Jag får ständigt frågan om varför jag slutade som redaktör för Småbrukaren?

04 april 2017

Jo, det berodde på att förbundets ordförande Åke Karlsson helt plötsligt började krypa för dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).
Att denna helomvändning slog ned som en blixt i förbundets Sveriges Småbrukare framgår av nedanstående klipp. Vi hade tidigare varit helt överens om att Erlandsson var den sämste jordbruksminister Sverige haft.
Småbrukarna avskydde Erlandsson då han drev på för att GMO-grödor skulle godkännas i Sverige. Han uppmuntrade med statsbidrag fler och större djurfabriker och sammanslagning till allt större industrijordbruk. Skördarna skulle ökas med mer gifter och kemikalier. Han var helt i händerna på LRF.
Erlandsson var motståndare till allt som småbrukarna stod för: Ett hållbart, ekologiskt, GMO-fritt jordbruk. Småbrukarna var den enda egentliga kraften av betydelse som kritiserade Erlandssons kortsiktiga, djurfientliga och miljöfarliga  jordbrukspolitik.
Därför är det för mig obegripligt att Landsbygdspartiet,Lpo, har gjort Åke Karlsson i Krokek till sin omslagspojke. Han som splittrade och förstörde småbrukarnas organisation.

Av nedanstående klipp framgår hur falskt och oärligt Åke Karlsson uppträdde mot medlemmarna i sitt eget förbund.
Så här skrev Åke Karlsson på hemsidan och i Småbrukaren nr 2:
”Jordbruksminister Eskil Erlandsson är precis den katastrof för svenskt jordbruk och landsbygd som vi i Småbrukarna sedan länge befarat. Jordbruksministerns förslag att slopa gårdsstödet till fastigheter under 4 ha har nu vunnit gehör hos övriga regeringspartier. Beslutet innebär att ca 13 000 småbönder mister gårdsstödet, och som av en händelse lägger nu skatteverket förslag om att höja gränsen för jordbruksfastighet från 2 till 4 ha.
Förbundet Sveriges Småbrukare försvarar på intet vis EU:s bidragspolitik – men att slopa stödet till de små jordbruken i syfte att leva upp till vallöftet om 25% minskade administrativa kostnader för bönderna med hjälp av en omvänd ”Robin Hood strategi” tar Småbrukarförbundet bestämt avstånd ifrån.
Eskil Erlandssons agerande klargör att trots sina populistiska utspel om småskaligt, närproducerat och Sverige som Europas ledande matland, är han kemikalie-, industrijordbruket och stordriftens hängivne anhängare.
Åke Karlsson Ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare”

Tre månader senare låter det så här:
Till: registrator@agriculture.ministry.se
Ärende: Ursäkt (till Eskil Erlandsson, svar går till krokeksgard@telia.com)
Från: Åke Karlsson
E-postadress: krokeksgard@telia.com
Meddelande: ”Hej. Jag, Åke Karlsson ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare ber härmed om ursäkt och tar avstånd från den i långa stycken osakliga och ofta på gränsen till personangrepp som Jordbruksministern utsatts för av Rune Lanestrand redaktör för Tidskriften Småbrukaren.
Den nuvarande tidningsredaktionen med Rune L i spetsen har efter en konflikt med styrelsen avgått. Vi har en redaktion så gott som klar med helt ny inriktning för vår tidning.Från Förbundets sida vill vi vara med och konstruktivt forma ”Sverige det nya matlandet”.
Med förhoppning om en framtida fruktsam dialog.
Åke Karlsson ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare.”—————————————
Vem hade skrämt upp Åke Karlsson så till den milda grad att han tar avstånd från allt han tidigare stått för frågade sig medlemmarna som i stora skaror lämnade förbundet.

Rune Lanestrand


Fega, oansvariga och kortsiktiga industribönder vill ha GMO

27 augusti 2010

ATL:s enkät slutade med 133 nej till att odla GMO-grödor och 70 ja. Plus 42 som ”kanske” kunde tänka sig odla GMO – grödor i framtiden. Resultatet visar vilket stort motstånd det finns även är bland läsarna av Lantbrukets Affärstidning (ATL) som under alla år skrivit positivt om GMO i jordbruket.
Skulle man fråga landets småbrukare skulle det bli ett hundraprocentigt nej. Jag har under min tid som tidigare redaktör för Småbrukaren inte träffat på en enda småbrukare som vill odla GMO-grödor. De avskyr denna snuskiga hantering och skändande av skapelsen.
Praktiskt taget alla som i ATL:s enkät sagt ja till GMO är anonyma medan ganska många som inte vill odla med genmanipulerade gener står fram med sitt namn. Det stärker nej-sidan.
Ibland undrar jag om det verkligen är bönder som skriver anonymt och positivt om GMO. Kanske är det köpta ”Monsantoforskare” och direktörer inom LRF och bondekooperationen?
Känner de GMO-frälsta bönderna, trots allt inom sig själva, att de säljer ut sig för en judaspeng till Monsanto och & Co. Eller är de bara fega? Och i så fall varför?
Det slår mig allt oftare att de hänsynslösa, okänsliga industribönderna med sin vulgära och historielösa inställning till jordbrukarens roll som förvaltare av jorden, nästan alltid skriver anonymt i ATL och LAND.
Skäms de trots allt för sin kortsiktiga och inskränkta syn på moder jord och naturen. Kanske vaknar de trots den tuffa ytan, i vargtimmen, och frågar sig i ett ögonblick av klarhet, om de i likhet med sina förfäder kommer att överlämna en ännu bättre jord till sina efterkommande?
Rune Lanestrand


Småbrukarnas årsmöte 2010

13 april 2010

Många undrar hur det gick på årsmötet med Förbundet Sveriges Småbrukare i Hallsberg den 10 april. Då jag p g a sjukdom inte kunde närvara vill jag hänvisa till referat av redaktör Mats Karlsson på Småbrukarens hemsida: http://www.smabrukaren.se/website/?documents
Rune Lanestrand


Be småbrukarna om ursäkt, Erlandsson

07 april 2010

Jordbruksminister Eskil Erlandsson är en stor besvikelse för landets småbrukare och folk i glesbygden. Alla förhoppningar om en jordbrukspolitik som gynnar miljön och som inte missgynnar de mindre jordbruken har kommit helt på skam.
Genom att ta bort gårdsstödet för 13 000 småbruk har Erlandsson och centern förklarat krig mot landets småbrukare som i stället vill se en rättvis fördelning av statliga medel.
De stora statliga bidragen går som förut till att bygga ut redan stora miljö- och djurfientliga mjölk- kött- fläsk- ägg- och kycklingfabriker. Den granskning jag gjort av de statliga investeringsbidragen bekräftar detta.
Knappast någon annan jordbruksminister eller något annat parti än dagens storstadsfixerade centerparti skulle komma på tanken att försämra för de minsta på landsbygden. De som på sina små gårdar i skogs- och mellanbygder håller landskapet öppet.
Jag vill uppmana jordbruksminister Eskil Erlandsson att be landets småbrukare om ursäkt för den diskriminering de utsätts för och i kommande budget återinföra gårdsstödet till småbruken.
Missgynnandet av småbruken torde även stå i strid med regeringsformen som stadgar lika behandling av alla medborgare; ”att garantera lika tillgång till och rättvis fördelning av det gemensamma”.
Erlandssons engagemang för att införa GMO-grödor i Sverige och i EU står också helt i strid med vad en överväldigande majoritet jordbrukare och konsumenter tycker. Även här vore en reträtt och en ursäkt på sin plats.
Att Eskil Erlandsson i jakten efter en plats i solen övergett sitt bondearv framgår allt tydligare. Inte minst när han nu som kronan på verket ställer sig bakom den vidriga metoden att sprätta upp magen på tackor för att operera in befruktade embryon. Bara för att det ska finnas färskt lammkött till påsk.
De allra flesta konsumenter nöjer sig säkert med djupfryst lammstek om de får insikt i den ytterst motbjudande uppfödning som nu planeras och som har stöd från Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet.
Blir det ingen ursäkt och ingen ändring av den miljö- djur- och småbrukarfientliga jordbrukspolitiken får landets småbrukare sätta sitt hopp till en ny förnuftigare jordbruksminister efter valet – oavsett valutgången.
Rune Lanestrand


Indien stoppar GMO-grönsaker

15 februari 2010

Att Indiens miljöminister Jairam Ramesh tar strid med Monsanto och har tills vidare stoppat odling av genmanipulerad, insektsresistent aubergin är glada nyheter. Indien är världens största odlare av aubergin.
Miljöministerns beslut fattades efter massprotester och uttalanden från flera delstater. Och efter att ministern rest runt i landet och träffat upproriska och demonstrerande bönder som inte vill odla GMO.

Beslutet innebär ett ett första moratorium på sex månader och förbjuder även odling av genmanipulerade grönsaker i Indien.
En biodlare från Sotenäs biodlarförening frågade mig härförleden hur det kan hänga ihop att Indiens fattigbönder, varav många varken kan skriva eller läsa, är så upplysta och motsätter sig GMO-grödor medan det är ganska tyst i vårt land?
Ja, vem kan svara på den frågan. En stor skuld i okunnigheten, uppgivenheten är de stora medierna som söver folk med sin ytliga och okritiska journalistik.
Ett skrämmande exempel på detta var gårdagens inslag i SVT med programmet ”Välkommen till Nanovärlden”. Inte ett ord om de stora riskerna med nanopartiklarna som är så små att de tränger igenom blod- och hjärnbarriären. Rena frälsningsprogrammet.

När det gäller GMO så har småbrukarna i Sverige under snart 20 år upplyst om riskerna med GMO och ordnat demonstrationer mot Monsantos försöksodlingar. Problemet är att LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson och LRF:s förbundsstyrelse vill ha GMO.
Tänk att Indien som många betraktar som ett u-land har en miljöminister som är så demokratisk och insatt att han sätter ned foten och kräver ny oberoende forskning innan GMO-grönsaker får odlas i landet.
Det riktigt sorgliga är att upplysning inte tycks bita på svenska ministrar. Både jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren arbetar aktivt för att GMO-grödor skall odlas kommersiellt i Sverige.
De båda herrarna behöver åka på studieresa till sin kollega och bönder i Indien för att skaffa sig mer kunskaper än det de fått höra från Monsantos lobbyister.
Miljöminister Jairam Ramesh pekar också på nya forskningsresultat, från djurförsök, som visar att GMO kan orsaka allvarliga skador på njure, lever och hjärta och även ökar risken för cancer.
Det uppmuntrande beslutet i Indien blir en inspirationskälla för både bönder och konsumenter att få stopp på GMO-grödor och GMO-livsmedel också i Sverige.
Rune Lanestrand


Centerpartiet påskyndar glesbygdens avfolkning

11 januari 2010

Nu kritiseras EU med all rätt för att stödmiljarder till Turkiet hamnar i fel händer. Inte till de som bäst behöver det. Så är det med EU-bidragen även till Sverige.
Jordbruksstödet på om kring 10 miljarder går främst till de med statens hjälp stora sammanslagna gårdarna och adelsgodsen. Det hela är inte minst konstigt då det från olika regeringars sida har hetat att bara stora enheter är lönsamma.
Jordbruksminister Eskil Erlandssons (c) beslut att från och med 2010 ta bort gårdsstödet för 13 000 småbrukare, som har under 4 hektar åker, missgynnar också de små i samhället. Det står även strid med kravet på likabehandling.
Erlandssons beslut drabbar glesbygden och leder till avfolkning och förbuskning i skogs- och mellanbygder. Just de människor som centern i andra sammanhang säger sig värna är de som drabbar hårdast av Eskil Erlandssons omvända Robinhood-politik.
Rune Lanestrand
vg


%d bloggare gillar detta: