LRF-pampar får plåga djur?

02 november 2010

Anmälan av grisfabrikanten Lars Hultströms för brott mot djurskyddslagen följde ett känt mönster när det gäller pampar inom LRF och bondekooperationen. Först dras anmälan i långbänk och sedan avskrivs ärendet.
Hultströms var inte bara ledamot i LRF:s förbundsstyrelse utan också ledamot i styrelsen för Svenskt djurskydd och i Scans moderbolag HK Scan. Personer av hans kaliber har kontakterna. En av landets tyngsta inom bondekoopera-
tionen.
Dessa djurfabrikörer är inte bönder i vanlig mening utan agrara industrialister. En del av de logebröder som samlas på stadshotellens Frimurar- och Rotarymöten och lovar varandra lojalitet i alla väder.
Där träffar man både kronofogdar, domare och åklagare. Numera också alltfler höga politiker. Jag vet. Jag har deltagit som inbjuden.
En hederlig bonde hade satts dit direkt även för mycket mindre förseelse.
Många småbrukare har fått djurförbud bara för att den gamla lagården har haft lågt i taket eller att kobåsen varit 4 cm för korta. Att djuren varit välskötta har nitiska inspektörer inte tagit hänsyn till. De stora djurfabrikerna där djuren plågas systematiskt vågar man sig inte på.
Djurfabrikanterna har också en mäktig beskydare i Jordbruksverket och den nuvarande jordbruksminstern Eskil Erlandsson som gillar stordrift i alla dess former. Läs här om denna olycka till jordbruksminister.
Annars är sex med djur Eskil Erlandsson specialité.
Rune Lanestrand
svd svd svd