SD blir Sveriges största parti

03 augusti 2015

skriver f d folkpartiriksdagsmannen Mauricio Rojas på ledarplats i  Svenska Dagbladet i dag. Rojas som är docent i ekonomisk historia motiverar sig påstående med att:
” Missnöjet bottnar inte i en gryende rasism eller främlingsfientlighet. Så har många velat hävda, men utan det minsta sakliga stöd. Vad som däremot är påfallande och väldokumenterat är en växande oro över en misslyckad integration, som kopplas ihop med en tilltagande segregation, utanförskap och otrygghet. Att det sammanfaller med en rekordstor invandring, tiggeriets utbredning och hundratals ungdomars medverkan i Islamiska statens terrorkrig gör inte saken mindre bekymmersam.
Att inte erkänna detta och istället ge sig på SD:s väljare, som om de vore obotliga rasister, är inte bara att skjuta på budbäraren utan manar fram en ännu starkare reaktion mot vad som uppfattas som ett verklighetsförnekande ”etablissemang”. Det är, kort sagt, inte bara dumt utan också kontraproduktiv.”
Jag förstår att Rojas med sin insikt inte ville vara kvar i folkpartiets riksdagsgrupp. Fp är kanske det parti som mest tillsammans med v, c och mp stämplat människors välbefogade oro, för utvecklingen i Sverige, som främlingsfintligt och rasistiskt.

Rune Lanestrand


Jimmy Åkesson

02 juli 2015

var inte nådig när han i sitt Almedalstal gick till storms mot den misslyckade migrationspolitiken, IS och DÖ-partierna som bildat den odemokratiska Decemberöverenskommelsen.
Med ständigt ökande opinionssiffror och en majoritet av svenska folket som ogillar att oppositionen klavbundet sig i minst fyra år genom den olycksaliga DÖ kunde Åkesson gå ut så hårt. Ett läge som skapats av 7-kövern genom sitt försök att tysta ner kritiken mot den vanskötta migrationspolitiken.
Jag undrar hur partiledarna i 7- klövern känner sig när de generat står där med  shortsen nerdragna på smalbenen? Deras protester var tama och saknade geist. Kanske skäms de över Decemberkuppen? Eller kanske hade de försökt trösta sig över sd:s framgångar med att titta lite för djupt i champagneglasen kvällen innan. Eller var det hettan.
Det mest träffande kritiken mot sina partiledarkollegor var angreppet på major Jan Björklund som har gjort fp till ett enfrågeparti för medlemskap i Nato, Nato, Nato.

Rune Lanestrand


Regeringskrisen är bra för demokratin.

03 december 2014

Oavsett vad man anser om de tre blockens politik så innebär nuläget att Riksdagens betydelse ökar. Och därmed också allmänhetens intresse för politiken.
Den konsensus politik som de sju partierna eftersträvat för att isolera Sverigedemokraterna har lett till att väljarna har haft svårt att se några större skillnader på regering och opposition. Taktiken har dessutom gynnat SD.
Därför är det uppfriskande när det blir  rejäla debatter i Riksdagen    och att skillnaden mellan regering och opposition blir tydlig. Det stärker parlamentarismen och demokratin.
Valresultatet visade också att väljarna ogillar den förda konstruerade konsensuspolitiken. Bra om regeringskrisen leder till att frågor som rör invandring- och asylpolitiken kommer att avdramatiseras. Öppenhet och fri debatt är aldrig fel.
Det kan i sin tur leda till att de problem som kommunerna har att placera flyktingar tas på allvar och kan leda till en bättre mottagning och migrationspolitik överhuvudtaget.
Rune Lanestrand
  dn   dn   dn

 


Vad visste mp och v om vapenfabriken?

08 mars 2012

Tydligen har även Lars Ångström, miljöpartiet och Peder Pedersen vänsterpartiet i exportkontrollrådet, i maj 2010, informerats om den smutsiga vapenaffären med Saudiarabien. Hörde på ekot att det enda Ångström ångrar är att han inte informerade sitt parti. Han slingrar sig och försöker prata bort sitt monumentala svek när han godtog avtalet.
De båda partierna rasar nu med all rätta mot avtalet. Känner de inte till vad deras partiföreträdare har fått reda på i exportkontrollrådet.
Pedersen har jag inte hört någon kommentar från. Jag får allt oftare anledning att spela denna låt som blir mer och mer aktuell.
Rune Lanestrand
svd dn


Flytt till storstan är inte alltid ett lyft

04 januari 2012

Det är en myt att en flytt till Stockholm generellt sett är ekonomiskt lönsam. Ny forskning visar att det dyrare livet i storstan äter upp allt mer av den inkomstökning som flytten kan medföra.
-Tittar man på kostnader för boende i områden där de stora arbetsmarknaderna finns, som Stockholm, Malmö och Göteborg kan man se att även om de disponibla inkomsterna ökar så upptar kostnaderna för boende en allt större del, säger Martin Korpi, forskare vid Handelshögskolan som studerat inrikes flyttningar och hur de påverkar inkomster och boendekostnader.
Redan Under 90-talskrisen visade flyttforskare att det var mer lönsamt för arbetslösa inflyttare att flytta tillbaka till hemorten, trots att arbetsmarknaden generellt var bättre i Stockholm. Den troliga förklaringen var sociala kontakter säger Mats Johansson, docent på KTH som forskat om inflyttningen till Stockholm under hundra år. Troligtvis krävs en mer långsiktig strategi för att Stockholmsflytten ska bli lönsam, säger han.
Dessa forskningsrön presenteras samtidigt som inflyttningen till Stockholmsregionen slår alla rekord. Under 2011 ökade Stockholms län befolkning med 40000 personer netto. Samtidigt visar forskning från Handelshögskolan att den gamla sanningen att en flytt till storstad betalar sig snabbt inte är lika självklar längre. Boendekostnaderna och även dyrare livsmedel äter upp en allt större del av inkomsterna. (Dyrare livsmedel p g av höga lokalhyror) Enligt de nya rönen är en flytt ut från länet numera mer lönsamt än en flytt in.
Dessa forskningsrön är glädjande för oss som vill att även, glesbygd och mindre orter ska få leva vidare och kunna upprätthålla en rimlig kommunal social service så att folk inte ska tvingas flytta utan kunna välja var man vill bo och arbeta. Vilket parti ska ta upp den kastade handsken och i praktiken driva en regionalpolitik som uppfyller kravet på att ”hela landet ska leva”. En sådan politik skulle gynna både arbetslösa ute i regionerna och unga som står i bostadskö och/eller sitter i fast i storstadens bilköer.
Rune Lanestrand
svd


Miljöpartiet väljer ministerposter före miljön?

21 augusti 2011

Många undrar nog vad som taget åt miljöpartiet när man så snabbt byter från vänster till höger. Före valet skulle man bilda regering med s och v. Och i stället för att driva en uppfriskande opposition friar man för fullt till moderatledaren Fredrik Reinfeldt.
Det inger inget stort förtroende att så snabb byta sida. Och det är förtroende som krävs om man ska lyckas i politiken. Jag har gillat Gustav Fridolin och Åsa Romson som båda varit en frisk fläkt i politiken.
Nu får jag intryck av att de blivit så där taktiska som deras konkurrent Mikaela Valtersson. Det som är så motbjudande inom politiken. Hoppas jag har fel. Men mitt intryck är att statsrådstaburetter förefaller vara viktigare än den politik man gick till val på.
Nu mer än någonsin behövs en radikal miljöpolitik som inte förhandlas bort i det politiska spelet så som Maud Olofsson och centerpartiet har gjort.
Rune Lanestrand
svt gp expr svt svt svd expr sr dn gp expr svd dn svt dn gp svd expr expr ab


Uppror mot Jordbruksverkets fröutrotning

23 november 2010

Det mullrar i leden på alla nivåer mot Jordbruksverkets skamliga försök att utrota värdefulla köksväxter. Det råder upprorsstämning i landet. Mullret har nått ändå ner till Bryssel.
Den här gången har byråkraterna i Jönköping gått för långt i sin strävan att vara Monsanto och de stora multinationella utsädes och GMO-företagen till lags.
Nu reagerar också vänsterpartiets ledamot i Jordbruksutskottet Jens Holm som skriver så här;
Hej Rune! Tack för ditt engagemang i frågan. Jag delar oron fullt ut.
Han har ställt följande fråga till Eskil Erlandsson: Förslaget riskerar att innebära stora ekonomiska pålagor för småodlare och gynna stora agribuisnessföretag. Är det verkligen det som är meningen? Småodlarna och deras växter måste skyddas skriver Holm. Jag har tidigare skrivit om att miljöpartiet har ställt en fråga till Erlandsson. Socialdemokraterna i Jordbruksutskottet har också reagerat starkt mot Jordbruksverkets huvudlösa förslag.
Nu kommer frågan även upp i EU. Jag är mycket upprörd över Jordbrukesverket förslag till införande av EU-direktivet för bevarande- och amatörsorter för köksväxter i svensk lagstiftning. Jag har därför idag skickat nedanstående fråga till EU-kommissionen skriver centerns Lena Ek.
Hon argumenterar bra och slutar sin hårda kritik av förslaget i sitt brev till kommissionens med följande tre frågor:
1. Är det kommissionens mening att utsädesdirektivet ska slå ut den biologiska mångfalden?
2. Anser kommissionen att även svenska myndigheter har ett ansvar för den biologiska mångfalden?
3. Hur avser kommissionen arbeta för att bioversitetsmålen i Europa implementeras i relevant lagstiftning?

Jordbruksverket som hade tänkt kuppa igenom det här förslaget har nu fått kalla fötter och vågar inte fatta något beslut den 25 november som det var tänkt. De tvingas också kalla in berörda parter till ett möte den 20 december.
Rune Lanestrand


Vänsterpartiet har brett stöd

02 november 2010

för sitt krav på hemtagning av de svenska soldaterna från det smutsiga och orättfärdiga kriget i Afghanistan. Trist att se hur svekfulla socialdemokraterna och miljöpartiet är mot Vänsterpartiet.
Genom sin, feghet och sin trolöshet mot den gjorda överenskommelsen spär s och mp på misstroendet mot partier och politiker.
Miljöpartiet tycks helt ha förirrat sig bort från den svenska fredliga utrikespolitiken. Och tydligen varit pådrivande för att göra upp med hökarna inom Alliansen.
Med fler dödade svenska soldater och allt fler länder som tar hem sina soldater kommer Lars Ohly och Vänsterpartiet få rätt. Även om de just nu malträteras av de inom den politiska eliten som tror att man kan skapa fred med krig.
Träffar sällan någon som inte vill ta hem de svenska soldaterna.
Rune Lanestrand
svd svd dn gp


Vänstern samarbetar med Sverigedemokraternas systerparti. I Danmark.

01 november 2010

Vänsterpartiets systerparti i Danmark , Socialistisk Folkeparti samarbetar med Sverigedemokraternas motsvarighet Dansk Folkeparti.
-De revolutionära är faktiskt Dansk Folkeparti. Det är de som gör uppror och som insisterar på att man ska står för den man är och var man kommer ifrån. Det är de som säger att samhället ska vara radikalt annorlunda än vad det är i dag. De är mer socialt inställda även om de beskylls för att vara stagnerade. De tänker helt enkelt socialister säger Marie Fugl som är ledamot av Storköpenhamns fullmäktige för Socialistisk Folkeparti.
-Pia Kjaersgård är inte distanserad och analytisk och det är ovanligt att en representant för underklassen får så mycket inflytande som hon har fått . Samtidigt kan jag känna en stolthet över den danska demokratin som faktiskt låter det vara möjligt att de kan komma till makten som de gjort.
”Marie Fugl vägrade länge att samarbeta med Dansk Folkeparti. Blotta tanken på att stötta en majoritet där Dansk Folkeparti ingick fick det att vända sig i magen på henne. Men när hon såg klassmönstren, att det som alla de andra partierna kom överens om att göra faktiskt var att utestänga den organiserade underklassen från demokratiskt inflytande, ändrade hon sig.”
”Sedana valet 2005 har Socialistisk Folkeparti tänkt om och nu samarbetar Dansk Folkeparti, Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti kring hälsopolitiken i Storköpenhamns fullmäktige.”
-Jag (Marie Fugl) har samarbetat med Pia Kjaersgaards man. Vi har kunnat få loss mer pengar till sjukhusen och samtidigt också sett till att minska vinstmarginalerna för läkemedelsföretagen. Dansk Folkeparti är väldigt socialt inriktade. Men i invandringspolitiken kommer vi förstås aldrig att komma överens
.
Citat och pratminus vid Marie Fugl:s uttalande är ordagrannt återgivet ur Vänsterpartiets tidning Flamman den 30 september 2010. Intervjuare är Lars Schön. Rubriken på den brett uppslagna artikeln är; ” I Danmark samarbetar vänstern med rasister.”
Jag läste och häpnade! Gnuggade ögonen och läste en gång till. Bara ett Sund emellan.
Undrar om Lars Ohly, som på valnatten inte kunde sitta i samma sminkloge som Jimmie Åkesson, har läst i Flamman om hur hans systerparti omfamnar Sverigedemokraternas systerparti i Danmark. Även socialdemokraterna samarbetar med Dansk Folkeparti. Och Mona Sahlin som inte med tång vill ta i SD.
Flamman, under chefredaktör Aron Etzler, är i dag utan tvekan den i särklass mest öppna och mest intressanta partibundna tidningen. Inte minst Etzlers ledare med väldigt bra analyser som kan läsas med stor behållning oavsett partitillhörighet.

Rune Lanestrand
GP GP ttela DN SVD DN


Svenska soldater offras i kolonialkrig

18 oktober 2010

Söndag kväll. Min gamle vän Björn Gillberg ringer efter att ha läst min artikel, om katastrofen i Ungern, i Värmlands folkblad.
– För några år sedan undersökte jag och fann liknande farliga dammar i Sverige. Drev även ett miljömål för att få bättre tillsyn och bättre kontroll av sådana anläggningar. Nonchalans även här. Främst i samband med olika former av gruvbrytning säger Björn.
Vi kom in på olika galenskaper som de styrande har för sig i dag. Bl a den svenska försvarspolitiken och det vanvettiga i att skicka svenska legosoldater till Afghanistan.
Björn ansåg att Sverige i smyg gått ifrån försvarsmakt till kolonialmakt.
-Sverige befinner sig i samma situation som England under andra världskriget. Man var fullt upptagen med att kriga i kolonierna i Afrika och hade knappt några soldater hemma som kunde försvara landet säger Björn. Vi konstaterar också att försvaret sparkar officerare som vill försvara vårt land men som inte vill delta i kolonialkrigen.
Ja det är verkligen sorgligt att vi Sverige gått från fredsbevarande försvar-och utrikespolitik till att skicka legosoldater för att understödja stormakternas koloniala krig runt om i världen.
Om du vill ta hem de svenska trupperna så missa inte kommentaren från Sanna med adress till uppropet som finns på http://www.afghanistan.nu/ Där uppmanar f talmannen Thage G Peterson svenska folket att skriva uppropet.
Rune Lanestrand
svt SVD
Expr SVD GP SVD DN SVD DN


%d bloggare gillar detta: