Svenska medier förtiger

13 november 2010

Det förekommer fräna debatter och kritik i EU-parlamentet som aldrig refereras i svenska medier. Obegripligt att man kan få så många journalister att år efter år undivika kritiken mot den odemokratiska och toppstyrda Unionen.
Där de stora multinationella bolagens lobbyister i fråga efter fråga får som de vill.
Inte minst inom den planekonomiska jordbrukspolitiken. Områden där t ex genteknikföretag och det jordbruksindustriella komplexet gynnas av olika EU-direktiv. T ex direktivet för att drastiskt minska frösorterna för köksväxter.
Den här rejäla avhyvlingen, i EU-parlamentet, av den nyvalde EU-presidenten, frimuraren, Herman van Rompuy får ni aldrig se i svensk tv. Klicka här.
På Fritenk kan du läsa om ett nytt förslag i USA som kriminaliserar användandet av eget utsäde. Ytterst oroande då Sverige ofta tar efter det sämsta i USA. Klicka här.
Rune Lanestrand