Eskil Erlandsson och Marit Paulsen har fastnat i köttklistret

24 april 2010

Den av alla fp-drakar politiskt så uppblåsta Marit Paulsen ställer sig bakom EU-kommissionens beslut att godkänna så kallat köttklister. Det gör även centerns jordbruksminister Eskil Erlandsson som också är mest känd för att buga och tacka för allt som kommer från Bryssel.
Trombin, så kallat köttklister, är en livsmedelstillsats tillverkad av nöt- eller grisblod. Det används för att klistra ihop köttbitar för att lura konsumenterna tro att det är en hel köttbit de lägger i grytan eller stekpannan.
De som kryssade Marit Paulsen in i EU-parlamentet är säkert besvikna. Hon gjorde i valrörelsen stort nummer av att minska stödet till jordbruket. Sedan hon väl blivit invald har hon inte sagt ett knäpp om detta. I stället hoppar hon nu upp som ”gubben ur lådan” och försvarar det motbjudande köttklistret.
Göteborgs-Posten som är ett sunkigt folkpartiorgan kommenterar EU-kommisionens beslut att tillåta köttklister. Men nämner inte med en stavelse att det är stadens och GP:s politiska stolthet, Sveriges kommissionär Cecilia Malmström, som röstade för att köttklister ska godkännas.
Det för miljö- och livskvalité så okänsliga Moderata Samlingspartiet står, inte oväntat, upp för köttklistret tillsammans med folkpartiet som också i första hand lyssnar till industrins kortsiktiga intressen. Och i andra hand till konsumenterna.
Åsa Westlund (s) tillsammans med Lena Ek (c) arbetar för ett nej till köttklister när frågan kommer upp till avgörande i parlamentet. Övriga svenska parlamentariker från S, V, MP och även Piratpartiet väntas rösta nej till köttklister.
Det lutar åt att de båda politiska charlatanerna Marit Paulsen och Eskil Erlandsson blir rejält överkörda när frågan kommer upp till avgörande i EU-parlamentet. Missa inte kampanjsången, inför EU-valet, för min idol Marit Paulsen, på Youtube. Sök bara på Marits sång. Då får du också upp Marit Paulsens geniala recept för att ta bort EU:s jordbruksstöd.
Rune Lanestrand


Indien stoppar GMO-grönsaker

15 februari 2010

Att Indiens miljöminister Jairam Ramesh tar strid med Monsanto och har tills vidare stoppat odling av genmanipulerad, insektsresistent aubergin är glada nyheter. Indien är världens största odlare av aubergin.
Miljöministerns beslut fattades efter massprotester och uttalanden från flera delstater. Och efter att ministern rest runt i landet och träffat upproriska och demonstrerande bönder som inte vill odla GMO.

Beslutet innebär ett ett första moratorium på sex månader och förbjuder även odling av genmanipulerade grönsaker i Indien.
En biodlare från Sotenäs biodlarförening frågade mig härförleden hur det kan hänga ihop att Indiens fattigbönder, varav många varken kan skriva eller läsa, är så upplysta och motsätter sig GMO-grödor medan det är ganska tyst i vårt land?
Ja, vem kan svara på den frågan. En stor skuld i okunnigheten, uppgivenheten är de stora medierna som söver folk med sin ytliga och okritiska journalistik.
Ett skrämmande exempel på detta var gårdagens inslag i SVT med programmet ”Välkommen till Nanovärlden”. Inte ett ord om de stora riskerna med nanopartiklarna som är så små att de tränger igenom blod- och hjärnbarriären. Rena frälsningsprogrammet.

När det gäller GMO så har småbrukarna i Sverige under snart 20 år upplyst om riskerna med GMO och ordnat demonstrationer mot Monsantos försöksodlingar. Problemet är att LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson och LRF:s förbundsstyrelse vill ha GMO.
Tänk att Indien som många betraktar som ett u-land har en miljöminister som är så demokratisk och insatt att han sätter ned foten och kräver ny oberoende forskning innan GMO-grönsaker får odlas i landet.
Det riktigt sorgliga är att upplysning inte tycks bita på svenska ministrar. Både jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren arbetar aktivt för att GMO-grödor skall odlas kommersiellt i Sverige.
De båda herrarna behöver åka på studieresa till sin kollega och bönder i Indien för att skaffa sig mer kunskaper än det de fått höra från Monsantos lobbyister.
Miljöminister Jairam Ramesh pekar också på nya forskningsresultat, från djurförsök, som visar att GMO kan orsaka allvarliga skador på njure, lever och hjärta och även ökar risken för cancer.
Det uppmuntrande beslutet i Indien blir en inspirationskälla för både bönder och konsumenter att få stopp på GMO-grödor och GMO-livsmedel också i Sverige.
Rune Lanestrand


Jordbruksverket sprider förbjuden GMO till honung

01 februari 2010

Fick detta e-brev från biodlaren Daphne Tufvesson som visar att Jordbruksverket inte tar något som helst ansvar för de försöksodlingar med GMO-grödor som de så lättsinnigt godkänner:
”Vi anser att en biodlare inte kan ansvara för vad bina gör och en inblandning är oavsiktlig”
Vilket oansvarligt uttalande av Jordbruksverket. De vet mycket väl att, oavsett om vi biodlare har ansvar för vad våra bin gör, måste vi följa livsmedelslagen. Där står det tydligt bl.a. att livsmedel inte får innehålla spår av GMO som inte är godkänt som livsmedel inom EU.
Just nu är SJV (Statens Jordbruksverk) igång att ge tillstånd till GMO fältförsök för GMO-grödor som inte är godkända som människoföda – t.ex. potatis för industriell stärkelse, raps för industriell olja, asp, m.m. I dessa försök görs inte ens något försök att spåra pollens förflyttning utanför fältets gränser. SJV har sagt till oss biodlare att deras ansvar för fältförsök slutar vid fältets gräns.
Om spår av pollen från dessa växter kommer in i honung är det olagligt för oss biodlare att sälja den. Vi har försökt få information om var vi kan få tag på tester så vi kan göra egna prover men ingen kan svara.
Odling av GMO i Sverige är en mycket allvarlig försämring av biodlarnas villkor och det borde SJV erkänna och agera på ett ansvarsfullt sätt.
Tills idag har GMO mest varit till gagn för stora företag och forskare som har tagit patent på dessa GMO. Det saknas oberoende forskning om deras långsiktiga hälso- och miljörisker. När de är utsläppta i naturen kan man inte återkalla dom. Här bör försiktighets principen gälla.
Daphne Thuvesson
biodlare

Se även tidigare inlägg om Jordbruksverket som sitter i Monsantos knä.


Monsantos GMO-majs ger njurskador på råttor

31 januari 2010

För första gången har Monsanto tvingats publicera negativa resultat från försök med råttor som matats med deras majs. Det gäller de tre genmanipulerade majssorterna Mon 810 och Mon 863 som förgiftar insekter och Mon NK 603 som tål växtgiftet Round Up. I försöken fann man höga halter av hormoner i blod och urin som normalt inte skulle förekomma.
Rapporten har publicerats i brittiska tidskriften New Scientist.
De råttor som ätit Mon 863 fick förhöjda halter av blodsocker och av fettet triglycid som båda är tecken på begynnande diabetes. De råttor som utfodrats med NK 603, som tål växtgifter fick skador på njurarna.
Monsanto förnekar som vanligt att majsen skulle vara farlig för människor och får stöd för detta av sin armada av köpta forskare som det finns gott om även på Lantbruksuniversitetet i Uppsala. De instämmer med Monsanto, och upprepar med en papegojas envishet, att produkterna inte är farliga för människor.
Monsanto har också fullt stöd av jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) som talar sig varm för odling av GMO-majs också i Sverige.
Ett gott råd: Köp bara ekologiskt odlad majs såväl som andra produkter ekologiskt odlade.
Se även inlägg nedan, den 22 januari, om läkare i USA som varnar för GMO i livsmedel.
Rune Lanestrand


Vem vill ha GMO i livsmedel?

19 januari 2010

Hej,
Nu finns det ansökningar om fältförsök av genetiskt modifierade växter att kommentera. Sammanfattningar hittas längst ner på webbsidan:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoochklimat/genteknikgmo/kommenteraansokningar
Synpunkter ska lämnas före 29 januari.
Hälsningar Jordbruksverket

Svar till Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson.

Jag vill inte ha GMO-grödor överhuvudtaget. Jag vill inte ha ut GMO, genmanipulerade organismer, i naturen och motsätter mig därför alla fältförsök då det inte går att garantera att de farliga generna inte sprider sig i naturen.
Stoppa GMO-grödorna innan det är för sent. 80 procent av konsumenterna vill inte har GMO i livsmedel och lika stor andel bönder vill inte odla genskräpet.
Det är på tiden att Jordbruksverket börjar lyssna på bönderna och konsumenterna. Och inte bara på LRF, Hushållningssällskapet och jordbruksminister Eskil Erlandsson som i all sin okunnighet ivrar för kommersiell odling av GMO-grödor även i sverige.
Det är på tiden att Jordbruksverket och ni tjänstemän slutar arbeta för Monsanto och den globala hänsynslösa GMO-industrin. Jag får ständigt det intrycket att er lojalitet är mer hos dessa företag än hos den allmänhet ni är satta att arbeta för och som betalar era löner.
Eller hur ska man förklara att ni ständigt fattar beslut stick i stäv med den allmänna opinionen och undantagslöst ger tillstånd till ytterligare försöksodling av GMO-grödor utan minsta kritiska granskning.

Rune Lanestrand
Småbrukare i Väst


%d bloggare gillar detta: