Almarna och demokratin

11 maj 2011

som finns i SVT:s arkiv är ett ytterst intressant tidsdokument över hur politiska och fackliga makthavare 1971 såg på folkliga aktioner. Det var innan de gått på kurs och lärt sig bli lena i munnen och säga att vi ska ta åt oss av kritiken.
I slutet av programinslaget kommer Sigrid Hultare från Kungsholmens byalag och undertecknad till tals. Klicka här för att se inslaget.
Många anser att almstriden blev till en milstolpe i uppgörelsen med maktfullkomliga och politiker. Särskilt socialdemokraterna med landshövding Hjalmar Mehr i spetsen hyste en närmast föraktfull inställning till all opinion som inte var organiserad inom partierna.
Den föreslagna vandaliseringen av Slussen är på sätt och vis en parallel till Almarna. Skillnaderna är att ungdomarna, i varje fall hittills, nöjer sig med tvitter och facebook.
Rune Lanestrand
ab svd dn svd