Valborg och 1 maj med kör och potatis i jorden

01 maj 2012

En härlig Valborgsmässoafton firades med brasa och körsång vid Ryrsjön. Den tidiga sättpotatisen kom också i jorden, som om vi klarar frostnätterna, är klar till midsommar. Johan filmade den vackra och ljumma vårkvällen. Det vanliga är annars att vi huttrar i kören. Ca 250 personer kom och firade Valborg.
Här ligger Vintern rasat ut
Här ligger Vårvindar friska Vårvindar friska
Rune Lanestrand