Naturvårdsverket borde stoppa trädskövlingen i betesmarkerna

Till: Naturvårdsverket

Kopia: Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland

Småbrukare i Väst vill uppmärksamma myndigheten på det barbari som nu drar fram i de svenska beteshagarna. Inte minst i det känsliga kustlandskapet i Västra Götaland. Orsaken är EU:s orimliga kritik mot att det är för många träd i de svenska beteshagarna. Och som Sverige följt upp genom att sätta en gräns för hur många träd som får finnas för att bidrag ska betalas ut för hagmark. Tas inte träden bort hotas markägaren med att hela gårdsstödet även för den övriga arealen dras in.
Följden av de nya reglerna har blivit att stora skogsmaskiner nu härjar bland enbuskar och björkstammar, bland rödlistade arter och gamla stenrösen. Tänk så många fina miljöer för våra allt sällsyntare småfåglar som går förlorade när skogsmaskinerna nu går fram och skövlar vårt kulturarv – de gamla fina svenska beteshagarna med enbuskar, slånbärssnår, hundraåriga ekar, bok och gamla boträd. Omistlig miljö som i andra sammanhang uppmuntras av länsstyrelsen. Naturvårdsverket borde omedelbart gå in och stoppa denna rovdrift på oersättliga naturvärden.
Man kunde begära undantag med hänvisning till kultur och tradition. Har Naturvårdsverket prövat den möjligheten?
Eskil Erlandsson följde tyvärr i stort sett rekommendationen från EU för att som vanligt vara bäst i klassen. Och med jordbruksministerns goda minne huggs och röjs nu som aldrig förr i de svenska hagarna och därmed blir en ömtålig, vacker landskapsbild, oersättliga naturvärden och den biologiska mångfalden söndertrasad helt i onödan.

Med vänliga hälsningar
Rune Lanestrand
Småbrukare i Väst

One Response to Naturvårdsverket borde stoppa trädskövlingen i betesmarkerna

 1. Rune Lanestrand skriver:

  Fick följande svar från Ann Wahlström på Naturvårdsverket

  Hej och tack för ditt mejl.

  På Naturvårdsverket är vi väl medvetna om problematiken kring bestämmelserna om träd i hagmark. Vi har förståelse för din oro.

  Jordbruksverket är den myndighet som har ansvar för genomförandet av de nya reglerna. Jordbruksdepartementet har i huvudsak ansvarat för kontakterna med EU-kommissionen. Naturvårdsverket har flera gånger i våra kontakter med Jordbruksverket och departementen med eftertryck avstyrkt den nya definitionen av betesmarker och slåtterängar och varnat för de omfattande negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden. Jag bifogar vårt yttrande angående ändring i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2004:85 (dnr 364-8613-08).

  Med vänlig hälsning

  ANN WAHLSTRÖM

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: