Midsommar

19 juni 2015

var en gång Fröjas,
fruktbarhetens högtid
Vad är den i dag?
Det är den tid på året då döden
sprutas mest på ängarna
Bönderna låter sina tunga traktorer
lägga ned vårsäden
och växtgiftet sprids med exakthet
som uträknats av giftbolagens
köpta agronomer
Överallt i havre, raps och vårvete
syns de breda traktorspåren
Överallt röjs gärningsmännen
Mest tänker jag på alla fågelungar
som matas med småkryp som först
dödats av Dow Chemical
Vi kan inte bara bekämpa kärnkraften
Vi måste också bekämpa hela
den moderna dödskulten.

Rune Lanestrand

(skrevs i juni 1977 på tåget på väg till en knuttimringskurs i Dalarna)


Löpareskogens ostar – finns inte maken till ens i Frankrike

28 januari 2015

De stora jättarna skakar då de som Arla har förbrukat sitt förtroende både bland konsumenter och mjölkbönder. Då händer det saker ute bland företagsamma lantisar.
Jag blir helt salig när jag läser om Lotta och Per-Inge Svenssons gårdsmejeri Löpareskogen.
”Det finns över 350 tusen mjölkkor i Sverige, drygt 40 av dem bor hos oss. Det är inte vilka kor som helst utan en ras som heter Fleckvieh. Våra mjölkkor får VIP-behandling. Vi ger dem extra fint hemmaproducerat grovfoder och vi sår ut örter i våra marker.
Örterna sköter vi om och varierar efter årstid. Fleckvieh är utmärkt duktiga på att producera ett särskilt fett i sin mjölk. Tack vare ”fettet” kan vi utveckla och skapa vår personliga och unika ostsmak. Fettet suger nämligen åt sig mineraler och andra smakämnen från örterna som i sin tur skänker karaktär åt osten.
Efter 30 år vet vi hur allt hänger samman. Vi vet när vi ska så ut våra örter, hur vi ska utfodra på vintern och hur vi skapar läckra ostar i vårt mejeri. Allt detta gör vi på några få hektar där det är inte är långt mellan ko, naturbetesmark, mejeri och bo. Det kallar vi för närproducerat.”
Detta är ett ostmejeri med en unikt ekologiskt genomtänkt idéologi som det finns all anledning att sprida kunskap om. Adress till Löpareskogens hemsida: http://www.lopareskogensgardsmejeri.se/

Rune Lanestrand