Den odemokratiska Nobelkommittén

01 november 2022

Efter omfattande skarp kritik mot Nobelstiftelsens omdömeslösa beslut att, mitt under kvinnornas kamp på liv och död mot mullorna i Iran, inbjuda de blodbesudlade mullornas ambassadör till Nobelmiddagen, tvingades Nobelstiftelsen dra tillbaka sin inbjudan.

Sverige borde i stället för att fega utan dröjsmål, som nation, handelsbojkotta diktaturen Iran och bryta alla förbindelser med mullorna.

Samtidigt inbjuds inte Jimmie Åkesson till nobelmiddagen vilket inleddes av nobelkommitténs tidigare VD Lars Heikensten som portade Åkesson i tio år. Hans efterträdare VD Vidar Helgesen vill inte vara sämre utan fortsätter bojkotten.

Nobelkommittén är verkligen en relik och till synes en klubb för inbördes beundran men samtidigt farlig med enormt inflytande när de likasinnade gör upp om hur Sverige ska styras. Beslutet att bilda den odemokratiska Decemberöverenskommelsen gjordes upp på Nobelfesten.
Heikenstens meriter: ”Heikensten har haft internationella uppdrag, såsom ledamot av EU:s monetära kommitté, Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd och av Bank for International Settlements (BIS) styrelse samt som ledamot för bland andra Sverige i Internationella valutafondens styrelse.
Han har också suttit i ett flertal styrelser för bolag, universitetsinstitutioner, tankesmedjor och myndigheter samt varit ordförande för flera statliga kommittéer och utredningar. Heikensten har också skrivit flera böcker, ett stort antal artiklar i professionella sammanhang och deltagit aktivt i den svenska ekonomisk-politiska debatten. Han är bland annat ordförande i Finanspolitiska Rådet och i Trygg-Stiftelsen, en av Sveriges större pensionsförvaltare. Han är också styrelseledamot i Kommuninvest, kommunsektorns bank, i Stiftelsen Skansen och i Rädda Barnen.

Heikensten är också sedan 2001 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien[8], blev 2005 ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Umeå och 2012 hedersdoktor vid Gustavus Adolphus College i USA. Samma år invaldes han som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelades Konungens medalj i 12:e storleken 2006 och The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star 2022. (källa Wikipedia)

Heikensten fick också uppdraget att ta hand om den havererade Svenska Akademin och se till att den förnyades med rätt ledamöter.

Rune Lanestrand
%d bloggare gillar detta: