Folkhälsomyndigheten är inte trovärdig

22 mars 2020

Vad ska man tro?
I dag intervjuar Expressen den erfarne smittskyddsläkaren, professor Johan Giesecke som är rådgivare till WHO. Han anser att man kan på krogen om man är frisk och att coronan inte är värre än tidigare influensaepidemier. Men att gamla och sjuka ska skyddas.
Gieseckes åsikter går egentligen stick i stäv med de förvirrade budskap som kommer från statsepidemiolog Anders Tegnell och hans stab på Folkhälsomyndigheten, FHM.
Tegnell sa i en tv-debatt när han blev trängd, – att egentligen vet vi ingenting. Kanske det sannaste han sagt sedan coronan bröt ut.
I går påstod han att 90 procent av de som drabbats av coronaviruset och vårdas på intensiven är äldre än 70 år. En undersökning visar att det bara är hälften.
Varför han ljuger om detta är fullkomligt obegripligt som så mycket annat han vårdslöst hasplar ur sig. Vi vill kunna lita på våra myndigheter. Jag litar inte alls på FHM.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/jag-har-aldrig-varit-sjuk-pa-det-har-sattet/?fbclid=IwAR3BNjcjYITJNbhqQgR_A_p2GDN7cBSSxZtEGxWbFyPDnMDyqs89QMdC7uY

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


Undantagsbestämmelser får vägas mot samhällets kostnader

20 mars 2020

Det är inte lätt att orientera sig när de flesta experterna säger att isolering är det bästa skyddet mot spridning av coronaviruset. Det gäller nog för äldre, svaga och sjuka. I varje fall under en tid.
Så kommer professor Johan Giesecke, som är rådgivare till Världshälsoorganisationen,WHO i smittskyddsfrågor, och säger att det inte finns några säkra bevis på att isolering har någon effekt på smittspridningen. Och att stänga skolor är helt kontraproduktivt.
En expert säger att 60 procent som smittas inte får några symptom. Vad ska man tro?
Jag fäste mig vid vad vd:n i Tredje AP-fonden, Kerstin Hessius, sa i tv i går kväll: Hon betonade att alla åtgärder måste vägas mot kostnaderna. Blir isoleringen långvarig kan vi få en arbetslöshet på 20-30 procent och en förlorad ungomsgeneration sa Hessius.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Sverige ber redan Finland om mat

18 mars 2020

En ytterst intressant nyhet från en finskspråkig lantbrukstidning som utkommer i Helsingfors Maaseudun Tulevaisuus, vars namn betyder “Landsbygdens framtid” som grundades 1916 och utges av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter.

”Coronakrisen har redan fått Sverige att be Finland om mat – grannlandets självförsörjningsgrad är historiskt låg”.

“De ringde oss från Sverige den här veckan. Där diskuterar de hur livsmedlen ska räcka”, berättar Snellmans verkställande direktör Roland Snellman.

”I Sverige har graden av egen livsmedelsförsörjning redan fallit till 50 procent, medan den i Finland är 80 procent. Coronavirus har väckt svenskarna som börjat oroa sig för vad som händer om gränserna stängs helt och maten tar slut.
– I Sverige börjar redan en del råvaror ta slut, berättar
Snellman. Där har man nu börjat diskutera sin självförsörjning.”

Snellmans är ett av Finlands största och anrika livsmedelsföretag.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


Folkhälsomyndigheten satte SAS före kontroll av smittande skidåkare från Italien

17 mars 2020

Jag är lite tveksam när det gäller stängning av grundskola och förskola. För nu gäller det att hålla huvudet kallt efter att Folkhälsomyndigheten, FHM och regeringen råkat i desperation efter sin inledande slöhet, nonchalans och med ständigt motsägande budskap. Trovärdigheten är noll.
Till detta har främst statsepidemiolog Anders Tegnell på FHM bidragit. Varje dag kommer han med ett nytt uttalande som han sedan tar tillbaka och/eller ändrar nästa dag. Alla minns väl hur han på fredagen för tre veckor sedan trodde att peaken för smittade i Sverige skulle infinna sig under stundande helg. Det skulle fylla en hel sida om hans halsbrytande och förvirrande uttalande skulle räknas upp. Att lyssna på honom är som att titta ner i en ålkista.
Mitt i stridens hetta åkte Tegnell på tjänstresa i SIDA:s regi på ett extraknäck till Somalia för att ge ”expertstöd i landets arbete med att etablera en ny hälsomyndighet”. Stackars Somalier!
Folkhälsomyndighetens största och förödande misstag gjordes när man inte införde kontroll och provtagning på alla inkommande från länder där smittan tagit fart. Inte ens från Kina, Iran eller Italien. Det sistnämnda som nog svarade för mer än 90 procent av alla smittande. De flesta kom med flyg. Men då gällde det i första hand att kortsiktigt försöka rädda ekonomin för statsägda SAS.
Priset för denna grova försummelse/tjänstefel är oöverblickbart. Både i lidande och ekonomiskt. Återvändande skidåkare från Italien gick direkt ut i samhället och kunde utan minsta kontroll gå till sina jobba inom primärvården, hemtjänsten, sjukhusen etcetera. Man överlät åt resenärerna själva att bedöma situationen. Hade man då för en jämförelse liten kostnad haft provtagning på inresande från riskländerna hade Sverige i dag inte stått för den kaotiska situation vi nu befinner oss i.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Coronasmittan avslöjar globaliseringens nackdelar

15 mars 2020

Aldrig tidgare har globaliseringens alla nackdelar så obarmhärtigt avslöjats som i samband med Coronautbrottet. Under flera decennier, även påskyndad av EU, har den varit som en religion för praktiskt taget samtliga riksdagspartier. Och den har i stort sett genomförts smygande utan någon egentlig diskussion.
Globaliseringens brister gör sig nu först tillkänna i tomma eller glesnade butikshyllor. På grund av den sedan många år globalanpassade jordbrukspolitiken importerar Sverige i dag drygt 50 procent av all mat.
Små och medelstora uthålliga jordbruk som garanterade mat under andra världskriget har medvetet motarbetats. Ja, man kan tala om ren utrotningspolitik från statens sida. Påhejad av lantbrukskooperationen och LRF. De mindre jordbruk som trots motvinden överlevt har gjort det tack vare att de tillämpar miljövänliga metoder och hög kvalité.
Riksdag och regeringar har i stället gynnat industrijordbruk, mjölkfabriker och enorma djurfabriker som drar betydligt mer energi än de producerar i form av livsmedel. Men dessa kan ändå inte klara sig i den globala frihandeln och konkurrensen.
Om bara en liten del av de miljarder som staten satsar på det storskaliga gift- och kemijordbruket gick till mindre ekologiska enheter skulle självförsörjningen och kvalitén på maten snabbt kunna höjas. Det skulle ge liv i bygderna, i lokalsamhället och skulle minska klyftorna och även underlätta integreringen i samhället.
Globaliseringen har lett till ökad avfolkning av landsbygden, ohämmad tillväxt i storstäderna med utslagning och stora sociala problem inte bara i vårt land utan i hela världen. De fattiga drivs in till storstädernas slum när globalföretagen med hänsynslösa metoder köper upp jordbruksmarken.
En mängd svenska företag har slagits ut eller tvingats in i stora världsomspännande koncerner som idag dikterar marknaden. Flera av våra största industriföretag har flyttat från Sverige och/eller ingår i dessa globala jättar. Helt utom räckhåll för demokratiskt inflytande.
Om Coronan kan föra något positivt med sig så skulle det vara att svenska folket inser globaliseringens elände och hot mot demokratin. Och att man går man ur huse och i första hand kräver en nationell jordbruks- och landsbygdspolitik som garanterar en hög grad av självförsörjning inte bara vid avspärrning eller situationer liknande dagens.
Därför att det här är inte sista gången maten tar slut på butikshyllorna. Eller medicinerna på apoteken varav de flesta kommer från Kina.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Smittskyddsmyndighetens alla försummelser drabbar nu Sverige hårt

10 mars 2020

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i veckor med emfas hävdat att smittorisken är så liten att vi behöver inte i vidta några egentliga åtgärder utan den klingar av ändå.
Att det kan samlas så många döva och blinda människor i ledningen på en myndighet som har 500 anställda är obegripligt. Media har i stort svalt detta enfaldiga budskap och inte ens ställt frågan om varför just svenskar inte smittar varandra när corona-smittan galopperar i andra länder.
Fortfarande denna totala avsaknad av engagemang och inlevelse på dagens presskonferens. – Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboende. Och aldrig göra det om man har symptom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Samtidigt som det råder utegångsförbud, närmast krigsläge i Italien.
Nu står vi där med den smittoexplosion som folk med vanligt sunt förnuft insett från första stund. Som känt på sig att Folkhälsomyndigheten i första hand tagit missriktad, kortsiktig hänsyn till ekonomin i en falsk förhoppning att det hela skulle ebba ut av sig själv.
Vi vet också att myndigheten inte tagit ett enda av alla förödande beslut utan godkännande regeringen. Har heller inte hört några större protester från övriga partier mot denna vansinniga strategi.
Är regionernas smittskyddsläkare lika okunniga och nonchalanta, som Landets Nationella Pandemigrupp, som består av Anders Tegnell, Johan Carlsson Folkhälsomyndigheten, representanterna från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Arbetsmiljöverket, UD, Sveriges kommuner och landsting (SKL), är Sverige riktigt, riktigt illa ute?

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Statsepidemiolog Anders Tegnell reser till Somalia medan coronasmittan ökar i Scerige

09 mars 2020

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, trodde redan för en vecka att coronasmittan i Sverige nått sin kulmen, är en av de som varit med på flest presskonferenser sedan coronaviruset upptäcktes.
Han har haft fel hela tiden och har flyttat fram peaken en dag i taket. I dag när Sverige har fått 42 nya fall hittills kanske han har börjat inse hur grundligt gjort bort sig.
För han medverkar inte vid pressträffen som hålls vid 14-tiden idag eftersom han i SIDA:s regi är i Somalia och bidrar med expertstöd i landets arbete med att etablera en ny hälsomyndighet. Mycket ska man tvingas läsa. Det måste vara som att sätta räven till att skydda hönsen.
– Det är ett projekt som Sverige stöttar med medel via Sida, som ett biståndsprojekt. Anders Tegnell är med i det som expert, säger Sara Rörbecker, pressekreterare på Folkhälsomyndigheten.
Även myndighetens generaldirektör Johan Carlson skulle medverka, men han har vett på att ställa in sin resa. Det vore intressant att veta hur mycket extrainkomster den misslyckade statsepidemiologen Tegnell drar in genom att vara expert runtom i världen på skattebetalarnas bekostnad.

Rune Lanestrand

 


Sätt Smittskyddsmyndigheten i karantän

07 mars 2020

 Myndigheten med generaldirektör Johan Carlsson och statsepidemiologen Anders Tegnell i spetsen har gjort allt försent. Och har de gjort något så har det nästan uteslutande varit helt fel.
Kan bara instämma med Anders Jansson, överläkare på Danderyds sjukhus som i Läkartidningen riktar hård kritik mot Folkhälsomyndighetens råd om coronaviruset – som han menar kan vara livsfarliga.
Efter att ett fall av coronavirus covid-19 upptäckts bland personal på Danderyds sjukhus – som precis återvänt från en resa utomlands – ifrågasätter Jansson myndigheternas råd till personer som återvänt från hårt drabbade områden att återgå direkt till jobbet.
Naturligtvis handlar herrarna Carlsson och Tegnell inte helt på egen hand. Arbetet leds av den Nationella pandemigruppen som förutom tongivande Läkemedelsverket består av representanter för Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten, som har det samordnande ansvaret.
Stora handlingsförlamande byråkratiska kolosser med nära kontakt med regeringen. Och som främst ser till ekonomin och inte vill att folk är hemma från jobbet. Ibland släpps någon fristående forskare fram i media som inte friserar budskapet.
Källor inifrån myndigheten berättar att Anders Tegnell är slarvig i sina bedömningar och uttalande, högljudd och som mer eller mindre uppträder som en diktator. Medan professor generaldirektör Johan Carlsson mest är en hyggliga staffagefigur. Det är också väl känt att Tegnell inte är något medicinskt geni.
När Annika Linde efterträddes av Anders Tegnell som statsepidemiolog skrev jag att ”Tegnell är mest känd för att köpa nya stora partier influensapreparat av GlaxoSmithKline som levererade vaccinet Pandemrix som orsakade den svåra sjukdomen, Narkolepsi. Läkemedelsindustrin har fått rätt person på rätt plats till skada för allmänheten”. Det har han under de senaste veckorna på nytt bekräftat.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Anna Hedenmo i Agenda förringar riskerna med coronaviruset

02 mars 2020

Corona-viruset sprider sig över Europa. Har Sverige den beredskap som krävs om vi skulle få en omfattande smittspridning? Så annonserade svt sitt program Agenda i går kväll.
Men något svar på den frågan fick vi inte. Och det hade jag heller inte förväntat mig med public service mesta regerings- och myndighetskramare Anna Hedenmo som programledare.
Hela programmet gick ut på att bagatellisera coronaviruset och att vi kan lita på myndigheterna.
Först ut var Johanna Sandwall från Socialstyrelsen som upprepade myndighetens bluff om att beredskapen är god. Hon hänvisade till MSB. Den mest inkompetenta av alla myndigheter som leds av den skandalomsusade, förre rikspolischefen Dan Eliasson. Karin Tegmark Wisell från Folkhälsomyndigheten upprepade i stort sett Sandwalls förljugna bild.
Sedan kom en lång intervju med Misse Wester, professor i krishantering som inte gav ett skvatt. Hon la mångordigt ut texten på temat, så beter vi oss i krissituationer.
​Allt gick ut på att tona ner riskerna som var försumbara. Men man måste undra när Dokument utifrån, strax efter, visar en film från Kina där man stänger hela städer för att stoppa spridningen av coronaviruset. Någon måste ha fel. Eller?

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


%d bloggare gillar detta: