Demokratin är satt ur spel när värdlandsavtalet med NATO,

30 september 2015
utan offentlig debatt, står färdigt och snart ska klubbas i riksdagen. Ett avtal som så totalt bryter med vår alliansfria, fredliga utrikes- och säkerhetspolitik som gett oss en välsignad fred i 200 år.
Värdlandsavtalet med Nato undertecknades redan av den förra regeringen 2014 men måste godkännas av riksdagen våren 2016. Avtalet innebär att Nato får möjlighet att stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige.
Dessutom ska Nato kunna genomföra militära operationer från svenskt territorium. Det är en smyganslutning på alla fronter mot ett fullt medlemskap i NATO bakom ryggen på svenska folket.
Det enda som kan rädda oss undan en anslutning till NATO:s krigspolitik är en bred öppen debatt och en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i NATO.
Rune Lanestrand 


Även terrorbomben i Stockholm City skulle förringas

29 september 2015

genom att t o m åklagare mörkade det farliga sambandet mellan utländsk terror och självmordsbombarenTaimour Abdulwahab. Politiker, Säpo och media ville inte ge oss rätt som varnat för terror också i vårt land p g a Sveriges deltagande med soldater i Afghanistan.
Taimour Abdulwahab skulle till varje pris framställas som en ensam galning tills Uppdrag Granskning nu avslöjar bluffen.
Man lyckades också i två år hemlighålla att Taimour Abdulwahab fått ut 745 000 från Centrala Studiestödsnämnden och kunde omöjligen känna något personligt hat mot Sverige. Även efter hans död betalades 54 000 ut som inte återkrävdes.
Hade kopplingen till Mellanöstern kommit i dagen hade det troligen blivit svårare för riksdag och regering att få igenom fler s k ”fredsinsatser” som JAS-plan till Libyen och soldater i Mali.
Det goda rykte som Sverige haft med sin utrikespolitiska fredspolitik är snart förbrukat. Och definitivt knäckt om Alliansen lyckas dra in vårt land i militäralliansen NATO.
Redan talet om anslutning har utan tvekan markant ökat risken för ett nytt terrorangrepp i vårt land.  I varje fall tror jag många undviker att julhandla i centrala Malmö, Göteborg eller i Stockholm City.

Rune Lanestrand


Jag har forskat en del på hur en liten klick kring Stureplan

28 september 2015

så snabbt kunde få så stort inflytande inom centerpartiet? Vilka ligger bakom och kunde tjäna på att så radikalt förändra centern till ett lika superliberalt som ansvarslöst parti?

Förutom Fredrik Federley spelar Alexander Bard och flera i deras närmaste umgängeskrets en viktig roll. Liksom också Annie Lööf som anslöt sig till det anarkistiska Stureplansgänget trots sin bakgrund på landsbygden. Troligen av ren karriärlystnad.

Vilka var uppdragsgivarna frågar sig många?
I bakgrunden skymtar storbolagens egen tankesmedja Timbro som inspirerade med föredrag och studieresor till USA för unga påläggskalvar inom CUF och LRF Ungdom. De senare var t ex inbjudna till Monsantos i USA innan de bytte uppfattning och tog ställning för GMO-grödor.

Fredrik Federley var för övrigt den förste i centerns riksdagsgrupp som ville ändra partiets nej till kärnkraft till ett ja. Han är också drivande i NATO-frågan. Stort uppbackade av alla sina vänner inom media utgör Stureplanscentern en stora fara för Sveriges säkerhet.
Rune Lanestrand


Centern sviker freden

26 september 2015

med gårdagen beslut om ett ja till NATO. Närmast utmattad efter att i natt ha lyssnat till debatten på centerstämman och hört alla ytliga, okunniga och historielösa argument för ett medlemskap orkar jag just nu knappt kommentera detta för vår fred så hotfulla beslut.
Beslutet är inget mindre än en kupp. Bara några veckor för stämman meddelade centerns partistyrelse att man ville gå med i NATO. Ombuden hann knappt diskutera denna ödesfråga med sina avdelningar.
På stämman fick man först bara göra inlägg på en minut som sedan minskades till 30 sekunder. Flitigast på ja-sidan var Stureplanscentern som tagit över både Centerns Ungdomsförbund och och Centerns Studentförbund.
Ombud vädjade till partistyrelsen att ta tillbaka förslaget och inte fatta beslut utan att medlemmarna fått säga sitt i en medlemsomröstning.Partistyrelsen gick inte ens med på en återremiss. Så rädda var de för att medlemmarna skulle säga nej till en NATO-anslutning.
Centern som ett fredsskapande, empatiskt parti som är bra för landet är nu förbi. Inte minst med tanke på centerungdomarna som blint tror att militärallianser kan skapa fred.
Obegripligt att 200 år av fred för vårt land för att vi varit alliansfria har gått den förvirrade majoriteten centerombud helt förbi.

Rune Lanestrand


Centerstämman i Falun fortsätter tydligen partiets farliga vandring

25 september 2015

för  medlemskap i NATO. Okritiskt uppbackade av de stora medierna som efter flera år av återkommande propagandainslag för NATO förnöjt konstaterar att opinionen blir allt mer positiv till ett svenskt medlemskap i NATO.
Svt:s Margit Silberstein som svek sin roll som journalist och öppet propagerade för valet av Annie Lööf till ordförandeposten i centern är  förstås på plats. Stämman har knappt öppnats innan hon slår fast att ombuden kommer att rösta ja till NATO.
Stureplanscentern har nu lyckats skrämma bort de flesta traditionella centerväljarna som höll hårt på partiets tradition att alliansfrihet och diplomati skulle leda Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Det gav också fred i 200 år. Inte vapen.
Den politiken var självklar och ett hedersmärke för partiet när bondeinslaget var starkt. Innan stekarna från Stureplan med Fredrik Federley i spetsen tog befälet och centern aktivt bytte ut partikärnan av eftertänksamma medlemmar från landsbygden mot fartblinda, nyliberala storstadskarriärister.
Tar centerstämman beslut om NATO – medlemskap ökar spänningen i Nordeuropa och risken för ett krig mellan USA och Ryssland. I dag mer än någonsin, med den rysskräck som medierna sprider, behövs Sverige i stället som medlare mellan USA och Ryssland.
Så gick det till när media valde Annie Lööf till centerledare.
Rune Lanestrand
Tidigare pol redaktör för Älvsborgs-Posten (c)


Fritt ur hjärtat – bara fred i Mellanöstern kan stoppa flyktingvågen

21 september 2015

Har länge ogillat den åsiktskorridor som Alice Teodorescu tar upp i sin ledare. För flera år skrev jag om att det var fel att inte öppet diskutera den bristande migrationspolitiken. I dag är situationen ännu värre med trångbodda, ghettoliknande förorter och att personer som fått uppehållstillstånd inte kommer ut från förläggningarna för det finns inga bostäder. Då har de kanske bott på en lyktingförläggning både ett och i vissa fall upp till två år.

Vi får heller aldrig glömma att det är USA och deras allierade som med sina fruktansvärda krig i Mellanöstern, i de forna afrikanska kolonierna och stöd till militärjuntor runt om i världen har skapat denna stora oro och enorma flyktingvågor. En krigspolitik som också Sverige nu allt mer är en del av med sitt ansvarslösa närmande till NATO och USA.
Att flyktingarna i det läger söker sig till Europa och Sverige är inte konstigt. Det skulle vi också göra om vi var födda i de länder som bombas sönder och samman av USA och dess allierade i sin vanvettiga jakt på militärstrategiska områden, olja och andra naturtillgångar i sina fåfänga försök till världsherravälde.
Det enda som kan stoppa denna flyktingkatastrof är att få slut på striderna i Mellanöstern. Sverige borde därför i stället för att delta i dessa krig satsa alla diplomatiska resurser på att mäkla fred. Och för detta ska nå framgång krävs en återgång till vårt lands traditionella alliansfrihet så vi opartiskt kan tala med alla parter. Inte minst Ryssland också för vår eget lands säkerhet när USA via Ukraina tydligen vill provocera fram krig mot Ryssland. Den risken måste vi öppet och utan åsiktskorridor tala mycket mer om. Ytterligare ett krig i Nordeuropa måste till varje pris undvikas. http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2837677-alice-teodorescu-det-som-goms-i-sno-kommer-fram-i-to

Rune Lanestrand


Viktigt att sprida budskapet om Miljöpartiets svekfulla

19 september 2015

agerande i Västra Götalandsregionen och dess vidriga behandling av naturbruksskolorna. Inte heller ett ord om nedläggningen i valrörelsen.
Ingen vet längre vad mp står för. I Stockholm bildar de regering med socialdemokraterna och med stöd av vänsterpartiet.
I Västra Götaland har de bildat regering med moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna. Vilket bl a innebär att när det gäller naturbruksskolorna är de eniga med alliansens och LRF:s destruktiva jordbrukspolitik som avfolkar landsbygden.
I förra valperioden bildade miljöpartiet majoritet med s i Västra Götalandsregionen, VGR.
Samma opportunistiska politik i kommunerna där man bildat majoriteter med olika partier allt efter hur nära de stora köttgrytorna de kan komma. För någon politisk linje kan definitivt inte spåras. Allra minst när det gäller miljön.
Utbildningen på våra naturbruksskolor borde vara en hjärtefråga för miljöpartiet. Icke. Utgörande majoritet med alliansen i VGR lägger mp utan att blinka ner 3 av sex gymnasieskolor för naturbruk i Västra Götalandsregionen.
Birgitta Losman, talesman för mp och regionstyrelsens ordförande, moderaternas förre partisekreterare Johnny Magnusson talar sig varma för nedläggningen i Dingle, Nuntorp och Strömma. Båda fullkomligt okunniga om jordbruk.
De tillstyrker tjänstemännens förslag när det gäller inriktning mot ökad övermekanisering, stordrift, industrijordbruk, djurfabriker och Grön kemi vilket också innebär ja till GMO-grödor. Ekologisk odling nämns knappast i beslutsunderlaget.
Miljöpartiet talar vitt och brett om global miljöpolitik men när det kommer till praktisk handling, när de har makt, så väger miljön lätt när den ställs mot att tillskansa sig höga poster i riksdag, regioner/landsting och kommuner.
S, v och sd röstade emot och reserverade sig mot nedläggningen.

Rune Lanestrand

 


En folk-tv-kanal har kört igång

15 september 2015

Vilket friskt anslag och fin dragspelsmusik. Fjollträsk behöver verkligen konkurrens. Där bara godkända kändisar blir intervjuade om inte de egna självbelåtna Södermalmsjournalisterna intervjuar varandra.Vågar sig sällan utanför huvudstaden tullar.

Lycka till i Ljusdal!

Rune Lanestrand


Har lyssnat till morgonens radiointervju om mjölk

13 september 2015

Du gjorde det väldigt bra, Elin Torstensson. Men jag vet av mångårig erfarenhet hur svårt det är att få fram en annan synpunkt är den agenda media har men som de försöker dölja.
Efter att i åratal ha backat upp Arla:s förödande globalisering och nedvärderingen av svenskt jordbruk tillsammans med riksdag och regering är media en part i målet.
Bara rubriken; Behövs den svenske mjölkbonden när det skulle hetat Den svenska mjölkbonden behövs mer än någonsin.
Satsningen på mjölkfabriker med tiotals miljoner i lagård och utrustning har slagit helt fel. Det bevisas bäst att av de få som är kvar är det ofta mindre besättningar och sådana som gått över till ekologisk mjölk.
I vår bygd är den siste mjölkbonden konkursmässig efter att att ha följt Jordbruksverket, LRF och Arla:s ”goda råd” och förbyggt sig. När hans förtvivlade situation härförleden visades i stv hade han en skuld på 10 miljoner. Och det är ingen stor gård. Klicka här för intervjun,

Rune Lanestrand


Höga bidrag lockar

10 september 2015

säger flyktingar som kommit till Danmark och vill vidare till Sverige. Flyktingbidraget har i Danmark nyligen sänkts från 10000 till 5000. Situationen för Sverige med sin dåliga migrationspolitik blir i det läget helt ohållbar.
Det är väl inte för mycket begärt att de nordiska regeringarna inom ramen för det väl utvecklade nordiska samarbetet i Nordiska rådet kan komma överens om likartad ersättning.

Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: