Miljöpartiet vill satsa på industrijordbruk och djurfabriker i Västra Götalandsregionen

07 september 2015

Det intrycket får man efter att ha läst den utredning om regionens naturbruksgymnasier som sjunger stordriftens lov med fortsatt storleksrationalisering och intensivare drift. Den stöds nämligen helhjärtat av ordföranden i regionutvecklingsnämnden Birgitta Losman, Miljöpartiet.
Utredningen beskriver själv denna utveckling som föreslås i slättbygderna så här: ”Dess anläggningar kommer att bli allt större och deras behov av anställda under säsongen kommer troligen att skötas av bemanningsföretag som rekryterar i Europas låglöneländer.”
Utredningen slår också fast att ”Det råder en stor samsyn kring en fortsatt strukturomvandling inom livsmedelsproduktionen som syftar till stora specialiserade produktionsföretag med en närmast industriell drift. Man skriver också att ”Grön kemi är en framtidsbransch.” Vilket idag innefattar GMO-grödor.
Utredningen vill inte bara driva på industrialisering och stordrift inom jordbruket som hittills visat sig vara en återvändsgränd och som lett till landsbygdens avfolkning och ökad import av lantbruksprodukter. Utredningen föreslår också centralisering inom utbildningen när det gäller antalet naturbruksgymnasier.

Bortsett från lite pliktskyldig skrivning om familjejordbruk och ett nytt begrepp, ” Livsstilsföretag” så är det så skrämmande tydligt att det är de krafter som hittills präglat den statliga jordbrukspolitiken med statligt stöd till storleksrationalisering, det intensiva kemijordbruket, kött- och mjölkfabriker som styrt utredningen.
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har knappast ”kompetens” att fabricera 144 sidor byråkratisk ädelpekoral som bara är en framskrivning av Jordbruket och LRF:s inriktning mot ökad industrialisering och stordrift i strid med konsumenternas växande krav på mer lokal produktion och förädling, ekologiskt och GMO-fritt. Bort från anonyma bulkvaror.
Går den här utredningen igenom har Västra Götaland med sina 1,5 miljoner invånare missat en historisk chans att gå konsumenterna till mötes genom att anpassa utbildningen till dagens trender inom livsmedelssektorn. Är extra viktigt då landets övriga regioner också ser över naturbruksgymnasierna framtida utveckling och därmed inriktningen på jordbruket.
Den offentliga debatten har i stort uteblivit. Birgitta Losman har försökt att lägga munkavle på ledamöterna i regionutvecklingsnämnden och i övrigt visat sig vara väldigt lomhörd för vad konsumenterna efterfrågar i dag.
Regionen styrs av Alliansen och Miljöpartiet.
Rune Lanestrand
Tidigare redaktör för Småbrukaren


Fredrik Reinfeldt är bäst av alla

03 september 2015

om man ska tro vad han säger när medias alla servila hovnarrar intervjuar honom om hans bok Halvvägs. Omåttligt självgod finns inte skymt av självkritik hos förre statsministern när han oemotsagd får lägga fram sitt skryt inför bugande journalister.

Vad glada vi ska vara över att det finns så perfekta politiker som Fredrik Reinfeldt som enligt honom själv aldrig har fattat något felaktigt beslut. Ursäkta, men uttrycket politisk psykopat envisas med att dyka upp.

Jag har inte läst Halvvägs och kommer inte ens att rekvirera ett recensionsexemplar då jag hört hans träaktiga förnöjsamhet i åtta långa år och som han nu upprepat i alla intervjuer. I svt – intervjun var han t o m övertygad om att hans bok skulle locka fram ”läslusta” hos svenska folket. Mycket ska man höra.

Naturligtvis var det ingen journalist som ställde den självklara frågan om varför han fegt smet med svansen mellan benen från all de stora problem vårt land står inför i dag? Och som han i högsta grad är ansvarig för.

Rune Lanestrand


Äntligen blomkål med skinksås

01 september 2015

nästan en månad senare än normalt p g a den kalla försommaren. Kål i alla dess former är mycket nyttigt. Tyvärr är den samtidigt en av de mest giftbesprutade grönsakerna.
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund har sin vana trogen dessutom begärt dispens för insektsgifter som är förbjudna att använda. Denna gång också för Conserve som är annars är förbjudet i kålodling. KEMI, Kemikalieinspektionen beviljade som vanligt de sökta dispenserna.
Kål tillhör en av de mest besprutade grönsakerna. Statliga Jordbruksverket fungerar som reklambyrå för gifttillverkarna Monsanto, Gullvik, Bayer etcetera och matar grönsaksodlarna och jordbrukarna hela växtperioden med ”god råd” om vad de ska spruta med för växtgifter.
Blomkål

Rune Lanestrand