Glädjande efterfrågan på ekologisk julskinka

17 december 2014

ger glada grisar då de får GMO-fritt foder, halm i boxarna och utevistelse. Ett mera naturligt liv helt enkelt.
Lika glädjande är att flera kedjor äntligen satsar på svenskt i stället för import av MRSA-smittat billigt danskt fläsk. Antibiotikaanvändningen är enorm i de stora djurfabrikerna vilket har lett till resistenta bakterier.
I går kom ett pressmeddelande från Bryssel om att Danmark vill ha stöd till grisproducenter. Troligen för att Danmarks grisproducenter har tappat marknadsandelar på grund av sitt nersmittade fläsk.
Nu gäller det för Sverige att kräva att eventuellt EU-stöd endast ges till ekologiska producenter. Det har gått så långt att det är rutin på danska sjukhus att en svinskötare som kommer in för vård ses som en farlig smittokälla och placeras i isoleringsrum.
Den sortens djuruppfödning ska verkligen inte uppmuntras. Nu finns i stället ett ypperligt tillfälle att stödja ekologiska grisproducenter genom att köpa ekologisk julskinka.
Rune Lanestrand


Svinfabrikernas julskinka blir allt mer motbjudande

05 december 2013

Nya hemska bilder i tv i går kväll på hur det kan gå till i de stora svinfabrikerna. Detta är resultatet av den prispress som lagts på våra livsmedel som i sista ändan drabbar djuren. Bakom det hela ligger politiker som vill skryta med ett effektivt jordbruk med stordrift som ger billiga livsmedel.
Djurfabrikerna är inget annat än institutionaliserat djurplågeri inom lagar och regler som lobbats fram av LRF och den urspårade bondekooperationen. Riksdag, regering och de politiska partierna håller sedan systemet om ryggen och eländet fortsätter år efter år. Samtidigt som de småskaliga djurvänliga småbruken trängs undan och med dem en oersättlig kunskap om hur ett levande djurvänligt jordbruk ska skötas.
Länsstyrelsens inspektörer som är riksdag och regeringens förlängda arm tar med hartassen när det gäller tillsynen av djurfabrikerna. De föranmäler sina inspektioner, ser mellan fingrarna och böjer rygg för makten som vill ha billiga livsmedel till varje pris. Däremot är länsstyrelsens djurskyddsinspektörer väldigt tuffa mot de små gårdarna. Då kan böter och även djurförbud utfärdas för minsta förseelse.
Där har de makten i ryggen som vill ha stordrift och helst ser att småbruken försvinner.
Som konsument kan man påverka genom att bara köpa ekologiskt där djuren får leva under helt andra och rimliga former. Köp inte heller import där djuren har det ännu värre.
Bra att Djurrättsalliansen som visade liknande bilder för fyra år sedan, utan att myndigheterna har tagit itu med djurfabrikerna, inte ger upp.
En av de värsta interiörerna 2009 ägdes av fil kand Lars Hultström,Fors Säteri AB. Ledamot av LRF:s styrelse, ordförande för Swedish Meats och Scan AB samt ordförande för Sveriges Grisproducenter. Och dessutom ledamot i styrelsen för Svenskt Djurskydd. Omsätter 15 miljoner 2012.
Det är såna direktörer som aldrig sätter sin fot i stallarna som i dag styr jordbrukspolitiken. Som är med och utformar politiken så att de själva gynnas. När olyckan Eskil Erlandsson (c) ockuperade jordbruksdepartementet 2006 rekryterade han sina närmaste rådgivare direkt från LRF-toppen.
Naturligtvis gick Lars Hultström fri medan de som filmat hans gravt vanvårdade grisar dömdes för olaga intrång.
Rune Lanestrand


Centern vill ha mer antibiotika till djuren

26 juli 2010

Centerpartiets politik blir allt märkligare. Nu vill partiet och jordbruksminister Eskil Erlandsson ge djuruppfödare ökad möjlighet att ge antibiotika. Partiet vill utöka s k ”villkorad läkemedelsanvändning.”
Förslaget innebär utan tvekan ökad användning av mediciner som redan är för stor både bland både djur och människor. Villkorad läkemedelsanvändning förekommer i dag och ges till de stora djurfabrikerna.
De hemska bilder som vi sett från svinfabrikerna med döda och nertrampade grisar i hopträngda fållor blir fler om centern får som de vill. Det är i dessa vidriga förhållande som det används stora mängder antibiotika. Så hopträngda djur blir sjuka och klarar sig inte utan antibiotika.
Denna vidriga form av uppfödning är den som gynnas av statsmakten och som har LRF:s fulla stöd. Nu har dessa tydligen fått så stort inflytande inom centern att de fått med sig partiledningen på ännu mer generösa regler för antibiotikaanvändning.
Det är tydligen inte bara Stockholmscentern, med sin valplan för att bilda ett klassparti för de som har en årsinkomst på mer än 400 000, utan nu också hela centerpartiet, som drabbats av solsting.
I stället för detta huvudlösa förslag borde jordbrukspolitiken inriktas på ekologisk kött- fläsk- ägg- kyckling- och mjölkproduktion i mindre enheter med personlig omsorg. Då försvinner i stort sett behovet av antibiotika till djuren.
I dag går årliga miljoner i statsbidrag via Jordbruksverket till fler och större djurfabriker.
DN har i dag en intressant ledare om centerns lika obegripliga som ansvarslösa utspel.
Via maten sprids djurens mediciner till oss människor och bidrar bl a till fler antibiotikresistenta bakterier.
Rune Lanestrand
DN