Första gången helt överens med Göran Persson

22 september 2014

när han i gårdagens Agenda slog fast att valet var en rejäl örfil åt Stockholmsdominansen i politiken. Och den förödande trianguleringen som moderaterna började med och som sedan s tog efter.
Persson tipsade samtidigt s-ledaren om hur han skulle domptera miljöpartiet. -Ta förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Det är bara för Löfven att be miljöpartiet gå till riksdagen och komma tillbaka med en majoritet för de förslagen. Ja det var intressant att höra den gamla räven avslöja de knep han själv använt. Hur maktfullkomligt han behandlade sina samarbetspartner.
Kristallklart blottlade han miljöpartiets dilemma att få igenom sin politik i en koalition med socialdemokraterna. Ett miljöparti som bara behövde en lätt rysk kränkning i Östersjön för att gå ifrån sitt viktiga vallöfte om att skära ned på försvaret. Ministerposterna hägrar!
Sverigedemokraternas stora framgång ansåg Göran Persson främst bero på att de övriga partierna inte bryr sig om landet utanför storstäderna.
Rune Lanestrand
dn dn dn


Har LO köpt ordförandeskapet åt Löfven

26 januari 2012

Stefan Löfven till ny ordförande för socialdemokraterna är väl ändå inte möjligt. En person som aldrig tagit ordet miljö i sin mun och som är den mest hängivna anhängaren av mer kärnkraft. Trots att Sverige redan har mest i kärnkraft världen räknat per capita. Har VU bestämt sig för att utradera partiet när man nu riskerar att avsättas?
Har LO, om Löfven får bli ordförande, lovat att ersätta det stora tappet av partistöd så nomenklaturan på bl a Sveavägen kan sitta kvar i orubbat bo? Det skulle i så falla vara den enda rimliga förklaringen till att nominera en så politiskt begränsad person.
Göran Persson och hans svarta gäng har visat vem som styr bakom kulisserna medan Alliansen samlas i kanslihuset och skålar i champagne. Det dröjde heller inte ens en hel dag förrän kungamakaren Persson fick igenom sitt krav om anslutning till Europakten. Till att börja med i form av ett ja till förhandlingar om pakten.
Rune Lanestrand
svd dn svt gp dn svd expr gp svd dn sr svt


Utvisningen av svenskegyptierna är en oerhörd skam för Sverige

06 oktober 2011

Jag tvingade mig att se Uppdrag gransknings program om utvisningen av av Mohammed Al Zery och Ahmed Agiza. Det var plågsamt. Nästan olidligt.
Behandlingen de utsattes för i egyptiska tortyrkammare är hemsk. De berättar att de fick elchocker riktade mot genitalierna. Slogs med påkar och hängdes från taket i fötterna.
Jag känner stor skam över att de styrande i vårt land kunde medverka till att två svenska medborgare kunde utlämnas för att misshandlas i Hosni Mubaraks ökända fängelsehålor.
Här ställde Sverige upp för den ökände diktatorn Mubarak och angav personer som i dag efter revolutionen i Egypten prisas som hjältar. Aldrig någonsin har Sverige och västmakternas hycklande utrikespolitik blivit så obarmhärtigt avslöjat.
Hur kunde dåvarande utrikesminister Anna Lindh och statsminister Göran Persson, och justitieminister Thomas Bodström ge sitt medgivande till detta. De högst ansvariga. Men tydligen hade Sveriges och Anna Lindhs nyvunna populäritet i Washington och de kärvänliga kindpussarna med USA:s utrikesminister Colin Powell detta orimligt höga pris. Ett pris som dragit Sveriges humanitära anseende djupt i smutsen.
Hur kunde folk från SÄPO och polisen stillatigande se på när CIA-agenter redan på Bromma flygplats började misshandla de båda männen? Det SÄPO som som varit så nitiska att övervaka oss som har kritiserat USA:s våldsamma utrikespolitik.
Jag har själv kunnat konstatera att SÅPO parallellt med sitt intima samarbete med CIA spionerat på på oss som fredligt demonstrerat och kritiserat på USA:s krigspolitik.
Ja, frågorna är många. Och kan inte politikerna utreda och tvätta denna byk kan Sveriges anseende inte upprättas bland människorättskämpar runt om i världen. Tillsätt en kommission som inte består av politiker utan av kända och respekterade svenskar.
Vad visste oppositionen är en viktig fråga att få svar på.
En eloge till de journalister i TV 4 som först avslöjande den politiska kidnappningen och till Uppdrag granskning för det uppföljande programmet som sändes i går kväll. Se programmet här.
Rune Lanestrand
sr ab svd dn


Jag gillar Österberg

16 november 2010

Det är inte precis några kioskvältare som på löpande band föreslås till Mona Sahlins efterträdare.
Utan glimten i ögat för man fram Per Nuder, Wanja Lundby – Wedin, Thomas Bodström, Stefan Löfvén , Thomas Östros, Ulrika Messing, Anders Lago, Mikael Damberg, Anneli Hulthén, Jan Nygren, Ylva Johansson, Urban Ahlin, Niklas Nordström med flera.
T o m Göran Persson framfördes av en mäktig fackboss i Göteborg. Tala om förnyelse. Delar av socialdemokratin tycks i likhet med vissa politiska kommentatorer sakna både humor och känsla för vad som rör sig i folket.
Skogsmannen Sven – Erik Österberg som kan hantera en kvistyxa, (bra att hugga bort torra grenar med) som kan se skillnad på en gran och en tall, på en lind och en alm, är den ende av de föreslagna som jag skulle vilja köpa en begagnad motorsåg av.
Med andra ord, ger Sven – Erik Österberg ett rejält intryck, och i motsats till de flesta ovan nämnda ler han inte inställsamt så fort kameran går. Det inger förtroende.
Den påfrestande ”solligan” leds av den ständigt leende Lundby-Wedin. Inom Alliansen intar Maud Olofsson tätpositionen tätt följd av Cecilia Malmström.
Rune Lanestrand
svd expr svd gp gp svt dn dn svd


Riksdagsfråga om Bergsstaten och Shells provborrning i Skåne

15 juli 2010

Aktionsgruppen Heaven or sHell, som vill stoppa provborrning och utvinning av gas i Skåne har skickat nedanstående viktiga meddelande.
Det är bra att även södra Sverige nu får känna på hur de utsatta kommunerna i norra Sverige har det när provborrarna bara tränger sig fram utan hänsyn till lokalbefolkningen eller kommunerna. Det är ytterst positivt att frågan om hur urvattnat det kommunala självstyret är och att det från flera håll kommer upp på riksdagens bord.

”I en skriftlig fråga till näringsminister Maud Olofsson (c) skriver Göran Persson i Simrishamn (s) bland annat följande:
På olika ställen i landet har företag fått tillstånd att provborra efter mineraler eller naturgas. I Skåne har till exempel Shell fått tillstånd att provborra efter naturgas i Sjöbo kommun.
Utvecklingen är oroande då nästa steg kan vara en fullskalig utvinning av gas eller mineraler. Det leder till oro och protester bland ortsbefolkningen, som oroas över sin hembygds framtid, den allmänna tillgången till värdefull natur och miljö, konsekvenser för vattenförsörjning med mera.
Mot den bakgrunden bör Bergsstatens arbetsuppgifter och befogenheter ses över i syfte att öka befogenheterna i tillståndsgivningen för regionala myndigheter som bättre känner förhållandena i den lokala miljön och dess befolkning.”
Frågan till näringsministern är därför:
Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler?

Svar på den skriftliga frågan väntas inom någon eller några dagar.”

Efter Maud Olofssons kappvändning från motstånd till kärnkraft till ja för nya atomkraftverk så kan man fråga sig vad svaret blir. Oavsett svaret är det ytterst viktigt att frågan tagits upp av både enskilda moderata riksdagsmän och nu även en socialdemokrat tar upp frågan i riksdagen. Sven Bergström (c) har tidigare utan framgång tagit upp frågan i kammaren.
Det kan nämnas att det var Fälldinregeringen som på 70-talet ändrade minerallagen och gav fritt fram för utländska företag att exploatera våra svenska naturtillgångar. Det var den regering som jag som aktiv centerpartist och kärnkraftsmotståndare medverkade till. Torbjörn Fälldin svek som bekant sitt löfte och startade nya reaktorer. Jag känner fortfarande stor olust över min medverkan. Jag känner fortfarande en skam över partiets löftesbrott. En skam som jag säkert delar med tusentals före detta centerpartister.
Rune Lanestrand
Publ 1:a gången den 24-2-10. En oerhört viktig fråga som även kan påverka möjligheten att stoppa uranbrytning i Sverige. Så bra att Gustav Fridolin tar upp detta. Han är bra Gustav.
DNFler bloggar om uranbrytning


Carl Bildt med sina smutsiga och giriga oljefingrar i Lundin Petroleum och i rysk energi bör granskas

04 februari 2010

Uppgifter om att Sovjet dumpat radioaktivt avfall i Östersjön kunde hållas hemligt tack vare överhetens urgamla tradition att hålla det verkligt viktiga hemligt för folket. Det lyckades ända tills Jan Josefsson och Uppdrag granskning fick tipset och tog tag i denna dubbla skandal
För lika stor skandal som det är att Sovjet dumpat avfall i Östersjön lika stor skandal är det att regeringen med dåvarande utrikesminister Anna Lind och statsminister Göran Persson tystade ned denna ytterst miljöfarliga dumpning.
Vad visste Jan Eliasson som tillsammans med en drös höga UD – och regeringstjänstemän helt plötsligt drabbats av total minnesförlust.
Carl Bildt med sina smutsiga och giriga oljefingrar i Lundin Petroleum (tid. Lundin Oil) och i rysk energi bör också granskas ingående. Till att börja med i konstitutionsutskottet.

Läs mer i Kerstin Lundells bok Affärer i blod och olja

Till bilden hör att Bildt var nära vän med chefen för den s k Inhämtningen, den hemliga avdelningen HSI vid Säpo, Bertil Lundin som informerade regeringen.
Troligen är det radioaktivt avfall och kemiska vapen som dumpats och måste bärgas då Östersjön redan är det mest radioaktiva havet i hela världen.
Efter mer än 20 års krigsplacering i Beredskapsnämnden för Psykologiskt Försvar är jag inte särskilt förvånad över hemlighetsmakeriet. Det är så mycket som det högsta skiktet i samhället inte anser att det svenska folket tål att höra.
Inte ens riksdagen, inte ens hela regeringen blir alltid informerad av den osynliga svarta makten bakom kulisserna, på högsta nivå. Där ordnar och mer eller mindre hemliga sunkiga sällskap som Frimurarna spelar en icke obetydlig roll.
Detta osunda politiska hemlighetsmakeri, för att rädda vissa högdjur, är en lika sjuk som viktig ingrediens i den svenska modellen som krackelerar allt mer i takt med att överhetens fiffel kommer i dagen.
Rune Lanestrand
Gå gärna in och lyssna på min kampanjvisa för en annan av mina politiska ”favoriter” folkpartisten Marit Paulsen, på http://www.youtube.com/watch?v=Ashck_1JiGA


%d bloggare gillar detta: