Hela Europa vänder sig emot EU:s godkännande av GMO-majs

16 mars 2010

Nu visar EU sitt rätta ansikte. I strid med en överväldigande majoritet bönder och konsumenter har EU-kommissionen beslutat godkänna tre majshybrider. Det är tre riktigt otäcka grödor som har manipulerats för att döda insekter och/eller för att tåla starka växtgifter.
Trots att man även i kommissionen känner till att nyttiga insekter som bin och humlor dödas av dessa växter och i vissa jordbruksdistrikt håller på att utrotas har kommissionen gått Monsantos lobbyister till mötes. Beslutet fattades efter 7 års moratorium vilket innebar förbud mot nya godkännanden.

Frankrike, Österrike, Ungern, Grekland och Luxemburg har förbjudit Monsantos majs, MON810 som tidigare var den enda gröda som var godkänd i EU. Detta i strid med EU-stadgan som säger att EU:s beslut ska gälla direkt i alla medlemsstater. Denna olydnad är hoppfull.

Schweiz som står utanför EU har fattat ett generellt förbud mot GMO-grödor.

Uppropet mot de tre GMO-grödorna har redan samlat över 50 000 namnunderskrifter som sänds till kommissionens ordförande Manuel Barosso. Du kan ge din åsikt till känna här

Trots att det är ett mycket starkt motstånd mot GMO i Sverige arbetar centerns jordbruksminister Eskil Erlandsson aktivt för att GMO-grödor ska odlas i vårt land samtidigt som han vill förbjuda andra medlemsländer att stoppa GMO-grödor. Samma miljöfientliga ståndpunkt intar Erlandssons partikollega, miljöminister Andreas Carlgren.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: