Bidrottningen sövs ner och våldtas

01 augusti 2013

Jag har sedan jag nyligen fick reda på att bidrottningar insemineras inte fått någon ro utan funderat över hur det hela går till. Det är mer upprörande, snuskigt och mer kränkande för vår viktigaste bundsförvant i naturen, än jag kunnat föreställa mig.

I stället för att fritt flyga ut och para sig med ett antal drönare skymfas drottningen på det nesligaste.

”Parningsakten” går till så att man först klämmer sädesceller ur drönare.
Därefter stoppar man drottningen med huvudet före ned i ett rör.Sedan petas de uppsamlade sädescellerna in i drottningens slida med en liten spruta. Under tiden är drottningen nedsövd med CO2.

Tack vare våra fantastiska forskare och professorer på lantbrukshögskolan, vilt påhejade av Sveriges Biodlares Riksförbund, staten och med stöd från EU går utvecklingen framåt. Så nu sker våldtäkten allt oftare med en maskin som går att köpa på nätet för 23350 kronor.
Rune Lanestrand


Vårvintertecken i bikupan

05 mars 2011

I torsdags, den 3 mars, var bina ute och rensflög. Efter den långa vintern hade de stort behov av att få rensa magen. Det är lika glädjande varje år att få uppleva binas första utflykt och se att de överlevt vintern. Genast börjar de städa och dra ut bin som dött naturligt under vintervilan.
Efter rensflygningen sluter de sig åter in i kupan i väntan på att naturen ska vakna och de första blommorna slå ut.
Skaffa bin då de är livsviktiga för pollineringen. De är utrotningshotade av det förgiftande industrijordbruket. Det går bra även om man bor i tätort. Bin odlas i dag även på tak i storstäder som New York och London. Det har visat sig att de många olika blommorna i stadens parker ger en väldigt god honung.
Slättjordbrukets destruktiva och miljöfientliga monokultur med giftbesprutade rapsfält och GMO-grödor som producerar sitt eget insektgift är en farligare miljö för bina än storstadens luftföroreningar.
Det är främst till storjordbruken EU:s bidrag till jordbruket går och som vi tvingas vara med och betala med våra skattepengar via Sveriges årliga avgift till unionen på ca 25 miljarder.
Rune Lanestrand
Upprop för bina


Biodlarna tar strid mot GMO-grödor

17 maj 2010

Hoppfullt att allt fler biodlare engagerar sig i kampen mot de farliga GMO-grödorna och den omfattande giftanvändningen i jordbruket.
Rapporter från främst USA visar på massdöd bland bin,fjärilar och humlor i spannmåls- och bomullsdistrikten, därför att det används så mycket växtgifter och allt fler GMO-grödor.
USA är störst i världen på GMO-bomull, den sk kallade Bt-bomullen, som dödar bin och insekter och även fåglar. Den uppgår till 80 procent av USA:s bomullsodling.
De största odlingarna med GMO-bomull ligger i Kalifornien och där är bidöden så omfattande att mandelodlingen håller på att slås ut. I Kalifornien skördas 60 procent av väldens samlade mandelskörd.
Desperat, för att lindra krisen och hjälpligt klara pollineringen tvingas man frakta runt bikupor, på långtradare, från mindre utsatta områden till områden där bina mer eller mindre gått under p g a av giftanvändningen inom det ”högeffektiva” industrijordbruket.
T o m i storstäderna klarar sig bina bättre än i de värsta jordbruksdistrikten. Bikupor på taken i städerna förekommer också här och där. Likaså klarar sig harar och vissa fågelarter bättre i stadens parker än i jordbruksbygder där giftsprutorna drar fram som värst.
Odlingen av GMO-grödor gör situationen ännu svårare. Därför att nästan alla GMO-grödor tagits fram för att tåla starkare växtgifter och/eller själva producerar ett insektsgift som dödar eller försvagar biet.
Biodlarna även i Sverige får allt större problem med plötslig bidöd, bin som inte hittar tillbaka till kupan och allt sämre övervintring. Upproret mot GMO-grödorna bland biodlarna som tagit sin början i Bohuslän och Småland sprids nu över landet.
Dessvärre har de inte sin egen organisation, SBR med sig. Sveriges Biodlares riksförbund är så nära lierat med LRF att SBR:s styrelse inte vågar ha en egen uppfattning. Utan fegt, med svansen mellan benen, ansluter sig till LRF:s uppfattning. Det innebär Ja till GMO-grödor vilket också är regeringens och jordbruksminister Eskil Erlandssons uppfattning.
Ett av världens största genteknikföretag, BASF, har tillsammans med LRF-företaget , Lantmännen, bl a samarbetat om två GMO-grödor. Potatisen Amflora och en vårraps. Båda innehåller som selektionsmarkör en antibiotikaresistent gen, nptII, som sprider sig i näringskedjan till både djur och människor. Och ökar på en redan omfattande resistens mot antibiotika.
GMO-rapsen ska dessutom tåla starkare växtgifter som drabbar bina.
Biodlare som vill kämpa för sina bin är tyvärr bakbundna genom SBR:s anknytning till jätten, LRF.
Allt fler biodlare inser därför att SBR måste lämna sitt samarbete med LRF eller själva ta ställning mot genmanipulerade grödor. För utan humlor och bin blir det ingen befruktning och heller ingen skörd.
Rune Lanestrand


Hyllning till biodlarna

23 februari 2010

Vill i dag hylla biodlarna som i det tysta kämpar med att hålla bin i en tid då bisamhällen drabbas av allt fler mystiska sjukdomar. Ett stort problem som sällan uppmärksammas i de stora medierna. Men dessa kämpar ger sig inte utan provar nya åtgärder mot olika sjukdomar och försöker komma underfund med varför allt fler samhällen drabbas av plötslig bidöd eller allt sämre klarar vintrarna.
Bin och biodlare är omistliga för naturen. Utan pollinering blir det inget att skörda. Ett exempel är USA där bina på de stora slättjordbruken mer eller mindre är utrotade p g a växtgifter och GMO-grödor. I Los Angeles-området håller frukt och mandelodlingen på att slås ut. 180 000 mandelodlare i LA-distriktet svarar för 80 procent av världens mandelodling. Priserna har redan börjat stiga p g av minskade skördar.
Det har gått så långt med bidöden i USA att man med långtradare flyttar bisamhällen och följer då med blomningstiden från söder till norr. Naturligtvis ohållbart i längden. Även de samhällena blir sjuka.

Vid sidan av allt arbete med att ta fram honung och bidra till pollinering måste biodlarna själva på alla sätt, utan någon vidare uppmärksamhet i medierna, värna sina bin som mår allt sämre.
Runtom i vårt avlånga land kämpar biodlarna på. Och jag vill särskilt peka på Sotenäs biodlareförening som förtvivlat försöker få jordbruksverket att, inse problemen, intressera sig och ta sitt ansvar för att stoppa GMO-grödor i Sverige. Jordbruksverket flyr undan och ger i stället alltfler tillstånd för försöksodling av GMO-grödor.
Biodlarna har så starka krafter emot sig eftersom jordbruksminister Eskil Erlandsson går hand i hand med Monsanto och den hänsynslösa bioteknikindustrin och vill ha kommersiell odling av GMO-grödor även i Sverige.
Försöksodlingar innebär att där odlas grödor som är förbjudna i hela Europa och annars inte får odlas heller i Sverige. GMO-grödor sprider genmanipulerade organismer till honung och pollen. Enligt livsmedelslagen får sådan honung eller pollen som innehåller genmanipulerade organismer inte säljas.

Nu vill Sotenäs biodlare få svar på vad som gäller. Men både Livsmedelsverket och Jordbruksverket glider undan och lägger ansvaret på biodlarna. De båda verken kan inte ens svara på om det finns GMO i honungen. Eller hur man ska undersöka det. Därför har Sotenäs biodlare vänt sig till Justitieombudsmannen för att få myndigheterna att ta sitt ansvar.
På alla sätt måste vi stödja biodlarna i sin kamp mot GMO, växtgifter och i deras krav på att myndigheterna och även jordbruksministern ska ta sitt ansvar.
Tyvärr får Sotenäs biodlare inte särskilt mycket hjälp av sin egen organisation Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). SBR är anslutet till LRF och har i stort instämt i LRF:s inställning som tillstyrker odling av GMO i Sverige. Ett stort svek naturligtvis som gör att lokala biodlarföreningar lämnar SBR eller kräver att SBR ska lämna LRF.
Skaffa mer kunskaper om bidöden och biodlarnas kamp för sina små vänner i detta svåra ämne som jag på intet sätt kunnat ge rättvisa utan här bara snuddat vid.
Vet mer gör Elisabeth Zetterlund, 0523-410 27, 0706-28 57 84 el www.sotenasbiodlarna.se

Rune Lanestrand

Läs gärna också:
ATL, Dålig beredskap för bidöd
Jordbruksverket, Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder
Jordbruksverket, Konferens om pollinering och bihälsa 26 november 2009
Illustrerad vetenskap, Bikollaps hotar grödorna, nr. 15/2007 s. 50-53

ATL, Biparasiter under lupp – Eva Forsgren på SLU har studerat fem av de parasiter som kan drabba det europeiska honungsbiet.
Här kan du ladda ner Eva Forsgrens avhandling som pdf (på engelska)


%d bloggare gillar detta: