Billig potatis är välbesprutad och miljöfarlig

När du står där i affären och tycker att priset på den ekologiskt odlade potatisen är väl högt. Betydligt högre än den konventionellt odlade som är oförskämt billig och ligger på samma låga nivå praktiskt taget oförändrad år efter år. Då ska du komma ihåg att du på köpet får giftrester från bekämpningsmedel mot bladmögel, insekter och ogräs.
Provtagning på vanlig potatis visar att det finns restgifter i var fjärde prov. Och det är inga ofarliga medel som används vare sig för människor, djur eller natur. De kan orsaka nedsatt immunitet, allergier, hudproblem och cancer.
För att möta konsumenterna krav på billiga livsmedel har ett på sikt ohållbart gift-och kemijordbruk utvecklats som vi för miljön och vår egen hälsa måste komma ifrån. Kemikaliseringen i industrijordbruket innebär en allt sterilare jord där den naturliga läkningen inte längre fungerar. Korta växtföljder med ofta återkommande potatisgröda på samma skiften bidrar till nya sjukdomar och obalans i jorden.
Potatis är vid sidan om jordgubbar en av de värst besprutade livsmedlen. I genomsnitt besprutas konventionellt odlad potatis i genomsnitt 7 gånger. Regnsomrar som i år överskjöljs potatis med intervaller på mellan 5-7 dagar. Sammanlagt 10 -12 besprutningar. Detta på rekommendationer från Statens Jordbruksverk.
Enligt Kemikalieinspektionen finns 49 godkända bekämpningsmedel för potatis. Endast två är för ekologisk odling. En vanlig beskrivning som lämnas av giftföretagen själva ser ofta ut så här: ”Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Mankozeb har vid långtidstest på råtta
givit upphov till förhöjd frekvens sköldkörteltumörer. Mankozeb
bedöms uppfylla Kemikalieinspektionens kriterier för att betraktas
som cancerframkallande. ” slut citat Mankozeb är ett av de vanligaste bekämpningsmedel i potatis.
Den som arbetar i potatisodlingen utsätter sig förstås för de största riskerna. Här ett citat till från giftföretagens föreskrifter ( citat) ” Undvik kontakt med huden och ögonen.Undvik inandning av sprutdimma. Tvätta huden efter
arbetet. Iakttag alltid omsorgsfull hantering av kemikalier.
Lagring Förvaras torrt och frostfritt i original, tätslutande behållare
otillgängligt för barn. Förvaras i låst utrymme. Förvaras
åtskilt från livsmedel och djurfoder. Använd skyddshandskar (innerhandske
av typ latexhandske och ytterhandske av nitrilgummi),
skyddsglasögon och skyddskläder (overall). Byt handskar och
arbetskläder ofta. Skölj handskar före de tas av. Använd andningsskydd
vid risk för inandning. Använd ej smutsiga handskar inne
i förarhytten. Vid sprutning: Använd andningsskydd (helmask
med partikelfilter P2). Efter sprutning: Behandlat fält får beträdas
tidigast 3 dagar efter senaste behandling. Efter avslutat arbete
duscha noga och rengör övrig skyddsutrustning med sodalösning
eller tvål.” Absurt med tanke på att det är vår dagliga mat som odlas.
Tänk på detta nästa gång när Coop , ICA, Willys, Lidl m fl har lockpris på 1.50 för den välbesprutade potatisen.
Rune Lanestrand

11 Responses to Billig potatis är välbesprutad och miljöfarlig

 1. Rune Lanestrand skriver:

  En av världens främsta kvinnor i kampen mot GMO och för en bättre livsmiljö Vandana Shiva. Ett ytterst lärorikt anförande som jag vill förmedla till alla som arbetar för en bättre livsmiljö. Hämtad från vännen Johan Galtungs hemsida. https://www.transcend.org/tms/2012/07/vandana-shiva-on-the-problem-with-genetically-modified-seeds/

  Gilla

 2. Rune Lanestrand skriver:

  LRF, Lantmännen, gifttillverkarna och intresseorganisationen Svensk Potatis har haft framgång i sin lobbying. De har hos KEMI, Kemikalieinspektionen just lyckats utverka förlängd dispens för det extra farliga bekämpningsmedlet Mankozeb som nu får sprutas i potatis även efter den 1 juli. Motivet har varit den rikliga nederbörden. Tattoo är fabriksnamnet som innehåller Mankozeb.
  Växtgiftet beskrivs så här: ”Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Mankozeb har vid långtidstest på råtta givit upphov till förhöjd frekvens sköldkörteltumörer. Mankozeb bedöms uppfylla Kemikalieinspektionens kriterier för att betraktas som cancerframkallande. ” (slut citat) Mankozeb finns i ett flertal bekämpningsmedlen mot bladmögel i potatis..
  Denna dispens visar så tydligt hur industrin och kemijordbruket styr myndigheten. Någon oväld existerar inte. Ett preparat som beskrivs så här skulle naturligtvis av en oberoende myndighet aldrig godkännas för användning i samband med livsmedelsproduktion.
  Handläggningen visar att vi inte alls kan lita på myndigheterna och deras satta gränsvärden. De sitter helt enkelt i knät på den industri de ska bevaka, kontrollera och skydda oss emot.
  Hur giftigt preparatet är framgår av att karenstiden är 30 dagar. Det vanliga är 7 dagar.

  Gilla

  • smabrukartanten skriver:

   Det är väl så att de som sprutar mot bladmögel även sprutar mot ogräs, som ju också växer frodigt regniga somrar. Om man kombinerar olika gifter, undrar ibland vad som kan hända kombieffekten av gift användning är ju väldigt lite utredd. Varje gift för sig vet man hur det beter sig men i kombination med ett o kanske flera gifter vad blir då effekten?
   Detta är ju något som det funderas på på flera håll. Gunnar Lindgren som kämpar mot användningen av det giftiga avloppsslammet på åkermark. Han har ju framfört detta när det gäller slam som ju är en veritabel soppa av gifter.
   Ett giftigt ämne i kombination med andra kan mycket väl bilda ett tredje som blir värre än de två första! Just blandningar o kombinationer av giftrester som vi får i oss hela tiden vad blir det av detta i framtiden? Många oberoende forskare varnar ju för detta.

   Gilla

   • Rune Lanestrand skriver:

    En kvinna från Lane-Ryr som är uppväxt på landet och ätit naturligt odlad potatis i sin barn- och ungdom har ett bra sätt att välja potatis i affären. Hon luktar sig fram. Och det stämmer. Lådan med den billiga kemipotatisen luktar inte potatis som den ska göra. Hon kunde också känna att den luktade konstigt när den kokades. Undrar om det är fler som gjort den iakttagelsen.

    Gilla

 3. Rune Lanestrand skriver:

  I debatten hörs ofta från LRF och andra som försvarar giftanvändningen att den minskar inom jordbruket. Detta är inte sant. Enligt Kemikalieinspektionen ser det ut så här: Det beräknade antalet sålda hektardoser av kemiska växtskyddsmedel till jordbruket uppgick 2011 till 4,2 miljoner. Jämfört med 2010 är det en uppgång med 10 procent
  Mängden ökade 2011 med 188 ton till 1660 ton. Största ökningen svarade ogräsmedlen för. De ökade med nära 200 ton.
  Användningen inom trädgårds- och fruktodling ökade med 12 ton jämfört med år 2010 och ligger nu på drygt 104 ton. Ogräsmedlen ökade med 9 ton och insektsmedlen ökade med 3,5 ton vilket är en fördubbling.
  Antalet ton växtgifter ökar ökar trots att preparaten blir allt mer koncentrerade. Därför är uppgiften om hektardoser som ökade med hela 10 procent mest relevant.

  Gilla

  • smabrukartanten skriver:

   Dessa dystra uppgifter brukar jag läsa i tidningen Ekologiskt Lantbruk.
   Ska man dessutom räkna med att all åkermark i Sverige sprutas inte alltså den som är i ekologisk odling, och så kan man nog räkna med att några hektar läggs om till eko varje år. Då innebär det ju att den marken som sprutas får ta emot ännu mer gifter. De markerna som sprutas regelbundet får ta emot allt högre koncentrationer. Faktum är ju också att ju mer man sprutar ju mer resistens bland både ogräs o skadeinsekter, vilket leder till högre doser eller starkare medel. En rent gräslig spiral!

   Gilla

 4. Kaffesump skriver:

  Bra skrivet men för att det ska bli hållbart måste alla ha råd att köpa de dyrare obesprutade livsmedlen. Vi har ett 2/3-samhälle idag där många tvingas handla så billig mat som möjligt om de ska kunna ha någon mat på bordet alls.

  Tänk på det nästa gång du går och röstar.

  Gilla

  • smabrukartanten skriver:

   Jag hör inte till dem som har röstat på att vi ska ha stora klassklyftor i detta land. Förfasade mig redan 2006 när M klev till makten för att inte tala om att de blev framröstade 2010 igen. Och vad har det blivit av vårt samhälle? Klyftorna bara ökar! Jag håller med dig! En del vältrar sig i pengar på andras bekostnad. Ett sånt ord som solidaritet finns inte med längre. Det är väl snart borta ur svenska akademins ordlista.

   Gilla

   • Kaffesump skriver:

    Inte jag heller är skyldig.
    Det riktigt sorgliga är att under denna period har det skuld- och skambelagts något enormt. Inställningen idag är att den som inte har råd har sig själv att skylla. Man är lat om man inte har jobb och överkonsumerar om man inte har råd. Att det inte är sanningen spelar ingen som helst roll. Man har en enkel förklaringsmodell som lägger all skuld på individen och blundar för att roten är samhällsekonomisk.

    Samtidigt med detta råder en hets att man sak handla medvetet och att om man inte gör det är man en idiot, egoist som inte tänker på kommande generationer, förslavade arbetare utomlands osv.

    Kontentan blir att de som inte har råd blir klämda från alla håll men på olika sätt, moraliskt, ekonomiskt och emotionellt .

    Fatta mig rätt. Jag tycker att det är jättebra att det finns eko och väljer det då det är lämpligt. Samtidigt har jag stor förståelse för de som helt enkelt är tvingade att handla billigt.

    Det vore intressant att veta de bakomliggande individuella ekonomiska orsakerna varför lågprislivsmedel ökar. Ärligt så tror jag att de flesta vet svaret.

    Gilla

 5. smabrukartanten skriver:

  Alla dessa gifter som sakta men säkert lagras i naturen o i våra kroppar. De kommer att ta död på allt levande så småningom. Läste ett inslag på http://hejdagmo.se angående den pågående bidöden. Ett relativt nytt gift tillverkat av kemijätten Bayer lär vara en stor orsak till att bina dör! Giftet heter neonikotinoider. Utan pollinerare står vi oss slätt. Insekter flyger ju överallt även över besprutade potatisåkrar. Undrar hur många som stryker med där varje gång de far över med giftsprutorna. Ju mer gift som används ju ömtåligare blir de växter som sprutas. Titta bara vad som har hänt med vissa gamla potatissorter! De är så dopade av gifter att de klarar sig inte utan! Det är som knark!

  Gilla

 6. […] Billig potatis är välbesprutad och miljöfarlig […]

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: