Klyftan mellan LRF-toppen och medlemmarna

17 april 2014

Häromåret tog jag kontakt med närliggande LRF-avdelningar för att göra en uppvaktning för Uddevalla kommun med krav på en GMO-fri kommun. Samtliga avdelningar ställde upp.
Det blev en mäktig grupp med LRF-avdelningarna i Bäve/Lane-Ryr, Stångenäset, Västra Tunhem/Vänersnäs, Västerlanda, Björke/Åsaka,Gärdhem, Ekologiska Lantbrukare Väst, Greenpeace och Småbrukare i Väst som höll i arrangemanget.
Vi ordnade också en gemensam demonstration mot GMO i Uddevalla. Det här exemplet visar att när delar av LRF-toppen och bondekooperationen nu tar ställning för GMO kan man undra hur många avdelningar som ställer upp på detta. Jag tror inte att LRF-medlemmarna här i trakten avviker särskilt från landet i övrigt.
Rune Lanestrand


Småbrukarnas årsmöte 2010

13 april 2010

Många undrar hur det gick på årsmötet med Förbundet Sveriges Småbrukare i Hallsberg den 10 april. Då jag p g a sjukdom inte kunde närvara vill jag hänvisa till referat av redaktör Mats Karlsson på Småbrukarens hemsida: http://www.smabrukaren.se/website/?documents
Rune Lanestrand


”Sluta fjäska för jordbruksminister Eskil Erlandsson”

17 januari 2010

Vid årsmöte med Småbrukare i väst i ett fullsatt Tegneby församlingshem framfördes en hård och enhällig kritik mot att en majoritet av förbundsstyrelsen vill ändra inriktning på förbundet Sveriges Småbrukare och på tidskriften Småbrukaren. Deltagarna som på intet vis vill gå med på att göra Småbrukarna till en tandlös organisation och ändra på innehållet i tidskriften Småbrukaren menade och att det finns mer än nog av slätstrukna medier som inte vågar säga ifrån när landsbygden och jordbruket och i synnerhet småbruket är mer utsatt än någonsin.
Tidigt på mötet väckte medlemmarna förslag om att ordna med buss till förbundets årsmöte i Hallsberg den 10 april för att avsätta Åke Karlsson om han ställer upp till omval. En busskommitté valdes och ett drygt trettiotal medlemmar anmälde sig omgående till bussresan.

Följande uttalande antogs enhälligt

”Småbrukare i Väst har vid sitt årsmöte diskuterat den konflikt som uppstått mellan Förbundets ordförande Åke Karlsson med en majoritet i styrelsen och Småbrukarens redaktion. Mötet uttalar sitt fulla förtroende för redaktionen och anser att Småbrukaren i sin nuvarande utformning är en omistlig tillgång för Sveriges småbrukare och för landsbygdens folk.
När Åke Karlsson helt plötsligt vill att styrelsen genom ett redaktionsråd ska granska och godkänna alla artiklar och att tidningen och förbundets hemsida endast ska handla om jordbruk är detta en inskränkning av både redaktionens och medlemmars yttrandefrihet.
Vi reagerar oerhört starkt mot att Åke Karlsson helt vill ändra både förbundets och tidskriften Småbrukarens inriktning. Det är en fråga som ska behandlas på årsmötet och kan enligt stadgarna inte beslutas av styrelsen.
När Karlsson dessutom ber jordbruksminister Eskil Erlandsson om ursäkt för den välmotiverade kritik som framförts till ministern i Småbrukaren och på hemsidan har han inte längre vårt förtroende.
Genom sitt kryperi och fjäsk för Eskil Erlandsson, som är den sämste jordbruksminister vi haft, har Åke Karlsson förbrukat allt förtroende bland oss medlemmar. Vi kräver därför Åke Karlssons omedelbara avgång innan han ställer till med mer splittring och genom sina obegripliga uttalanden gör småbrukarrörelsen ytterligare skada.
Småbrukare i Väst vill ha en förbundsordförande som inte hukar för makten utan går i spetsen och tar strid för landets Småbrukare och landsbygdens framtid.”

Det var en verkligt fin stämning på årsmötet med en kampanda som påminde om den upprorsstämning som rådde när Småbrukare i väst, efter långvarigt missnöje med LRF och bondekooperationen, bildades i Skållerud i maj 1984.
På årsmötet diskuterades rovdjursfrågor och GMO. Bestämda krav restes på mycket bättre ersättning för stängsel för att skydda tamdjuren.
Årsmötet uttalade sig också för att styrelsen ska arbeta för att fler kommuner ska förklara sig som GMO-fria zoner. Kritik riktades mot att LRF-ledningen i likhet med jordbruksminister Eskil Erlandsson vill ha GMO-grödor, vilket på sikt kommer att omöjliggöra all ekologisk odling. Efter initiativ från Småbrukare i väst har Uddevalla kommun förklarat sig som GMO-fri zon vilket uppmuntrar till fortsatt kamp mot Monsanto och de multinationella GMO-företagens miljöfarliga produkter.
Rune Lanestrand

kOPIA PÅ ÅKE KARLSSON BREV

Till: registrator@agriculture.ministry.se

Datum: 2009-12-11 11:18
Ärende: Ursäkt (till Eskil Erlandsson)
Från: Åke Karlsson
E-postadress: krokeksgard@telia.com

Meddelande: ”Hej.
Jag, Åke Karlsson ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare ber härmed om ursäkt och tar avstånd från den i långa stycken osakliga och ofta på gränsen till personangrepp som Jordbruksministern utsatts för av Rune Lanestrand redaktör för Tidskriften Småbrukaren.
Den nuvarande tidningsredaktionen med Rune L i spetsen har efter en konflikt med styrelsen avgått. Vi har en redaktion så gott som klar med helt ny inriktning för vår tidning.Från Förbundets sida vill vi vara med och konstruktivt forma
”Sverige det nya matlandet”
Med förhoppning om en framtida fruktsam dialog.
Åke Karlsson ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare.”

Vem har skrämt upp Åke Karlsson så till den milda grad att han tar avstånd från allt han tidigare stått för. Det frågar sig allt fler inte bara inom småbrukarrörelsen.
När nu Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson förödmjukar sig, fjäskar och försöker ställa in sig hos jordbruksminister Eskil Erlandsson kan det vara på sin plats att påminna om vad han skrev själv i Småbrukaren nr 2 -09:

”Jordbruksminister Eskil Erlandsson är precis den katastrof för svenskt jordbruk och landsbygd som vi i Småbrukarna sedan länge befarat.
Jordbruksministerns förslag att slopa gårdsstödet till fastigheter under 4 ha har nu vunnit gehör hos övriga regeringspartier. Beslutet innebär att ca 13 000 småbönder mister gårdsstödet, och som av en händelse lägger nu skatteverket förslag om att höja gränsen för jordbruksfastighet från 2 till 4 ha.
Förbundet Sveriges Småbrukare försvarar på intet vis EU:s bidragspolitik – men att slopa stödet till de små jordbruken i syfte att leva upp till vallöftet om 25% minskade administrativa kostnader för bönderna med hjälp av en omvänd ”Robin Hood strategi” tar Småbrukarförbundet bestämt avstånd ifrån.
Eskil Erlandssons agerande klargör att trots sina populistiska utspel om småskaligt, närproducerat och Sverige som Europas ledande matland, är han kemikalie-, industrijordbruket och stordriftens hängivne anhängare.
Åke Karlsson
Ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare”


”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

01 januari 2010

Välkommen till min nya blogg som inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt. T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.
Jag säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister; ”Vi äro inte till för att smeka Eder!”
God fortsättning!
Rune Lanestrand