Redan i går passerade fredsuppropet

28 mars 2016

med råge 600 namnunderskrifter. Vilket är betydligt mer än jag vågat hoppas på med tanke på den krigspropaganda som sköljer över oss dagligen i press, radio och tv.
Vi kan heller inte räkna med att få hjälp med spridningen av uppropet genom de stora medierna så vi får stå på egna ben och lita till egna krafter.
Dela gärna och tala med vänner och bekanta om att det finns ett upprop för fred som motvikt till den allt mer krigiska retoriken från ledande politiker och s k säkerhetsexperter.
Några fredsforskare eller balanserade bedömare syns numera sällan eller aldrig i mainstream media. Under mina 20 år som krigsplacerad i centrala Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar lärde jag mig att det är så man med propaganda kan bilda opinion för krig. Och som måste bemötas.
Något som USA är mest ”framstående” på. Och som Sverige nu tar efter. Även Public service låter som ett eko av krigiska uttalande från Vita huset, NATO och och Pentagon.
https://secure.avaaz.org/en/petition/Vi_vill_folkomrosta_om_NATO_och_Vardlandsavtalet_Vi_vill_ha_fortsatt_fred_med_Ryssland_och_ovriga_varlden/?pv=0&fb_action_ids=10153531281161270&fb_action_types=avaaz-org%3Ajoin

Rune Lanestrand

 

 

 

 


Lyssna till USA-generalen Wesley Clark

24 mars 2016

när han berättar om hur det går till i försvarsdepartementet när hans dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld ska motivera varför USA börjat kriga i Irak.

Clarks inlägg övertygar mig ännu mer om  att vi behöver en folkomröstning om Sveriges hållning till USA:s farliga och totalt misslyckade krigspolitik  och om Värdlandsavtalet med NATO.
https://secure.avaaz.org/en/petition/Vi_vill_folkomrosta_om_NATO_och_Vardlandsavtalet_Vi_vill_ha_fortsatt_fred_med_Ryssland_och_ovriga_varlden/?pv=0&fb_action_ids=10153531281161270&fb_action_types=avaaz-org%3Ajoin

 

Rune Lanestrand


Nya terrorattacker är att vänta

22 mars 2016

så länge det råder krig i Mellanöstern. Det är oerhört naivt och tro att vi nu kan skydda oss  med mer gränskontroll och straffskärpning för deltagande i IS terrorism i Syrien.
IS-krigarna finns redan här.Hur många hemvändande IS-krigare det kom in i vårt land bland de 160 000 som kom in okontrollerat under  förra året vet vi inte. Den officiella siffran är 300.

Ju närmare vi knyts till NATO och USA ju större blir risken för terrorattentat i Sverige.
Detta närmande som skett under senare år är inte förankrat hos Svenska folket. Därför kräver vi folkomröstning om värdlandsavtalet och en återgång till vår framgångsrika alliansfrihet som gett oss en unik fred i 200 år.

Rune Lanestrand
Krigsplacerad 20 år  i Centrala Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.

https://secure.avaaz.org/en/petition/Vi_vill_folkomrosta_om_NATO_och_Vardlandsavtalet_Vi_vill_ha_fortsatt_fred_med_Ryssland_och_ovriga_varlden/?pv=0&fb_action_ids=10153531281161270&fb_action_types=avaaz-org%3Ajoin


Dags att sätta potatisen

19 mars 2016

på groning om vi ska få färskpotatis till midsommar. En annan fördel med att förgro är att den hinner bli ganska stor även om bladmöglet kommer tidigt.
Potatisen på bilden är en gammal sort som heter Dalslands Blå. Det är en riktig vinterpotatis som blir godare ju längre fram på våren den äts. Framåt midsommar blir den som färsk igen och är nästan lika god som färskpotatis.
Vi odlar också två gamla sorter till som heter Snöboll och Puritan. De är tidiga. Vi har också Cherie en tunnskalig delikatess av franskt ursprung. Av kompisen Ronny fick vi härom året några Asterix som vi odlat upp fler av. Den är resistent mot bladmögel, ger stora goda knölar och är särskilt bra till potatismos.
Rune Lanestrand
Potatis.jpg

 

 


Storregioner skapar fler problem än de löser

15 mars 2016
Nu  är centralisterna på krigsstigenför att få igenom sin politiska dröm om att bilda 6 storregioner av 21 landsting/regioner. Frågan drivs särskilt från regionpolitiker i Västra Götalandsregionen (VGR) som härom året ville införliva Värmland. Kloka värmlänningar sa dock nej. Nu vill man också ha med den välskötta och väl fungerande regionen Halland.
Det är dryga 60 mil mellan norra Värmland och södra Halland.
Utredarna använder samma insmickrande argument nu som vid regionbildningen i Västra Götaland. Den skulle ge bättre regional utveckling, bättre miljö, kultur, sjukvård och ökad demokrati. Inget av dessa löften, vågar jag påstå, har infriats.
Allra sämst fungerar sjukvården. Stordriften med sammanslagning av 17 självständiga sjukhus till 4 administrativa enheter var ytterst olyckligt. Sammanslagningen gav sämre sjukvård och det största Sahlgrenska Universitetssjukhuset (17 000 anställda) och NU-sjukvården (Uddevalla-/Trollhättan) fungerar allra sämst. Inte för att personalen gör ett dåligt jobb utan för att stordriften inte fungerar.
Den monstruösa och ostyrbara sjukhusapparaten i Västra Götaland har lett till operationsköer, allt fler Lex Maria-anmälningar och personalflykt då man inte orkar med alla ombyggnader, flyttningar av verksamheter, omorganiseringar och ständig överbeläggning.
Kostnaderna har inte minskat. Om jag minns rätt var sjukvårdsbudgeten när jag satt i regionstyrelsen och sjukvårdsstyrelsen i VGR 24 miljarder. I dag 40 mdr och längre köer. I ett desperat försök att styra giganterna inrättades politiskt valda utförarstyrelser med politiker som ska ta många av de beslut som annars ligger hos professionen. Denna okunniga toppstyrning ner i detalj har främst lett till att personalen fråntagits mycket av ansvaret.
Vi får finna oss i politikernas beslut säger de sjukvårdsanställda. Vi kan bara lyda order från cheferna och göra det bästa möjliga av situationen. Denna uppgivenhet är kanske det allra farligaste i den misslyckade centraliseringen som i sin tur lett till att endast de chefer som slaviskt följer order från politikerna och som inte lyssnar på personalen blir kvar i organisationen.
Regionen har heller inte utjämnat de regionala skillnaderna som utlovades. Avfolkningen i Dalsland och ytterområden har ökat och allt mer resurser och verksamhet dras till Göteborgs-regionen.
De orimligt höga lönerna för regionens högsta tjänstemän har även drivit upp lönerna för chefstjänstemän i de 49 kommunerna. Regionråden har också getts sig själva höga löner och pensioner.
Kollektivtrafiken är dyr då den gemensamma upphandlingen lett till att bara ett fåtal stora bolag kan lämna anbud. Kollektivtrafiken på landsbygden och i glesbygden har blivit mycket sämre efter regionbildningen. Typiskt för VGR är att beställningscentralen för Västtrafik ligger i Moldavien och inte i t ex Åmål.
Denna misslyckade region som nu vill knyta till sig Värmland och Halland framhåller storregionens utredare, Kent Johansson (c) och Barbro Holmgrens (s), som ett lyckat exempel.
Västra Götalandsregionen styrs av en majoritet bestående  av m,c,l,kd och mp. Det vid makten och arvoden fixerade mp är totalt kompasslöst och har t o m varit med om att föreslå nedläggning av två naturbruksgymnasier. Allt för att få sitta vid köttgrytorna.
Rune Lanestrand
Tidigare ledamot av regionfullmäktige för sjukvårdspartiet

Vi vill folkomrösta om Värdlandsavtalet

08 mars 2016

 Utan någon egentlig debatt,

mer eller mindre bakom ryggen på svenska folket, har riksdags och regering knutit vårt
land allt närmare NATO och USA:s krigspolitik.
Nu har NATO-förespåkarna
startat en våg av krigspropaganda som dagligen sköljs över oss från de stora tidningarna,
radio och tv. Avsikten är att få igenom det s k Värdlandsavtalet som ger NATO
närmast obegränsat tillstånd för att agera på svensk mark.Propagandan går på sikt ut på att Sverige ska gå med som medlem i
krigsorganisationen NATO som närmast framställs som en fredsorganisation. Ett svenskt medlemskap skulle i stället bara öka
spänningen kring Östersjön.

Vår militära alliansfrihet som infördes av den
förste bernadotten på Sveriges tron, Karl IV Johan, och som gett oss fred i
drygt 200 år ska vi inte överge utan i stället förstärka.

Frågan
om NATO är inte en höger/vänsterfråga utan en fråga om Sverige ska spela en
fredsmäklande roll för att undvika krig eller om vi ska delta i den tilltagande
krigspropagandan som ökar risken för krig i vår del av världen.
Vi
kräver
att
få folkomrösta om Värdlandsavtalet och
att
Sverige återgår till sin framgångsrika alliansfria utrikespolitik

Rune Lanestrand


Kan bara inte låta bli att dela…

01 mars 2016

%d bloggare gillar detta: