SD blir Sveriges största parti

03 augusti 2015

skriver f d folkpartiriksdagsmannen Mauricio Rojas på ledarplats i  Svenska Dagbladet i dag. Rojas som är docent i ekonomisk historia motiverar sig påstående med att:
” Missnöjet bottnar inte i en gryende rasism eller främlingsfientlighet. Så har många velat hävda, men utan det minsta sakliga stöd. Vad som däremot är påfallande och väldokumenterat är en växande oro över en misslyckad integration, som kopplas ihop med en tilltagande segregation, utanförskap och otrygghet. Att det sammanfaller med en rekordstor invandring, tiggeriets utbredning och hundratals ungdomars medverkan i Islamiska statens terrorkrig gör inte saken mindre bekymmersam.
Att inte erkänna detta och istället ge sig på SD:s väljare, som om de vore obotliga rasister, är inte bara att skjuta på budbäraren utan manar fram en ännu starkare reaktion mot vad som uppfattas som ett verklighetsförnekande ”etablissemang”. Det är, kort sagt, inte bara dumt utan också kontraproduktiv.”
Jag förstår att Rojas med sin insikt inte ville vara kvar i folkpartiets riksdagsgrupp. Fp är kanske det parti som mest tillsammans med v, c och mp stämplat människors välbefogade oro, för utvecklingen i Sverige, som främlingsfintligt och rasistiskt.

Rune Lanestrand


Jordbruksverket utrotning av köksväxter tas upp i riksdagen

17 november 2010

Det känns lite hoppingivande att två ledamöter i jordbruksutskottet har reagerat mot Jordbruksverkets utrotning av värdefulla köksväxter.
Den socialdemokratiska ledamoten Suzanne Svensson från Blekinge tackar för informtionen och skriver. ”Jag har bett det kansli som arbetar för S plocka fram var och av vilka beslutet är fattat för att kunna ta frågan vidare.”
Ledamoten Tina Ehn (mp) från Bohuslän meddelar att hon frågar jordbruksminister Eskil Erlandsson om han ”avser att vidta några åtgärder för att de så kallade bevarande och amatörsorter av köksväxter, inte ska riskera att försvinna från marknaden, på grund av föreslagna krav på registrering och begränsningar? ”
Erlandsson svar ges i riksdagen den 25 november.
Rune Lanestrand
Mitt remissvar till Statens jordbruksverk.