LRF bär stort ansvar för giftanvändningen i jordbruket

”Vi omger oss alla med kemikalier. Det är främst i våra egna hem som vi utsätts för olika ämnen – från våra kläder, möbler, elektronik, hygienartiklar.” Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i ett svar på min artikel om Den förgiftade jordgubben.
Helena Jonsson tar väldigt lätt på den stora giftanvändningen inom jordbruket när hon avfärdar riskerna med att det ändå finns så mycket kemikalier i vår miljö. Hon säger sig inte känna igen min beskrivning av hur industrijordgubbarna odlas. Men faktum kvarstår att det i år enligt jordbruksverkets broschyr “Växtskyddsmedel för bär 2014” finns 51 olika preparat godkända för jordgubbsodling.
De flesta är höggradigt giftiga och klassade som farligt gods vid transporter och som enligt tillverkarnas riskupplysningar anger följande: ” Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftigt för fjärilar, bin, humlor och andra pollinerande insekter. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan kontakta omedelbart läkare.”
Trots denna armada av bekämpningsmedel tycker LRF:s förbundsordförande att det inte räcker till. ”Allt oftare saknas effektivt växtskydd i den konventionella odlingen. Då ansöker LRF om dispens för att kunna avvärja angrepp.”
Tre fjärdedelar av de dispenser som söks står LRF för. Oftast är det medel som har använts tidigare men stoppats då de ansetts för giftiga. LRF har ett stort ansvar för, i det här fallet jordgubbarna, men också för att andra livsmedel innehåller restgifter av bekämpningsmedel som orsakar allergier, astma, eksem, cancer och som förorenar jorden, vattendrag och grundvatten.
Trist att Helena Jonsson inte vågar ta strid mot giftindustrin och verka för ett jordbruk som minskar giftanvändningen i stället för tvärtom. Framtidens jordbruk är ekologiskt – det är vad allt fler efterfrågar och det svenska jordbruket kan idag inte täcka behovet utan en stor mängd ekologiska livsmedel importeras.
Rune Lanestrand

11 Responses to LRF bär stort ansvar för giftanvändningen i jordbruket

 1. Rune Lanestrand skriver:

  Ett exempel på hur okunnig LRF-ledningen är i sitt svar i Expressen:

  Utan växtskydd
  dör vårt jordbruk
  Svar till Rune Lanestrand
  ”LRF förgiftar jordgubbarna”,
  publicerad 10 juli i Expressen.

  ”Det är bekymmersamt att
  Rune Lanestrand inte inser
  att miljöfrågorna alltid har
  varit viktiga för det svenska
  lantbruket och att LRF
  strävar efter en hållbar
  produktion vid all odling.
  Men både inom den ekologiska
  och konventionella är
  växtskyddsåtgärder nödvändiga
  och när det saknas bra
  växtskydd ansöker LRF om
  dispens för att kunna
  avvärja angrepp på skörden.
  Samtidigt har livsmedel
  från Sveriges bönder oftast
  en lägre påverkan på miljö
  och klimat än mat som
  produceras i andra länder.
  Om svenska odlare utsätts
  för ensidiga växtskyddsförbud
  kommer de tvingas
  lägga ner och Sverige får
  i stället importera varor
  från länder där andra medel,
  som är förbjudna i Sverige,
  används. Att exportera
  miljöpåverkan utomlands
  skulle vara kontraproduktivt
  och den miljöbelastning
  som Rune Lanestrand vill
  motverka skulle på så sätt
  bara bli större.
  Thomas Magnusson Vice ordf i LRF”

  Gilla

 2. Det är en genomgående svensk uppfattning att det ska vara stort och det ska sprutas annars blir det inga ”riktiga” skördar. Sen vad ett sånt tänkesätt gör med vår natur och allt liv i framtiden det bryr sig inte höjdarna ett Skit om! De hör verkligen till livets dagsländor! Lever bara här o nu, tänker inte ett endaste dugg på att det kan komma släkten efter oss som också vill ha något drägligt att leva av.Inte bara gifter o sopor som vi lämnar efter oss!

  Gilla

  • Britt Jakobsson skriver:

   Det är som du säger men de höjdare som är politiker borde vi ställa krav på. Vi kan inte acceptera att till exempel Livsmedelsverket går näringslivets ärenden. Jag ska attackera mina närmaste politiker igen. En regeringsmedlem, nämligen Annie Lööf, har ju nu startat ett krig mot gifter i maten. Makten sitter ju där, upp till bevis och inte bara snack.

   Gilla

   • Rune Lanestrand skriver:

    Sent ska syndaren vakna. I det här fallet för sent för att bli tagen på allvar!

    Gilla

 3. Jan Öhlund skriver:

  Vad är anledningen till att Helena Jonsson tar lätt på användandet av gifterna? Den felaktiga och hälsofarliga hanteringen är väl uppenbar. Är det så enkelt att hon företräder förmånstagarna för industrijordgubbarna och att gifterna innebär ökad lönsamhet för denna industri, på bekostnad av hälsan för de människor som äter jordgubbarna?.

  Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Jan, ditt antagande är helt rätt. LRF organiserar alla storodlare inom GRO, Gröna näringens Riksorganisation.

   Gilla

 4. Rune Lanestrand skriver:

  Majoriteten av medlemmarna är väl små och medelstora. Varför kan inte dessa gå samman och ta befälet? undrar Allan.
  Ja det stämmer men LRF är ingen demokratisk organisation med en man en röst. För att garantera industrialisterna makten i förbundet väljs drygt hälften av styrelsen genom indirekta val med ledamöter från de kooperativa företagen som Lantmännen, Arla, Scan m fl

  Gilla

 5. Patrick Sellman skriver:

  Etablissemanget börjar oroa sig för resistenta bakterier och de pandemier vi håller på att ”odla” fram med överdriven antibiotika användning. Precis samma resultat blir det med giftanvändningen. För att nämna ett rätt välkänt exempel så sprutas potatisen var 5-7 dag mot bladmögel fuktiga år nu för tiden. Det finns runt 50 godkända preparat även där. Regniga somrar innebär detta runt 12 sprutningar på potatisen.
  Här har man lyckats odla fram riktigt besvärliga stammar av bladmögel.

  Det är nämligen det man gör. Odlar fram pandemier, superbladmögel och supervarroakvalster med giftanvändningen. Frågan som måste ställas är. Skall vi lita på kemiindustrin och deras produkter. Företag som i andra epoker tar fram giftgas för utrotning av judar eller skall vi lita på naturliga stabila system och mekanismer som funkat i hundratals miljoner år?

  Gilla

 6. Britt Jakobsson skriver:

  Med den kunskap som finns borde det vara enkelt att gå åt rätt håll med bekämpningsmedel i jordbruket. Alla vet väl, även LRF får man hoppas, att humlor och bin är viktiga för människans överlevnad. Inställningen ”det finns redan så mycket gift, så lite mer spelar ingen roll…” är oursäktlig. Mest förvånar det mig att det inte finns kloka medlemmar i LRF som väljer rätt väg och rätt ledare. Är det bara industrijordbrukare där?

  Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Min erfarenhet från min tid som redaktör för Småbrukaren är de kloka eftertänksamma medlemmarna i LRF finns i på de mindre jordbruken i skogs-och mellanbygder.
   De är i flertal men har inget som helst inflytande på den rikspolitik som LRF bedriver. Förbundsstyrelsens ledamöter kommer med något enstaka undantag från stora slättgårdar och djurfabriker.
   Förbundsstyrelsen är inte på något sätt representativ för hela medlemskåren. Utan som du undrar, endast för industrijordbrukare.

   Gilla

   • Allan skriver:

    Visst är det så att det är uteslutande industrijordbrukare i LRF.s styelser, men kan någon förklara varför?
    Majoriteten av medlemmarna är väl små och medelstora. Varför kan inte dessa gå samman och ta befälet?
    På något vis anses det fint att vara arealmässigt stor. Hör ofta dom som skryter över hur många tusen tunnland dom brukar, men nästan aldrig någon som säger ”small is beautiful”
    Så för LRF fram en del som inte stämmer helt och hållet. Ta detta med att lantbruket är bra för sysselsättningen. De allra flesta av deras industribönder anlitar folk från forna öststaterna åtminstone hela växtodlingssäsongen. Bra för deras sysselsättning. .

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: