LRF viker sig för GMO-industrin

15 januari 2014

”Dags att ompröva GMO-friheten”skriver LRF:s vice ordförande Thomas Magnusson i en debattartikel i LAND. Han ser inga nackdelar med att odla GMO-grödor eller använda genmanipulerat foder till djuren.
Detta är ett fullkomligt dråpslag mot den hittillsvarande svenska linjen om LRF får med sig de branscher som har ingått en överenskommelse med GMO-förbud vid produktion av fläsk, nötkött, matfågel, ägg och mjölk.
Tyvärr är jag inte helt överraskad. LRF Ungdom vars ledare både Timbro och Mc Donald har utbildat(läs hjärntvättat) har sedan ett par år tagit ställning för GMO och motionerat till LRF_stämman om ett slopat GMO-förbud.
LRF är inte på minsta sätt representativ för jordbruket och landsbygden då styrelsen med några få undantag består av godsägare med stora djurfabriker och spannmålsodling på arealer som varierar från Magnussons 150 hektar åker till Carl Wachtmeisters 566 hektar och drygt drygt 1000 (ettusen)hektar skog. Medelarealen åker i Sverige är 40 hektar. För skog 40.
Det är landsbygdens överklass som styr LRF i dag. Precis som alla andra gamla folkrörelser som bildat av solidaritet av småfolket har dessa inget som helst inflytande längre. Nu är det de som köper upp gårdar,avfolkar, spekulerar i fastigheter, aktier och fullkomligt struntar i att landsbygden avfolkas som har makten och kanalerna in till riksdag, regering och myndigheter.
Det är också detta kapitalstarka skikt som är mycket mer direktörer än bönder som är representerat i EU och i internationella bondeorganisationer. Thomas Magnusson är t ex vice ordförande i den europeiska jordbrukskooperativens intresseorganisation, Cogeca. Inte konstigt att 80 procent av EU:s miljardbidrag till jordbruket går till de största jordägarna.
LRF Ungdom är helt blinda för miljön och farorna med GMO. De driver på LRF för att säga ja till GMO. Nu håller de på att lyckas. Då är det bara alla vi som vill ha GMO-fria livsmedel som tillsammans med den majoritet bönder som är emot GMO i foder och i odling som kan sätta stopp för Monsanto och Co.
Rune Lanestrand


Globaliseringen leder till utsugning och elände

07 september 2011

Kerstin, du ger i din kommentar en dyster men helt realistisk bild av vad globaliseringen leder till. Samtidigt som du säkert skriver för att väcka folk så fler förstår vart vi är på väg. Det är samma ambition som jag har med mitt skrivande.
För små och fattiga länder utgör globaliseringen utan tvekan ett stort hot. Inte minst de stora biltillverkarna gynnas. SAAB:s öde delas redan av många företag inom tillverkningsindustrin. Och det är bara början. Var så säker. Samma inom den agrokemiska industrin med jättar som Monsanto, BASF m fl.
Genom globaliseringen kan dessa företag effektivt sprida sina giftiga kemikalier och farliga GMO-grödor. Utan globaliseringen hade inte de kriminella bankdirektörerna i Lehman Brothers kunnat sätta hela världsekonomin i gungning. Landgrabbing där stater och multinatiomnella företag köper upp den bördigaste jorden i fattigare länder är också ett resultat av globaliseringen som prisas av den politiska eliten. En elit som har gått totalt vilse och nu inte vet hur de ska kunna stoppa eländet.
De fattiga svarar på utsugningen och förtrycket med kapningar, sjöröveri, terrorattacker och självmordsbombare som är deras vapen.
Samtidigt som folkvandringen i globaliseringens spår skapar militanta ytterlighetsgrupper i länder med stor invandring.

Jag tror inte att du en sekund anser att vi ska ”vänja oss” utan ett sätt att provocera till ökad medvetenhet om globaliseringens negativa följder. Samtidigt som det du skriver är precis vad som hänt de länder som motsatt sig USA och västmakternas plundring av deras naturresurser. Nu tar också Kina efter.
Även vårt materiella välstånd, vår vulgärkonsumtion vilar på stöld av råvaror i fattiga undertryckta länder och billiga importvaror från länder med slavliknande arbetsförhållande som i t ex Kina.
En bild kommer ofta till mig. I samband med att jag organiserade Nordiska miljölägret på Hven och Barsebäcksmarchen 1976 ringde en konstnär från Västergötland och undrade om han fick ställa ut några tavlor i samband med de båda arrangemangen.
Den ena tavlan var så hemsk. Den har etsat sig fast på näthinnan. Ur ett gruvhål i Ranstadtrakten kom arbetare upp med en klump radioaktivt berg på axlarna. Runt öppningen stod soldater, med kpistar, från en främmande armé.
Jag ångrar än i dag att jag inte köpte tavlan. Känner någon till var den finns. Kanske på något museum. Nu är den mer aktuell än någonsin.
Rune Lanestrand
svd gp gp dn gt expr gp svd svt gp svd expr dn dn expr gp gp svt svt expr expr dn dn gp svd svt ab


Statlig borgen för SAAB utan valår?

27 januari 2010

Hur mycket man än önskar att krisen ska vara över för Saab och att de anställda får behålla sina jobb finns det allvarliga frågetecken. Jag har tyvärr svårt att känna den entusiasm som jag vill känna och som de flesta medierna ger uttryck för just nu.
Året är 1998. SAAB:s vd Peter Augustsson har inbjudit Vänersborgs kommunledning till ett möte för att diskutera ett förenklat och smidigt markförfarande då Saab vill expandera på mark som låg både i Trollhättan och Vänersborgs kommun. Han ville bara prata med en kommun och då den största expansionen skulle ske i Vänersborgs kommun var vi där.
Från kommunstyrelsens presidium deltog kommunalrådet Sven-Ingvar Eriksson, kommundirektör Pär Cederqvist och jag. Vi gick självfallet Saab till mötes då bilfabriken på Stallbacka då som nu är lika viktig för Vänersborg som Trollhättan. Ja även för Uddevalla och flera kommuner i Dalsland.
En nedläggning av Saab är inget mindre än en katastrof för hela bygden. Inte minst kommunernas ekonomi.
Peter Augustsson såg då mycket ljust på Saabs framtid. Flera nya bilmodeller skulle lanseras och det såg väldigt bra ut ansåg han. Vid den efterföljande lunchen frågade jag hur han bedömde GM:s vilja att fortsätta skjuta till ett par tre miljarder varje år.
–Om ett eller högst två år är de röda siffrorna borta i boksluten svarade Peter Augustsson mycket optimistiskt.
I mars 2005 fick Peter Augustsson silkesnöret av GM på grund av de årliga miljardförlusterna och dåvarande klubbordförande på Saab, Lars R Johansson, säger i en kommentar i Svenska Dagbladet att ”Augustsson har misslyckats och att hans beslut är logiskt med tanke på de stora förlusterna som bolaget drabbats av”.
Ska jag var riktigt ärlig; hade staten gått i borgen för det lättviktiga Spykers Car om det inte hade varit valår?
Och det var nog kanske också med tanke på en något ökad chans till ett liv, över fyra procent-spärren, efter höstens val som centerledaren Maud Olofsson såg så glad ut på regeringen presskonferens i Rosenbad.
Rune Lanestrand