Vanvården av coronasjuka inom äldrevården är en skam för Sverige

25 maj 2020
What do you want to do ?

New mailCopy

I går kväll överraskade statstelevisionen med ett längre och djupare avsnitt i Agenda om den höga dödligheten på äldreboende och inom hemtjänsten. Redaktör var Anders Holmberg som vågar ifrågasätta makten mer än sina korrekta kollegor.
I programmet konstaterades att av de drygt 4 000 som dött i Coronavirus har nästan hälften vårdats inom äldrevården. Alltså de gamla som isolerades från anhöriga och skulle skyddas bäst har drabbats värst.
Det mest upprörande är att man i stället för syrgas till coronasjuka ger morfin och palliativ vård som försämrar patientens tillstånd. En förälder som inte nöjt sig med denna ”rutin” för sin sjuka pappa utan krävde att syrgas skulle sättas in i ställer för vård i livets slutskede gav resultat. Redan efter några dagar var han mycket piggare och överlevde.
Professor i geriatrik, den rakryggade Yngve Gustafson, som har blivit något av en äldreombudsman, berättade att han fått hundratals mejl och telefonsamtal från anhöriga som upplevt samma sak. Han hade kommit i kontakt med så svåra fall av vanvård att han ansåg det t o m fanns anledning till polisanmälan.
Men den ansvarige för riktlinjerna inom äldrevården Thomas Lindén på Socialstyrelsen uppträdde mycket arrogant och upprepade att äldrevården och behandlingen av coronasjuka fungerade alldeles utmärkt.
Den internationellt uppmärksammade höga dödligheten inom äldrevården i Sverige kommer det att utkräva politiskt ansvar för. Statsminister Stefan Löfven, uppbackad av pk-media, som just nu solar sig i högre opinionssiffror får nog räkna med bistra tider när granskningen kommer. Både vad gäller politiker och ansvariga myndigheter. Inte minst Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rune Lanestrand


Gratulerar Norge på nationaldagen

17 maj 2020

I Norge är nationaldagen helgdag och brukar i vanliga fall locka tusen och åter tusen ut på gator och torg för att fira syttende mai och Norges grundlag från 1814.
Norrmännen är ett frihetsälskande folk vilket gjorde att norrmännen röstade nej till medlemskap i EU. De vill var ett fritt och stolt folk utan utländska förmyndare. Det fick de nog av då de låg under Danmark i flera hundra år och och sedan en kort tid under Sverige.
I motsats till i Sveriges både överhet och gemene man man stolt över sitt land och förstår värdet av att rå sig själv. Till dagens annorlunda firande i coronatider har norsk television, NRK uppmärksammat dagen med en ungdomlig kavalkad där även statsminister Erna Solberg deltar.
Det är svårt att förställa sig att den fisförnäma kultureliten på svt skulle sända ett sådan program på vår nationaldag. Ännu svårare tänka sig medverkan av statsminister Stefan Löfven.
Den svenska kultureliten skäms tydligen över sitt land och brukar i grövsta Mona Sahlin-anda  ägna sig åt att i alla medier fråga sig varför vi ska fira nationaldag . Titta, här är det sprittande glädje och friska takter.  Går tydligen inte att länka här. Men den kan ses på min fb-sida.
Rune Lanestrand

 

 

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Statliga rådgivare propagerar för växtgifter

17 maj 2020

I all tysthet, bakom ryggen på konsumenterna, propagerar staten och LRF, hand i hand med kemibolagen, för optimal användning av växtgifter. Tydligast framgår detta i Jordbruksverkets rådgivning med tips om olika bekämpningsmedel.
Varje vecka under odlingssäsongen skickar Jordbruksverket ut rådgivning via sitt Växtskyddsbrev till jordbrukare, grönsaks-, frukt- och bärodlare med tips på en arsenal av olika bekämpningsmedel mot insekter, mögel, svampar och ogräs.
I ett av säsongen första Växtskyddsbrev framhåller Jordbruksverket att LRF:s ansökan om dispens för att Comet Pro, som varit förbjudet i grönsaksodling, nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen. Och att Comet Pro får användas mot svampar i odling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Comet Pro är tidigare godkänt att användas mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor.
Hur giftigt Comet Pro är framgår av giftbolaget BASF:s egen dokumentation som fritar sig från allt ansvar genom att utförligt redogöra för preparatets farlighet: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer.”
Vid långtidsstudier av råttor och möss visades att Comet Pro var cancerframkallande vid inandning. Och International Agency for Research on Cancer har klassificerat preparatet som possibly cancerogenic to humans.
Vi har i många år odlat samtliga av de nämnda grönsakerna och rotfrukterna utan minsta svampangrepp.
De flesta bekämpningsmedel har två egenskaper. Dels direktverkande som sprutas på grödan mot angrepp. Dels systemverkande som tas upp av värdeväxten vilket är ännu värre. När jag ställde frågan till KEMI om Comet Pro är systemverkande fick jag detta korta men precisa svar: Ja, Comet Pro är systemverkande.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Arla inom LRF-koncernen är en skam för Sverige

14 maj 2020

och en plåga för alla skötsamma mjölkproducenter. I gårdagens Uppdrag granskning visades på nytt bilder på rent djurplågeri i ett antal Arla-gårdar.
Men LRF:s ordförande Palle Borgström, tidigare ordförande i LRF Mjölk, försökte ändå bagatellisera att många Arlagårdar på nytt fått så grova anmärkningar att de lett till föreläggande.
Arla som i praktiken styrs av LRF har i stället för att satsa på hög svensk kvalité har utvecklats till ett globalt mjölkföretag med verksamhet i sju länder.
Sedan Arla slogs ihop med en dansk mjölkjätte, kan det lika gärna vara dansk mjölk som det står Arla på, som kommer från antibiotikastinna danska kor som också ges GMO-foder. Det kan också vara mjölkprodukter som Arla själv importerar från sina utländska mejerier.
Arla är i dag ett av de värsta exemplen på globaliseringen förödande effekter inom livsmedelsbranschen. Som omöjliggjort en satsning på svensk mjölk med hög kvalité. I praktiken ett herrelöst företag, styrt över huvudet på medlemmarna i Arla, av direktörer med globala löner. I styrelsen som består av 15 ledamöter från sju länder har Sverige två.
LRF-aren Helene Gunnarsson från Varberg är vice ordförande i ARLA FOOD sedan 2008. Hon bemöter nu det växande kritiken från allt fler Arlaproducenter så här:
”Grundtanken i Arla är att vi ägare i sju länder delar på både intäkter och kostnader. Tillsammans bygger vi ett kooperativ över gränserna i Europa, där vi både jämnar ut riskerna och skapar ett starkt företag.”
Detta ”starka företag” har lett till oerhört elände för mjölkbönderna och ett företag i djup kris med allt mindre förtroende bland både konsumenter och mjölkbönder. Och allt fler väljer svensk mjölk från andra mindre mejerier. Det växer också fram allt fler gårdsmejerier med direktförsäljning
Uppdrag granskning visade också hur flata inspektörerna från länsstyrelserna är. Deras tjänstemän tycks huka sig för LRF, Sveriges mäktigaste och mest skrupelfria intresseorganisation, med upparbetade kanaler både till riksdag och regering. Inte minst till centerpartiet. LRF har också en kommungrupp i varje kommun där de i det dolda har stort inflytande på kommunens hela politik.
 

Rune lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Vem tar ansvar för alla gamla som smittas och dör på äldreboende och inom hemtjänsten?

11 maj 2020

”Ett helt Agenda om den katastrof som coronakrisen innebär för Sveriges äldre befolkning och vilka bär ansvaret för tragedin med alla döda på landets äldreboenden?” annonserade svt. Äntligen ska ansvar utkrävas av politiker och ansvariga tjänstemän, trodde jag.
Inbjudna var socialminister Lena Hallengren (S), Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och äldreforskaren Ingmar Skoog.
Men det blev platt fall p g a programledaren Anna Hedenmo, som sin vana trogen, bara ställde inställsamma frågor. Allt för att skydda regering och makthavare. Nästan lägger lämpliga svar i munnen på de som utfrågas. Hedenmo kunde inte ens få fram ett svar från Lena Hallengren om politikerna hade något ansvar för alla gamla som dött inom den katastrofalt illa skötta äldrevården och hemtjänsten.
Hallengren som har en svada utan dess like talade i stället om att alla har ansvar och vi måste hjälpas åt. Det är som att trycka på en knapp så går grammofonskivan igång. Lika slätstruket blev utfrågningen av de båda generaldirektörerna som ännu inte tycks ha förstått vilket ansvar de har. Och äldreforskaren, en märklig prick, som skulle föreställa den växande opinionen mot massdöden bland gamla människor inom äldrevården, berömde Folkhälsomyndigheten.
Det var med andra ord ett helt intetsägande Agenda. Inget ansvar utkrävdes på allvar och ingen ville ta sitt sitt ansvar. Det lägger man på alla de som inte var inbjudna att framföra sin kritik. De som många som mist sin nära anhöriga inom äldrevården.
Svenskarna är tåliga men låter sig inte kuvas hur mycket som helst. En storm av berättigad ilska håller på att växa fram som måste leda till en utredning om hur det kunde gå så fel. Många frågar sig om det är p g a av okunskap eller en medveten strategi för att spara pengar inom äldrevården.
Det är läge för att tillsätta en utredning om det politiska ansvaret och myndigheternas ansvar. Och den delegationen ska vara sammansatt av personer som har mist sina anhöriga inom äldrevården. Inga politiker och generaldirektörer. Allra minst från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Midsommarpotatis utan barnbarn

10 maj 2020

Det är inte som vanligt med sättning av midsommarpotatisen på 1 maj tillsammans med barnbarnen. Inte heller kan de komma och äta ”sina egna” potatisar på midsommar.
Då det har varit så pass hård frost på nätterna har vi inte satt de tidiga förrän nu.
De kommer ändå att vara klara till midsommar då de legat på groning på jord. Ca 12 dagar har de stått inne i rumsvärme och under varma dagar ute i solen. Därför har de utvecklat sig mycket mer än om de satts i den kalla jorden efter vanlig förgroning. Ett bra knep om man vill vara säker på att få färskpotatis till midsommar även längre upp i landet. Eller att man är sent ute med att sätta midsommarpotatis.
Med större sättpotatis blir det fler under vilket kompenserar att de tas upp så tidigt. På bilden framgår hur mycket de utvecklats. Men nu var det dags att ta dem för annars blir det svårt att få isär rötterna. De ”märker” inte att de flyttas utan sätter full fart när de kommer ut i jorden. Men vi får täcka för nattfrost en tid framöver. Här är inte säkert från nattfrost förrän i mitten på juni.
Detta har jag väntat på: Det bildas spontana potatisupprop runt om i landet med en skojig affisch från livsmedelsbristen under första världskriget då man odlade potatis i Kungsträdgården i Stockholm. Utan att jämföra med 1917 är det väldigt glädjande att fler lär sig odla och att vi kan öka självförsörjningen i vårt land och minska importen med sina långa transporter.
Det är också bra att många, inte minst barnen, får känna glädjen av att odla, få kontakt med jorden och samtidigt få uppleva hur maten på bordet kommer till. En grupp har samlat ihop 120 odlare, som satte potatis på samma dag. De kommer säkert också att ekoodla grönsaker, bär, frukt och andra nyttigheter.
Rune LanestrandDSC03816

What do you want to do ?

New mailCopy

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som står och utomhus
What do you want to do ?

New mailCopy


Eva Nordmark anser att arbetslösa kan ersätta importerade säsongarbetare

06 maj 2020

Äntligen, efter alla år av total tystnad i public service och övrig pk-media, så tog Aktuellt i går kväll upp Sveriges årliga import av säsongarbetare i jord- och skogsbruk.
Detta trots att det i många år funnits gott om arbetslösa svenskar har man även flugit hit bärplockare från Thailand. Varav många har blivit ruinerade när det varit lite bär och knappt haft pengar att resa tillbaka hem.
Programledaren som är skolad i svt:s globala tänkande tog mod till sig och frågade om inte arbetslösa i Sverige skulle kunna ersätta de utländska säsongarbetarna.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som är tämligen ny på posten, ansåg i motsats till sina föregångare att det borde gå. Men det ser ju ut som om ingen vill ta de jobben; är de inte för tunga för arbetslösa svenskar undrade intervjuaren?
Då berättade Nordmark att det kan bero på att de stora odlarna av potatis, grönsaker, jordgubbar etcetera inte annonserar ut jobben. Det finns bara 1000 lediga jobb inom de gröna näringarna på arbetsförmedlingen till mellan 8 – 16 tusen jobb.
På frågan, om vad ska man göra om de arbetslösa inte vill ta jobben, svarade Nordmark att om man är arbetslös så ska man ta de jobb som erbjuds. Men hon ville helst undvika frågan om vad som sker om de inte tar jobbet. Till slut sa hon att man kan bli av med sitt bidrag. Vilket bord vara självklart.
Min mening är att de som är friska och starka men inte vill ta säsongjobben ska mista sin A-kassa.
Det tycker inte LRF, Lantbrukarnas Riksförbund som vill ha dispens och kunna flyga hit säsongarbetare som vanligt. Kanske vill en del skrupelfria odlare ha utländsk arbetskraft som inte förstår vad mycket gifter som sprutas i konventionella odlingar. Inte minst på jordgubbar och potatis men också bladgrönt. Köp bara ekologiskt.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


%d bloggare gillar detta: