När ska Göran Johansson träda fram

13 maj 2010

Många med mig väntar säkert på att Göran Johansson ska träda fram och berätta hur det var möjligt att det under hans mångåriga, stränga, regemente kunde fortgå så mycket mygel, vänskapskorruption och även misstänkta olagligheter inom stadens förvaltning.
Intrycket av Göran Johansson, som jag fick vid vårt första möte, inom Västra Götalands – regionen sitter kvar. Jag minns så väl den gången vi skulle förhandla.
Det var efter det första valet till regionfullmäktige. Sjukvårdspartiet hade mot alla odds tagit sig in i regionfullmäktige. Till detta bidrog inte minst den s k skrotkasse – skandalen, om någon minns den. Dessutom ville de stora partierna lägga ned rehab i Vänersborg. I min egen hemkommun, Vänersborg, röstade 33 procent på Sjukvårdspartiet. Sjukvårdspartiet var med sina 6 mandat vågmästare. Socialdemokraterna som troligen räknat med att få egen majoritet var förtvivlade och ville till varje pris ta makten i regionen.
De satt i krismöte i Vänersborg och ringde mig sent på kvällen. Roland Andersson och Lars Johansson, i dag riksdagsman för Göteborg, bad att få komma ut till Nyttorp för att förhandla mitt i natten. Det brann i knutarna nästa dag skulle regionfullmäktige sammanträda.
Nästa morgon skulle jag få träffa Göran Johansson. I ett rum med bara de allra närmaste medarbetarna tog han emot mig och min politiske sekreterare Jan-Olof Gustafsson.
GJ var väldigt gemytlig men jag fick en obehaglig känsla att bakom tomtemasken döljde sig en närmast despotisk politiker som inte var särskilt demokratiskt lagd. Vi kom inte överens. Varför, ska jag återkomma till.
Vi bildade en majoritet med de borgerliga och med den då politiska oerfarna Cecilia Widegren som ordförande och från Göteborg ingick bl a Jan Hallberg som jag genast fick bra kontakt. Han har fin humor. Men vi hade olika syn på centralisering contra decentralisering. Jan är centralist och ville ha regionens hela administration till Göteborg. Och han har till stor del lyckats med hjälp av Göran Johansson som också är en stark centralist.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: