Riksåklagaren väljer att inte åtala utrikesminister Ann Linde

19 augusti 2021

Nu har svaret, (se nedan) kommit på min polisanmälan av Ann Linde. Det är ytterst intressant då det bekräftar den allmänna uppfattningen att det inte går att ställa ministrar till ansvar. Oavsett hur grova brott de har begått.

Lagarna som de stiftat själva är så skrivna att de är skyddade. Det gäller även konstitutionsutskottet där de partier sitter som nu tiger och inte reagerar mot att utrikesminister Ann Linde har lämnat ut ytterst hemliga uppgifter till allmän beskådning. Sveriges anseende skadades som rättsstat och som blivit ett land man inte kan lita på när Lindes totala inkompetens spreds över världen.

”Hej Här kommer beslut i ditt ärende
Med vänlig hälsning
Åklagarmyndigheten

Registrator Huvudkontoret Box 5553 | 114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C Tel 010-562 50 37 | Växel 010-562 50 00 | Fax 010-562 52 99 www.aklagare.se

Anmälan om brott
Riksåklagarens beslut
Anmälan föranleder inte någon åtgärd av riksåklagaren.
Ärendet Du har anmält statsråd för brott i tjänsten (0150-K4121-21, AM-112885-21).
Din anmälan har överlämnats till riksåklagaren.
Skälen för beslutet.
Dina anmälningsuppgifter får anses vara så allmänt hållna att de inte kan ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för att inleda förundersökning. Riksåklagaren kan därför inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan.
Upplysningar. Frågor om brott i tjänsten av statsråd prövas av riksdagens konstitutionsutskott. Det innebär att det är konstitutionsutskottet som kan besluta att inleda förundersökning för utredning av sådant brott. Den som med fog anser att ett statsråd kan misstänkas för brott i tjänsten kan därför anmäla saken till konstitutionsutskottet.

Ärendet hos riksåklagaren är därmed avslutat. På riksåklagarens vägnar Sofie Lundin Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.Kopia till Särskilda åklagarkammaren Polismyndigheten, Ärendesamordning 1 SUsekretess

Åklagarmyndigheten

aklagare.seaklagarmyndigheten Välkommen till Åklagarmyndighetens startsida på webben. Här finns våra pressmeddelanden, nyheter och information om myndighetens organisation och arbete. På webbplatsen finns även information om lediga jobb i myndigheten och kontaktuppgifter till våra åklagarområden, lokala åklagarkammare.”


Sverige är med och skapar terrorister

17 augusti 2021

Den humanitära katastrof som nu utspelas i Afghanistan efter att talibanerna tagit tillbaka makten har även Sverige bidragit till genom att ge sig in i detta från början så meningslösa krig.Det var många som insåg och varnade för detta.
Krsistina och jag använde pennan och skrev mycket om om hur viktigt det var att behålla neutralitetspolitiken och inte delta i stormakternas krig. Men varken den dåvarande Alliansen under Reinfeldt eller den socialdemokratiska oppositionen med Göran Persson reagerade mot protesterna som kom från alla håll. Även inom deras egna partier.
I vår förtvivlan över utvecklingen startade vi en namninsamling under rubriken Sverige är med och skapar terrorister.
Så här skrev vi den 10 december 2010 till riksdag och regering och skickat in de namn som skrev på vårt upprop i Småbrukaren och på bloggen. Med förtröstan om ”många bäckar små”.
Så löd uppropet:
Återgå till den svenska traditionella utrikes- och säkerhetspolitiken som gett vårt land sitt goda namn och rykte i sin strävan att lösa internationella konflikter utan våld och krig. Den rösten behövs mer än någonsin. Den saknas i dag.Sveriges deltagande i USA:s och NATO:s krig i Afghanistan strider helt med vad en överväldigande majoritet av svenska folket anser.
Den står också i strid med vår traditionella svenska neutralitetspolitik och 200 år av fredlig utrikespolitik. Afghanerna behöver inte fler utländska soldater utan mat, kläder, husrum, sjukvård, skolor och hjälp med att bygga upp allt som har förstörts av först Sovjets och sedan USA:s och västmakternas hänsynslösa krigföring för att komma över landets naturtillgångar och strategiska läge.Att bekämpa terrorism är bara en förevändning för att rättfärdiggöra det bestialiska dödandet.
I praktiken har Sverige för första gången, i moderna historia, låtit sig dras in i ett krig där mänskliga rättigheter kränks och där civila, inte minst en fredlig, fattig landsbygdsbefolkning, dödas i dagliga bombningar. Att bekämpa terror med ännu värre terror är som alla förstår omöjligt.Vi kräver:Kalla omedelbart hem de svenska trupperna från Afghanistan!
Kristina och Rune Lanestrand, Väne-Ryr

Ps På eftermiddagen samma dag vi skickat in namninsamlingen till regeringen skedde två detonationer på Olof Palmes gata respektive Bryggargatan. Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab visade sig enligt SÄPO inte tillhöra någon terrororganisation, utan beundrade Sverige men sa sig blivit så besviken på Sverige. I hans efterlämnade brev skrev han att det var på grund av att Sveriges skickat soldater till Afghanistan
Rune Lanestrand


Ann Linde polisanmäld – missbrukat sin behörighet

03 augusti 2021

Till Stockholmspolisens registrator.

Polisanmälan mot utrikesminister Ann Linde som i telefonsamtal  med okända personer yppat statshemligheter och allvarligt skadat Sverige säkerhet. Brottet  faller under rubriken Brott mot rikets säkerhet i Brottsbalkens, kap 19, paragraf 3: 
”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:396).”

Under mina dryga 20 år som krigsplacerad i Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har jag aldrig sett en större utrikespolitisk skandal. Lindes och Sveriges anseende har allvarligt skadats. Vad ska Linde säga när hon nästa gång ska möta och förhandla med den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. Det gör inte saken bättre att hon är ordförande för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det omdömeslösa handlandet är ytterst allvarligt då Sverige, i en tid med ökad spänning mellan öst och väst,  behöver bättre och inte sämre relationer med Ryssland. Verka diplomatiskt för avspänning i stället för att delta i den ständiga hetsen mot Ryssland.

Vänersborg 202108-03
Mvh
Rune Lanestrand


Ann Linde – en säkerhetsrisk

02 augusti 2021

Sveriges utrikesminister Ann Linde har på nytt visat sitt dåliga omdöme. Denna gång vid en s k busringning från Vovan och Lexus två ryska komiker som gjort sig kända för att ringa upp och driva med olika internationella ledare, där de ofta får sina måltavlor att försäga sig och avslöja hemligheter. I helgen publicerades ett samtal med Sveriges utrikesminister Ann Linde.

Uppringarna utger sig ut för att vara representanter för den ryska oppositionen. Rollerna de spelar för att få till ett samtal med den svenska utrikesministern tillika ordföranden för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, var som Julia Navalnaja, hustru till den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, och Navalnyjs stabschef, Leonid Volkov.

Under det över tio minuter långa samtalet avslöjar Linde det politiska spelet inom EU och kohandeln som krävs för att komma överens länderna emellan. Hon berättar att Sverige arbetar för att påverka opinionen i Ryssland. Hon talar öppet om att föra över svenska skattebetalares pengar i skymundan till den ryska oppositionen, via annat land. Men att hon inte i detalj kan diskutera saken eftersom det hon föreslår är olagligt.

Det offentliga hyckleriet avslöjas brutalt. Blir så motbjudande när Ann Linde, Peter Hultqvist, Sveriges Radio, TV och pk-media nästan dagligen skrämmer upp svenska folket med att Ryssland försöker påverka utvecklingen i Sverige.

Inte kan vi ha en så urbota dum utrikesminister som låter sig luras så lätt och på en vanlig telefonlinje avslöjar statshemligheter som i andra sammanhang krypteras. Märkligt att det inte hörts några starka reaktioner från de övriga partierna. Det kan väl ändå inte vara så att de är så invanda med det politiska hyckleriet att de inte reagerar.

Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: