Stora tjuvar får ordnar och band

25 februari 2013

De små förs till galgen. Det talesättet lärde mig redan som liten pys ”respekten” för överheten när jag lyssnade till de vuxnas prat när trösklaget kom in för att äta.
Först senare har jag förstått hur viktigt detta talesätt var. Den folkliga politiska insikten finns väl lagrad. Och larmet gick direkt när jag lästa att president François Hollande har utnämntt Saida Larouchi Engström, vice vd på Svensk Kärnbränslehantering, SKB, till Riddare av den franska hederslegionen.
Är inte det konstigt. Ännu konstigare blir det när hon blir dobbad till riddare för att hon har löst avfallsfrågan. Frankrikes liksom svenska politiker tar tacksamt och enfaldigt emot halmstrået från SKB om att slutförvara radioaktivt avfall under havsbotten. I Sverige utanför Forsmark. Larouchi Engström ser inga som helst problem med att radioaktiviteten förgiftar vårt innanhav. ”Det späds ut” säger hon.
Den genomkorrumperade förnäma elit som sitter och tar fram kandidater till den Franska hederslegionen är så isolerad från verkligheten att de föreställer sig att folk i gemen ska tro att det SKB och Saida Larouchi Engström, säger ska väga tyngre bara för att hon är utnämnd till riddare. Jag ser det precis tvärtom.
De svenskar som det senaste året fått hederslegionens olika utmärkelser har nästan samtliga anknytning till det militära, kärnkraft och atomfysik. Man kan säga att utnämnas till Riddare av den franska Hederslegionen är den absoluta motsatsen till det Alternativa nobelpriset, Right Livelihood Awards, som ges till personer som oegennyttigt arbetar för att rädda miljön inte för att stjäla den från våra barn- och barnbarn.
Rune Lanestrand


Det ohållbara, miljöförstörande industrijordbruket

14 augusti 2011

Tack till smabrukartanten och Anne Ringborg för uppmuntrande rader! Den statligt hårt styrda jordbrukspolitiken måste läggas om med all uppmuntran till småskaligt ekologiskt, GMO-fritt jordbruk.
Det storskaliga industrijordbruket som slukar 95 procent av EU:s jordbruksstöd är rena Ebberöds Bank. Då det förbrukar upp till 10 gånger så mycket energi som det producerar. Vilket inte obetydligt påverkar samhällsekonomin negativt.
Dessutom förstör industrijordbruket jorden, luften och grundvattnet, bidrar till övergödning och algblomning, plågar djuren i djurfabrikerna och lämnar cancerframkallande rester av växgifter i den mat som de flesta människor är utlämnade att köpa och äta.
Dessvärre är jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) fascinerad av dess stora effektivitet som han uttrycker det. Flitigt uppbackad av LRF som värnar djurfabriker och storskaligt kemijordbruk.
Kombinationen centern och LRF är ett stort hot gentemot en levande landsbygd. Bittert att skriva som f d mångårig medlem i centerpartiet.
Min favorit bland författare/journalister som skriver om jordbruk, Gunnar Lindstedt, har i sin bok Svart Jord beskrivit hur ohållbart både ekologiskt och ekonomiskt det storskaliga industrijordbruket verkligen är. Läs gärna den. Det bästa och överskådliga som skrivits om den framtida livsmedelssituationen i världen.
Dagens jordbruk bygger helt och hållet på billig olja och kollapsar obevekligen när oljan blir dyrare. Det kan vi bara förebygga genom att lägga om till ett mera arbetsintensivt småskaligt jordbruk som även kan fungera när oljan sinar.
FN av alla instanser börjar äntligen inse att jordbruket måste få en ny inriktning om världssvälten ska stoppas.
FN rekommenderar att man ska sluta exportera industrijordbruket till utvecklingsländerna. Och i stället satsa på småskaligt ekologiskt jordbruk.
Även i USA händer det saker. Finns farmare som säljer av en del mark och går över till hästdrift då traktordriften inte längre lönar sig med dagens oljepris.
Bl a pekar FN på att endast Kinas traditionella, småskaliga och arbetsintensiva jordbruk som anpassats till lokala förhållande och klimat kan rädda landet undan en svältkatastrof. Det krävs också att man slutar industrialisera jordbruket och bygga på åkermark.
Klicka här för att läsa om rapporten.
Rune Lanestrand
svt svd dn svd svd dn dn


Almedalen förytligar politiken och stärker etablissemanget

12 juli 2010

Den gångna Almedalsveckan främsta syfte är tydligen att svetsa samman det politiska etablissemanget. Dit även de flesta politiska reportarna tyvärr måste räknas. Ingen kritisk granskning med undantag för smaskiga affärer som Sven Otto Littorins påstådda sexköp.
För min del anser jag att mediatan går för långt. Inte för att jag på minsta vis vill försvara det han misstänks för. Men att på detta hänsynslösa sätt malträtera en redan liggande på detta sätt är ovärdigt den fria pressen. Detta gäller oavsett om det är en politiker eller en helt vanlig Svensson. .
För min del är det en fråga för rättsväsendet och innan en dom har fallit är inget bevisat. Aftonbladet och andra medier uppträder rent skamligt bara för att få sälja lösnummer eller få fler lyssnare och tittare.
Däremot är debatten om Reinfeldts handläggning politik och kan säkert leda till en verklig förtroendekris om inte alla kort läggs på bordet. Politik därför att den bygger på förtroende och då måste partiledaren vara fullt ärlig. Littorins närmaste vänner inom partiet sviker och tänker tydligen endast på att rädda sitt eget skinn. Empati tycks vara ett okänt begrepp inom moderat-toppen. Denna okänslighet, för en svårt skadad frontkamrat är skrämmande och lika farlig för statsminstern som hans grumliga uttalande. Övriga i Alliansen visar också hur lite man är värd som människa, inom politiken, då man inte längre drar röster och genererar mandat och ökat partistöd.
Efter den låga nivån på de publikfriande vallöftena under Almedalsveckan och de, med få undantag, torftiga politiska rapporterna känns det knappast möjligt att kommentera mer av det som kom ut till allmänheten.
Om man som jag är allvarligt intresserad av samhällsfrågor och bekymrar mig för vart samhället är på väg. Så säger mig det som kommit ut från de 1400 seminarierna och alla politiska utspel ingenting egentligen.
Förekom det inget framåtsyftande som tog alllvarligt på de stora problem vårt land står inför. Och som var värt att rappotera i de stora medierna. Några exempel: Uppvarvade gamla kärnkraftverk, ny och mer av den farliga kärnkraften, fjällvärlden som hotas av uranbrytning, saknaden av slutförvaring av utbränt kärnbränsle, EU:s byråkratiska och miljöfarliga jordbrukspolitik, Östersjöns förgiftade vatten, tilltagande korruption och rättsröta, myndighetsmissbruk, GMO-grödor som omöjliggör ekologiskt odling, (GMO som jordbruksminister Eskil Erlandsson har godkänt för odling i Sverige) USA:s stridspiloter som ska övningbomba i Norrland i höst samtidigt som Sverige överger neutralitetspolitiken och krigar med USA i Afghanistan. Det ökade och på sina håll närmast okontrollerbara våldet på gator och torg som ligger på var mans läppar. Skolbränderna. I fjol brann det i 457 skolor. Vad spelar det då för roll om betyg ges i 7-an, 8-an eller 9-an, som diskuteras till leda av partierna.
Man gör den höga arbetslösheten till en banal sifferexercis och talar om att ”skapa jobb.” Men så länge man inte talar högt om att när du har handlat på JULA eller någon annan varuhuskedja och 700-800 kronor av det du har med dig när du handlat är import och då främst från Kina är det hela en ren pseudodebatt.
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: