Danskt kött med multiresistenta bakterier köps in till sjukhus

Sjukhuskök köper in kött från köttproduktion som bidrar till spridning av MRSA,(Motståndskraftiga gula stafylokocker) skriver dietisten Ylva Gefvert i en artikel i dagens Medicin.
Gefvert skriver vidare att vården är noggrann med att inte skriva ut antibiotika i onödan. ”Men läckaget av antibiotika och multiresistenta MRSA-bakterier från den utländska köttproduktionen – som vi upphandlar en stor del av köttet till sjukhuskök, äldreboenden, daghem och skolor från – är däremot i stor skala.”
När du nästa gång lockas att köpa en billig dansk fläskfilé så tänk på att du också kan få de ytterst farliga multiresistenta MRSA-bakterierna på köpet. Forskaren Jörn Kolmos har i en färsk undersökning konstaterat att 77 procent av de danska slaktsvinen nu bär på MRSA; en sexdubbling på bara två år
”Alltså, det får håret att resa sig på huvudet på en läkare”, säger Hans Jörn Kolmos, Odense, i en kommentar. Behöver upprepas; anställda på svinfabriker i Danmark som tas in på sjukhus placeras som rutin i isoleringsrum på grund av smittorisken med MRSA.
Dessutom används GMO-foder och stor mängder antibiotika till danska grisar plus att de föds upp under helt olidliga förhållande. Suggorna hålls instängda i så små utrymmen att de knappt kan vända sig.
Det är denna illojala konkurrens du gynnar när du köper billigt danskt kött. Och därmed ”hjälper” till att slå ut de svenska grisuppfödarna som arbetar under betydligt strängare djurskyddsregler. Även om det finns avarter här med i de stora djurfabrikerna. Ekologiskt och närodlat är den bästa garantin för att djuren har det bra och att köttet är fritt från GMO, MRSA, antibiotika och rester av växtgifter.
En självklarhet för varje offentlig upphandling borde vara att kräva MRSA-fritt
kött!
Rune Lanestrand

10 Responses to Danskt kött med multiresistenta bakterier köps in till sjukhus

 1. Eaqhan skriver:

  Även detta eminenta inlägg kände jag behov av att dela med mig av på fb.

  /Skvitt

  Gilla

 2. Rune Lanestrand skriver:

  Markbladet får en ros för publicering. http://markbladet.se/?artikel=201404020944063560

  Gilla

 3. ingeborg skriver:

  Det här kanske inte direkt handlar om multiresistenta bakterier utan mera vad som egentligen pågår bakom kulisserna vaifrån detta är hämtat. Man kan inte längre tro på politiker eller journalister. Alla jobbar med sitt eget så att säga.
  http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/rothschildmaffian-vill-forinta-syrien/

  Den numera Internet berömda Syrian Girl ger åtta övertygande skäl till varför Rothschildmaffian vill förinta Syrien:

  1. Den syriska centralbanken står inte under Rothschildkontroll, d.v.s inre under Bank for International Settlements, BIS i Basel, varifrån alla de odemokratiska Basel I, II och III reglerna kommer. Kolla upp hur EU implementerar dessa regler utan att EU kommissionen eller EU parlamentet fick påverka beslutsfattningen i Basel. Bara det är en rättsskandal.

  Den Syriska centralbanken är inte heller privatägd som den amerikanska, belgiska eller italienska centralbanken (där finns delvis privatägande). Som det ser ut förser den syriska centralbanken Syrien med pengar så att staten inte behöver skuldsätta sig hos privata banker. Det första Rothschildkrafterna tvingade Libyen till efter mordet på Gaddaffi var att ställa den libyska centralbanken under BIS kontroll.

  2. Syrien har därför inte heller skuldsatt sig hos IMF. Det första som muslimbrodern Mursi gjorde vara att skuldsätta Egypten hos IMF trots att muslimer har förbud mot räntor.

  3. Syrien har bannlyst GMO mat. Som direkt infördes i Irak mot befolkningens vilja, när USA fick makten där efter det olagliga kriget 2003. Monsantos diktatur i Irak krossade många bönder och vållade stort lidande.

  4. Befolkningen i Syrien är medveten om konspirationen bakom the new world order (NWO) I Sverige sover de flesta på den punkten.

  5. Syrien har egen gas och kontroll över pipelines. Israel och andra Rothschildmarionetter vill konkurrera ut Ryssland med egna pipelines genom Syrien via Turkiet till Europa.

  6. Syrien opponerar sig mot Zionismen och apartheidstaten Israel.

  7. Syrien är den sista sekulära staten i Mellanöstern. I Syrien har olika religioner kunnat leva tillsammans sedan hundratals år.

  8. Syrien har en stark nationell identitet. NWO krafterna har tidigare splittrat upp mänskligheten i olika språk och “raser” för att kunna förtrycka den så hårt som möjligt. Men nu när de kosmiska konditionerna gynnar de ljusa krafterna på jorden (David Icke: truth vibrations, vilket är inget annat än förstärkt neutrino strålning från vintergatans centrum/svarta hål) är de mörka krafterna tvungna att skapa en världsdiktatur, NWO, för att kunna behålla makten.

  Då står plötsligt den så mödosamt odlade nationalismen i vägen och skall förstöras genom påtvingad och odemokratisk massinvandring. Syrien är även där extremt utsatt. Det finns inget inbördeskrig i Syrien utan påtvingad massinvandring av välbeställda yrkeskriminella för att förinta en av de sista bastionerna mot Rothschilddiktaturen.

  I den mån är Syrien friare än Sverige som får sina ledare mot NWO avsatta (Göran Persson) eller förintade (Palme) med jämna mellanrum, sist Anna Lindh för 10 år sedan. Istället pådyvlas vi mycket skadliga USA nickedockor och förrädare som Carl Bildt.

  Läs mer: http://whitetv.se/sv/911/673.html

  De som styr och äger världen, har som målsättning att infoga alla länder och folk i den nya världsordningen. De vet att de kan styra människor och få dem att göra nästan vad som helst om de har kontrollen över ekonomin. Världsekonomin.

  Lyckas de inte med att dupera och manipulera ledarna i de olika länderna (vilket de lyckats med i bland annat Sverige) till att lämna ifrån sig makten över ekonomin, makten över de olika verksamheterna i ett samhälle vilket påverkar människor negativt när det gäller frihet och välfärd (arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, sjukvård, offentlig sektor, privat sektor, med mera), så återstår inget annat än krig.

  Detta är vad som pågår just nu i världen och i mellanöstern. Starka krafter (illuminati, medlemmar ur det hebreiska mysterie och prästförbundet, falska judar, sionister, frimurare, jesuiter, ockultister) är i färd med att bryta ner det sista som återstår av hinder för den nya världsordningen (läs Sion vises protokoll för bättre förståelse) och den diktatur (åsiktsfascism) som blivit resultatet av allt för många människors tystnad under allt för lång tid.

  En tystnad som förts vidare från generation till generation och ur vilken en ofattbar dumhet och brist på överlevnadsinstinkt idag växer fram. Där de som reagerar och agerar genom att försöka väcka allmänheten tystas ner, ignoreras eller klassas som upprorsmakare alternativt som terrorister då de ger en annan bild av verkligheten än den bild som ägarna av världen ger och kan ge via pressen som de ju också äger och kontrollerar sedan lång tid tillbaka.

  Vi befinner oss i ett enda stort fängelse med osynliga murar. Dessa murar måste synliggöras för att sedan kunna rivas ner.

  Gilla

 4. Rune Lanestrand skriver:

  Vid 23-tiden i går kväll försvann denna sida. Och kom igen nu i eftermiddag.Underlig? Har aldrig hänt tidigare. Detta fläsk var kanske för svårsmält för någon!

  Gilla

 5. Torsten Lindholm skriver:

  Självklarigheten borde ligga i att alla företag som drivs av offentliga medel borde vara förpliktigade att handla dels ekologiskt och dels så lokalt som möjligt med en så fulländad miljökonsekvensbeskrivning som möjligt om undantag från den lokala marknaden ska tillämpas.

  Jag är för den idén som Plantagon driver som handlar om stadsnära odlingar. När det gäller köttproduktion är jag tyvärr inte helt objektiv utan anser att vi i västvärlden borde sluta med detta innan Indien och Kina hinner ikapp och tar efter vår köttkonsumtion.

  Vegetarian sedan 10 månader.

  Gilla

 6. ingeborg skriver:

  Alla kanske inte läser tidningen Land men Anders Borg har varit ute och pratat om jordbruket. Här kommer lite om detta.
  http://varstundisverige.blogspot.se/2014/03/protester-i-spanien-anders-borg-om-det.html

  ”Det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt. I alla fall om man får tro finansministern Anders Borg.

  Nyligen var Anders Borg i hetluften för sitt uttalande om att städerna behöver använda åkermark för sin expansion. I en exklusiv intervju för Land och Land Lantbruk ifrågasätter även Anders Borg den svenska jordbruksnäringens framtid.
  – Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat. När vi säljer kött från jaktlaget tar vi 35 kronor kilot. Samma kött säljs för 350 kronor kilot i Stockholm. Mer borde hamna här på landsbygden. Se på Italien, där har bonden tagit sig upp i värdekedjan.
  Hur ska den svenska bonden ta sig upp i värdekedjan?
  – Närproducerat och höjd livsmedelskvalitet är centrala frågor för att det ska lyckas. Matlandet Sverige är ett väldigt lyckat projekt. Jag delar inte alls den kritik som framförts.” Läs Land och di
  ”Anders Borg: ”Därför måste vi bygga hus på åkermarkerna
  Anders Borgs uttalande om importerad mat och svenskt jordbruk har varit en rejäl snackis de senaste veckorna. Frågorna ska till och med tas upp i Riksdagen.

  – Det är inget jätteproblem om några tusen hektar åkermark blir villaområden, säger finansministern.
  Anders Borg har varit i hetluften de senaste veckorna. Uttalandet om att bygga bostäder på åkermark fick LRFs ordförande Helena Jonsson att skriva ett öppet brev, ledarskribenter att rasa och moderata partimedlemmar att ursäkta honom med att han sa det i all hast Importerad mat ger mångfald i köket.
  Det är bra att vi importerar mat. Det ger mer mångfald och rikedom i köket, säger han.

  Sverige är unikt. Inget annat EU-land importerar så mycket mat som vi. Över hälften av det vi lägger på middagstallriken produceras utomlands. Om allt kött och all mjölk som importeras hade tillverkats i Sverige skulle det ge 20 000 jobb.
  Men det är inget som finansminister Anders Borg önskar.
  – Det skulle ge väldigt mycket högre livsmedelspriser. En gång hade vi världens dyraste mat, dit ska vi inte tillbaka, säger han

  Gilla

  • Torsten Lindholm skriver:

   Det märkliga med ett resonemang kring den dyraste maten är att nu tvingas folk handla med sin hälsa som en del av valutan. Vi är alldeles för kortsiktiga i våra ställningstaganden. Det överflöd vi lever i nu är bara få förunnat och man behöver inte vara framtidsforskare för att inse att vi har slagit in på en hopplös väg.

   Det enda som återstår nu är att dubbla insatserna med alla möjliga medel tills bubblan spricker. Det är lätt att läsa om allt fler skandaler kring matindustrin. Tyvärr så är det inte samma närvaro i debatten trots att det är valår.

   Restauranger och andra inrättningar i det offentliga rummet borde foga sig efter att endast tillhandahålla ekologiskt och närodlat.

   Gilla

 7. Tekla skriver:

  Man skall också ha med ”närproducerat” så det i slutänden blir svenskt mat annars kommer kommuner och landsting köpa in ”ekologiskt” från andra länder långt långt bort i stan.

  Gilla

 8. Utländskt djurplågerikött kommer inte över vår tröskel. Skulle jag av någon anledning vara utan eget eller kött från vänner o grannar eller vilt. Då får det vara då får det bli böngryta eller ärtsoppa utan kött. Eller fisk. Men risken att bli utan är liten. Vi bunkrar upp varje höst så för det mesta räcker det till nästa höst. Man får anpassa portionerna så det räcker. Tar även vara på lammlever m m vid hemslakt och det är utmärkt mat till vardags. Vet att alla inte har det så förspänt men ett val kan man i allafall göra i butikerna än så länge!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: