Varför vill LRF importera säsongarbetare när arbetslösheten är 10 procent?

29 april 2020

Hur kan det vara möjligt att jord- och skogsbruk behöver importera 8000 säsongsarbetare inom jord- och skogsbruk när antalet öppet arbetslösa närmar sig 100000?

Fullkomligt obegripligt blir det när LRF:s vd, den tidigare näringsministern (c) Anna-Karin Hatt, säger att coronakrisen gör behovet av att hitta arbetskraft är större än vanligt. Hon saknar de många säsongsarbetarna från bland annat Ukraina, Polen och Baltikum.
– Nu kan de inte ta sig till Sverige. Vi är därför i akut behov av arbetskraft, säger Anna Karin Hatt som vill ha undantag för dessa säsongarbetare.

Varför kan inte svenska medborgare ta dessa ytterst viktiga och arbetskrävande jobb. Det är ju typiska inkörsjobb för arbetslösa som kan snabbutbildas likaväl som den importerade arbetskraften.
Har Sverige blivit så förlamat av den svällande byråkratin, med bl a 10 000 anställda på arbetsförmedlingen, att inte detta går att fixa?

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


När första växtgiftet kom till byn

26 april 2020

Det låg både oro och förväntan i luften inför vårbruket 1948. Det hade kommit ett konstigt preparat som skulle blandas i utsädet. Pappa hade varit skeptisk, men efter att ha läst en artikel i LRF:s tidning Jordbrukarnas Föreningsblad, som lovprisade det nya, ville han prova preparatet i vårveten. Det skulle kraftigt öka skörden.
Aningslösheten var total. Ingen visste att detta mirakelmedel inlett en ödesdiger epok inom jordbruket med främmande gifter och kemikalier. Inte heller att det skulle leda till förgiftade jordar, sjöar och vattendrag, bi och fågeldöd och galopperande cancer. På sikt ett hot mot allt levande, – en tyst vår!
De flesta hade tills helt nyligen inte hört talas om att kvicksilver skulle kunna användas i jordbruket och visste inget om dess risker. Fanns alltså inte anledning till oro.
Innan det kom till våra skogs- och mellanbygder i Bohuslän hade man kunnat läsa intervjuer med gods- och fideikommissherrar som prisade preparatet. De hade skickat sina söner till agronomutbildning på lantbrukshögskolan i Ultuna och de hade tagit med sig nyheten hem. Med så förnäm utbildning måste de ju veta.
Det röda pulvret skulle blandas med utsädet. En trätunna gick på tur mellan gårdarna. Allt var så nytt och spännande. Jag minns att vi barn trängdes för att hjälpa till och dra veven på tunnan. Andra stod och skyfflade och blandade in kvicksilverpulvret på magasinen. Det fanns de som rörde in det med händerna direkt i såmaskinen. För det var ju fullkomligt ofarligt.
Det blev lite över av den betade vårveten efter sådden. Mamma och pappa var tveksamma till att ge den till djuren. Kanske var det bäst att slänga den ute i skogen? Problemet blev förstås allmänt och så kom det en förlösande artikel i Föreningsbladet. Man kunde utan risk ge den betade spannmålen i små portioner till hönsen.
För mig blev detta extra sorgligt. Från det jag började gå tyckte jag om att ge hönsen mat och plocka ägg. Så jag hade redan när jag gick i tredje klass bett att få sköta hönsen alldeles själv.
Mot att jag hjälpte till extra i ladugården innan jag gick till skolan, fick jag ta mat till hönsen och kunde sedan sälja äggen till mamma för 20 öre styck.
Allt såg ut att gå bra tills jag märkte att matlusten hos hönsen avtog, skalen blev tunna och det blev allt färre ägg under sensommaren. På hösten började en och annan höna vingla och efter hand låg de på golvet och kunde inte röra sig. Och när fler blev liggande förstod vi att det var det betade utsädet som var orsaken.
Jag nackade dem efter hand och la ut till räven som snabbt tog hand om dem. Till jul hade 14 dött och jag hade bara tuppen och en höna kvar.
Samtidigt som jag skriver detta får jag ”Bekämpningsrekommendation 2020” från Statens Jordbruksverk med inte mindre än 20 olika insekter och svampar som måste bekämpas i veteodling. Allt från Svartpricksjuka och sadelgallmygga till vetedvärgsjuka. Till veteodling rekommenderas 55 olika bekämpningsmedel, 10 insektsgifter och 45 svampmedel.
Uppmuntra ekoodlare – köp alltid ekologiska produkter! Enda sättet att komma bort från gift- och kemijordbruket.

Rune Lanestrand

 

 

What do you want to do ?

New mailCopy


Isoleringen inom äldrevården är totalt misslyckad

17 april 2020

Det finns nog inget som skadat förtroendet för Folkhälsomyndigheten och ansvariga politiker så mycket som att så många smittas och dör inom äldrevården.
Att det är så har varit känt i veckor men först nu har media rapporterat om den katastrofala situation som råder på äldreboende, inom hemtjänsten och på LSS-boende. Sanningen gick inte längre att tiga ihjäl.
De som man sagt skulle skyddas mest genom total isolering där har personalen inte ens haft tillgång till den mest elementära utrustning som visir, munskydd eller långärmade skyddskläder.
Ilskan växer mot denna oerhörda nonchalans när man får höra att chefer på äldreboende ber de anställda att inte testa sig. ”För då kan det visa sig att du är smittad och inte kan jobba”.
I en annan intervju får vi höra en föreståndare som tar undan skyddsutrustning med den motiveringen att ”vi måste spara den tills vi har större behov för den”.
Allt fler frågar sig om ättestupan inom äldrevården var planerad. Det kan väl ändå inte vara möjligt. Men hur kunde det bli så här?

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


Sverige har flest döda i covid- 19 i Norden

13 april 2020

Läste en intressant, internationell sammanställning, på antalet smittade och döda av coronavirus, i en av Norges största tidningar. Gårdagens tal räknat per 100 000 invånare för smittade och döda ser då ut så här

Sverige 104 smittade, 8.9 döda. Norge 120 – 2,4 Danmark 106 – 4,7. Finland 53 – 1,0. Island 498 – 2,4, Färöarna O – O.

Några av de svårast drabbade i Europa: Spanien 356 – 36,8. Italien 258 -32,9. Storbritannien 124 -15,5. Frankrike 196 – 21,2. Tyskland sticker ut 153 -3,6. Kan det bero på den berömda tyska sjukvården.
USA 166 – 6,6.

Hårdast drabbade är skidparadiset Andorra med sina 77 000 invånare, inklämd mellan Frankrike och Spanien, med 888 smittade och 37,7 döda. Bäst har Finland klarat sig hittills.

Källa. Verdens Gang

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


covid-19 sprids via hemtjänsten

08 april 2020

Att isolera äldre människor i sina hem eller i äldreboende har fått rakt motsatt verkan. I stället för att skydda mot coronaviruset har det blivit rena smitthärdar.
Att inte alla dessa otalig experter på och kring Folkhälsomyndigheten eller beslutande politiker kunde förutse detta. I tv-programmet Sveriges bästa Hemtjänst kunde man se hur vårdtagare kunde få hjälp av upp till 30 olika personer på en månad.
Äldrevården, i synnerhet hemtjänsten har under lång tid kritiserats utan att förbättringar skett. Och nu med brist på elementär skyddsutrustning är den rena ättestupan.
Samtidigt som detta sker får döttrar och söner inte besöka sina föräldrar och barnbarnen inte sin morfar, mormor, farfar eller farmor.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Stefan Löfven är farligare än coronavirus

07 april 2020
Riksdagen, har i enlighet med grundlagen vid krisläge, ändrat så att den kan fatta beslut med 55 ledamöter vilket borgar för snabba beslut som rör covid- 19 vilket gör regeringens begäran om mer makt helt onödig.
Löfvens begäran att få gå förbi riksdagen visar bara hans omättliga makthunger och har ytterligare förstärkt min misstro mot den mannens pålitlighet när det gäller att slå vakt om demokratin.
Min misstänksamhet mot Löfven väcktes vid hans första intervju i Agenda när han 2012 valts till partiordförande.
Ett utdrag ur
min kommentar då:
”Stefan Löfven med sin ytlighet skrämmer mig när han så aningslöst uttalar sig om att den riskabla och farliga kärnkraften är bra för miljön. Så lättvindigt, utan debatt i partiet går Alliansen till mötes och skickar iväg 100 miljarder för att rädda europakten. Eller att han är stolt över den svenska vapenexporten som dödar och lemlästar runt om i världen. Och som aldrig varit så omfattande som nu.
Löfven dåliga omdöme kom också till uttryck när han ansåg att oligarken Vladimir Antonov som nu är efterlyst i hela Europa, misstänkt för storskalig förskingring och förfalskning av dokument, skulle vara en lämplig köpare av SAAB. Tur han inte var statsminister då”.
Och nu är han statsminister och höjs till skyarna av public service och alla övriga mot makten servila medier.  Det känns verkligen inte tryggt!

Rune Lanestrand


Kejsar Löfven vill ha obegränsad makt

04 april 2020

Nu får vi se upp! För nu vill regeringen skaffa sig obegränsad makt genom att fatta beslut utan att höra riksdagen. Det följer samma mönster som händer i Ungern och fler länder där makthungriga politiker passar på att inskränka demokratin i skuggan av Coronan.
Det är i kristider som demokratin sätts på prov. Även om denna undantagslag ska vara tidsbestämd så är den farlig då den kan förlängas och vi vänder oss vid ett slags kejsardöme.
Sedan kan man ju undra över vad det är för drastiska förslag som regeringen tänker att slå till med ytterligare som inte oppositionen kan gå med på.
Kravet på total makt går också stick i stäv med allt vackert tal om att man ska lyssna och ha en dialog med folket. ”Alla ska vara med” som var en s-slogan i valrörelsen.
Storhetsvansinnet och brist på demokratiskt tänkande glimtar till mellan raderna när Stefan Löfven helt plötsligt vill fatta beslut utan att ens lyssna på riksdagen.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


Ställ in NATO:s övning Aurora!

02 april 2020

Det finns rakryggade politiker även om de inte är särskilt vanliga. En av dem är Carl-  Johan Sonesson moderat regionråd i Skåne. Han reagerar starkt mot att ÖB och den rödgröna regeringen, med en uttalad feministisk utrikespolitik, ännu inte ställt in den stora Natoövningen Aurora som ska hållas i Sverige i maj – juni.

Sonesson: ”Regeringen har förbjudit folksamlingar på fler än 50 personer. Den stora försvarsövningen Aurora 20 planerar för uppemot 25 000 deltagare, varav 3 000 från andra länder. Stora delar av övningen ska ske i Skåne och Blekinge.
– Det skulle vara oerhört egendomligt om man skulle genomföra en sådan här övning när hela världen befinner sig i kris säger Carl-Johan Sonesson, regionråd och regionstyrelsens ordförande i Skåne.
Han säger att sjukhusen inte kan bidra med vårdplatser åt soldater som skadas eller blir sjuka under övningen.– Alla våra vårdresurser måste ägnas åt covid -19-krisen.
Carl-Johan Sonesson säger att om försvarsövningen Aurora genomförs, vilket han betvivlar, måste den skånska sjukvården ställa upp och ta emot akut sjuka personer som befinner sig i länet.
– Enligt lagen måste vi ta hand om dem men när man ställer in fotbolls-SM, OS och en massa olika arrangemang måste man även ställa in den här övningen, säger Carl-Johan Sonesson”.

Det är oerhört viktigt att borgerliga politiker tar upp frågor som rör försvaret/fredsfrågor. Och inte som hittills överlåter dessa livsviktiga frågor till vänsterorganisationer med röda fanor och knutna nävar som skrämmer bort folk från så livsavgörande frågor som utrikes- och säkerhetspolitik.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


%d bloggare gillar detta: