Ett riktigt Gott Nytt år

30 december 2017

tillönskas alla mina trogna samhällsintresserade bloggläsare
som gillar landsbygden, svenska värderingar och traditioner.

Rune Lanestrand


Svenska Kyrkan undergräver sig själv

21 december 2017

Ledningen i Svenska kyrkan visar att man tappat all kontakt med verkligheten när man i ett nytt Julupprop uppmanar politikerna att ta emot fler flyktingar. Och detta i ett läge där migrationspolitiken misslyckats totalt. Redan fjolårets Julupprop blev ett stort misslyckande.
Vi måste först ta hand om alla dem som kommit och få slut på det växande våldet som skördar nya offer varje natt. Juluppropet borde i stället inriktas på att samla in medel för att satsa på dessa områden där polisen nu varnar kvinnor för att gå ut efter mörkrets inbrott. Så långt har det alltså gått i den humanitära stormakten Sverige.
Såg på tv att ärkebiskop Antje Jackelén den är gången skickade fram biskop Anders Arborelius för att propagera för Juluppropet. Han är inte särskilt trovärdig då han talar i egen sak.
Den snabba tillväxten i Katolska kyrkan beror just på den stora invandringen. Arborelius går också emot sin egen påve som har uttalat sin förståelse för en mer restrektiv flyktingpolitik då den på sikt gör mer skada än nytta.
Sverige fick redan 2015 hård kritik från FN:s flyktingkommission för att man inte innan asylprocessen inleddes tog reda på om ensamkommande barn hade någon familj. På så sätt har Sverige genom att bryta mot asyllagen bidragit till att splittra familjer.
Det är ingen tillfällighet att Svenska Kyrkan vill öka invandringen då kyrkans högsta ledning har infiltrerats av en ateistisk rödgrön vänsterallians som stöds av centerns ledamöter i Kyrkostyrelsen. Den har fullt stöd av ärkebiskop Antje Jackelén och av höga tjänstemän på kyrkans centrala kansli i Uppsala. Får denna mäktiga lobby fortsätta härja fritt kommer Svenska Kyrkan att tappa ännu fler medlemmar.

Rune Lanestrand


Sjukvården i Västra Götaland är sämre

14 december 2017

än någonsin. Undrar om den är lika dålig i hela landet?
Det är brist på allt mer eller mindre. Allra sämst tycks det vara inom NU-sjukvården. N står för Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL medan U står för Uddevalla sjukhus. De är uppdelade på olika specialiteter sammanlänkade i en 3 mil lång sjukhuskorridor där ambulanser och läkare tvingas åka som skottspolar fram och tillbaka mellan sjukhusen.
Många patienter hör av sig till mig sedan jag tog initiativ till Sjukvårdspartiet och var partiets ledamot i regionstyrelsen och dåvarande Hälso- och sjukvårdsstyrelse.
Klagomålen blir fler och allvarligare. Folk är förtvivlade över hur illa ställt det är både inom den kroppsliga och psykiska vården.
Väntetider, brist på personal, vårdplatser, ständig överbeläggning med sängar i korridorerna, smutsigt, smaklös mat även till patienter som lider av ätstörning. Värst tycks det vara inom psykvården. Den är så undermålig att den gör folk sämre i stället för bättre. Det låter hårt men patienter vittnar om detta.
Man kan inte ta hela verksamheten över en kam då det också finns sådant som fungerar bra.
Det är inte personalens fel, även om många, mer eller mindre tycks ha gett upp, i väntan på förbättring och för det ständiga trycket. Ansvaret har politikerna i Västra Götaland som vid regionbildningen slog samman 17 väl fungerade sjukhus till fyra administrativa närmast oöverblickbara enheter med SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med 17000 anställda som den största.
Det var främst socialdemokraterna,v och mp som med centern och folkpartiets hjälp drev igenom denna misslyckade centralisering och stordrift som lett till att administrationen inte fungerar. Sjukvårdspartiet såg som sin främsta uppgift att stoppa centralisering och stordrift inom vården.
Sjukvården i Västra Götalandsregionen måste för att kunna fungera återinföra självständiga sjukhus där både politiker och anställda kan påverka och ta ansvar för verksamheten. I dag skyller alla på alla.
Det är också så att den stora invandringen utgör ytterligare en belastning på sjukvården. Inte minst BB.

Rune Lanestrand
Tidigare ledamot av regionstyrelsen i Västra Götaland


Den fanatiske NATO-anhängaren Carl Bildt

12 december 2017

fortsätter resa runt i världen och mäklar krig. Skröt nyligen i tv om han besökt nästan alla länder i världen. Och att han bara de senaste två månaderna varit på flygande fot 6 veckor. Verkar inte riktigt klokt. Men han måste väl ha det väldigt tråkigt hemma.
Han var ytterst aktiv i den s k färgrevolutionen i Ukraina som styrdes från USA:s ambassad i Kiev. Då åkte han som en skottspole mellan Stockholm, Vita huset och Kiev.
Med pöbelns hjälp avsattes Ukrainas president Viktor Janukovytj, som ersattes av USA, EU och Bildts kandidat, chokladfabrikanten Viktor Jusjtjenko.
Ukraina är i dag närmast en fascistregim som tyvärr också backas upp av Sverige. Bildt sa i nämnda tv-intervju att han hade bra kontakt med Margot Wallström. Ytterst illavarslande.
Carl Bildt stödde som utrikesminister i Alliansregeringen helhjärtat Fredrik Reinfeldts ”öppna gränser”. Han har kommenterat massinvandringen; – Det är lite problem i början men är mycket bra på sikt.
Ja vi börjar få sikt på Sverige som en ”humanitär stormakt” med bilbränder, våld, mord, kastade handgranater och växande otrygghet som nu också visar sig i de senaste dagarnas fullkomligt oacceptabla terrorliknande angrepp mot judar i Göteborg och Malmö.

Rune Lanestrand


Stockholmmediernas åsiktsmonopol rämnar

10 december 2017

Stockholms varböld har börjar brista. Ut väller en unken stinkande massa från tidningsdrakarna, radio och tv-redaktioner, teatrar, stadshuset, riksdag och regering. Också från det mest upphöjda, toppen på den nobla soptippen, Svenska Akademien.
Den visar sig vara något helt annat än vad Gustaf III avsåg när han 1786 instiftade Svenska Akademien vars syfte var att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”.
Nyckelorden låter i dag som ett skämt. Haha, renhet och höghet när Akademiens ständiga sekreterare och ledamöter ligger och krälar i gruset. Och när ”styrkan” främst utnyttjas till att skaffa exklusiva lägenheter till ledamöter, släktingar och anställda i Akademien. Och att ha intima kontakter med kulturprofiler i den undre världen. Så otroligt sjukt!
Frågan var bara hur länge det skulle dröja innan den förljugna bild som de trendsättande stockolmsmedierna i sekler förmedlat om eliten skulle rämna?
Vem skulle genomgripande, närmast som en revolution, avslöja hyckleriet. Det blev metoo – rörelsen som fick den övermogna bölden att spricka. Det krävdes bara ett enda stick.
När jag ser att en av de värsta mest solkiga journalisterna, Fredrik Virtanen på Aftonbladet tvingas gå förstår jag vidden av att, bölden, Stockholms totala åsiktsmonopol, är över för alltid.
Virtanen som har varit en de värsta åsiktspoliserna och en av de mest osakliga journalisterna som hånat alla oss som haft den dåliga smaken att diskutera och ifrågasätta den lika förödande som havererade svenska invandrings- och flyktingpolitiken.
Fredrik Virtanen har haft mäktiga politiska beskyddare och får stå som symbol för många av sina många likasinnade journalistkolleger som t ex Anders Lindberg också Aftonbladet, Peter Wolodarski på DN och tv-chefen Hanna Stjerne.
Stjerne som tycks ha det forna kommunistiska Östtyskland som förebild har t o m upprättat en lista över ord som inte fick användas i tv för de kunde avslöja den katastrofala migrationspolitiken. Ett av dessa var ordet invandrare!
Dessa journalister som i stället för kritiskt granskande journalistik inställsamt höjt den inkrökta Stockholmseliten till skyarna. Och som genom sin dominans och genomslagskraft har haft tolkningsföreträde före landsbygd och landet i övrigt.
Inte minst Public Service som nästan uteslutande bedriver åsiktsjournalistik som behagar makten, däribland mediernas ägare, men som sällan ger sig ut i landet. Men gärna till utlandet. Helst långt bort. Och gör man någon gång ett nedslag i landsorten så är det nästan undantagslöst för att förmedla något dåligt som man malligt pekar finger åt.
Allt omskakande som nu kommer i dagen har den politiska och kulturella eliten inte bara känt till utan också är en del av. Hade de skött sin uppgift och inte så till den milda grad missbrukat det ansvar och makt de fått, och får bra betalt för, så hade vårt sargade land sett helt annorlunda ut i dag.
I kväll samlas vissa ur denna avslöjade elit till ”festernas fest” i Blå Hallen. Jag tror inte folk är lika imponerade som tidigare av tv-reportrarnas fördummande och löjliga kommentarer om klänningar, diadem och juveler. I en tid då allt fler kvinnor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. Inte bara i ”särskilt utsatta områden”.

Rune Lanestrand
Tidigare politisk redaktör för Älvsborgs-Posten


%d bloggare gillar detta: