Makten avlyssnar mer och minskar insynen

22 november 2013

Politikernas absurda kontroll av medborgarna kompletteras med att riksdagen i går fattade beslut om att urholka den unika svenska offentlighetsprincipen. Bl a kan all korrespondens med det toppstyrda och odemokratisk EU hemligstämplas.
Beslutet inskränker allmänhetens insyn i offentliga handlingar och gäller allt internationellt samarbete. Allvarligt då det är just i dessa sammanhang det förekommer mest mutor och skumraskaffärer. Det har vi kunnat konstatera tack vare Wikeleaks och Edward Snowden.
Beslutet har märkligt nog inte uppmärksammast särskilt mycket i gammelmedia trots att det är en av hörnpelarna i mediernas roll som tredje statsmakten.
Om jag inte minns fel är offentlighetsprincipen inskriven i grundlagen. Eller borde vara det. Regeringsförslaget togs av en stor majoritet bestående av moderaterna, socialdemokraterna och sverigedemokraterna.
Beslutet som träder i kraft vid årsskiftet innebär att svenska myndigheter från årsskiftet också kan besluta om att hemligstämpla dokument som har koppling till samarbetet i EU som snart är lika långt från folket, korrumperat och odemokratisk som Högsta Sovjet på sin tid.
Rune Lanestrand
svd


Tomt prat om frihet i statsminister Reinfeldts jultal

21 december 2010

-När självmordsbombaren trampar in i det svenska folkhemmet så har det inget med kriget i Afghanistan att göra. Nej, det är vår öppenhet, friheten och mångfalden han hatar. Det är det han är ute efter, bedyrar statminister Fredrik Reinfeldt.
När Fredik Reinfeldt ställer sig på Skansen och talar om Folkhemmet som moderaterna tidigare har bekämpat med alla medel blir det hela ovärdigt och inte så lite patetiskt.
Jo, öppenheten har faktiskt blivit bättre efter Wikleaks avslöjande. Nu vet vi hur eliten säger en sak till folket och något annat till främmande makt. Visst finns det en otrolig öppenhet när svenska folket i dag genom FRA-lagen är lika kontrollerat och avlyssnat som medborgarna i de forna kommunistländerna.

Friheten, Ja det område jag känner bäst är bondens, efter 23 år som redaktör för Småbrukaren. Friheten, den är helt borta. Med detaljerade EU-regler om när säden ska sås, antal träd i beteshagarna och tjänstemän från Jordbruksverket som går med tumstock och mäter gräset på betesvallarna.
Vid minsta avvikelse dras EU-bidraget in. Ett stöd som egentligen är ett konsumentstöd. Utan det skulle priserna, över disk, för många livsmedel stiga med mellan 20-30 procent.
Aldrig tidigare har ofriheten för bonden varit större än i dag. Inte ens under det svenska fogdeväldet glansdagar.
Genom ständiga bondeuppror mot adeln, som blev mycket blodiga, (upprorsmännen betraktades som dåtidens terrorister) lyckades allmogen förhindra att Sverige blev feodalt. I dag är fogdarna, förtryckarna en anonym byråkratisk massa där olika makthavare hänvisar till varandra. Omöjliga att påverka både i Stockholm och i Bryssel.
Rune Lanestrand
svt dn svt gp vg dn svd svd svd dn