Varför gör media så mycket reklam för extrema rörelser?

30 september 2017

Är etablerade medier helt blinda. I en månad har de gjort reklam för nazistdemonstrationen i Göteborg. Nästan dagligen visat deras emblem och banderoller i tv.
På samma sätt har press, radio, tv, med public service i täten också lyft fram våldsvänstern och på så sätt bäddat för kravaller i Göteborg i dag. Varför? Det tror jag många med mig frågar sig!

Rune Lanestrand