Advokat Claes Borgström bör granskas av en oberoende kommission

14 april 2010

Knappast något rättsfall har som rättegångarna mot ”massmördaren” Thomas Quick väckt så många frågor om hur svenskt rättsväsende egentligen fungerar. Den granskning som Hannes Råstam gjort i Dokument inifrån riktar också blickarna mot försvaret, som enligt min uppfattning brustit i sin uppgift.
Quicks advokat är Claes Borgström. Troligen tack vare sin höga politiska position som bl a tidigare JÄMO har han hittills lyckats slippa en välförtjänt granskning. Men nu går det inte längre utan en genomlysning måste till.
Borgström förstår nu att både hans karriär som politiker och advokat står på spel. Och i ett brev till Sveriges advokatsamfund skriver han nu och ber om granskning av hur han skött försvaret av Quick. Men hur ångerfull eller självkritisk är advokat Borgström när han avslutar sitt brev till advokatsamfundet med följande rader;
”Om advokatsamfundet har uppfattningen att beskyllningarna är uppenbart ogrundade krävs ingen utredning. I sådant fall har det samma allmänintresse att advokatsamfundet på lämpligt sätt informerar om att det inte finns några sakliga skäl till att inleda ett disciplinärt förfarande.” DN 14/4-10

Att bringa reda i Sveriges värsta rättsröteaffär ska naturligtvis inte läggas på advokatsamfundet som borde reagerat för länge sedan. Frimureriet inom advokatsamfundet och bland advokaterna är sedan länge ett lika obehagligt som känt faktum.
Både riksåklagare Christer van der Kwast och advokat Claes Borgström som tillsammans med en fnoskig psykiatriker har huvudansvaret för alla konstigheter som Råstam drog fram i ljuset ska naturligtvis granskas av en helt oberoende kommission. Bestående av personer med integritet och väldokumenterad rättskänsla.
En lämplig ordförande vore översten Bo Pellnäs.
Rune Lanestrand
svd sr