Moderata miljöbarbarer i Stockholms stadshus

Barbariet fortsätter i vår gemensamma huvudstad.
40 år efter almstriden i Kungsträdgården visar det sig att politiker och tjänstemän är lika okänsliga när det gäller miljön och den allmänna opinionen.
Då var det en socialdemokratisk majoritet som vill fälla almarna. I dag är det en borgerlig majoritet i Stadshuset som står bakom det okänsliga beslutet att fälla eken.
Jag ser fällningen som ett uttryck för tidsandan där partierna mer och mer struntar i den allmänna opinionen när det gäller stadsbyggnads- och miljöfrågor.Det är samma sak nu vid ombyggnaden av Slussen.
Nu har de för miljön så okänsliga moderaterna i stadshuset på nytt få majoritet för förfulning av Stockholm. Slussen ska byggas sönder och samman.
I ett inslag i svt framgår hur miljömarodörerna på sin tid resonerade om almarna. Det är kusligt likt dagens argument från Stadshuset. Då blandade sig facket i leken. Metallettan med 21 000 medlemmar uttalade sig för fällning av almarna. Lika okänsligt som Metall dag driver på om mer kärnkraft.
Sigrid Hultare i byalagsrörelsen och undertecknad får också tillsammans detta tv-inslag ge vår syn på almstriden som i motsats till ekstriden vanns av stockholmarna. Klicka här här för att se inslaget.
Det som förvånar mig är att inget parti ifrågasätter den stora inflyttningen till Stockholm, på 30- 40 000/år, som innebär att vår vackra huvudstad byggs sönder för att klara den ökade trafiken.
När jag var aktiv i byalagsrörelsen på 60 och 70-talet och vi stoppade den planerade stora motorleden längs Norr Mälarstrand och genom Gamla stan fanns en livlig regionalpolitisk debatt om att begränsa inflyttningen till Stockholm. Utan Vera Siöcrona hade miljön Gamla stan gått förlorad.
Sverige som helhet, inte minst stockholmarna, skulle dra fördel av en regionalpolitik som skulle minska trafikträngsel och samtidigt ge avfolkningskommunerna en chans att överleva. Då skulle man också få plats med de träd som finns kvar och som renar luften.
Stockholm är även vår huvudstad som bor ute provinsen. Vi har därför både rätt och skyldighet att säga ifrån när stora riksintressanta miljövärden hotas.
Rune Lanestrand
dn gp svd dn dn gp

18 Responses to Moderata miljöbarbarer i Stockholms stadshus

 1. Ville Ek skriver:

  Alla som låtit inbilla sig att eken måste fällas pga röta är i min mening inget annat än sorgligt okunniga, lättlurade/ledda och märkvärdigt obegåvade i kritiskt tänkande. Man sågar bara inte ned ett träd vid roten, från den ena dan till den andra, som är äldre än staden det står i – Inte om man inte har v ä l d i g t torrt på fötterna. I detta fall satt man upp till öronen i gyttja. En rutten och korrumperad gyttja vågar jag dessutom tillägga.
  En skampåle bör resas på platsen. Åt de ansvariga för detta sorgliga fjasko, åt detta flagranta exempel på mänskligt övermod och dårskap.

  Gilla

 2. Rune Lanestrand skriver:

  Martin, det viktigaste är att med utgångspunkt från den gamla eken som det inte fanns plats för är att dsikutera den stora folkinflyttningen till Stockholm. Staden måste förtätas, därför fälls inte bara eken utan träd och grönområden får stryka på foten, och även svälla i omfång. Med ännu längre bilköer och miljöpåverkan.
  Om det är 08-or eller andra som drabbas är lika illa. Stockholmarna är lika överkörda av maktfullkomliga politiker som på annat håll.
  Varför ska Stockholm växa med ett par busslaster personer om dan. Eller dryga 30- 40 000 om året medan hela landsändar avfolkas. Den debatten måste komma. iIdag är det inget parti som tar upp den för Sverige som helhet så olyckliga utvecklingen. Då handlar det inte om eken var rutten eller inte.
  Skolor läggs ned affärer stängs och den kommunala servicen försämras i många landsortskommuner samtidigt som befolkningsökningen i Stockholm ger ökad bostadsbrist, ökad trafikträngsel och ökade sociala problem .
  Senaste befolkningsstatistik visar att Stockholms stad hade 847.500 invånare och Stockholms län 2.053 000 invånare på nyårsnatten. Folkökningen är så snabb att politikernas mål – 1 miljon invånare i staden och 2,5 miljoner i länet år 2030 – t o m kommer att överskridas.
  Samtidigt som inte bara Norrlandskommunerna avfolkas utan stora delar av övriga Sverige.

  Gilla

 3. Stefan skriver:

  Nejdu Rune, låt gå att du tycker trädet såg tillräckligt friskt ut. Utredare kommer alltid säga olika så länge de har olika uppdragsgivare – det ligger i sakens natur. Vilken sida som hade rätt vad gäller trädet låter jag vara osagt.

  Att du däremot med parallellen att ”partierna struntar i den allmänna opinionen” blandar in planerna för ombyggnad av Slussen är att skjuta dig själv i foten.
  När i genomsnitt 2/3 av de tillfrågade i så gott som alla undersökningar angående Slussen säger att de vill ha en ombyggnad NU kan det ju inte röra sig om att strunta i opinionen att äntligen klubba igenom det?

  Jag misstänker att du inte besökt Slussen de senaste 20 åren, själv byter jag färdmedel där dagligen. Betongen smular. Senast förra året föll ett rör loss och träffade en man i huvudet.
  Det går inte att skjuta på frågan – med de startsträckor som behövs för planering och projektering är byggstarten redan för långt in i framtiden.

  Att det nuvarande förslaget inte är ”rätt” är en ursäkt för att man blundat. Man kunde ta itu med frågan för 5, 10, 15 eller 20 år sedan, men icke. Nu får man stå sitt kast när det äntligen kommer någon som vill driva igenom det.

  Alla röststarka ”kändisar” som kritiserar förslaget gör det för att bevara ”det gamla Stockholm”, men stadens befolkning vill se eländet åtgärdat snarast.

  Jag kan även nämna att ett tydligt mönster ses på vilka som i allmänhet är mest emot ombyggnaden. Förutom kulturivrande kändisar är det nämligen boende i direkta närområdet som är rädda för oväsen och stök i samband med ombyggnad. Visserligen med rätta, men de slipper ju å andra sidan använda bussterminalen på daglig basis.

  Slussen är till antalet resor per dag Sveriges tredje största knutpunkt efter Stockholm C och Malmö C. Fler personer passerar under Slussens vittrande betongtak per dag än genom Göteborg C.
  Att påstå att förslaget går emot folkopinionen är direkt fel.

  Blev visst långt, men å andra sidan sant.

  Gilla

  • Sanningen är att ”det nya Slussen” inte ens blir bättre än dagens… eftersom de som beställt jobbet glömt bort en viktig parameter… att Slussen i första hand är en trafikapparat… Att det även blir fult är ännu en anledning att protestera!

   Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Stefan, jag har barn-och barnbarn i Stockholm så det är inte 20 år sedan jag passerade Slussen. Det är något fel när man i vårt vidsträckta land måste centralisera befolkningen så att det enligt din uppgift varje dag passerar fler personer genom Slussen än genom hela Göteborgs centrum.
   När jag bodde i Stockholm arbetade vi i stadsdelarnas byalag för att minska inflyttningen till Stockholm. Vi stoppade också en planerad motortrafikled genom Gamla stan och längs Norr Mälarstrand.
   Av ditt inlägg förstår jag att opinionen i dag tyvärr är annorlunda.
   Är det inte dags att stoppa upp eller minska inflyttningen så man inte behöver köra sönder vår vackra huvudstad ytterligare. Att kräva en regionalpolitik som gynnar hela landet skulle vara bra också för stockholmarna som med nuvarande uteckling bara får längre och längre till jobbet och mer förtätning av bebyggelsen som går ut över parker,träd och
   grönområden. Våra gröna lungor.

   Gilla

 4. Sockna skriver:

  Nog för att även jag uppskattar träd inom stadsgränser och att grönområden i staden är viktiga men att jämföra almstriden med denna ek är orättvis mot almarna. Personligen tycker jag att ett träd som står placerad mitt i vägen inte är så trafiksäkert, speciellt inte när grenar ramlar ner på trafiken nedanför.
  Till alla som tycker att snittytan ser frisk ut – vad vet ni om hur stammen ser ut längre upp? Tror nog att ”experterna” har provborrat på flera ställen en en decimeter över vägbanan innan de fattade sitt beslut.
  Visst är det bra att det finns folk som slåss för frågor men man får nog välja sina fighter med större urskillning då denna verkade vara förlorad från början.

  Gilla

  • Men hallå… trädet slog rot innan här fanns någon väg. Människan valde att bygga en väg just här. Trädet har fått plats här ända fram till nu, när man på tvivelaktiga grunder, i all hast under mörkrtets timmar och mot medborgarnas protester väljer att såga ner det för att dra ett spår till den nya stadsdelen som man bygger.

   Gilla

   • Rune Lanestrand skriver:

    Dessutom fanns andra oberoende trädexperter än de som var betalda av kommunen som ansåg att eken inte alls var så dålig att den behövde fällas. Det var lite skumt att stadskontoret inte lämnade ut sina experters protokoll.
    Man kan också lägga en regionalpolitisk aspekt på att man i det glesbefolkade Sverige inte har råd att låta en unikt träd få ta sin plats. Varför ska Stockholm växa med ett par busslaster personer om dan. Eller dryga 30 000 om året medan hela landsändar avfolkas.
    Skolor läggs ned affärer stängs och den kommunala servicen försämras i många landsortskommuner samtidigt som befolkningsökningen i Stockholm ger ökad bostadsbrist, ökad trafikträngsel och ökade sociala problem .
    Senaste befolkningsstatistik visar att Stockholms stad hade 847.500 invånare och Stockholms län 2.053 000 invånare på nyårsnatten. Folkökningen är så snabb att politikernas mål – 1 miljon invånare i staden och 2,5 miljoner i länet år 2030 – t o m kommer att överskridas.

    Gilla

 5. Undrar när gemene man ska börja läsa mellan raderna, se bakom fasaderna och förstå att de som styr och ställer säger en sak och gör precis tvärtom. Skrämma folk, nu senast med rasande grenar, jo jag tackar! Vi har skådat ett dyrbart misstag som aldrig kommer kunna repareras…

  Gilla

 6. oskar skriver:

  Om man nu låtit trädet stå kvar och en gren fallit ned och dödat någon, vem hade då varit ansvarig?

  I min värld borde ni som försvarat eken i så fall dömts för vållande till annans död, hade ni tagit det ansvaret?

  Gilla

  • Per skriver:

   Hoppas du aldrig är ute i skogen o riskerar att få en gren i huvudet oskar.
   Detta träd var i mycket bättre skick än många andra träd landet över som står pall för storm efter storm. Det visades tydligt nu när stammen sågades av att rötan var bara en liten del i centrum av trädet.

   Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Det förefaller som om trädexperterna tror att den mörkfärgade veden är röta. Vilket de sedan lyckats inbilla både medier och allmänhet.
   Endast en liten del ser ut som röta. Har arbetat den största delen av mitt liv i egen skog med undantag för några år när jag var i ”exil” i storstaden. Så jag kan se skillnad på rutten eller frisk ved.
   Jag bedömer att eken med skötsel kunde stått flera hundra år till. Stadshusets expert sa att man inte bara kan låta eken stå och låta grenarna ramla ner. Så dumt. Det är väl det som skrämt upp dig Oskar.
   Självklart ska trädet vara under uppsikt. Efter hand hade man förstås fått kapa grenar som murknat så att ingen skulle kunna komma till skada. Parkförvaltningen går ju årligen över alla träd i innerstaden.
   Gamla vårdträd ska visas vördnad som för gamla människor. De ska betraktas som heliga.

   Gilla

 7. Ingeborg skriver:

  Jag bodde i Stockholm då och mina två chefer, advokater i 50-årsåldern då, var med och gick till ”Kungsan” varje dag och jag också. Jag tror till och med att en av dem klättrade upp i ett av träden. Då¨var det fortfarande så att svensken reagerade men hur är det nu?

  Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Ingeborg, du tar upp en väldigt viktig aspekt när du ställer frågan; Då var det fortfarande så att svenskar reagerade men hur är det idag?
   Ja det kan man verkligen fråga sig när inte fler ställde upp för att skydda den tusenåriga eken i Stockholm. I tunga stunder undrar jag över om folk mer eller mindre har gett upp?
   Är denna likgiltighet som präglar svensken i dag ett resultat av främst två orsaker. Två folkomröstningar där många vakna medborgare har lagt ner ett väldigt arbete. Men att dessa sedan inte respekteras av politikerna.
   Jag tänker då på folkomröstningen om kärnkraften och euron som inte har respekterats. Nu ska man bygga ny kärnkraft och i finanskrisens spår talas det om att Sverige också ska vara med och rädda det omöjliga europrojektet.
   Den andra orsaken är de stora medierna som dagligen dels tröttar ut oss med allt eländes elände som dessutom serveras som en naturkraft utan möjlighet att påverka. Samtidigt som man håller en nedlåtande ton gentemot människor som försöker göra en insats för en bättre framtid.
   Var och en av oss har säkert egna och olika upplevelser som förklaring till varför den destruktiva likgiltigheten har brett ut sig som en tjock seg massa över landet.

   Gilla

   • Martin Goës skriver:

    Tusenårig ek?? Nu överdriver du väl ändå, Rune? Skulle tippa att eken i fråga är 600 – 700 år, inte mer. Har du någon gång besökt Halltorps hage på Öland? Där finns en samling 1000-åriga ekar – och jag lovar dig, de är betydligt grövre runt stammen än eken utanför tevehuset, som 08-orna gråter över.
    Ledsen, Rune, men jag har svårt att instämma i din klagolåt över hur eken i fråga fått skatta åt förgängelsen. Den var ju stagad både hit och dit, för att över huvud taget stå upprätt! Finns liksom ingen anledning att beskärma sig över ett träd som vem som helst, när som helst, hade kunnat få i skallen.

    Det var en man som i samband med almstriden undrade varför man förde ett sånt herrans liv om några sketna almar när man höll på att kalhugga halva Norrland…

    Med andra ord, sinne för proportioner efterlyses!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: