Den välbesprutade jordgubben

16 juni 2015

Lagom till jordgubbssäsongen kommer Jordbruksverkets broschyr ”Växtskyddsmedel 2015 Bär.” En ren propaganda för växtgifter som lika gärna kunde vara utgiven av gifttillverkare som Monsanto, Basf, Dow, Gullviks och Syngenta.

Sammanlagt rekommenderas 14 svampmedel, 9 mot insekter, 11 mot kvalster och 10 ogräsmedel. Sammanlagt 44 olika preparat varav bara 10 är biologiska och får användas i ekologisk jordgubbsodling. De flesta är höggradigt giftiga. De dödar bin, humlor och även fiskar när gifterna vid häftiga regn läcker ut i vattendrag. Flera är cancerframkallande. Det är denna cocktail som de flesta stora jordgubbsodlarna bjuder ill mar.idsomm

Hur lite kunskap det finns om de hälsofarliga besprutade jordgubbarna framkom tydligt när de ytliga programledarna Jenny Strömstedt och Peter Jihde i tv4:as Nyhetsmorgon testade jordgubbar. Programledarna som skulle vara smakråd visade sig inte ens ha en aning om att det finns olika sorters jordgubbar. Inte hade de heller minsta susning om att de flesta är hårt besprutade. Den frågan togs överhuvud taget inte upp av kanalens mästerkock Mischa Billing.

Jordbruksverket, som inte bara gör reklam för gifterna förefaller vara helt i händerna på växtgiftbolagen, förvirrar ytterligare genom att ta prover på om jordgubbarna är svenska eller importerade. Hade de folkhälsan i fokus skulle de naturligtvis ta prover på hur mycket restgifter det finns i jordgubbar. Oavsett var de odlas.

Livsmedelsverket ser mellan fingrarna och sätter gränsvärden som passar tillverkarna. De tester verket gjort på jordgubbar visade att inte mindre än 83 procent av all prover innehöll restgifter. I något prov upp till tio olika preparat, varav flera cancerframkallande.  Samtidigt som verket sin vana trogen påpekar att gifterna inte når upp till deras godtyckligt satta gränsvärden.

Var rädd om hälsan och allt levande. Köp ekologiskt odlade jordgubbar. I takt med att allmänheten i motsats till myndigheterna blir mer skeptiska till gift- och kemijordbruket ökar efterfrågan på ekologiskt. Därmed ökar också antalet ekologiska odlare för varje år. På Kravs hemsida finns förteckning över ekologiska jordgubbsodlare i hela landet.

Glad midsommar med giftfria gubbar!

Rune Lanestrand

F d redaktör för Småbrukaren


”Margarinreklam” som gick hem.

08 december 2014

Tänk redan 1977.  Kul och genial. Här finns så mycket komprimerat. Föraktet för landsbygdens folk, för det enkla, okonstlade och övermodet från staden/industrin som vi som växt upp på landsbygden har fått uppleva.
Det var väl vid samma tidpunkt som de köpta vita rockarna på Livsmedelsverket satte in sin kanonad av reklam för margarinet. Och som fortfarande pågår.
Experter som sedan visat sig var kopplade till den fullkomligt samvetslösa margarinindustrin och som sålt både sin själ och människor hälsa för höga löner och feta konsultarvoden. 
Rune Lanestrand


Riskkapitalister vill tjäna pengar på sämre mat

30 april 2013

Läser i svd att riskkapitalister som hittils mest huserat inom IT och i Silicon Valley nu ska satsa på livsmedel. Inte för att höja kvalitén utan för att tjäna pengar på mer syntetiskt framtagna produkter.
– Det är inte ”Frankenstein-mat”. Vi är försiktiga med att få det att låta som nåt slags vetenskapligt experiment, men det handlar om teknologi (läs genmanipulerade grödor och livsmedel) säger Samir Kaul vars bolag har satsat pengar i ett flertal nystartade företag inom livsmedelsindustrin.
Bland de andra investerarna i Silicon Valley som gjort samma sak finns många väletablerade namn och även Hollywoodkändisar som Matt Damon och företagsledare som Bill Gates har följt riskkapitalisternas exempel.
– Konsumenter är intresserade av produkter som ger sofistikerade upplevelser i snygga förpackningar, vilket vi har sett hända på webben och med produkter som Iphone. Nu ser vi det hända med mat och dryck, säger Tony Conrad, en annan riskapitalist och partner på True Ventures, till NY Times.
Ja, nu gäller det verkligen att se upp, upplysa och bilda opinion. Kapitalismens avskum, de globala riskkapitalisterna, förstör allt de rör vid; friskolor, vård, omsorg, kortsiktiga industriköp och nu också vårt dagliga bröd som redan består av allt för mycket processade, onaturliga och cancerframkallande ämnen.
Rune Lanestrand


Höga halter cesium i svenska vildsvin

07 oktober 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som hittills visat lite intresse av att informera om hur det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl har utvecklats har nu tagit prov på vildsvinsskött som visar på höga halter cesium på flera platser i Sverige.
Av 24 prov visade 6 över gränsvärdet Det är tre prov i Västmanland och tre i Uppsala län. Det mest skrämmande är att högsta halten cesium uppmätts i trakten kring Västerås som låg i utkanten av nedfallsplatserna från Tjernobyl.
En fyra år gammal sugga som sköts i Västerås kommun innehöll inte mindre än 4 860 becquerel vilket är 3 ggr högre än gränsvärdet på 1500bq som i samband med Tjernobyl höjdes från 300 till 1500 becquerel per kilo. Höjningen gjordes av politiska skäl för att lugna allmänheten. Livsmedelsverket varnade samtidigt för att äta sådana livsmedel mer än en gång i veckan. Vilket är ganska avslöjande för myndigheten som jag litar lika lite på som Strålsäkerhetsmyndigheten.
Cesium har en halveringstid på trettio år och det höga värdet pekar på att radioaktivitet har tillförts efter reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986. Det finns kanske en riktig obehaglig förklaring till att cesiumhalten har ökat kring Västerås. För i mitten av september i år upptäcktes att avloppsvatten från Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås innehöll fyra olika radioaktiva ämnen.
Kärnbränslemyndigheten ryckte sin vana trogen snabbt ut och förklarade att halterna var så låga och så ofarliga. Min övertygelse är att strålsäkerhetsmyndigheten inte vågar ge sig på mäktiga Westinghouse. Precis som man kryper för ägarna till de svenska reaktorerna. Westinghouse anläggning i Västerås ägs av japanska Toshiba vilket ger riktigt obehagliga vibbar.
Denna gripande dokumentär av BBC om Tjernobylkatastrofen(se nedan) som bygger på sovjetiska dokument och intervjuer visar hur utlämnade människorna var till cyniska makthavare. T ex skedde inte evakueringen av Pripjat (35.000 inv) mer än ett dygn efter katastrofen.
Vi är också utlämnade till makthavare och myndigheter som inte tar de många allvarliga tillbuden och ständiga nödstoppen vid våra svenska kärnkraftverk på allvar. Det är mer än hög tid att stänga dessa 30-40 år gamla hårt slitna reaktorer.
Innan det osannolika som inte kunde ske i Tjernobyl och Fukushima inträffar i Ringhals, Oskarshamn eller Forsmark.
Rune Lanestrand
sr sr gp svd


Eskil Erlandsson stoppar bra kostråd

08 september 2011

När Livsmedelsverket för en gångs skull kommer med ett riktigt bra förslag om kvalitén på maten och hur produktionen påverkar miljön så stoppas det av regeringen.
För första gången tar Livsmedelsverket förordar närodlat och visar på hur energislösande och miljöförstörande industrijordbruket är. Det har jag väntat på i många år. Man pekar på hur det förorenar med växtgifter och kemikalier. Och hur de orimligt långa livsmedelstransporterna fördyrar maten och försämrar miljön.
Högs ansvarig är jordbruksminister Eskil Erlandsson som tillsammans med LRF slår vakt om industrijordbruket och de stora djurfabrikerna som också prioriteras av EU vars minsta vink Erlandsson följer upp till punkt och pricka.
Han ser i likhet med EU-kommissionen heller inga som helst risker med det ”högeffektiva” industrijordbruket som inte är alls effektivt. Det förbrukar upp till 10 ggr så mycket energi som det ger ifrån sig.
Nyligen beslöt Eskil Erlandsson att ta bort stödet för 13 00 miljövänliga småbruk för att han tyckte de var för små för att få ta del av EU:s jordbruksstöd. Så vi småbrukare är inte ett dugg förvånade över regeringens avoga inställning till Livsmedelsverkets väl underbygga kostråd. Erlandsson är också varm anhängare av genmanipulerade grödor, GMO.
Rune Lanestrand
dn sr


Hyllning till biodlarna

23 februari 2010

Vill i dag hylla biodlarna som i det tysta kämpar med att hålla bin i en tid då bisamhällen drabbas av allt fler mystiska sjukdomar. Ett stort problem som sällan uppmärksammas i de stora medierna. Men dessa kämpar ger sig inte utan provar nya åtgärder mot olika sjukdomar och försöker komma underfund med varför allt fler samhällen drabbas av plötslig bidöd eller allt sämre klarar vintrarna.
Bin och biodlare är omistliga för naturen. Utan pollinering blir det inget att skörda. Ett exempel är USA där bina på de stora slättjordbruken mer eller mindre är utrotade p g a växtgifter och GMO-grödor. I Los Angeles-området håller frukt och mandelodlingen på att slås ut. 180 000 mandelodlare i LA-distriktet svarar för 80 procent av världens mandelodling. Priserna har redan börjat stiga p g av minskade skördar.
Det har gått så långt med bidöden i USA att man med långtradare flyttar bisamhällen och följer då med blomningstiden från söder till norr. Naturligtvis ohållbart i längden. Även de samhällena blir sjuka.

Vid sidan av allt arbete med att ta fram honung och bidra till pollinering måste biodlarna själva på alla sätt, utan någon vidare uppmärksamhet i medierna, värna sina bin som mår allt sämre.
Runtom i vårt avlånga land kämpar biodlarna på. Och jag vill särskilt peka på Sotenäs biodlareförening som förtvivlat försöker få jordbruksverket att, inse problemen, intressera sig och ta sitt ansvar för att stoppa GMO-grödor i Sverige. Jordbruksverket flyr undan och ger i stället alltfler tillstånd för försöksodling av GMO-grödor.
Biodlarna har så starka krafter emot sig eftersom jordbruksminister Eskil Erlandsson går hand i hand med Monsanto och den hänsynslösa bioteknikindustrin och vill ha kommersiell odling av GMO-grödor även i Sverige.
Försöksodlingar innebär att där odlas grödor som är förbjudna i hela Europa och annars inte får odlas heller i Sverige. GMO-grödor sprider genmanipulerade organismer till honung och pollen. Enligt livsmedelslagen får sådan honung eller pollen som innehåller genmanipulerade organismer inte säljas.

Nu vill Sotenäs biodlare få svar på vad som gäller. Men både Livsmedelsverket och Jordbruksverket glider undan och lägger ansvaret på biodlarna. De båda verken kan inte ens svara på om det finns GMO i honungen. Eller hur man ska undersöka det. Därför har Sotenäs biodlare vänt sig till Justitieombudsmannen för att få myndigheterna att ta sitt ansvar.
På alla sätt måste vi stödja biodlarna i sin kamp mot GMO, växtgifter och i deras krav på att myndigheterna och även jordbruksministern ska ta sitt ansvar.
Tyvärr får Sotenäs biodlare inte särskilt mycket hjälp av sin egen organisation Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). SBR är anslutet till LRF och har i stort instämt i LRF:s inställning som tillstyrker odling av GMO i Sverige. Ett stort svek naturligtvis som gör att lokala biodlarföreningar lämnar SBR eller kräver att SBR ska lämna LRF.
Skaffa mer kunskaper om bidöden och biodlarnas kamp för sina små vänner i detta svåra ämne som jag på intet sätt kunnat ge rättvisa utan här bara snuddat vid.
Vet mer gör Elisabeth Zetterlund, 0523-410 27, 0706-28 57 84 el www.sotenasbiodlarna.se

Rune Lanestrand

Läs gärna också:
ATL, Dålig beredskap för bidöd
Jordbruksverket, Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder
Jordbruksverket, Konferens om pollinering och bihälsa 26 november 2009
Illustrerad vetenskap, Bikollaps hotar grödorna, nr. 15/2007 s. 50-53

ATL, Biparasiter under lupp – Eva Forsgren på SLU har studerat fem av de parasiter som kan drabba det europeiska honungsbiet.
Här kan du ladda ner Eva Forsgrens avhandling som pdf (på engelska)


Sitter Jordbruksverket och Livsmedelsverket i knät på GMO-jättarna?

21 januari 2010

Elisabeth Zetterlund ställer i sin kommentar frågan om Jordbruksverket och Livsmedelsverket sitter i knät på Monsanto och de andra GMO-jättarna eller om de är inkompetenta? Det har jag funderat mycket på.
Att handläggarna inte begriper de enorma risker GMO-grödor utgör det tror jag inte. När jag för några år sedan deltog på ett möte på Jordbruksverket om GMO uppträdde tjänstemännen inställsamt mot Monsanto, som också var inbjudna.
Jag fäste mig vid att det var nästan uteslutande unga kvinnor som var GMO-handläggare. Och de var dessvärre helt bländade av GMO-tekniken. Därför blev jag så besviken för min erfarenhet är att kvinnorna är ännu mer kritiska till GMO än männen.
Aviskten med överläggningarna på Jordbruksverket var, framkom det, att sälja in GMO och bryta ned motståndet genom ytterligare information.
Den avdelningschef som satt ordförande för mötet undslapp sig dock, som avslutning på mötet, lite uppgivet: -Jag tror inte information hjälper. Min erfarenhet är att ju mer man informerar ju mer skeptiska blir folk till GMO. (slut citat)
Även om Jordbruksverket och Livsmedelsverket läser min blogg så skicka din fråga direkt till dem. Så blir dina viktiga synpunkter registrerade. Livsmedelverket litar jag inte det minsta på heller när det gäller att skydda allmänheten från gifter, tillsatser och GMO. Myndigheten har så många gånger tydligt visat att de i första hand företräder industrins intressen. Inte bara Margarinindustrins.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: