Filipstads flyktingmottagning visar att migrationsverket,

riksdag och regering har tappat kontrollen över situationen. Vilket framgår i det här tv-inslaget. Det socialdemokratiska kommunalrådet Per Gruvberger i Filipstad anser att det är på ett ”oförskämt sätt” som staten sköter migrationspolitiken. Och det är inte svårt att hålla med.
Det är något grundläggande fel på flykting- och migrationspolitiken när små redan fattiga kommuner som Filipstad ska ta kostnader som rimligtvis ska ligga på staten.
Jag har länge tyckt att de partier som står bakom invandring- och flyktingpolitiken sviker när det gäller att ta hand om de som kommer hit. I stället läger man det ansvaret på kommunerna och deras skattebetalare. Detta är ohållbart i längden.
Rune Lanestrand
dn

11 Responses to Filipstads flyktingmottagning visar att migrationsverket,

 1. Rune Lanestrand skriver:

  I valrörelsen krävde Christina Höj Larsen tillsammans med Jonas Sjöstedt lagstiftning för att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Men tvång mot kommunerna när det saknas både ekonomiska resurser, bostäder och arbete tror jag inte på.
  Den kommunala beslutsrätten är viktig att slå vakt om när hela samhället blir mer och mer toppstyrt. Jag tror också att vänsterpartiets inställning till det kommunala självstyret bidrog till partiets dåliga valresultat.

  Gilla

 2. Frazer skriver:

  Ja .Valresultatet visade att 87% av Svenska Folket står bakom denna politik av massinvandring.Som man bäddar får man ligga.Detta är bara början av nedmonteringen av välfärdsstaten.

  Gilla

 3. Lars Lindeberg skriver:

  I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.
  Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).
  Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.
  Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.
  Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.
  Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete. Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005). Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp.
  Genom 1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.
  EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda
  medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.
  Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.
  EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas.
  Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EUgrundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer. De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.
  Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.
  Tack för detta… Dick Abrahamsson

  Gilla

  • Torsten Johansson skriver:

   Känner lite sorg över att inte få vara med när EU brakar samman. Ingvar Karlsson är yngre än mej, hoppas att han hinner hamna på de åklagades bänk, som landsförädare.

   Gilla

 4. Rune Lanestrand skriver:

  Ta en titt på detta gäng. Inger de förtroende? Inte på mig i alla fall.
  http://www.senioradvisers.se/

  Gilla

 5. Eva Sternberg skriver:

  Käre Rune!
  Du har helt rätt om våra riksdagspolitiker! De är ett gäng ansvarslösa och fega människor!
  Varma hälsningar
  Eva Sternberg

  Gilla

  • Rune Lanestrand skriver:

   Ja det är inte direkt några rakryggade jättar man tänker på när det gäller den politiska eliten, tyvärr. För att inte tala om alla som byter skinn och lyfter jättelöner, som senior advicers i olika skumma tankesmedjor och lobbyorganisationer, när de lämnar sina ministerposter. Det visar bara hur fräcka och giriga de är. Man undrar. Ägnade de sig bara åt politiken för pengars skull.

   Gilla

  • Jens Rosback skriver:

   Ja men gör något själv då. Detta gnatiga politikerförakt är förbannat tröttsamt. Vi röstar på våra riksdagsmän i allmänna val. Likaså för landsting och kommun. Om man är så trött på dem som är invalda får man väl välja andra.
   Eller så funderar man lite på hur media fungerar och vad som vinner röster, och så röstar man precis motsatt. På de som inte är så välsmorda i käften. Man röstar på de som kan föra ett moget positivt resonemang, snarare än de som fixar en oneliner i tevenyheterna. I Sverige har vi utmärkta möjligheter att påverka om vi engagerar oss, valet är vårt.
   I bloggens sakfråga har jag ingen direkt åsikt. Men jag är av åsikten vi skall ha en generös migrationspolitik därför att det är bra för Sverige. Vi har haft en nettoinvandring under över ett decennium motsvarande 6-8 promille av totalbefolkningen, det vill säga cirka 50-60000 människor. Det motsvarar ett fullsatt Friends Arena, eller ungefär lika mycket flyktingar Turkiet tog emot under tre dagar i september. Det motsvarar 300 flyktingar per kommun och om vi antar att alla kommuner delar på ansvaret proportionellt mot folkmängden så blev det inte många kvar till Filipstad. Frågan om statlig finansiering skulle bli ganska småaktig i det perspektivet, men den är självklart relevant för ett kommunalråd med ansvar att budgetera.
   Att vi fortfarande efter tio år av stabil nettoinvandring, varav de flesta inte är sargade asylsökande, inte kan lösa mottagningsproblematiken är en skam för ett välutvecklat land som Sverige. Och ja, politikerna har ett ansvar här också. Men de är inte ansvarslösa och fega av naturen. Bara fast i system där vi väljare premierar ytlighet och narcissism.

   Gilla

   • Rune Lanestrand skriver:

    ”Och ja, politikerna har ett ansvar här också. Men de är inte ansvarslösa och fega av naturen. Bara fast i system där vi väljare premierar ytlighet och narcissis” skriver du.
    Men om de är så duktiga varför revolterar de inte mot ett system som innebär att demokratin inte längre fungerar?.
    Nej de flesta politiker har kommit fram genom att lyda och fegt sedan bara trycka på rätt knapp i riksdagen. Har just börjat läsa Solveig Ternström ytterst intressanta bok Från Dramaten till Riksdagen.
    Läs den så kanske du förstår hur hotad demokratin är genom alla lydiga och fega knapptryckare.Vår uppgift är inte att försvara dem utan att få in nya friska krafter i stället för dagens ledamöter som styrs från partihögkvarteren.
    (nedanstående är svar till Jens Rosback)

    Gilla

   • Anonym skriver:

    Googlade på begreppet nettoinvandring och kom till migrationsverkets webbsida.har jag fattat det rätt att det var under 2013 som nettoinvandringen (inflyttade- utflyttade) uppgick till ca 65000 personer. Du skriver att det är under ett decennium denna invandring har skett, eller har jag uppfattat det hela felaktigt? Är det 65000 enbart under det föregående året och kanske hälften så många under de övriga 9 åren borde procentsiffrorna relativt totalbefolkningen bli betydligt högre. Önskar ett klarläggande.
    /Bergslagsmannen

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: