan för att det är det enda vi har och det enda vi kommer att ha inom överskådlig framtid.

  Till sist: Det man ibland glömmer bort med storskalig elproduktion, t ex från kärnkraftverk är storleksordningen. En Barsebäcksreaktor kunde ledigt försörja hela Köpenhamn med el. Och gjorde det också emellanåt. De danska kolkraftverken stod därmed stilla till de danska kraftverksägarnas förtret. När Barsebäck lades ner gladde man sig i Danmark men allra mest i styrelserummen hos de danska kraftföretagen. Aldrig tidigare har de tjänat så mycket pengar som när de till och med fick leverera till Sverige. Och avfallsfrågan från de danska kolkraftverken löstes av den förhärskande västliga vinden. Svavlet fraktades till Sverige som drabbades av försurade sjöar.

  Gilla

  • smabrukartanten skriver:

   Det låter på ovanstående som om kärnkraften är den absoluta lösningen på framtidens energibehov! Enögt, skulle jag vilja säga!

   Gilla

   • Ramlosa skriver:

    Bara Ringhals står för ca 20% av den totala elproduktionen I Sverige, det krävs ganska många vindsnurror för ersätta dem.
    Sen går det i princip inte att använda snurror som baslast vilken är orsaken varför vindkrafts-el har sämst betalt.
    Det vi har kvar är att bygga en 30-tal kol/olje-kraftverk.
    Sen är ju frågan om det inte är bättre att bygga ett nytt modern kärnkraftverk än att köra vidare 40 år gamla rishögar som man också har trimmat med 10-30% för att tjäna igen Barsebäck.

    Jobbar själv på ringhals 1 och gamla Bettan kör vi på 111.8%.
    pgr av att kärnkraften skulle ha avvecklats 2010 att och det var förbjudet att forska i kärnkraft så hamnade underhåll och utveckling långt efter.
    Vilket el-kunder får betala dyrt för, det var ju ingen som ville lägga ut pengar på underhåll om det ändå skulle läggas ner.
    Så nu har vi jättestora underhållsprojekt för att kunna köra vidare minst 20 år till.

    R1an började byggas 1969 så du kan ju tänka dig själv hur modern anläggningen är.
    Byggd på teknik från sent 50-tal och pgr av förbudet mot forskning och hotet av nedläggning så är många prylar fortfarande original.

    En ny modern anläggning med säkerhetstänk från 2011-talet är säkert 100 ggr säkrare än gamla Bettan.
    Gamla Bettan är ju också felkonstruerad från början som inte går att bygga bort. Kapas en ledning till någon av HC-pumparna så blottar vi härden på några sekunder.
    Tänk dig själv när en 3000Mwatt härd tappar kylningen på några sekunder.

    Orsaken varför Fuckoshima till stor del gick åt helvete var pgr av Japans premiärminister är en inkompetent jävla idiot.
    De fick inte lätta på trycket i inneslutning pgr av Japans premiärminister. Så vätgasen som utvecklade i härden hamnade i reaktorhallen som sen gick i luften.
    Hade de släppt på trycket genom filtrena som de faktiskt hade, hade de fortfarande fått en härdsmälta men 99% av radioaktivt hade stannat i inneslutningen.

    Sant, kärnkraft är ingen vidare lösning men den dagen vi stänger ner den bygger Finnarna ett antal till några mil från våran kust.

    Gilla

 3. smabrukartanten skriver:

  Vet inte hur gammalt det japanska kärnkraftverket är men här i Sverige lever kärnkraften på ”övertid” så att säga, våra kärnkraftverk här skulle varit borta förra året! Men det lappas o lagas för att de ska ”skramla” o gå ett tag till o ett tag till! Undrar hur länge detta ska kunna hålla på innan något allvarligt inträffar i dessa överåriga kraftverk?

  Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   På söndagen stängdes Ringhals 1 för en revision av säkerheten och det innebär att över hälften av Sveriges kärnkraftverk nu står stilla. Dessutom går ett kärnkraftverk för halvfart.
   Av de tio rektorerna är det således bara 3 som går för fullt.
   Det här kan jämföras med samma period förra året då fem kärnkraftverk stod stilla.
   Orsaken till stiltjen beror till stor del på att Strålsäkerhetsmyndigheten efter Fukushima fått kalla fötter och börjar granska säkerheten. Tur för oss. Men olyckligt att det skulle krävas en så ohygglig olycka i Japan innan myndigheten började göra sitt jobb.
   Du har rätt. De svenska kärnkraftsverken är bland de äldsta som har uppgraderats och som går långt över sin ursprungliga kapacitet. När de går. Detta innebär mycket stora risker. De torde vara de de mest riskabla i världen.
   Vattenfall driver 70 av de tio reaktorerna. Tre i Forsmark och fyra i Ringhals.

   Gilla

   • Ramlosa skriver:

    Nja, vi har en planerad revision varje år för underhåll och etårsprov av vissa säkerhetssystem.
    Det största projektet är nya lp-turbiner på ena strängen men sen ligger det ett par tusen olika arbeten ute i anläggningen.
    Tanken är att de ska förläggas på sommaren men pgr av förseningar och att man i princip bara kan ha en revision i taget pgr av att det går åt ett par tusen externa arbetare.

    Största orsaken till många längre stopp är pgr av att anläggningarna underhålls och uppgraderas för att gå 20-30 år till.

    Säkerheten skärptes långt före Fuckoshima och SSM blev mycket tuffare långt innan.

    Gilla

 4. […] De långsiktiga effekterna av all den radioaktiva strålning som läckte ut och som fortfarande läcker ut från Fukushima får vi inte svar på förrän om något tiotal år. Men tidningarna i Japan är fulla med tips om vad man kan äta för att få i sig så lite cesium som möjligt. Importerade livsmedel är de mest efterfrågade. Rune Lanestrand https://runelanestrand.wordpress.com/2011/09/26/reaktorhaveriet-i-fukushima-hotade-japan-som-stat/ […]

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: