Svenska soldater drar skam över Sverige

10 april 2012

Hollandes seger i Frankrike kan innebära ett snabbare slut på USA, Nato och västmakternas oförsvarliga dödande i Afghanistan. Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan är en eldfängd fråga i alla länder. Det fick jag bittert erfara när jag i augusti 2009 publicerade följande upprop på Småbrukarens hemsida och i pappersupplagan.

”Återgå till den svenska traditionella utrikes- och säkerhetspolitiken som gett vårt land sitt goda namn och rykte i sin strävan att lösa internationella konflikter utan våld och krig. Den rösten behövs mer än någonsin. Men saknas i dag. Sveriges deltagande i USA:s och NATO:s krig i Afghanistan strider helt med vad en överväldigande majoritet av svenska folket anser. Den står också i strid med vår traditionella svenska neutralitetspolitik och 200 år av fredlig utrikespolitik.
Afghanerna behöver inte fler utländska soldater utan mat, kläder, husrum, sjukvård, skolor och hjälp med att bygga upp allt som har förstörts av först Sovjets och sedan USA:s och västmakternas hänsynlösa krigföring för att komma över landets naturtillgångar och strategiska läge. Att bekämpa terrorism är bara en förevändning för att rättfärdiggöra det bestialiska dödandet.
I praktiken har Sverige för första gången, i moderna historia, låtit sig dras in i ett krig där mänskliga rättigheter kränks och där civila, inte minst en fredlig, fattig landsbygdsbefolkning, dödas i dagliga bombningar. Att bekämpa terror med ännu värre terror är som alla förstår omöjligt.
Vi kräver:
Kalla omedelbart hem de svenska trupperna från Afghanistan!”

Uppropet bemöttes mycket positivt och många småbrukare skrev på. Men en frimurare och en tempelriddare i Småland, som av någon anledning var medlemmar i förbundet Sveriges Småbrukare, reagerade och ville omedelbart ha kontroll på hemsidan och tidningen. Dessvärre fick de förbundets ordförande Åke Karlsson med sig som också skrev till Eskil Erlandsson och bad om ursäkt för att jag skrivit att Erlandsson var var den sämsta jordbruksminister Sverige haft.
Då var det dags att ”ta sin hatt och gå” Förbundet är i dag i kris med många tappade medlemmar. Man gillade inte fjäsket med Eskil Erlandsson som är riktigt illa omtyckt bland småfolket på landsbygden.
De politiker som beslutat att bygga en vapenfabrik i Saudiearabien och som beslutat om att skicka stridande svenska soldater till Afghanistan drar skam över Sverige. En skam som de delar med de medborgare som stöder detta vansinne.
Rune Lanestrand
svd dn svt svd dn svt dn sr svd


Tomt prat om frihet i statsminister Reinfeldts jultal

21 december 2010

-När självmordsbombaren trampar in i det svenska folkhemmet så har det inget med kriget i Afghanistan att göra. Nej, det är vår öppenhet, friheten och mångfalden han hatar. Det är det han är ute efter, bedyrar statminister Fredrik Reinfeldt.
När Fredik Reinfeldt ställer sig på Skansen och talar om Folkhemmet som moderaterna tidigare har bekämpat med alla medel blir det hela ovärdigt och inte så lite patetiskt.
Jo, öppenheten har faktiskt blivit bättre efter Wikleaks avslöjande. Nu vet vi hur eliten säger en sak till folket och något annat till främmande makt. Visst finns det en otrolig öppenhet när svenska folket i dag genom FRA-lagen är lika kontrollerat och avlyssnat som medborgarna i de forna kommunistländerna.

Friheten, Ja det område jag känner bäst är bondens, efter 23 år som redaktör för Småbrukaren. Friheten, den är helt borta. Med detaljerade EU-regler om när säden ska sås, antal träd i beteshagarna och tjänstemän från Jordbruksverket som går med tumstock och mäter gräset på betesvallarna.
Vid minsta avvikelse dras EU-bidraget in. Ett stöd som egentligen är ett konsumentstöd. Utan det skulle priserna, över disk, för många livsmedel stiga med mellan 20-30 procent.
Aldrig tidigare har ofriheten för bonden varit större än i dag. Inte ens under det svenska fogdeväldet glansdagar.
Genom ständiga bondeuppror mot adeln, som blev mycket blodiga, (upprorsmännen betraktades som dåtidens terrorister) lyckades allmogen förhindra att Sverige blev feodalt. I dag är fogdarna, förtryckarna en anonym byråkratisk massa där olika makthavare hänvisar till varandra. Omöjliga att påverka både i Stockholm och i Bryssel.
Rune Lanestrand
svt dn svt gp vg dn svd svd svd dn


Fega, oansvariga och kortsiktiga industribönder vill ha GMO

27 augusti 2010

ATL:s enkät slutade med 133 nej till att odla GMO-grödor och 70 ja. Plus 42 som ”kanske” kunde tänka sig odla GMO – grödor i framtiden. Resultatet visar vilket stort motstånd det finns även är bland läsarna av Lantbrukets Affärstidning (ATL) som under alla år skrivit positivt om GMO i jordbruket.
Skulle man fråga landets småbrukare skulle det bli ett hundraprocentigt nej. Jag har under min tid som tidigare redaktör för Småbrukaren inte träffat på en enda småbrukare som vill odla GMO-grödor. De avskyr denna snuskiga hantering och skändande av skapelsen.
Praktiskt taget alla som i ATL:s enkät sagt ja till GMO är anonyma medan ganska många som inte vill odla med genmanipulerade gener står fram med sitt namn. Det stärker nej-sidan.
Ibland undrar jag om det verkligen är bönder som skriver anonymt och positivt om GMO. Kanske är det köpta ”Monsantoforskare” och direktörer inom LRF och bondekooperationen?
Känner de GMO-frälsta bönderna, trots allt inom sig själva, att de säljer ut sig för en judaspeng till Monsanto och & Co. Eller är de bara fega? Och i så fall varför?
Det slår mig allt oftare att de hänsynslösa, okänsliga industribönderna med sin vulgära och historielösa inställning till jordbrukarens roll som förvaltare av jorden, nästan alltid skriver anonymt i ATL och LAND.
Skäms de trots allt för sin kortsiktiga och inskränkta syn på moder jord och naturen. Kanske vaknar de trots den tuffa ytan, i vargtimmen, och frågar sig i ett ögonblick av klarhet, om de i likhet med sina förfäder kommer att överlämna en ännu bättre jord till sina efterkommande?
Rune Lanestrand


Småbrukarnas årsmöte 2010

13 april 2010

Många undrar hur det gick på årsmötet med Förbundet Sveriges Småbrukare i Hallsberg den 10 april. Då jag p g a sjukdom inte kunde närvara vill jag hänvisa till referat av redaktör Mats Karlsson på Småbrukarens hemsida: http://www.smabrukaren.se/website/?documents
Rune Lanestrand


Be småbrukarna om ursäkt, Erlandsson

07 april 2010

Jordbruksminister Eskil Erlandsson är en stor besvikelse för landets småbrukare och folk i glesbygden. Alla förhoppningar om en jordbrukspolitik som gynnar miljön och som inte missgynnar de mindre jordbruken har kommit helt på skam.
Genom att ta bort gårdsstödet för 13 000 småbruk har Erlandsson och centern förklarat krig mot landets småbrukare som i stället vill se en rättvis fördelning av statliga medel.
De stora statliga bidragen går som förut till att bygga ut redan stora miljö- och djurfientliga mjölk- kött- fläsk- ägg- och kycklingfabriker. Den granskning jag gjort av de statliga investeringsbidragen bekräftar detta.
Knappast någon annan jordbruksminister eller något annat parti än dagens storstadsfixerade centerparti skulle komma på tanken att försämra för de minsta på landsbygden. De som på sina små gårdar i skogs- och mellanbygder håller landskapet öppet.
Jag vill uppmana jordbruksminister Eskil Erlandsson att be landets småbrukare om ursäkt för den diskriminering de utsätts för och i kommande budget återinföra gårdsstödet till småbruken.
Missgynnandet av småbruken torde även stå i strid med regeringsformen som stadgar lika behandling av alla medborgare; ”att garantera lika tillgång till och rättvis fördelning av det gemensamma”.
Erlandssons engagemang för att införa GMO-grödor i Sverige och i EU står också helt i strid med vad en överväldigande majoritet jordbrukare och konsumenter tycker. Även här vore en reträtt och en ursäkt på sin plats.
Att Eskil Erlandsson i jakten efter en plats i solen övergett sitt bondearv framgår allt tydligare. Inte minst när han nu som kronan på verket ställer sig bakom den vidriga metoden att sprätta upp magen på tackor för att operera in befruktade embryon. Bara för att det ska finnas färskt lammkött till påsk.
De allra flesta konsumenter nöjer sig säkert med djupfryst lammstek om de får insikt i den ytterst motbjudande uppfödning som nu planeras och som har stöd från Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet.
Blir det ingen ursäkt och ingen ändring av den miljö- djur- och småbrukarfientliga jordbrukspolitiken får landets småbrukare sätta sitt hopp till en ny förnuftigare jordbruksminister efter valet – oavsett valutgången.
Rune Lanestrand


Indien stoppar GMO-grönsaker

15 februari 2010

Att Indiens miljöminister Jairam Ramesh tar strid med Monsanto och har tills vidare stoppat odling av genmanipulerad, insektsresistent aubergin är glada nyheter. Indien är världens största odlare av aubergin.
Miljöministerns beslut fattades efter massprotester och uttalanden från flera delstater. Och efter att ministern rest runt i landet och träffat upproriska och demonstrerande bönder som inte vill odla GMO.

Beslutet innebär ett ett första moratorium på sex månader och förbjuder även odling av genmanipulerade grönsaker i Indien.
En biodlare från Sotenäs biodlarförening frågade mig härförleden hur det kan hänga ihop att Indiens fattigbönder, varav många varken kan skriva eller läsa, är så upplysta och motsätter sig GMO-grödor medan det är ganska tyst i vårt land?
Ja, vem kan svara på den frågan. En stor skuld i okunnigheten, uppgivenheten är de stora medierna som söver folk med sin ytliga och okritiska journalistik.
Ett skrämmande exempel på detta var gårdagens inslag i SVT med programmet ”Välkommen till Nanovärlden”. Inte ett ord om de stora riskerna med nanopartiklarna som är så små att de tränger igenom blod- och hjärnbarriären. Rena frälsningsprogrammet.

När det gäller GMO så har småbrukarna i Sverige under snart 20 år upplyst om riskerna med GMO och ordnat demonstrationer mot Monsantos försöksodlingar. Problemet är att LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson och LRF:s förbundsstyrelse vill ha GMO.
Tänk att Indien som många betraktar som ett u-land har en miljöminister som är så demokratisk och insatt att han sätter ned foten och kräver ny oberoende forskning innan GMO-grönsaker får odlas i landet.
Det riktigt sorgliga är att upplysning inte tycks bita på svenska ministrar. Både jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren arbetar aktivt för att GMO-grödor skall odlas kommersiellt i Sverige.
De båda herrarna behöver åka på studieresa till sin kollega och bönder i Indien för att skaffa sig mer kunskaper än det de fått höra från Monsantos lobbyister.
Miljöminister Jairam Ramesh pekar också på nya forskningsresultat, från djurförsök, som visar att GMO kan orsaka allvarliga skador på njure, lever och hjärta och även ökar risken för cancer.
Det uppmuntrande beslutet i Indien blir en inspirationskälla för både bönder och konsumenter att få stopp på GMO-grödor och GMO-livsmedel också i Sverige.
Rune Lanestrand


”Sluta fjäska för jordbruksminister Eskil Erlandsson”

17 januari 2010

Vid årsmöte med Småbrukare i väst i ett fullsatt Tegneby församlingshem framfördes en hård och enhällig kritik mot att en majoritet av förbundsstyrelsen vill ändra inriktning på förbundet Sveriges Småbrukare och på tidskriften Småbrukaren. Deltagarna som på intet vis vill gå med på att göra Småbrukarna till en tandlös organisation och ändra på innehållet i tidskriften Småbrukaren menade och att det finns mer än nog av slätstrukna medier som inte vågar säga ifrån när landsbygden och jordbruket och i synnerhet småbruket är mer utsatt än någonsin.
Tidigt på mötet väckte medlemmarna förslag om att ordna med buss till förbundets årsmöte i Hallsberg den 10 april för att avsätta Åke Karlsson om han ställer upp till omval. En busskommitté valdes och ett drygt trettiotal medlemmar anmälde sig omgående till bussresan.

Följande uttalande antogs enhälligt

”Småbrukare i Väst har vid sitt årsmöte diskuterat den konflikt som uppstått mellan Förbundets ordförande Åke Karlsson med en majoritet i styrelsen och Småbrukarens redaktion. Mötet uttalar sitt fulla förtroende för redaktionen och anser att Småbrukaren i sin nuvarande utformning är en omistlig tillgång för Sveriges småbrukare och för landsbygdens folk.
När Åke Karlsson helt plötsligt vill att styrelsen genom ett redaktionsråd ska granska och godkänna alla artiklar och att tidningen och förbundets hemsida endast ska handla om jordbruk är detta en inskränkning av både redaktionens och medlemmars yttrandefrihet.
Vi reagerar oerhört starkt mot att Åke Karlsson helt vill ändra både förbundets och tidskriften Småbrukarens inriktning. Det är en fråga som ska behandlas på årsmötet och kan enligt stadgarna inte beslutas av styrelsen.
När Karlsson dessutom ber jordbruksminister Eskil Erlandsson om ursäkt för den välmotiverade kritik som framförts till ministern i Småbrukaren och på hemsidan har han inte längre vårt förtroende.
Genom sitt kryperi och fjäsk för Eskil Erlandsson, som är den sämste jordbruksminister vi haft, har Åke Karlsson förbrukat allt förtroende bland oss medlemmar. Vi kräver därför Åke Karlssons omedelbara avgång innan han ställer till med mer splittring och genom sina obegripliga uttalanden gör småbrukarrörelsen ytterligare skada.
Småbrukare i Väst vill ha en förbundsordförande som inte hukar för makten utan går i spetsen och tar strid för landets Småbrukare och landsbygdens framtid.”

Det var en verkligt fin stämning på årsmötet med en kampanda som påminde om den upprorsstämning som rådde när Småbrukare i väst, efter långvarigt missnöje med LRF och bondekooperationen, bildades i Skållerud i maj 1984.
På årsmötet diskuterades rovdjursfrågor och GMO. Bestämda krav restes på mycket bättre ersättning för stängsel för att skydda tamdjuren.
Årsmötet uttalade sig också för att styrelsen ska arbeta för att fler kommuner ska förklara sig som GMO-fria zoner. Kritik riktades mot att LRF-ledningen i likhet med jordbruksminister Eskil Erlandsson vill ha GMO-grödor, vilket på sikt kommer att omöjliggöra all ekologisk odling. Efter initiativ från Småbrukare i väst har Uddevalla kommun förklarat sig som GMO-fri zon vilket uppmuntrar till fortsatt kamp mot Monsanto och de multinationella GMO-företagens miljöfarliga produkter.
Rune Lanestrand

kOPIA PÅ ÅKE KARLSSON BREV

Till: registrator@agriculture.ministry.se

Datum: 2009-12-11 11:18
Ärende: Ursäkt (till Eskil Erlandsson)
Från: Åke Karlsson
E-postadress: krokeksgard@telia.com

Meddelande: ”Hej.
Jag, Åke Karlsson ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare ber härmed om ursäkt och tar avstånd från den i långa stycken osakliga och ofta på gränsen till personangrepp som Jordbruksministern utsatts för av Rune Lanestrand redaktör för Tidskriften Småbrukaren.
Den nuvarande tidningsredaktionen med Rune L i spetsen har efter en konflikt med styrelsen avgått. Vi har en redaktion så gott som klar med helt ny inriktning för vår tidning.Från Förbundets sida vill vi vara med och konstruktivt forma
”Sverige det nya matlandet”
Med förhoppning om en framtida fruktsam dialog.
Åke Karlsson ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare.”

Vem har skrämt upp Åke Karlsson så till den milda grad att han tar avstånd från allt han tidigare stått för. Det frågar sig allt fler inte bara inom småbrukarrörelsen.
När nu Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson förödmjukar sig, fjäskar och försöker ställa in sig hos jordbruksminister Eskil Erlandsson kan det vara på sin plats att påminna om vad han skrev själv i Småbrukaren nr 2 -09:

”Jordbruksminister Eskil Erlandsson är precis den katastrof för svenskt jordbruk och landsbygd som vi i Småbrukarna sedan länge befarat.
Jordbruksministerns förslag att slopa gårdsstödet till fastigheter under 4 ha har nu vunnit gehör hos övriga regeringspartier. Beslutet innebär att ca 13 000 småbönder mister gårdsstödet, och som av en händelse lägger nu skatteverket förslag om att höja gränsen för jordbruksfastighet från 2 till 4 ha.
Förbundet Sveriges Småbrukare försvarar på intet vis EU:s bidragspolitik – men att slopa stödet till de små jordbruken i syfte att leva upp till vallöftet om 25% minskade administrativa kostnader för bönderna med hjälp av en omvänd ”Robin Hood strategi” tar Småbrukarförbundet bestämt avstånd ifrån.
Eskil Erlandssons agerande klargör att trots sina populistiska utspel om småskaligt, närproducerat och Sverige som Europas ledande matland, är han kemikalie-, industrijordbruket och stordriftens hängivne anhängare.
Åke Karlsson
Ordf. Förbundet Sveriges Småbrukare”


”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

01 januari 2010

Välkommen till min nya blogg som inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt. T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.
Jag säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister; ”Vi äro inte till för att smeka Eder!”
God fortsättning!
Rune Lanestrand


%d bloggare gillar detta: