LRF – ett hot mot folkhälsan

25 juni 2020

Hurra, hurra, hurra, hurra för att Mark- och miljödomstolen avslog LRF:s överklagan av Kemiinspektionens, KEMI:s beslut att inte bevilja dispens för Reglone.

Efter alla år av kamp för ett renare jordbruk och mot LRF:s ständiga dispenskrav för att få använda förbjudna växtgifter är detta ett genombrott.

Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår LRF:s överklagan om nöddispens för växtskyddsmedlet Reglone.

Hur kunde LRF redan i början av året veta att jordgubbsodlingen skulle komma i nödläge om man inte kunde använda Reglone. T o m talar om i sin ansökan hur många miljoner det skulle kosta om de inte fick dispens.

LRF är avslöjat. Ingen kan längre tro på deras påkostade tv-reklam om hur miljövänliga de är när de vill sprida ett cancerogent, förbjudet växtgift som dödar bin, förgiftar jordar och vattendrag och gör människor sjuka.

Rune Lanestrand


Bojkotta giftbesprutade jordgubbar

24 juni 2020

Inför jordgubbssäsongen vill jag som vanligt uppdatera mig och beställer från Jordbruksverket information om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som tycker om jordgubbar. För jordgubben är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade.
För att bekämpa svampangrepp finns 21 olika preparat, 13 olika insektsmedel, 17 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 65, 10 fler än i fjol. När jag för mer än 10 år sedan började bevaka giftanvändningen i jordgubbsodling fanns det 44 preparat.
I Livsmedelsverkets senaste provtagning på jordgubbar innehöll inte mindre än 83 procent av all prover restgifter. I något prov upp till tio olika växtbekämpningsmedel. Varav flera cancerframkallande.
Lantbruksuniversitet tycks fortfarande främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag och gifttillverkare i ökad omfattning sponsrar utbildningen. Agronomerna som som efter utbildningen jobbar i Jordbruksverket ser bara hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i naturen och som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen.
Odling av jordgubbar har antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används. I Jordbruksverkets förteckning över skadegörare räknar experterna upp inte mindre än 23 hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort. För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget.
Det är inga ofarliga preparat. Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgiftet Reglone som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador. Gifterna kan också bidra till ökad allergi, astma och cancer. Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.
Under Riskupplysningar, där växtgiftbolagen själva varnar, för att ha ryggen fri, kan man läsa:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftig för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare”.
Förutom alla dessa av KEMI (Kemikalieinspektionen) godkända bekämpningsmedel i jordgubbsodling har LRF, som lägger miljoner på tv reklam för att framställa sig som miljövänlig, i år begärt dispens för att få spruta med ogräsmedlet Reglone som innehåller det farliga ämnet Dikvat. Men för en gångs skull avslår KEMI LRF:s ansökan p g a av preparatet giftighet. Det är dessutom förbjudet i hela Europa.
Men LRF, som via Svenska Lantmän är storsäljare av växtgifter, ser inga risker. Det är också LRF som har märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter och som lurar många konsumenter tro att det är något slags Kravmärke.
Hör och häpna; LRF nöjer sig inte utan överklagar KEMI:s avslag till Mark och miljödomstolen som ännu inte har beslutat om Reglone ska få dispens och användas i jordgubbsodling 2020. Har ägnat stor del av mitt yrkesverksamma  liv till att få tillstånd en systemändring bort från det miljöfarliga gift och kemijordbruket som i dag förbrukar mer energi än det lämnar i form av mat. Ebberöds bank helt enkelt.
Försökt få till stånd en bred granskning av detta ohållbara jordbruk som år efter år upprätthålls av riksdag, regering, LRF, forskningen och Jordbruksverket. Den populära men ”misshandlade” jordgubben kan få konsumenterna att vakna till, bli upprörda och kräva förändring tänker jag.
Konsumenterna  vill ha mer ekologiskt men deras skattepengar går till giftjordbruket. I bland kan jag känna förtvivlan över att det mesta av 12 miljarder varje budgetår går till förstörd miljö, hälsa, vatten och jord.
Kanske är en bojkott rätta vägen att få en förändring till stånd så att hela jordbruksstödet, under kortaste möjliga omställning, ges till ekologisk odling.  Det råder inget tvivel om att detta krav har ett oerhört starkt stöd hos den breda allmänheten.
Börja med att bojkotta giftbesprutade jordgubbar så kanske politikerna äntligen vaknar upp och lägger om  till ett efterlängtat hållbart, miljövänlig ekologisk jordbruk.
Rune Lanestrand
Tidigare redaktör för Småbrukaren


Så vill jag midsommarfira

19 juni 2020

Jag vill fira minnet av min barndoms Sverige. Innan hjulen hade börjat rulla så fort att vi människor inte längre hänger med. Då det lokala samhället fortfarande fungerade och man inte behövde shoppa för att få en kick. Det räckte att mellan rovgallring och höhässjning ta ett dopp i ån eller på kvällen cykla till Bergsjön och bada. Vi fick som barn jobba hårt när det var höskörd och andra anstider. Men vi hade väldigt kul också. Nästan varje kväll tränade vi fotboll på Lanevallen eller i någon beteshage sedan vi skyfflat bort korukorna.
Då fanns två livsmedelsbutiker, en charkuterist och postboxar i väntrummet i Väne-Ryrs lilla järnvägsstationen. Där man kunde hämta ut paket med spännande saker från Clas Ohlson och tågen stannade. Man kunde t o m kliva på sovkupén direkt till Stockholm. I dag är allt detta historia. Tågen rusar förbi. Strax innan stationen revs målades huset om. Jag glömmer aldrig repliken från en gammal ärrad konduktör när han såg målarna: Då ska de nog fan riva kåken. Det dröjde bara ett halvår så var stationshuset borta. Lantbrevbäraren får inte längre, på grund av rånrisken, ha pengar med sig. Inte ens pensionen får brevbäraren längre ha med sig ut till bygdens pensionärer som inte har kort.
Jag vill fira den tid då man hjälptes åt, grannar emellan. Man gick tillsammans och tog upp potatis och tröskade. Från det senare ett fint minne. En familj råkade illa ut. Mannen i huset hade suttit och lagat säckar kvällen innan tröskningen. När han sedan på kvällen skulle gå ut i lagårn och strö för korna skulle han borsta av sig hackelsen. Då bar det sig så illa att han trasade sönder fingrarna på den stora stoppnålen som han hade fäst på rockslaget. Han fick resa till sjukhuset och få det sytt.
De tre-fyra granngårdarna som ingick i trösklaget tröskade åt familjen. Med exemplet vill jag visa att här också fanns ett socialt säkerhetsnät som fungerade mycket bättre för dessa små gårdar än dagens avbytare inom jordbruket. Som småbrukare inte har råd med. Det storskaliga har rivit sönder den trygga infrastruktur som av nödvändighet växt fram genom generationer. Den ”välsignade” stordriften och globaliseringen har tagit över. Ensamheten breder i dag också ut sig på landsbygden.
I dag är den vanliga bilden att en eller ett par sönderstressade unga jordbrukare arrenderar och sköter traktens jordbruk. Oftast med ren monokultur. T ex spannmål eller potatis.
Jag vill fira den tid då man hade tid att umgås och det var naturligt att hjälpas åt grannar emellan. Då det fanns fler ärliga politiker som tyckte om sitt land och sina medborgare. Det var innan Sverige hade en tanke på att kriga ihop med NATO och USA och EU öppnade upp för östeuropeiska stöldligor som också härjar på landsbygden
Innan de globala GMO-företagen, kemiföretagen, lantbruksuniversitetet, Jordbruksverket, LRF, lantbrukskooperationen och agronomer börjat sin hjärntvätt och lyckats lura bönderna att förgifta sina jordar som ger förorenade livsmedel. Innan var tredje elev i en skolklass blev allergisk, i någon form. I min skola i Lane-Ryr, på 50-talet, med ett 40-tal elever, fanns ingen som var allergisk.
Jag vill fira den tid då man bara behövde låsa ytterdörren till natten. Då äldre personer och handikappade inte riskerade att utsättas för oprovocerat våld. Innan gängbråken, innan elever tände på skolor eller tiden då lärare inte behövde vara rädda för sina elever.
Innan knivdåd, mord, sprängningar och våldtäkter blev dagliga inslag i nyheterna. Innan underhållningsvåldet i tv nått det oilidligas gräns och innan kvällstidningarnas löpsedlar spred sitt deprimerande budskap i varje nummer i varje vrå av landet. Innan gamla isolerades för att dö i epidemier.

Flaggan är hissad på Nyttorp. Den ska vaja för hopp om en framtid där vi gemensamt kan återupprätta den självtillit och gemenskap som fanns och det som var bra i min barndoms samhälle. Det går säkert om bara viljan finns.
Glad midsommar!
Rune Lanestrand


LRF begär dispens för användning av förbjudet gift på jordgubbar

16 juni 2020

Inför jordgubbssäsongen vill jag som vanligt uppdatera mig och beställer från Jordbruksverket information om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som tycker om jordgubbar. För jordgubben är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade.
För att bekämpa svampangrepp finns 21 olika preparat, 13 olika insektsmedel, 17 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 65, 10 fler än i fjol. När jag för mer än 10 år sedan började bevaka giftanvändningen i jordgubbsodling fanns det 44 preparat.
I Livsmedelsverkets senaste provtagning på jordgubbar innehöll inte mindre än 83 procent av all prover restgifter. I något prov upp till tio olika växtbekämpningsmedel. Varav flera cancerframkallande.
Lantbruksuniversitet tycks fortfarande främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag och gifttillverkare i ökad omfattning sponsrar utbildningen. Agronomerna som som efter utbildningen jobbar i Jordbruksverket ser bara hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna för eller den obalans de skapar i naturen och som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen.
Odling av jordgubbar har antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används. I Jordbruksverkets förteckning över skadegörare räknar experterna upp inte mindre än 23 hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort. För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget.
Det är inga ofarliga preparat. Har själv en skadad lunga efter att ha ätit jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador. Gifterna kan också bidra till ökad allergi, astma och cancer. Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.
Under Riskupplysningar, där växtgiftbolagen själva varnar, för att ha ryggen fri, kan man läsa:
”Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Giftig för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare”.
Förutom alla dessa av KEMI (Kemikalieinspektionen) godkända bekämpningsmedel i jordgubbsodling har LRF, som lägger miljoner på tv reklam för att framställa sig som miljövänlig, i år begärt dispens för att få spruta med ogräsmedlet Reglone som innehåller det farliga ämnet Dikvat. Men för en gångs skull avslår KEMI LRF:s ansökan p g a av preparatet giftighet. Det är dessutom förbjudet i hela Europa.
Men LRF, Lantbrukarnas Riksförbund) som via Svenska Lantmän är storsäljare av växtgifter, ser inga risker. Det är också LRF som har märket Svenskt Sigill som tillåter både konstgödsel och växtgifter och som lurar många konsumenter tro att det är något slags Kravmärke.
Hör och häpna; LRF nöjer sig inte utan överklagar KEMI:s avslag till Mark och miljödomstolen som ännu inte har beslutat om Reglone ska få dispens och användas i jordgubbsodling 2020

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy


Vanvården av coronasjuka inom äldrevården är en skam för Sverige

25 maj 2020
What do you want to do ?

New mailCopy

I går kväll överraskade statstelevisionen med ett längre och djupare avsnitt i Agenda om den höga dödligheten på äldreboende och inom hemtjänsten. Redaktör var Anders Holmberg som vågar ifrågasätta makten mer än sina korrekta kollegor.
I programmet konstaterades att av de drygt 4 000 som dött i Coronavirus har nästan hälften vårdats inom äldrevården. Alltså de gamla som isolerades från anhöriga och skulle skyddas bäst har drabbats värst.
Det mest upprörande är att man i stället för syrgas till coronasjuka ger morfin och palliativ vård som försämrar patientens tillstånd. En förälder som inte nöjt sig med denna ”rutin” för sin sjuka pappa utan krävde att syrgas skulle sättas in i ställer för vård i livets slutskede gav resultat. Redan efter några dagar var han mycket piggare och överlevde.
Professor i geriatrik, den rakryggade Yngve Gustafson, som har blivit något av en äldreombudsman, berättade att han fått hundratals mejl och telefonsamtal från anhöriga som upplevt samma sak. Han hade kommit i kontakt med så svåra fall av vanvård att han ansåg det t o m fanns anledning till polisanmälan.
Men den ansvarige för riktlinjerna inom äldrevården Thomas Lindén på Socialstyrelsen uppträdde mycket arrogant och upprepade att äldrevården och behandlingen av coronasjuka fungerade alldeles utmärkt.
Den internationellt uppmärksammade höga dödligheten inom äldrevården i Sverige kommer det att utkräva politiskt ansvar för. Statsminister Stefan Löfven, uppbackad av pk-media, som just nu solar sig i högre opinionssiffror får nog räkna med bistra tider när granskningen kommer. Både vad gäller politiker och ansvariga myndigheter. Inte minst Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rune Lanestrand


Gratulerar Norge på nationaldagen

17 maj 2020

I Norge är nationaldagen helgdag och brukar i vanliga fall locka tusen och åter tusen ut på gator och torg för att fira syttende mai och Norges grundlag från 1814.
Norrmännen är ett frihetsälskande folk vilket gjorde att norrmännen röstade nej till medlemskap i EU. De vill var ett fritt och stolt folk utan utländska förmyndare. Det fick de nog av då de låg under Danmark i flera hundra år och och sedan en kort tid under Sverige.
I motsats till i Sveriges både överhet och gemene man man stolt över sitt land och förstår värdet av att rå sig själv. Till dagens annorlunda firande i coronatider har norsk television, NRK uppmärksammat dagen med en ungdomlig kavalkad där även statsminister Erna Solberg deltar.
Det är svårt att förställa sig att den fisförnäma kultureliten på svt skulle sända ett sådan program på vår nationaldag. Ännu svårare tänka sig medverkan av statsminister Stefan Löfven.
Den svenska kultureliten skäms tydligen över sitt land och brukar i grövsta Mona Sahlin-anda  ägna sig åt att i alla medier fråga sig varför vi ska fira nationaldag . Titta, här är det sprittande glädje och friska takter.  Går tydligen inte att länka här. Men den kan ses på min fb-sida.
Rune Lanestrand

 

 

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Statliga rådgivare propagerar för växtgifter

17 maj 2020

I all tysthet, bakom ryggen på konsumenterna, propagerar staten och LRF, hand i hand med kemibolagen, för optimal användning av växtgifter. Tydligast framgår detta i Jordbruksverkets rådgivning med tips om olika bekämpningsmedel.
Varje vecka under odlingssäsongen skickar Jordbruksverket ut rådgivning via sitt Växtskyddsbrev till jordbrukare, grönsaks-, frukt- och bärodlare med tips på en arsenal av olika bekämpningsmedel mot insekter, mögel, svampar och ogräs.
I ett av säsongen första Växtskyddsbrev framhåller Jordbruksverket att LRF:s ansökan om dispens för att Comet Pro, som varit förbjudet i grönsaksodling, nu har godkänts av den statliga Kemikalieinspektionen. Och att Comet Pro får användas mot svampar i odling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Comet Pro är tidigare godkänt att användas mot svampangrepp i vete, råg, rågvete, korn, havre, fodermajs och sockerbetor.
Hur giftigt Comet Pro är framgår av giftbolaget BASF:s egen dokumentation som fritar sig från allt ansvar genom att utförligt redogöra för preparatets farlighet: ”Frätande på huden, risk för allvarliga ögonskador, skadligt vid inandning, kan orsaka en allergisk hudreaktion, kan vara dödligt om det kommer i luftvägarna, mycket giftigt för vattenlevande organismer.”
Vid långtidsstudier av råttor och möss visades att Comet Pro var cancerframkallande vid inandning. Och International Agency for Research on Cancer har klassificerat preparatet som possibly cancerogenic to humans.
Vi har i många år odlat samtliga av de nämnda grönsakerna och rotfrukterna utan minsta svampangrepp.
De flesta bekämpningsmedel har två egenskaper. Dels direktverkande som sprutas på grödan mot angrepp. Dels systemverkande som tas upp av värdeväxten vilket är ännu värre. När jag ställde frågan till KEMI om Comet Pro är systemverkande fick jag detta korta men precisa svar: Ja, Comet Pro är systemverkande.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Arla inom LRF-koncernen är en skam för Sverige

14 maj 2020

och en plåga för alla skötsamma mjölkproducenter. I gårdagens Uppdrag granskning visades på nytt bilder på rent djurplågeri i ett antal Arla-gårdar.
Men LRF:s ordförande Palle Borgström, tidigare ordförande i LRF Mjölk, försökte ändå bagatellisera att många Arlagårdar på nytt fått så grova anmärkningar att de lett till föreläggande.
Arla som i praktiken styrs av LRF har i stället för att satsa på hög svensk kvalité har utvecklats till ett globalt mjölkföretag med verksamhet i sju länder.
Sedan Arla slogs ihop med en dansk mjölkjätte, kan det lika gärna vara dansk mjölk som det står Arla på, som kommer från antibiotikastinna danska kor som också ges GMO-foder. Det kan också vara mjölkprodukter som Arla själv importerar från sina utländska mejerier.
Arla är i dag ett av de värsta exemplen på globaliseringen förödande effekter inom livsmedelsbranschen. Som omöjliggjort en satsning på svensk mjölk med hög kvalité. I praktiken ett herrelöst företag, styrt över huvudet på medlemmarna i Arla, av direktörer med globala löner. I styrelsen som består av 15 ledamöter från sju länder har Sverige två.
LRF-aren Helene Gunnarsson från Varberg är vice ordförande i ARLA FOOD sedan 2008. Hon bemöter nu det växande kritiken från allt fler Arlaproducenter så här:
”Grundtanken i Arla är att vi ägare i sju länder delar på både intäkter och kostnader. Tillsammans bygger vi ett kooperativ över gränserna i Europa, där vi både jämnar ut riskerna och skapar ett starkt företag.”
Detta ”starka företag” har lett till oerhört elände för mjölkbönderna och ett företag i djup kris med allt mindre förtroende bland både konsumenter och mjölkbönder. Och allt fler väljer svensk mjölk från andra mindre mejerier. Det växer också fram allt fler gårdsmejerier med direktförsäljning
Uppdrag granskning visade också hur flata inspektörerna från länsstyrelserna är. Deras tjänstemän tycks huka sig för LRF, Sveriges mäktigaste och mest skrupelfria intresseorganisation, med upparbetade kanaler både till riksdag och regering. Inte minst till centerpartiet. LRF har också en kommungrupp i varje kommun där de i det dolda har stort inflytande på kommunens hela politik.
 

Rune lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Vem tar ansvar för alla gamla som smittas och dör på äldreboende och inom hemtjänsten?

11 maj 2020

”Ett helt Agenda om den katastrof som coronakrisen innebär för Sveriges äldre befolkning och vilka bär ansvaret för tragedin med alla döda på landets äldreboenden?” annonserade svt. Äntligen ska ansvar utkrävas av politiker och ansvariga tjänstemän, trodde jag.
Inbjudna var socialminister Lena Hallengren (S), Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och äldreforskaren Ingmar Skoog.
Men det blev platt fall p g a programledaren Anna Hedenmo, som sin vana trogen, bara ställde inställsamma frågor. Allt för att skydda regering och makthavare. Nästan lägger lämpliga svar i munnen på de som utfrågas. Hedenmo kunde inte ens få fram ett svar från Lena Hallengren om politikerna hade något ansvar för alla gamla som dött inom den katastrofalt illa skötta äldrevården och hemtjänsten.
Hallengren som har en svada utan dess like talade i stället om att alla har ansvar och vi måste hjälpas åt. Det är som att trycka på en knapp så går grammofonskivan igång. Lika slätstruket blev utfrågningen av de båda generaldirektörerna som ännu inte tycks ha förstått vilket ansvar de har. Och äldreforskaren, en märklig prick, som skulle föreställa den växande opinionen mot massdöden bland gamla människor inom äldrevården, berömde Folkhälsomyndigheten.
Det var med andra ord ett helt intetsägande Agenda. Inget ansvar utkrävdes på allvar och ingen ville ta sitt sitt ansvar. Det lägger man på alla de som inte var inbjudna att framföra sin kritik. De som många som mist sin nära anhöriga inom äldrevården.
Svenskarna är tåliga men låter sig inte kuvas hur mycket som helst. En storm av berättigad ilska håller på att växa fram som måste leda till en utredning om hur det kunde gå så fel. Många frågar sig om det är p g a av okunskap eller en medveten strategi för att spara pengar inom äldrevården.
Det är läge för att tillsätta en utredning om det politiska ansvaret och myndigheternas ansvar. Och den delegationen ska vara sammansatt av personer som har mist sina anhöriga inom äldrevården. Inga politiker och generaldirektörer. Allra minst från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Rune Lanestrand

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy


Midsommarpotatis utan barnbarn

10 maj 2020

Det är inte som vanligt med sättning av midsommarpotatisen på 1 maj tillsammans med barnbarnen. Inte heller kan de komma och äta ”sina egna” potatisar på midsommar.
Då det har varit så pass hård frost på nätterna har vi inte satt de tidiga förrän nu.
De kommer ändå att vara klara till midsommar då de legat på groning på jord. Ca 12 dagar har de stått inne i rumsvärme och under varma dagar ute i solen. Därför har de utvecklat sig mycket mer än om de satts i den kalla jorden efter vanlig förgroning. Ett bra knep om man vill vara säker på att få färskpotatis till midsommar även längre upp i landet. Eller att man är sent ute med att sätta midsommarpotatis.
Med större sättpotatis blir det fler under vilket kompenserar att de tas upp så tidigt. På bilden framgår hur mycket de utvecklats. Men nu var det dags att ta dem för annars blir det svårt att få isär rötterna. De ”märker” inte att de flyttas utan sätter full fart när de kommer ut i jorden. Men vi får täcka för nattfrost en tid framöver. Här är inte säkert från nattfrost förrän i mitten på juni.
Detta har jag väntat på: Det bildas spontana potatisupprop runt om i landet med en skojig affisch från livsmedelsbristen under första världskriget då man odlade potatis i Kungsträdgården i Stockholm. Utan att jämföra med 1917 är det väldigt glädjande att fler lär sig odla och att vi kan öka självförsörjningen i vårt land och minska importen med sina långa transporter.
Det är också bra att många, inte minst barnen, får känna glädjen av att odla, få kontakt med jorden och samtidigt få uppleva hur maten på bordet kommer till. En grupp har samlat ihop 120 odlare, som satte potatis på samma dag. De kommer säkert också att ekoodla grönsaker, bär, frukt och andra nyttigheter.
Rune LanestrandDSC03816

What do you want to do ?

New mailCopy

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som står och utomhus
What do you want to do ?

New mailCopy