Förbud att använda GMO-potatis

10 september 2010

Ytterligare ett bevis för att GMO-grödorna är utom all kontroll. Jordbruksverket har tillsvidare tvingats förbjuda all användning av genmodifierad potatis, GMO-potatis. Detta sedan plantor av en otillåten GMO-potatis hittats i Norrbotten. De otillåtna plantorna har hittats bland de godkända GMO-odlingarna i länet.
Något har brustit i hanteringen och både EU-kommissionen och Jordbruksverket vill veta vad.
– Vi är lite förvånade. Det visar att hanteringen har brustit och det trodde vi inte att det skulle göra. Företaget och vi ser väldigt allvarligt på att det måste isärhållas och det som inte är godkänt ska inte få komma ut i odling. Hela systemet bygger på det, säger Staffan Eklöf, handläggare på Jordbruksverket.
På fem odlingar i Norrbotten, två i Unbyn och tre i Vojakkala där man odlar den godkända GMO-potatisen Amflora har man hittat den icke godkända GMO-potatisen Amadea.
Det är bara de GMO-frälsta tjänstemännen på Jordbruksverket som kan vara överraskade. De som blint tror på att GMO-grödor ska frälsa världen och som fungerar som lobbyister för Monsanto och de globala GMO-jättarna.
Sin ursprungliga roll som oväldiga ämbetsmän i statens, allmänhetens tjänst, har de övergett för länge sedan. Jordbruksverket är en av de politiskt och administrativt mest korrumperade myndigheterna i Sverige
.
Rune Lanestrand


Eskil Erlandsson borde lära om GMO i Norge

04 juni 2010

Medan Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) uppträder som försäljare för Monsanto, BASF och de andra GMO – jättarna går Norge den rakt motsatta vägen.
Den norske jordbruksministern Lars Peder Brekk (C) har i dagarna anslagit en miljon norska kronor för att informera om riskerna med GMO.
Brekk är också i motsats till sin svenska kollega motståndare till genmanipulerade grödor och livsmedel.
I kampanjen ingår även ett arbete för att stoppa importen av soja för att minska risken för spridning av GMO-grödor i Norge. Medan Eskil Erlandssons är för fortsatt import av GMO-soja bl a från Brasilien som dessutom använder farliga växtgifter som är förbjudna i Sverige.Både LRF:s motsvarighet Bondelaget och Småbrukarlaget är emot GMO och vill delta i den landsomfattande kampanjen.
I Sverige driver i stället LRF en kampanj tillsammans med det statliga Jordbruksverket och propagerar för den genmanipulerade potatisen Amflora som i år för första gången får odlas i kommersiellt bruk i vårt land.
I motsats till i Sverige tar staten och jordbrukets organisationer, i Norge, ytterst allvarligt på de enorma risker GMO-grödor medför i naturen, för hälsan för djur och människor.
Endast riskerna med GMO-grödornas spridning av antibiotikaresistenta bakterier är mer än nog för att säga blankt nej. Och borde få alla smittskyddsläkare, som dagligen brottas med ständigt nya resistenta bakterier, att gå till samlad aktion mot GMO i grödor och i livsmedel.
Den danska miljöministern Karen Ellemann har meddelat att den danska regeringen ska arbeta för ett nationellt förbud av den kontroversiella, genmodifierade potatisen Amflora som godkändes i EU i mars. Därmed råder politisk enighet – även oppositionen, Socialdemokraterna, säger med eftertryck, nej till GMO i Danmark.
Rune Lanestrand


Rapport, Aktuellt och Nyheterna i TV4 tycks ha gemensam redaktion

29 april 2010

Österrike beslutade i går att förbjuda odling av den genmanipulerade potatisen Amflora och går därmed emot EU-kommissionen som godkänt den för odling i hela EU. Flera andra länder överväger ett förbud efter att både bönder och konsumenter demonstrerat mot GMO-grödor och livsmedel. Inget om detta i våra stora svenska medierna.
Jag funderar ofta på varför de inte skildrar en sådan stor händelse som att ett medlemsland trotsar EU-kommissionen och förbjuder odlingen av Amflora. På samma sätt är det med det omfattande motstånd som finns mot den farliga kärnkraften runt om i världen.
I helgen demonstrerade drygt 50 000 mot Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland. Demonstranterna bildade hand i hand en 12 mil lång kedja mellan Vattenfalls dåligt underhållna och nödstoppade kärnkraftverk i Brunnsbüttel och Krummel. En av de största anti-atommarscherna i Europa förbigicks, med något undantag, med tystnad i svensk radio och tv. Några tidningar tog pliktskyldigt in ett kort, oengagerat TT-referat.
Att 15 000 personer i en demonstration i Luxemburg kräver ett moratorium för GMO i EU eller att den danska miljöministern vill införa ett nationellt förbud mot GMO-potatis väljer de stora medierna att inte informera svenska folket om. Däremot matas vi morgon, middag, kväll med helt meningslösa spekulationer om den politiskt förvirrade situationen i Thailand.
Mig förefaller det som om de stora medierna styrs väldigt politiskt. För kommer det en ny opinionsundersökning som visar på den minsta lilla ökning för mer kärnkraft, GMO, Euron eller annan fråga som de stora partierna är överens om trummar redaktionerna på. Det förefaller då som om tv och radio och de stora tidningarna tävlar om att behaga överheten
De politiska reportrarna verkar vara mest politiskt lojala med så där lagom kritisk granskning som bara förvillar väljarna.
Man måste fråga sig var den kritiska granskningen av makthavarna tagit vägen. Är målet för dagens journalistutbildning att få fram strömlinjeformade ”produkter”. Det kan man verkligen fråga sig. Är det så att inställsamhet är den enda vägen till karriär i mediavärlden. Eller är det en klassfråga där allt fler av de färska journalisterna, särskilt i tv, tycks komma från samma skikt som de besuttna makthavarna inom politik och storföretag. Av efternamn att döma är det onekligen så att en del ärver in sig i bl a Radio och tv-huset. En närmare granskning vore ytterst intressant.
Visst finns det undantag men nyhetsrapporteringen är oerhört likriktad och förytligad. Det finns verkligen bra journalister men de tycks bli allt färre. Precis som rakryggade och självständiga politiker är en bristvara. De kritiskt tänkande inom politik och media gallras tydligen bort av en ”osynlig hand”.
Ofta får jag intryck av att Rapport, Aktuellt och Nyheterna på TV4 har en och samma redaktion. Demokrati bygger på informerade medborgare. En berättigad fråga är om mainstream-medierna fyller den uppgiften på ett bra sätt? Jag tycker inte det.
Rune Lanestrand


Eskil Erlandsson sviker bönder och konsumenter när han applåderar GMO-potatisen Amflora

04 mars 2010

EU-kommissionen har godkänt den genmanipulerade (GMO) potatisen Amflora. Den är ursprungligen framtagen i samarbete mellan Lantmännen inom LRF-koncernen och det multinationella GMO-företaget BASF. Tidskriften Ekologiskt lantbruk avslöjade 2005 turerna bakom Amflora utvecklingen i Sverige (pdf).
Medan 70-80 procent av konsumenterna inte vill ha GMO-livsmedel och lika stor andel bönder inte vill odla GMO-grödor på grund av de stora riskerna, applåderas beslutet av Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Enligt säkra källor arbetade Eskil Erlandsson intensivt, under sitt halvår som hela EU:s jordbruksminister, för ett godkännande av den genmanipulerade potatisen. De som följde honom på hans flitiga resande runt till EU-länderna kan vittna om att han mer eller mindre uppträdde som en handelsresande i GMO-varor. Om hur Erlandsson ständigt underströk för sina kollegor hur viktigt det är att EU satsar mer på GMO-grödor.

Medierna behandlar Erlandsson väldigt höviskt och tar allt han säger för kungsord bara därför att ytterst få reportrar i de stora medierna har några som helst kunskaper om jordbruk och odling. Men vi som kan jordbruk och har följt Erlandsson vet vilken lurig politiker han är och hur han hela tiden går i LRF:s och Lantmännens ledband. För ökad stordrift, ökad avkastning med mer konstgödsel och växtgifter. Tog därför bort miljöskatten på konstgödsel.
Hur många känner till att Erlandsson sagt ja till kommersiell odling inte bara av GMO-grödor i Sverige utan också tillsammans med Storbritannien och några få länder röstat för att länder som Frankrike och Tyskland inte ska få fatta nationella beslut och förbjuda odling av GMO-grödor. Men det gör de ändå till Eskil Erlandssons och Monsantos stora besvikelse.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: