Friare bin kan minska bidöden

11 november 2013

Har på Nyttorp försökt att hålla bin så naturligt som möjligt där de själva fått bygga vaxkakorna men i ramar. Det har varit problem för de har byggt ihop och fyllt hela lådan med vax så det har varit svårt att skörda och hålla koll på samhället.
I fredags kom tidningen Åter där det, till min stora glädje, fanns en utförlig artikel om biodling på ett hållbart sätt. Innan den nuvarande snart hundra år ”gamla” metoden infördes med ramar, färdig vaxkakor och under senare tid också ensidig hård avel med drottningodling och inseminering som utan tvekan har försvagat bina.
Den nygamla kupan är konstruerad så som bina ursprungligen och fortfarande fritt bygger i ihålig träd. Påminner om de gamla halmkuporna som forskarna förkastade. Bina får naturligtvis svärma och blir på så sätt genetisk starkare och friskare.
Högst upp i kupan ligger löstagbara lister som bina bygger honungskakorna på och som bara kan lyftas upp när man vill skatta samhället eller kolla bina. I stället för socker som försvagar bina får de behålla mera honung som vinterfoder som i motsats till socker innehåller alla de näringsämnen bina behöver.
I denna fiffiga kupa kan bina bygga på samma sätt som de gjort i tusentals år innan agronomerna och forskarna på lantbrukshögskolan Ultuna omyndigförklarade bina och betraktade dem som ynkliga varelser som inte vet sitt eget bästa och måste hjälpas på alla sätt.
I Åter finns också ritning på en sådan kupa som blir mitt snickarprojekt i vinter, var så säker. Den ska jag visa bitillsynings-mannen som för ett tiotal år sedan kritiserade mig för att jag lät bina bygga fritt och inte hade färdiga ramar med vax i mina två kupor.
Tidningen Åter är ett ”forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden”. Redaktör är inspiratören Petter Bergström i Gudhem. Petter med hustru Camilla är ett oslagbart odlar- och nybyggarpar.
Jag brukar inte rekommendera någon att prenumerera på tidningar. Men det gör jag gärna när det gäller Åter. Adressen är ater@alternativ.nu Det här numret innehåller som vanligt fina odlingstips och bl a en artikel om hur man odlar kryddväxter.
Rune Lanestrand


Jordbruksverket sprider förbjuden GMO till honung

01 februari 2010

Fick detta e-brev från biodlaren Daphne Tufvesson som visar att Jordbruksverket inte tar något som helst ansvar för de försöksodlingar med GMO-grödor som de så lättsinnigt godkänner:
”Vi anser att en biodlare inte kan ansvara för vad bina gör och en inblandning är oavsiktlig”
Vilket oansvarligt uttalande av Jordbruksverket. De vet mycket väl att, oavsett om vi biodlare har ansvar för vad våra bin gör, måste vi följa livsmedelslagen. Där står det tydligt bl.a. att livsmedel inte får innehålla spår av GMO som inte är godkänt som livsmedel inom EU.
Just nu är SJV (Statens Jordbruksverk) igång att ge tillstånd till GMO fältförsök för GMO-grödor som inte är godkända som människoföda – t.ex. potatis för industriell stärkelse, raps för industriell olja, asp, m.m. I dessa försök görs inte ens något försök att spåra pollens förflyttning utanför fältets gränser. SJV har sagt till oss biodlare att deras ansvar för fältförsök slutar vid fältets gräns.
Om spår av pollen från dessa växter kommer in i honung är det olagligt för oss biodlare att sälja den. Vi har försökt få information om var vi kan få tag på tester så vi kan göra egna prover men ingen kan svara.
Odling av GMO i Sverige är en mycket allvarlig försämring av biodlarnas villkor och det borde SJV erkänna och agera på ett ansvarsfullt sätt.
Tills idag har GMO mest varit till gagn för stora företag och forskare som har tagit patent på dessa GMO. Det saknas oberoende forskning om deras långsiktiga hälso- och miljörisker. När de är utsläppta i naturen kan man inte återkalla dom. Här bör försiktighets principen gälla.
Daphne Thuvesson
biodlare

Se även tidigare inlägg om Jordbruksverket som sitter i Monsantos knä.


%d bloggare gillar detta: