Skurkstaten Sverige

11 december 2013

Vart är mitt land på väg har jag länge undrat. Men det Uppdrag Granskning visade i kväll skakade mig mer än något annat. Det var långt värre än det jag fruktat skulle dölja sig bakom den offentliga scenen.
FRA ( Försvarets Radioanstalt) är en riktigt skum och odemokratisk inrättning det har jag förstått ända sedan jag fick reda på att Carl Bildt som malaj gjorde sin sin värnplikt där. Tydligen blev han redan då enrollerad som underrättelseman för USA.
Hans roll förklarar alla hans resor runt om i världen på uppdrag av USA och även farit som en kurir mellan Sverige och Vita Huset.
Jag är efter tidigare dryga 20 års krigsplacering inom Centrala Beredskapsnämnden för Psykologiskt Försvar ganska väl informerad om vår civila och militära beredskap beredskap. Men att FRA också hackar privata datorer och spionerar på svenska medborgare har jag inte ens i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig.
Under senare tid och under Carl Bildts tid som utrikesminister har Sverige mer och mer skämt ut sig internationellt och betraktas mer och mer som en skurkstat av de regeringar som lider under USA:s stövel.
Carl Bildt är en säkerhetsrisk. Det är mer än hög tid att han lämnar Arvfurstens Palats. Och att han häktas. Han är inget mindre än en simpel landsförrädare. Han har sålt ut Sveriges för en spottstyver.
Rune Lanestrand
dn dn


Ökad avlyssning i takt med att klyftorna växer

19 november 2013

Edward Snowden avslöjar att USA under en månad avlyssnade 33 miljoner mobilsamtal i Norge. Hans far Lonnie Snowden säger i en intervju i norska VG (Verdens Gang) att det kommer nya avslöjanden som berör de nordiska länderna.
Att USA:s avlyssning i Sverige skulle vara av mindre omfattning är inte troligt. Snarare tvärtom med tanke på det nära samarbetet Sverige har med det krigstokiga USA som lider av en manisk förföljelsemani.
Jag är t ex övertygad om att USA och Carl Bildt väl kände till Johan Persson och Martin Shibbyes planer på att ta sig in i Ogadenprovinsen.
I Sverige vill SÄPO nu kunna avlyssna telefonsamtal och läsa mail genom att helautomatiskt inhämta information via nätet. Förmodligen med regeringens goda minne och i skydd av den den hårt kritiserade FRA-lagen. Snart är vi mer övervakade än medborgarna i forna Östtyskland.
Nu vill regeringen och socialdemokraterna dessutom urholka vår unika offentlighets-princip. Detta tillsammans speglar en rädsla från den politiska eliten, i alla länder, som tilltar i takt med att avståndet mellan de styrande och folket växer. Räddast av alla är tydligen politikerna i Vita Huset.
Rune Lanestrand
dn svd svd svd


Sverige hjälper USA spionera

30 oktober 2013

Nu framkommer det att regeringen i Georgien avlyssnar medborgarnas mobiltelefoner och två svenska storföretag bidrar till att göra det möjligt. Ericsson har sålt ett GSM-nät till Telia Soneras dotterbolag Geocell som länkar mobiltrafiken till inrikesministeriet.
Med största säkerhet förs också uppgifter via Sverige avlyssningen vidare till Vita Huset.
USA och Ryssland kämpar båda ett hårt informationskrig för att få in Georgien under sina vingar.
När Obama besökte Stockholm skrev som bekant Sverige under en slags säkerhetspakt med USA.Troligen för att om möjligt kunna försvara avlyssningen när skandalen skulle bli känd.
Både Obama och Reinfeldt visste säkert redan då vad Edward Snowden hade i rockärmen och att han skulle släppa fler uppgifter om Sveriges samarbetet med NSA:s avlyssning av medborgarna i Europa.
Klyftan mellan svenska folkets rättsmedvetande och Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under Carl Bildt växer för varje nytt avslöjande. De senaste uppgifterna om hur Sverige spionerar åt både diktaturer i Öst och för USA förklarar varför Sverige la in sitt veto mot att diskutera USA:s avlyssning i EU.
Rune Lanestrand
svd svd svd svd


Carl Bildt förnedrar Sverige

06 juli 2013

Nu har väl ändå utrikesminister Carl Bildt gått för långt när han vill stoppa EU från att undersöka USA:s avlyssning på EU-högkvarteret i Bryssel.
I förra veckan publicerade den tyska dagstidningen Der Spiegel nya uppgifter från den amerikanske NSA-läckan Edward Snowden.
Väldigt lite om detta i lydmedia.
Enligt tidningen ska USA i hemlighet ha avlyssnat EU-kontor i såväl Bryssel som Washington DC samt bedrivit omfattande spionage mot Tyskland, Frankrike och en rad andra EU-länder. Det är bland annat dessa uppgifter som EU nu blir förhindrade att behandla i sina samtal med USA.
EU-kommissionen har sedan tidigare inlett ett arbete med att skapa två expertgrupper som tillsammans med USA var tänkta att granska NSA:s spionage mot EU:s medlemsländer och svara på rad frågor. Genom det svenska och brittiska vetot kommer nu även dessa expertgrupper att upplösas, skriver The Guardian.
USA har tydligen lyckats få full kontroll på Carl Bildt som förnedrar sig och sitt land när han kryper för USA. Hur länge ska Bildt ensam och egenmäktigt få styra den svenska utrikes-och säkerhetspolitiken inom Alliansen. Utan någon egentlig opposition och till stor skada för Sverige.
Rune Lanestrand
sr svd


Carl Bildt fruktar Schibbye och Persson

14 september 2012

Ju mer jag ser av hur Johan Persson och Martin Schibbye togs tillfånga tror jag att de var bevakade redan när de flög från Arlanda.
Carl Bildt visste att hans smutsiga inblandning i Lundin Oils folkmord i Ogaden var målet för journalisternas resa. Hittills hade han klarat sig tack vare lydmedias underdåniga och inställsamma granskning av både Lundinskandalen och hans kolonialt präglade utrikespolitik.
Jag tror att Carl Bildt använde alla tillgängliga resurser han som minister har tillgång till. Med hjälp av SÄPO och FRA-lagen kunde han inom lagens ram i detalj ta reda på vad hans främsta kritiker höll på. FRA-lagen är skräddarsydd för att utnyttjas av storbolag och höga politiker.
Så när Johan Persson och Martin Schibbye satte sin fot på afrikansk jord var de från första stund skuggade av den etiopiska underrättelsetjänsten som SÄPO har ett nära samarbete med. Liksom med USA och Israels.
Fällan var gillrad och det är nog bara en tillfällighet att Martin och Johan är i livet i dag. Något ”gick fel” i de den etiopiska regimens planering. Därefter gällde det att plåga dem så mycket som möjligt för att avskräcka andra journalister från att skildra vidrigheterna i Ogadenprovinsen och liknande nedtystade folkmord.
Jag är övertygad om att detta blir Carl Bildts svanesång när hans fula spel bakom kulisserna kommer i dagen. Både ifråga om Oljan i Ogaden och hur han agerat för att stoppa granskningen.
Det räcker med att det finns en enda rättrådig inom hela denna kedja som ledde fram till att Persson och Schibbye greps så är hans politiska bana slut. Finns det någon rättrådig på SÄPO som kan träda fram?
Carl Bildts karriär borde varit över för länge sedan om inte den mäktiga Bonnierpressen och de flesta gammelmedia hela tiden hållit honom om ryggen.
Rune Lanestrand
svd svd svd svd svd gp dn svd gp svd


Vem bestämmer vad SÄPO ska offentliggöra

11 november 2011

Att SÄPO skulle bli öppnare stämmer inte med verkligheten. När jag fick bekräftat att det fanns en akt på Riksarkivet och begärde att få se det som fanns i SÄPO-akten fick jag bara ett tiotal pressklipp. Svenska Dagbladet tycks vid den tiden vara SÄPO:s husorgan.
Klippen avslöjade obarmhärtigt vad SÄPO intresserat sig. Det var mitt engagemang mot Vietnamkriget, att jag var redaktör för boken Var står centern skriven av 10 ledande CUF-are. Att jag som landstingsman (c) i Stockholms län ansåg det fel att landstingsfullmäktige bjöd sig själv på julmiddag på Grand Hotell.
Mitt engagemang i Solidaritetskommittén för Island och Norge i fiskekriget mot England, bildande av ett lokalt parti som startades för att stoppa en storflygplats i Fyrstad. Ville ha snabbtåg i stället. Flygplatsen stoppades och nu kan vi åka x2000 från Vänersborg. Säpo intresserade sig också för mitt initiativ till Småbrukare i Väst – ett uppror mot LRF:s stordrifts, gift och kemikaliejordbruk.
Läser just i ATL att LRF ska ta SÄPO till hjälp för att stoppa djurvänner att filma och avslöja hur grisar plågas och dör i djurfabrikerna.
Jag ringde upp Lousie Cedervall Lindström som undertecknat följebrevet för att fråga vem som sekretessbedömt och beslutat om fortsatt hemligstämpel av övrigt material. Det är jag svarade Cedervall Lindström.
Beslutet kunde överklagas hos Riksarkivet. Jag överklagade förstås men har just fått avslag. Den här gången fanns också uppgift om vem som avslagit min begäran att få se alla handlingar i SÄPO-akten.
Det är två personer, arkivrådet Björn Asker och chefsjurist Efwa Westre Stövander. De meddelar också att beslutet får överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Vilket jag gjort.
Handläggningen reser flera intressanta frågor. Är de tre nämnda personerna på riksarkivet i själva verket anställda av SÄPO eller är de arkivanställda. Vilka kvalifikationer har dessa personer för att bedöma vad som kan lämnas ut eller inte.
Det känns som en oerhört seg byråkrati där inget motiveras och man känner sig mer eller mindre rättslös.
Det ska bli intressant att se vad Kammarrätten kommer fram till och vilka som sitter där för att avgöra vad som kan lämnas ut. Finns det nämndemän med eller enbart jurister? Kan man räkna med oväld i Kammarrätten?
När det nu finns en majoritet i riksdagen för att det hemliga Stasiarkivet ska offentliggöras borde man samtidigt kräva att SÄPO:s övriga arkiv också öppnas. De är fortfarande i praktiken lika hemliga som Stasiarkivet.
I höstbudgeten äskar Beatrice Ask ytterligare 85 miljoner till SÄPO. Är det för att följa upp FRA-lagen som innebär att vi i Sverige är lika övervakade som människorna i de forna öststaterna. Det räcker inte för partiledarutmanaren Mats Odell som vill ha ett svenskt FBI också.
Har i dagarna fått det slutliga avslaget på mina överklagningar. Högsta instansen, Förvaltningsöverdomstolen har avslagit min begäran att få läsa de handlingar som rör min person hos SÄPO.
Rune Lanestrand
dn dn expr dn dn svd
dn expr dn gp sr


Frihet – inget för Nya moderaterna?

09 december 2010

Den frihetlighet som Gösta Bohman stod för inom moderaterna är ett minne blott. Det framgår mer och mer genom det som nu kommer fram när Wikleaks lyfter på förlåten.
Det var Sveriges goda rykte med högt till tak, pressfrihet och meddelarskydd som gjorde att Julian Assange först valde Sverige som sin bas.
Nu har han bittert fått erfara att de Nya moderaterna är ett ganska fegt statsbärande parti, som lever gott på partistöd, höga arvoden och som skåpat ut friheten samtidigt som man identifierar sig mer med staten än med den enskilda människan.
Bohman, som jag gillade, torde vända sig i sin grav när de Nya moderaterna glömt friheten, stödde FRA-lagen och samtidigt tagit över flera av de sämsta dragen inom Socialdemokraterna. T ex låta den redan orimligt stora partipolitiska sfären ges ännu mer skattepengar.
Det är inte så lite humor när den rödgröna oppositionen tillsammans med SD tvingar de Nya moderaterna att spara på ett område som m alltid kritiserat och tidigare velat spara på.
Rune Lanestrand
svd gp dn svt expr ab gp svt dn svd