Donald Trumps historiska insats

10 november 2016

har fått lite eller ingen uppmärksamhet när den politiska, kulturella, och mediala eliten hittar på alla möjliga förklaringar till valresultatet i det amerikanska presidentvalet.
Elitens förklaringar till Trumps framgångar står som spön i backen men få gör minsta antydan till självkritik. För då skulle de förstå vad som hänt i USA och kommer att inträffa här också.
Med mångmiljardären David Trumps kritik av den heliga globaliseringen och elitens förda handels- och krigspolitik riktades hela världens blickar på att det i ett av världens rikaste länder finns stort armod med tiotals miljoner bortglömda och fattiga.
Det medförde att journalister och media från hela världen lämnade storstädernas lyxhotell och gav sig av till landsbygden och rostbältet där vi fick se hela rader av tomma och förfallna hus som den tidigare medelklassens arbetare tvingats lämna till bankerna. Och det finns gott om ”bortglömda” rostbälten i den ohämmade globaliseringens spår inte bara i USA utan runt om i världen. Också i Sverige.
Vi fick se intervjuer med pensionärer som arbetat hela sitt liv ställas på gatan trots att de tagit extraknäck men ändå inte klarade hyran, el och vattenräkningen. Vi fick se av staten övergivna krigsveteraner som sitter i rullstol och tigger. Medan de får läsa att Chelsea Clintons bröllop kostade 24 miljoner.
Klart folk blir förbannade. Och det tror jag att eliten i många länder börjar förstå. Kanske t o m vår egna politiker när de funderat färdigt över varför USA:s tillträdande president heter Donald J.Trump.

Rune Lanestrand


Bill Clinton talar sig varm för småbrukarna

31 maj 2014

En satsning på småbruk är det enda sättet att få fram mat till folket och undgå de kemiska globalföretagens monopol sa Bill Clinton i sitt tala vid öppnandet av toppmötet EAT Stockholm Food Forum.
Att höra Clinton på ett personligt och övertygande sätt framhålla småbrukarna som framtidens jordbrukare var lika överraskande som uppmuntrande.
Hans tal var som att läsa tidskriften Småbrukaren som i många år propagerat för fler ekologiska småbruk som den bästa garanten för rena livsmedel, oberoende mot Monsanto och ett hållbart jordbruk som inte förgiftar jord, luft och vatten. Eller lämnar restgifter i livsmedel.
Ja underliga är vår Herres vägar; Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig att vi småbrukare skulle få draghjälp av en tidigare president i USA. Sedan får vi granska honom närmare. Men att bara tala om Småbruken som alternativ till det högindustriella industrijordbruket som inte nämndes av ett enda parti i den stora tv-sända valdebatterna var mycket glädjande, strongt och inger hopp.
Clintons tal har tigits ihjäl mangrant i alla gammelmedier så vitt jag kan se. De blev väl chockade liksom en del av publiken för jag kan inte hitta ett enda citat av Clintons tal i lydmedia.
Det enda de fokuserar på är de högdjur som var där. Inte ett ord om innehållet i Clintons tal. Här kan du höra talet: http://www.eatforum.org/highlight/president-bill-clinton-on-obesity-diabetes-and-agriculture/
Rune Lanestrand